دانلود ‫پروژه نقشه برداری

Word 292 KB 23190 22
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • این پرژه با زبان ساده و روان و با نشان دادن شکلهای متعدد، سعی در آن دارد که افراد مبتدی هم قادر باشند با خواندن آن،به راحتی عملیات ذکر شده را درک و توانایی انجام آن را داشته باشند قابل ذکر است که این پروژه از چهار پروژه مجزا تشکیل شده است:
  1- پروژه مساحی 2- پروژه ترازیابی 3- پروژه تئودولیت 4- پروژه پیمایش
  1- پروژه مساحی
  مباحثی که در پروژه مساحی به آن می پردازیم به شرح زیر می باشد:
  1- پیاده کردن نقاط مورد نظر به کمک خط هادی
  2- اندازگیری فاصله افقی بین دو نقطه (مترکشی) در چند مرحله
  3- وارد کردن عمود بر یک امتداد از نقطه ای در خارج آن
  4- اخراج عمود از یک امتداد از نقطه ای بروی آن
  5- اندازگیری زاویه افقی بین دو امتداد
  6- جدا کردن امتداد با زاویه معین از نقطه ای بروی امتدادی فرضی

  لوازم مورد نیاز در مساحی:


  پیاده کردن نقاط مورد نظر به کمک خط هادی
  برای نقشه برداری یک منطقه تعیین موارد زیر الزامی می باشد:
  1-تعیین خط هادی
  2-تعیین نقاط مناسب نسبت به خط هادی
  در شکل زیر پاره خط (w w') را جوی آب و اشکل دو طرف آن را سازه در نظر بگیرید حال تصمیم داریم این منطقه را نقشه برداری کنید نخست پاره خط (w w') را خط هادی فرض می کنیم سپس نقاطی از سازه ها را مشخص می کنیم (بهتر است راسهایی را انتخاب کنیم که بتوان خط عمودی از آن نقاط بر خط هادی عمود کرد) مانند شکل مثلث که سه راس d,f,c دارد سپس از نقاط d,f,c خطی عمود بر پاره خط (w w') وارد می کنیم که طریقه رسم صحیح این خط در ادامه ارائه شده است.


  برای بدست آوردن فاصله راسها تا خط هادی باید خطی از هر یک از راسها به خط هادی عمود شود.برای وارد کردن عمود بر یک امتداد دو روش وجود دارد:
  1- متر(با استفاده از ویژگیهای مثلث متساوی الساقین)
  2- گونیای مساحی

  شرح روش اول:
  نقطه صفر متر را بر روی نقطه R قرار داده متر را باز کرده تا خط هادی را قطع کند و از آن عبور کند. اصولا متر 0.5 الی 1 متر از خط هادی می گذرد (بهتر است به عدد رند برسد) این عدد را L فرض میکنیم سپس نیم دایره ای به مرکز R و شعاع L رسم می کنیم ،که خط هادی را در دو نقطه K,F)) قطع می کند انگاه فاصله دو نقطه K,F را اندازه گرفته و وسط آن را پیدا کرده و آنرا S می نامیم حال اگر خطی از R به S وصل کنیم این خط عمود خواهد بود بنابراین با اندازگیری این دو نقطه فاصله دقیق نقطه R با خط هادی معلوم می شود.
کلمات کلیدی: نقشه - نقشه برداری

توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR توتال استيشن هاي سري3300 درنقشه برداري پروژه هاي مختلف ويا کاداستربااستفاده ازتوانايي برداشت بدون منشورخود،توانايي زيادي به شما مي دهد. روش اندازه گيري بازتاب مستقيم DR EDM نوآوري درسيستم هاي اندازه گيريDR موجب

نقشه برداري مسطح در نقشه برداري از مناطق کوچک، اثر کرويت زمين تقريباً ناچيز است و مي توان زمين را در منطقه کوچکي مسطح در نظر گرفت و به عبارت ديگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود هستند موازي هم بوده در صورتيکه حقيقتاً با فرض زمين کروي امتداد شاقو

علم نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توام کرده و به وسيله ي آن قطعاتي از سطح زمين را با کليّه ي عوامل آن را بر روي نقشه نمايش داده. مقياس عبارت است از نسبت طول اندازه گيري شده بر روي نقشه به طول افقي بر روي زمي

ايرانيان باستان نقش برجسته‌اي در پايه گذاري علم نقشه برداري داشته اند. اکتشافات دريايي که از زمان گذشته انجام گرفته است مويد اين مطلب است . در ايران باستان مي‌‌توانستند عرض جغرافيايي را تعيين کنند ولي تعيين طول جغرافيايي با دشواري بسيار همراه بوده ا

مروري بر نقشه برداري زير زميني نقشه برداري زير زميني که در غرب آن را با کلمه لاتين UNDER ground surveying مي‌شناسند، شاخه اي از رشته مهندسي نقشه برداري است که شامل طراحي تونل، عملياتهاي اجرا و هدايت حفاري و بلاخره برداشت فضاهاي موجود طبيعي و مصنوعي

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

حمل ونقل از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد هر کشور است لذا فرایند توسعه اقتصادی یک کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو شرایط وموقعیت این بخش یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه محسوب می گرددودر واقع حمل ونقل نیروی محرک توسعه کشور می باشد . با توجه به نقش و اهمیت حمل ونقل د ربرنامه توسعه جایگاه این بخش از نقطه نظر سرمایه گذاری در برنامه های مختلف عمرانی از اهمیت خاصی ...

نقاط ارتفاعي: کليه نقاط برروي کره زمين داراي يک ارتفاع مي‌باشندکه نسبت به يک سطح مبنا سنجيده مي‌شوند اين سطح مبنا (ارتفاع مبنا) توسط سازمان نقشه برداري کل کشورتأمين مي‌گردد. تا قبل از ايجاد کاداستر درکشورکليه نقاط به صورت ثابت درسطح ک

گزارش کاراول:اندازه گيري مساحت(مساحي)به روش مثلث بندي هدف نقشه برداري: تهيه يک منطقه يک منطقه و بدست آوردن مساحت به کمک تکنيک مثلث بندي در سطح زمين وسايل مورد نياز: تراز مير 1 عدد:وسيله اي است که ژالون رابرسطح مورد نظرعمودمي سازدکه دق

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول