دانلود تحقیق موتورهای الکتریکی

Word 4 MB 23265 114
مشخص نشده مشخص نشده الکترونیک - برق - مخابرات
قیمت: ۱۱,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1 - 1 ) ساختمان موتورهای القایی سه فاز :
  شکل ( 1-1 ) تصویر یک موتور القایی سه فاز و قطعات آن را نشان میدهد .  شکل ( 1-1)
  1-1 - 1 ) استاتور :
  هستۀ استاتور به صورت ورقه ورقه ( لایه لایه ) از جنس فولاد مرغوب ساخته می شوند و علت مورق بودن استاتور جلوگیری از جریان فوکو و تلفات ناشی از آن می باشد .
  سطح داخلی استاتور حاوی شیارهای متعددی جهت سیم پیچ های سه فاز است .  شکل ( 2-1)

  هر کلاف در دو شیار می نشیند و طول استوانه ها مقداری بیشتر از طول کلاف ها خواهند بود . سیم بندی استاتور به صورت مثلث و یا ستاره قابل تنظیم می باشد .

  شکل ( 3-1)
  1-1 - 2 ) رتور : هستۀ روتور نیز مورق ساخته شده ( لایه لایه ) و از جنس مواد فرو مغناطیسی مرغوب ساخته می شود سطح خارجی رتور همانند استاتور دارای شیارها یی است و هادی های رتور در آن جاسازی می شوند . رتور از نظر ساختمانی به دو نوع تقسیم می شوند :
  1 – موتور سیم پیچی شده که درون شیارهای رتور میله های مسی یا آلومینیومی قرار میگیرد .
  2 – موتور قفس سنجابی که درون شیارهای رتور میله های مسی یا آلومینیومی قرار می گیرد .


  شکل ( 4-1)

  باید دانست در رتور قفس سنجابی میله ها از دو سمت توسط حلقه های انتهایی به هم متصل یا به عبارت بهتر اتصال کوتاه شده اند . در رتور سیم پیچی شده در حقیقت یک اتصال کوتاه شده داریم .
  1-1 -3 ) حلقه های لغزان :
  کارخانه های سازنده سه پایۀ رتور را از درون به یکدیگر وصل کرده وهر سه پایانۀ دیگر را از ماشین خارج و به حلقه های لغزان بر روی محور رتور متصل می سازند .  شکل ( 5-1)


  1 - 1 -4 ) جاروبک ها :
  بر روی حلقه های لغزان جاروبک نصب شده که ساکن است و می توان از این طریق مقاومت رتور را تغییر داد .
  1 - 1- 5 ) یاتاقان و بدنه :

  شکل (6-1)


  1 – 2 ) عملکرد موترهای القایی سه فاز :
  شکل ( 7 – 1 ) یک موتور دو قطبی را نشان میدهد . در این دیاگرام فقط یک دسته هادی برای هر فاز نشان داده شده است . البته هر یک از اینها نشان دهنده یک سری سیم بندی در شیارهای مختلف است به طوریکه یک توزیع سینوسی از نیروی محرکه القایی در فاصله هوایی ایجاد شود می توان یک مدل الکتریکی برای موتورهای القایی ارائه داد .


  شکل ( 7-1)


  1 – 2 – 1 ) موتور ساکن :
  اگر استاتور موتر شکل ( 7 – 1 ) بوسیلۀ یک منتبع سه فاز متقارن تحریک شود آنگاه یک میدان گردان در فاصلۀ هوایی ایجاد خواهد شد . این میدان گردان از هادی های رتور عبور کرده و در آنها ولتاژ القا می کند این ولتاژها سینوسی هستند و با هم اختلاف فاز دارند . بنابراین اگر موتور ساکن باشد به سادگی یک ترانسفورماتور عمل می کند . ممکن است فرض شود سیم بندی استاتور و رتور هر دو ستاره باشند بدون اینکه توجه به واقعیت آنها بشود . چون موتور شبیه به ترانسفور ماتور سه فاز عمل می کند می توانیم مدار معادل یک فاز آن را بکشیم .
  شکل ( 8 – 1 ) مدار معادل تک فاز را نشان می دهد .

  شکل (8-1)
  فرض کنید سیم پیچ رتور مدار باز باشد و یک شبکه سه فاز متقارن استاتور را با فرکانس ws تغذیه کند . ولتاژ فاز آن برابر Va باشد . جریان متنجه Ia و دیگر جریان های منتجه در فازهای دیگر یک میدان گردان در فاصلۀ هوایی ایجاد می کنند که باعث ایجاد ولتاژ القایی Ema در فاز a می شود . مقداری فلوی پراکنده نیز هست که آن را به صورت ls در مدار نشان می دهند که یک افت ولتاژ القایی در مدار ایجاد می کند . بعلاوه به دلیل وجود مقاومت سیم پیچ یک افت ولتاژ اهی نیز خواهیم داشت که در مدار به صورت مقاومت Rs نشان داده شده است .
  هنگامی که رتور مدار باز باشد در ترانسفور ماتور ایده ال جریان نداریم بنابر این Ia همان جریان مغناطیس کنندگی Ima می باشد . میدان گردان ولتاژ القایی Ema را در فاز a ایجاد می کند ضمناً در اثر همین میدان گردان ولتاژ Ema نیز در رتور القا خواهد شد .
  بنابر این :
  (1-1)
  اما به دلیل وجود زاویۀ بین استاتورور تور مطابق شکل بین ولتاژها اختلاف فاز به وجود خواهد آمد ولتاژهای القایی استاتورور تور در یک زمان به مقدار پیک نمی رسند بلکه زمانی به اندازۀ طول می کشد . بنابر این نسبت ولتاژهای استاتور ورتور مطابق رابطۀ زیر می باشد .
  (2-1)
  اگر با متعادل به رتور و صل شود و استاتور با شبکه سه فاز متعادل تغذیه شود آنگاه جریان های متعادل با فرکانس Wr = Ws در رتور خواهیم داشت و معادلات آنها به صورت زیر می باشد .

  (3-1)

  این جریان ها باعث ایجاد یک میدان گردان می شوند .
  (4-1)
  اما چون Wr = Ws می باشد .
  (5-1)
  (6-1)
  در یک ترانسفور ماتور تک فاز نیروی محرکۀ مغناطیسی تولید شده توسط ثانویه با نیروی محرکۀ مغناطییبی مؤلفۀ بار اولیه I2 مساوی و مخالف می باشد .
  (7-1)
  در یک موتور سه فاز ساکن مانند یک ترانسفورماتور سه فاز عمل می شود . نیروی محرکۀ مغناطیسی که توسط جریان های فاز Ic , Ib , Ia جریان های استاتور از زابطۀ زیر محاسبه می شوند .
  (8-1)
  و همچنین :

  (9-1)

  میدان گردانی با معادلۀ زیر در فاصلۀ هوایی ایجاد می شود .
  (10-1)
  (11-1)
  اگر میدانهای گردان در رابطۀ ( 10-1 ) و ( 5-1 ) با هم برابر باشند .
  (12-1)
  (13-1)
  این حالت در شکل ( 9 - 1 ) نشان داده شده است . جهت جریان ها در سیم پیچ ها ، در یک لحظۀ بخصوص مشخص شده است .

  شکل (9-1)  ولتاژ القایی هادی های استاتورو رتور در یک جهت می باشند این مسئله قابل پیش بینی بود . چون آنها توسط یک میدان گردان ایجاد شده اند اما همانطور که در شکل ( 9 - 1 )

  مشخص است جریانهای استاتور ورتور مخالف هم می باشند .
  برای راحتی جریانهای فاز iA , ia در معادلات ( 3-1 ) و ( 9-1 ) نسبت به فاز تعریف می شود .
  (14-1)
  (15-1)
  بنابراین :
  (16-1)
  با استفاده از معادلات ( 12-1 ) و ( 13-1 ) و ( 16-1 ) داریم:
  (17-1)
  معادلۀ ( 17-1 ) نسبت جریان ترانسفور ماتور ایده آل شکل ( 8-1 ) را نشان می دهد . نسبت امپدانس ترانسفورماتور ایده آل با استفاده از رابطه ( 17-1 ) و ( 2-1 ) بدست می آید .
  (18-1)
 • فهرست:
  1 ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز : ...................................................................1
  1 - 1 ) ساختمان موتورهای القایی سه فاز :...................................................................2
  1-1 - 1 ) استاتور : .................................................................................................2
  1-1 - 2 ) رتور : .......................................................................................................3
  1-1 -3 ) حلقه های لغزان : .....................................................................................4
  1 - 1 -4 ) جاروبک ها : ...........................................................................................4
  1 - 1- 5 ) یاتاقان و بدنه : ......................................................................................4
  1 – 2 ) عملکرد موترهای القایی سه فاز : .......................................................................5
  1 – 2 – 1 ) موتور ساکن .........................................................................................5
  1 – 2 -2 ) مکانیزم تولید گشتاور در موتور القایی ( آسنکرون ) : ................9
  1 – 2 – 3 ) موتور گردان : ....................................................................................14
  1 – 2 – 4 ) موتور در شرایط ماندگار : .............................................................22
  1 - 3 ) موتور فقس سنجابی : .......................................................................................25
  2 ) انواع روشهای راه اندازی موتور القایی سه فاز: .....................................28
  2 – 1 ) روش راه اندای مستقیم : ..................................................................................30
  2 – 2 ) روش راه اندازی توسط افزایش مقاومت رتور : ..........................................31
  2 – 2 – 1 ) موتورهای رتور سیم پیچی شده : ................................................31
  2 – 2 – 2 ) Liquide starter : .........................................................................37
  فهرست:
  2 – 2 – 3 ) درایور راه اندای کرامی : .................................................................38
  2 – 2 – 4 ) راه اندازی موتورهای قفس سنجابی با توجه
  به جریان و مقاومت رتور : .............................................................40
  الف – کلاس A : ................................................................................................40
  ب – کلاس D : ...................................................................................................41
  ج – کلاسهای C , B : .......................................................................................41
  د – رتورهایی با میله های عمیق : .................................................................41
  ه – موتورهای قفس سنجابی دوبل : ..............................................................42
  2-3) انتخاب ولتاژ موتور :.............................................................................................43
  2-3-1) راه اندازی موتور قفسه ای با کاهش ولتاژ استاتور :........................43
  2-4 ) راه اندازی با استفاده از کلید ستاره مثلث : ....................................................46
  2-5) روش کلاج گریز از مرکز :.....................................................................................49
  2-6) پیک جریان حین راه اندازی :................................................................................50
  2-7) دینامیک راه اندازی :..............................................................................................51
  موتور با بار خالص : ...........................................................................................53
  گرم شدن رتور : .....................................................................................................53
  2-8) راه اندازی موتورهای بزرگ به کمک خازن :......................................................54
  2-8-1) مشکل راه اندازی موتورهای القایی بزرگ : ........................................55
  فهرست:
  2-8-2) عملکرد یک سیستم راه اندازی خازنی :................................................56
  3) راه اندازی تریستوری موتورهای القایی :..................................................57
  مقدمه:...............................................................................................................................58
  3-2 ( مدهای کنترل:.........................................................................................................62
  3-2-1( کنترل راه اندازی:.....................................................................................63
  3-2-2( کنترل شتاب راه اندازی:..........................................................................63
  3-3) مشخصات راه اندازهای تریستوری:...................................................................67
  3 -4( شرح مدارهای متداول راه اندازهای تریستوری:.............................................68
  3- 5) مدار قدرت:...............................................................................................................68
  3-5-1( معرفی تریستور:......................................................................................69
  3-5-1-1) مدل دو ترانزیستوری تریستور:...............................................70
  3-5-1-2) روش های روشن شدن تریستور:.............................................71
  3-6) مدار فرمان:...............................................................................................................72
  3-6-1) مدار آتش کننده:........................................................................................74
  3-6-2 ) مدار تقویت کننده: ..................................................................................75
  3-6-3) مزیت عمده راه اندازی موتور به شیوه تریستوری و
  انتقال زاویه آتش:....................................................................................76
  3-6-4 ) مدار خطای جریان:...................................................................................77

  فهرست:
  3-7) طراحی و بررسی مدارعملی و ساده راه انداز نرم موتور
  آسنکرون (القایی):.................................................................................................77
  3-7-1) کنترل:..........................................................................................................79
  3-7-2) نوسانساز موج دندانه اره ای:................................................................84
  3-7-3 ) کنترل زاویه آتش :..................................................................................86
  3-7-4 ) مقایسه کننده:...........................................................................................88
  3-7-5) ایزوله کننده مدار قدرت و مدار فرمان:................................................89
  3-7-6) رله اضافه ولتاژ و افت ولتاژ:.................................................................90
  3-7-7) رله اضافه جریان (Over Current) :.................................................92
  3-8) نظام هماهنگ و :.....................................................................................93
  3-8-1) لزوم استفاده از نظام ثابت:.............................................................95
  3-8-2) توضیح درباره PWM :.........................................................................97
  3-8-3) مدارات اینورتر:......................................................................................100
  3-8-4) رکتیفایرها:..............................................................................................102
  3-9 ) مقایسه قیمت تمام شده انواع راه اندازها : .....................................................111
  3-10) نتیجه : .................................................................................................................113

موتورهاي DC يکي از اولين موتورهاي دوار، اگر نگوييم اولين، توسط ميشل فارادي در سال 1821م ساخته شده بود و شامل يک سيم آويخته شده آزاد که در يک ظرف جيوه غوطه ور بود، مي شد. يک آهنرباي دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتي که جرياني از سيم عبو

چون مقدار زيادي از قدرت الکتريکي توليد شده بصورت متناوب ميباشد ، بيشتر موتورها طوري طرح شده اند که با جريان متناوب کار کنند . اين موتورها در بيشتر موارد ميتوانند دو برابر موتورهاي جريان مستقيم کارکنن و زحمت آنها در موقع کارکردن کمتر است ، چون در موت

ژنراتورها وموتورهاي الکتريکي : ژنراتورها و موتورهاي الکتريکي گروه از وسايل استفاده شده جهت تبديل انرژي مکانيکي به انرژي الکتريکي يا برعکس . توسط وسايل الکترومغناطيس هستند . يک ماشيني که انرژي الکتريکي به مکانيکي تبديل مي کند موتورنام دارد. وما

مقدمه امروزه موتورهایی که برای کار با منبع یکفاز طرح می شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، کارخانه ها ، کارگاه ها و شرکتهای تجارتی و غیره بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند . موتورهای کوچک مخصوصاً با قدرت کسر اسب بخار کاربرد فراوان دارند بطوریکه پیشرفت محصولات جدید سازندگان سفینه های فضائی ، هواپیماها ، ماشینهای تجارتی ، ماشین های ابزار و غیره در سایه طرح ...

يک موتور الکتريکي الکتريسيته رابه حرکت مکانيکي تبديل مي‌کند. عمل عکس آن که تبديل حرکت مکانيکي به الکتريسيته است، توسط ژنراتور انجام مي‌شود. اين دو وسيله بجز در عملکرد، مشابه يکديگر هستند. اکثرموتورهاي الکتريکي توسط الکترومغناطيس کار مي‌کنند، اما م

مقدمه موتورها مصرف‎‎کننده‎‎هاي عمده برق در اغلب کارخانه‎‎ها هستند. وظيفه يک موتورالکتريکي تبديل انرژي الکتريسيته به‎ انرژي مکانيکي است. در يک موتور سه‎‎فاز AC جريان از سيم‎‎پيچ‎‎هاي موتور عبور کرده و باعث ايجاد ميدان مغناطيسي دواري مي‎شود که اين

موتورهاي DC يکي از اولين موتورهاي دوار، اگر نگوييم اولين، توسط ميشل فارادي در سال 1821م ساخته شده بود و شامل يک سيم آويخته شده آزاد که در يک ظرف جيوه غوطه ور بود، مي شد. يک آهنرباي دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتي که جرياني از سي

مقدمه موتورها مصرف‎‎کننده‎‎های عمده برق در اغلب کارخانه‎‎ها هستند. وظیفه یک موتورالکتریکی تبدیل انرژی الکتریسیته به‎ انرژی مکانیکی است. در یک موتور سه‎‎فاز AC جریان از سیم‎‎پیچ‎‎های موتور عبور کرده و باعث ایجاد میدان مغناطیسی دواری می‎شود که این میدان مغناطیسی محور موتور را می‎‎چرخاند. موتورها به‎‎‎گونه‎‎ای طراحی شده‎‎اند که این وظیفه را به‎‎‎خوبی انجام دهند. مهم‎‎ترین و ...

ژنراتورها وموتورهای الکتریکی مقدمه: ژنراتورها و موتورهای الکتریکی گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی یا برعکس . توسط وسایل الکترومغناطیس هستند . یک ماشینی که انرژی الکتریکی به مکانیکی تبدیل می کند موتورنام دارد. وماشینی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ژنراتور یا آلترناتور یامتناوب کننده یا دینام نامیده می شود . دو اصل فیزیکی ...

میدان مغناطیسی چرخنده به عنوان مجموعی از بردارهای مغناطیسی کوئل‌های سه‌فازه. یک موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول