دانلود تحقیق رنگ رزی

Word 146 KB 23913 27
مشخص نشده مشخص نشده هنر - گرافیک
قیمت: ۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • هدف هنر رنگ‌رزی، ثابت کردن دائمی رنگ سایه و روشن بر روی پارچه است. مواد می‌تواند به صورت حیوانی باشد مانند ابریشم، پشم و پر یا گیاهی مانند کتان و کنف باشد. مورد اول بسیار آسانتر رنگ‌ها را جذب می‌کند و بسیار تابان‌تر می‌شود. در برخی موارد، زمانیکه ابریشم و پشم بارنگهای قیر زغال سنگ رنگ می‌شود، رنگ به فیبر متصل می‌شود، در هر صورت به طور کلی مرحله آماده‌سازی لازم است. در برخی موارد مشخص دیگر، زمانیکه ابریشم و پشم با اسید نیتریک . به رنگ زرد در می‌آید، رنگ به خاطر تغییر ماده و به خاطر رنگرزی ناقص، رنگ نمی‌شود. رنگهای غیرحلال، مزایای تغییر شکل شیمیایی شناخته شده را دارا هستند؛ بنابراین، کرومات سرب(کروم زرد) با قرار گرفتن ماده در محلول‌ها رسوب می‌کند و ابتدا سرب، استات می شود و سپس بیکرومات پتاس رسوب می‌یابد. تثبیت‌کننده‌های رنگ، اجسامی هستند که به خاطر جذب آنها برای ماده ارگانیک، فیبر را به ماده رنگی می‌چسبانند و همچنین ماده رنگی را متصل می‌کنند. آنها در ابتدا استفاده می‌شدند اما در رنگرزی خانگی، غالباً با ماده رنگی برخی ثابت کننده‌ها، رنگ را مشخص می‌کنند، بنابراین زاج، روناس را روشن‌تر می‌کند و قرمز روشن را حاصل می‌کند، این در حالی است که آهن آن را تیره کرده و رنگ بنفش را به وجود می‌آورد.
  ثابت‌کننده‌ها
  ثابت‌کننده‌های اصلی، زاج، زاج مکعبی، استات آلومینا، پروتوکلورید قلع، بیکلورید قلع، سولفات آهن، استات آهن، تانین، استات سودا هستند.

  مواد رنگی
  مواد به کار رفته در رنگرزی متعدد هستند، در زیر مهم‌ترین آنها آورده شده‌است، روناس، نسل، درخت بقم، بلوط سیاه، یا چوب بلوط، چوب برزیلی، سماق، زرداب، آناتو، زردچوبه، آلکانت، لاندر سرخ، لیتموس یا آرچیل، کادبیر، قرمز دانه، لاک و مواد معدنی زیر: فروسیانیک پتاسیم، بیکرومات پتاس، کرم تارتار، آب آهک و زنگ مس.

  رنگ‌های قیر زغال سنگ
  همان طور که در امتیاز نامه‌ها و در مقیاس گسترده مشخص شد، اسید برای ساخت آنها ارائه نشده بوده‌ است، در بسیاری موارد، آنها به صورت راز حفظ می‌شوند. در پایان مقاله، اصول ویژه‌ای برای استفاده آنها پیدا شده‌ است.

  مواد معدنی دیگر
  حوض کود گاو پس از ثبوت فیبرهای گیاهی برای برداشتن اضافه ماده تثبیت کننده به کار می‌رود. محلول سیلیکات سودا دراین اواخر به عنوان جایگزین استفاده شده‌ است. البامین یا ماده چسبنده گندم برای غلیظ کردن رنگها جهت رنگرزی، و گاهی برای ثابت کردن آنها استفاده می‌شود. رنگها با آلبامین ترکیب می‌شود تا برای مواد رنگرزی استفاده شود. با دادن گرما نه آلبامین بسته شده و رنگ ثابت می‌شود.  سیلیکات سودا به عنوان ابزار ثابت‌کننده رنگ
  استفاده از سیلیکات سودا در رنگرزی کالیکو دارای مزیت ثبوت بیشتر رنگ نسبت به زمانی است که به تنهایی در حوض کد حیوانی استفاده شود. با توجه به عمل این نمک، ذکر این نکته سزاوار است که سیلیکات قلیا در کود گاو وجود دارد که طبق نظر راجر، حاوی 5/17 به ازای هر سنت از مواد جامد و به ازای هر سنت از این خاکستر است واز این رو کود حیوانی تازه حاوی6/2 به ازای هر سنت خاکستر حاوی به ازای 5/62 به ازای هر سنت سیلیکا است. بخش عظیمی از این سیلیکا در شرایط نامحلول وجود دارد اما مقدار سیلیکا غیر حلال قابل ملاحظه نیست. بخش حلال مقادیر خاکستر به 38 در هر سنت است و این 12 به ازای هر سنت، سیلیکا است و 10 به ازای هر سنت سنت، پتاس و سودا است. همچنین دلیل اهمیت سیلیکات سودا به خاطر جزء موثر کود گاوی است.

  زاج
  زاج به عنوان ثابت‌کننده برای ابریشم و پشم به کار می‌رود و سپس در آب حل می‌شود. اگر محتوی آهن باشد، رنگ سرخ آسیب خواهد دید. این سولفات آلومینیوم است که به سولفات پتاس یا آلومینیوم متصل می‌شود. آلومینیوم یک ثابت‌ کننده فعال است.ممکن است زاج آمونیا از زاج پتاس با اضافه کردن مقدار کمی پتاس تند به پودر مجزا شود. اگر آمونیا وجود داشته باشد، بیرون خواهد کرد و ممکن است به آرامی توسط بوی تند آن شناخته شود.


  زاج مکعبی
  به شدت استفاده می‌شود. این محصول با اضافه‌کردن کربنات سودا به زاج پیش‌از رسوب درست می‌شود و در ابتدا می‌افتد و سپس حل می‌شود. اگر مقدار زیادی به ماده اضافه شود، رسوب تشکیل خواهد شد. آلومینا را سریع تر از ماده زاج معمول به ماده ارگانیک برمی‌گرداند.

  استات آلومینا
  برای کتان وکنف استفاده می‌شود. زمانیکه اسیداستیک حرارت داده می‌شود، آلومینا در فیبر باقی می‌ماند. این ترکیب با اضافه کردن محلول استات سرب(شکر) به محلول زاج در همان زمانیکه که رسوب ایجاد می شود، شکل می گیرد که bs25/81 زاج، شکر سرب، اخذ می کند وهر یک را در 2 گالون از آب جوشاندن حل کرده و مخلوط نموده و اجازه می دهیم تا ته نشین شود.

  بیلکورید قلع (نمک قلع، نیتروماریات قلع)
  bs 41 اسید نیتریک تجاری،1b 2/1 از آمونیاک سال را بردارید وآن را در ظرف سنگی قرار دهید و b 21/1 از قلع گرانیت شده خالص در آن بریزید یا قلع گرانیت شده را ترکیب 2 بخشی ماریاتیک حل کنید تا 1 اسید نیتریک به هر میزانی برداشته شود.
  پروتو کلورید قلع
  قلع گرانیت شده را در اسید ماریاتیک داغ بریزید تا زمانیکه جذب شود. کرم تارتار عموماً به زاج و حوض قلع اضافه می‌شود.
  مس
  برای رنگرزی سایه‌های تیره در پشم استفاده می‌شود. این کار با حل کردن آهن پاک در اسید سولفوریک رقیق وکریستال شده انجام می‌شود. شکل نامرغوب از سنگ چخماق به دست می‌آید. این محصول حاوی آهن در هنر پروتوکسید است. درهر صورت با قرار گرفتن در معرض هوا، اکسیژن بیشتر جذب می‌شود و در صورت تمام نمک‌های پروتوکسید آهن، ساسکو اکسید تشکیل می‌شود. این محصول، ثابت کننده قوی است وهمان‌طور که در چسبندگی دیده شده است، آهن به مواد رنگ می‌چسبد.

  استات آهن
  استات آهن با حل‌کردن تکه‌های آهن در اسید استیک یا اسید پیرولیگنیوس حاصل می‌شود. فیبرهای گیاهی برای رنگ‌رزی مناسب‌تر است.

  نیترات آهن
  bs41/101 از هر اسید نیتریسک و اسید ماریاتیک برداشته می شود و به مقدار Ibs 2/721 کم کم به مس حل شده در آب، اضافه می‌شود.

  آماده سازی برای رنگرزی
  پشم باید شسته شود، ابریشم خام باید بدون صمغ گردد، کتان باید قیچی شده، بو داده شود و سفید شویی شود. برای توصیف اثرات نمک‌های مختلف یا ثابت کننده‌ها بر رنگها

  رنگ ثابت‌کننده
  برای رنگ سرخ ثابت کننده روی پشم، بهترین کیفیت ثابت کننده، 2/1 وزن پشم است که باید استفاده شود که از 5 قسمت زاج و 1 قسمت تارتار سرخ برای 16 قسمت مواد رنگی است.
  تغییر در بخش‌های نمک کاملاً رنگی را نشان می‌دهد که ثابت‌کننده به صورت طبیعی نشان می‌دهد. اگر میزان زاج کمتر شود و میزان تارتار افزایش یابد، رنگ دارچین سرخ ایجاد می شود. اگر زاج به صورت کامل حذف شود، رنگ سرخ به صورت کامل ناپدید می شود و رنگ دارچینی مایل به قهوه‌ای تولید می‌شود. اگر پشم‌ها در آب و صدفی ضعیف جوشانده شود، بخش بیشتری از رنگ تخریب می‌شود محلول صابون، بخشی از رنگ را از بین می‌برد و بقیه رنگ را به شکل بسیار زیبایی درمی‌آورد. قلیای فرا، رنگ سرخ ثابت کننده را گرم می‌کند اما رنگ را ثابت می‌کند.

کلمات کلیدی: رنگ رزی

مقدمه: موضوع تحقیق مابررسی کارگاه های رنگرزی میبدویزدمی باشدکه لازم به ذکراست باتائیداستادطباطبایی استادبرزگری واستادزارع هیچ گونه کارکاه رنگرزی درمیبدوجودنداردبه همین دلیل تحقیق مامختص کارگاه های رنگرزی یزدمی باشد.این تحقیق به سه قسمت تقسیم می شود 1- تحقیق میدانی ازکارگاه دریزد 2- بررسی تاریخچه رنگرزی 3- بررسی رنگدانه های طبیعی مادرتحقیق میدانی خودرنگرزی سفیدگری بررسی حمام رنگ ...

رنگينه هاي طبيعي از دير باز مورد توجه بشر بوده اند اين رنگينه ها به دليل بهره‌مندي از درجه سميت پايين و سازگاري با محيط همواره مورد توجه رنگرزان بوده اند از ويژگي هاي اين نوع رنگينه ها مي توان به توليد شيدهاي بسيار زياد و زيبا به همراه نتايج قابل تو

مقدمه : رنگرزي فرايندي است براي رنگ کردن الياف، نخ ويا پارچه که توسط آن رنگ جزئي از ليف مي‌شود. تکنيک‌هاي اوليه رنگرزي بر اساس فشردن خرده‌هاي گياهان رنگزا برروي الياف بوده است و به مرور زمان روشهاي استفاده از گياهان رنگزا پشرفت نمود و از

رنگرزی مقدمه(عوامل موثر بر رنگرزی) یکی از عوامل موثردر ارتقای کیفیت قالی موضوع رنگرزی مواد اولیه آن است لذا ارایه مطالبی در رابطه با آموزش رنگرزی می تواند نقش موثری در ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده آن داشته باشد، بالاخص توجه به آموزش رنگرزی پشم و ابریشم با مواد رنگرزی شیمیایی از اهمیت مضاعفی برخوردار است زیرا رنگرزان بسیاری از کارگاه های رنگرزی سنتی و خانوارهای روستایی شناخت ...

نیم نگاهی به کشت دانه روغنی گلرنگ در مناطق مختلف کشور گلرنگ به لحاظ خصوصیت مطلوب زراعی و مقاومت نسبی نسبت به شوری خاک و خشکی هوا، مقاومت بالا به سرمای زمستانه، وجود روغنی مطلوب با بیش از۹۰ درصد اسیدهای چرب غیراشباع، همواره به عنوان دانه روغنی مطلوب و با ارزش مطرح بوده است. گلرنگ به لحاظ خصوصیت مطلوب زراعی و مقاومت نسبی نسبت به شوری خاک و خشکی هوا، مقاومت بالا به سرمای زمستانه، ...

شالیکاری کشاورزی یا برزگری فرآیند فراوری خوراک، الیاف و دیگر فراورده‌های دلخواه از راه کاشت گیاهان ویژه‌است. کشاورزی در کل سه مرحله دارد به نام‌های کاشت، داشت و برداشت. کشاورزی فرایند تولید غذا، علوفه، الیاف و دیگر محصولات بوسیله ازدیاد اصولی گیاهان بومی و حیوانات اهلی است. امروزه واژه کشاورزی تمام فعالیت های لازم جهت تولید غذا، علوفه و الیاف را تحت پوشش قرار میدهد، که شامل همه ...

جمهوری اسلامی ایران با تولید حدود 100 میلیون تن از نظر تنوع محصولات کشاورزی رتبه سوم را در جهان دارد. خبر معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی در سومین اجلاس وزرای کشاورزی همکاری های اقتصادی - منطقه ای (اکو) در تهران گفت: ایران از 66 محصول اصلی کشاورزی/ تولید کننده عمده 25 نوع است که بیشتر انها جزو محصولات باغی هستند. تنوع اب و هوایی و شرایط تولید مناسب موجب ...

شناسايي رنگدانههاي گياهي -2 تأثير ثبات رنگ در فرش -3 تأثير ثبات رنگ در رنگرزي -4 فوايد ثابت بودن رنگها -5 بررسي فراواني رنگزاها در فرش -6 مراحل آماده سازي رنگدانهها

هدف از تحقیق در این تحقیق به بررسی و شناخت پشم و مواد رنگرزی طبیعی (روناس) ‌و رنگرزی شیمیایی که در کارگاه‌های رنگرزی به صورت دستی و صنعتی انجام می‌شود پرداخته شده. همچنین شناخت موادی که در مراحل مختلف رنگ کردن الیاف به کار می‌رود و نوع و ارتباط آنها و تاثیراتی که بر روی الیاف رنگ شده دارند پرداخته شده است. فصل اول خصوصیات پشم مورد استفاده در رنگرزی پشم کهن‌ترین الیافی است که در ...

شماره استاندارد ایران 160 ثبات رنگ کالاهای نساجی ویژگیهای معیار خاکستری برای ارزیابی تغییرات در رنگ 1- هدف: در این استاندارد معیار خاکستری که برای ارزیابی تغییرات رنگ کالاهای نساجی بکار میرود و روش کاریرد آن شرح داده میشود. 2- اصول: 2-1- معیارشامل 5 جفت نمونه بریده شده از پارچه ای با رنگ خاکستری میباشد که هر جفت پارچه نمودار تفاوت نظری در رنگ و یا تضاد رنگی میباشد. 2-2 ثبات رنگ ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول