دانلود مقاله تأثیر عنصر سولفور، مواد ریز مغذی، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم بر رشد prosopis alba

Word 69 KB 24064 10
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تأثیر عنصر سولفور، مواد ریز مغذی، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم بر رشد prosopis alba در خاکهای با PH بالای آرژانتین
  چکیده
  در یکی از تحقیقات زراعی در آرژانتینحدود سه سال قبل در مورد زراعت گونه prosopis alba در خاکهای با PH انجام شد که با توجه به انواع مواد غذایی درون خاک، محدودیتهایی برای رشد این گونه زراعی نیز دیده شد. به همین منظور از مواد معدنی مانند روی، مس و فسفر استفاده شد و برای کاهش میزان PH خاک نیز مقداری سولفور به خاک افزوده گردید و به این ترتیب علاوه بر این عمل، مواد درشت غذایی خاک نیز بیشتر شدند. در میان نمونه ها حدود 30 درخت از طریق اندازه گیری قطر ساقه مورد ارزیابی قرار گرفتند. قطر این ساقه ها نیز از 8/2 تا 5/4 سانتیمتر مورد ارزیابی قرار گرفتند و در هر تکرار نیز یک درخت مورد بررسی قرار داشت. نوع اعمال انجام شده شامل :1)کنترل کردن 2)افزایش عناصری مانند سولفور برای کاهش مقدار PH 3)افزایش سولفور و افزایش کود سوپرفسفاته به اندازه سه برابر سولفور 4)افزایش سولفور و پتاسیم برای بهبود مواد غذایی درون خاک و 5)افزایش همزمان پتاسیم و منیزیم به همراه سولفور و پتاسیم. مشخص شد که افزایش مواد مغذی و توده زنده درونی ساقه می تواند باعث افزایش قطر ساقه شود. کاهش میزان PH تا مقدار 3/0 نیز با افزایش مقداری کود سولفور بران شده و این امر باعث افزایش قابلیت مواد ریز مغذی درون خاک و نهایتا اکسیداسیون قوی آنها شد. همچنین سولفور قابلیت رسانایی الکتریکی را در خاک افزایش داد. همچنین مشخص شده که بهترین ترکیب شیمیایی را سولفور به همراه پتاسیم تشکیل می دهد که این حالت باعث افزایش قدرت تغذیه ای مواد ریز مغذی شده و نهایتا نیز 42 درصد میزان رشد را افزایش می دهد. علاوه بر ساقه ها، میزان رشد در برگها نیز افزایش داشته که این افزایش با توجه به مصرف موادی چون پتاسیم، سولفور، فسفر و منیزیم بوده است و در نقطه مقابل نیز مصرف بیش از حد موادی مانند سدیم و کلسیم این میزان رشد را کاهش داده است. همچنین استفاده از مقادیر زیاد کلسیم با توجه به استفاده از سولفور، پتاسیم، نیتروژن و روی، رشد را دوباره افزایش داد در صورتیکه استفاده همزمان سه ماده کلسیم، منیزیم و منگنز باعث افت رشد در برگ شد. مصرف نیتروژن تا حدود زیادی وابسته به مصرف روی، سولفور و فسفر بوده است. کارگران هندی تقریبا پس از 20 سال کشت این گونه گیاهی یعنی Prospis juliflora ، توانستند با پایین آوردن میزان PH خاک از 4/10 تا 8، میزان رشد این نمونه گیاهی را افزایش دهند. میزان کشت این درختان نیز در فضای 10 در 10 متر پیشنهاد شد که این امر باعث می شد تا در مصرف انواع مواد غذایی و افزودنی به خاک صرفه جویی شود و تقریبا برای 100 درخت موجود در هر هکتارعناصر حساسی چون سولفور، روی و پتاسیم نیز بطور مستقیم مورد استفاده قرار گرفت.
  1-مقدمه
  تثبیت نیتروژن در گونه گیاهی Prospis juliflora با توجه به نوع فرایندهای ژنتیکی گیاه مورد نظر، مناسب و در خود توجه می باشد که این حالت در گونه وحشی این گیاه بخوبی دیده می شود. این نوع درخت به دلیل وجود امر تثبیت نیتروژن، مورد استفاده غذایی دام و انسان خصوصا از ناحیه غلاف و نیام ساقه می باشد. همچنین از چوب این درختان برای تهیه زغال چوبی و سوخت استفاده می شود و در عین حال می توان از بقایای این درختان برای غنی سازی خاک بهره برد که علت آن نیز وجود فرآیند اثبیت نیتروژن می باشد.
  معمولا یکی از عمده مسائل موجود در زمینه عدم مدیریت صحیح زراعی، کنترل نکردن PH بالای خاک می باشد. زمینهای تقریبا نکمی و سدیمی آرژانتین، تقریبا معادل 800 هزار هکتار می باشند و این مقدار در هندوستان به حدود 5/2 میلیون هکتار می رسد. این عامل می تواند باعث تغییرات عمده و زیاد در PH خاک باشد. اما خاکهای سدیمی و شور موجود در آرژانتین تقریبا تا حد زیادی غیر قابل احیاء هستند و کمتر در این مورد تلاش صورت گرفته است.
  محققان کشاورزی در موسسه تحقیقاتی مرکز تشخصی شوری خاک در کارنال هندوستان، تحقیقات بیشماری را در زمینه رشد گیاهان و درختان مختلف در خاکهای سدیمی و شور انجام داده اند که این تحقیقات در خاکهای با PH بالا رخ داده است. گونه گیاهی Prosopis juliflora تقیبا PH تا حدود 9 را تحمل می کند. در مواقعی که این مقدار PH به بالاتر و در حدود 10 رسید، طی یک عمل آزمایشی از بلوکهای حفره دار گچ در اطراف ریشه این درختان استفاده شد. تقریبا طی 12 سال این عمل باعث شده بود که بطور کلی PH خاک منطقه از 4/10 به حدود 18/9 برسد. در مورد خانواده های دیگر این گوه نیز می توان عنوان داشت که مقدار PH آنها بترتیب برای Eucalyptus tereticornis زیر 10، برای Acacia nilotica زیر 03/9، برای Albizia lebbek زیر 67/8، برای Terminalia arhuna زیر 15/8 و برای P.juliflora نیز زیر 03/8 بوده است. از نکات دیگر اینکه در مورد برنج و گندم مشخص شود که عنصر روی، یک عامل بازدارنده برای PH بالا می باشد.
  در طی آزمایشهای مختلف و بررسیهای گوناگون مشخص شد که تنوع و اختلافات زیادی در نوع رشد این گونه گیاهی در خاکهای زراعی شور رخ می دهد و عوامل شیمیایی زیادی نیز دخیل می باشد. در مقایسه با اهداف مختلف می توان واکنش مواد غذایی مختلف درون خاک برای رشد گیاه را با دیگر مواد غذایی ریز تر و ضعیف تر در خاک مقایسه نمود. در ادامه تحقیقات نیز برای جلوگیری از روند نزولی رشد درختان در این نوع خاک، مواد غذایی مختلف و تأثیرات متقابل آنها با رشد درختان بررسی شد.
  هرگاه بذر Prosopis را بروش گفته شده یعنی استفاده از گچ به روی زمین زراعی بپاشیم، این عمل باعث می شود که در صرف هزینه برای تغییرات PH صرفه جویی شود. بنابراین می بایستی تحقیقات در زمینه ای باشند که بتوان میزان PH خاک را با توجه به نوع نیاز غذایی درختان و گیاهان موجود در این نوع خاکها سنجید و مورد ارزیابی قرار داد. در استفاده از عناصر غذایی مانند آهن، منیزیم، روی و مس باید توجه و دقت عمل خاصی را اعمال کرد، بویژه در مورد گیاهان تیره لگومینه. زیرا بطور کلی عناصر فسفره، باعث افزایش قابلیت رو به رشد PH به بالای حد 8 می باشد. طی یک کار کلاسیک و خوب توسط دو تن از محققان بنامهای لوکاس و دیویس، تقریبا 12 نوع ماده غذایی در PH 5/6 تا 7 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی این مواد غذایی در PH بالا تر از 8، خواص خود را تقریبا از دست می دادند. در ادامه آزمایش، مقداری سولفور به خاک افزوده شد که این مقدار سولفور باعث می شد تا باکتریهای درون خاک این سولفور را طی برخی واکنشهای شیمیایی به سولفوریک اسید تبدیل کنند. این عمل باکتریایی باعث کاهش مقدار PH خاک شده و در نتیجه در نوع عمل مواد مغذی خاک نیز تأثیر گذار بوده است و نهایتا نیز باعث بهبود شرایط و نحوه رشد گیاه شد. درواقع افزودن این مقدار سولفور به علت کم بودن این عنصر درون خاک نبوده و تنها دلیل افزودن این عنصر به خاک، کاهش میزان PH خاک می باشد. البته باید خاطر نشان ساخت که این روش تقریبا روشی گران قیمت می باشد و چندان هم ارزان تمام نمی شود. یکی دیگر از راههای کاهش میزان PH خاک افزودن فسفر می باشد که این ماده باعث ایجاد اسید فسفریک شده و در ادامه نیز می توان امید داشت که این ماده میزان مواد غذایی موجود در خاک را نیز تقویت کند. بنابراین میتوان برای تعیین میزان PH خاک، میزان غلظت فسفر خاک را سنجید.
  درآزمایشات و مشاهدات گلخانه ای، با توجه به افزایش مواد کلسیمی و فعل و انفعالات کلسیم درون خاک، PH خاک در این نوع آزمایش از حدود 6 به حدود 9 افزایش یافت که این افزایش PH با توجه به عدم استفاده از فسفر می باشد و می توان این عمل را ناشی از فعالیت مواد ریز مغذی دانست. عنصر روی را می توان از انواع مهم مواد افزودنی به خاک دانست که دارای تأثیر زیادی بر روی فعالیت مناسب مواد ریز مغذی دارد و این عناصر مانند روی، بخوی می تواند اثر خود را در برگ درختان و میزان ماده خشک ایجاد شده در گیاه نشان دهد.

زئولیت زئولیت در فیلتر مولکولی، کنترل آلودگی، تولید اکسیژن، تصفیه گاز، ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی، مصارف کشاورزی و ... مورد مصرف دارد. ساختار منظم و فضاهای با ابعاد مولکولی زئولیت، جایگیری و جدا شدن اتم‌هایی با قطر کوچکتر را در خود آسان کرده است. خواصی مانند ظرفیت تبادل یون کاتیونی و قدرت تبادل کاتیون‌های اصلی، جذب آب بدون ایجاد هیچ تغییر فیزیکی و شیمیایی در زئولیت و خاصیت جذب ...

تعریف محیط : محیط مجموعه ای از عوامل و اثرات خارجی می باشد که به نحوی به رشد و تعادل یک موجود زنده تأثیر می گذارد . محیط از 3 بخش کلی زیر تشکیل شده است . اتمسفر ATMOSFER آب Water خاک Soil تعریف آلودگی : تغییر ویژگی های اجزای محیط ( 3 بخش فوق ) به نحوی که استفاده بیشتر از آنها مقدور نباشد و یا محدود شود . به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر حیات موجودات زنده تأثیر سوء یا نامطبوع ...

مواد خشبي اهميت گونه هاي چرا کننده ? تقريبا يک سوم کره زمين(13.7 ميليون هکتار) خشکي است. ? 3 تا 4 درصد براي هداف شهرنشيني و صنعتي استفاده شده است ? 10 درصد زير کشت است ? زمينهاي غير توليدي حدود 15 درصد خشکي است ? زمينهاي جنگلي 28 – 30 در

خاک خاکها از سه نظر فیزیکی ، شیمیایی و حیاتی ( بیولوژیکی ) در رشد و نمو و باروری گیاه اثر می گذارند . 1 بهترین خاک از نظر شرایط فیزیکی برای پرورش گردو ، خاکهایی با بافت متوسط ، ساختمان مناسب با تحلخل کافی ، عمق حدود 5/1 – 1 متر ، نفوذ پذیری متوسط ( 2 – 5/1 متر در روز ) ، تهیه مناسب و زهکشی مطلوب می باشد . - خاکهای خیلی سبک و سنگریزه دار ، خاکهای سنگین رسی ، خاکهای کم عمق ، ...

مقدمه تمام غذاها علاوه بر اجزای اصلی دارای مقادیر متفاوتی مواد معدنی هستند . مواد معدنی ممکن است بصورت نمکهای آلی یا غیر‌آلی یا بصورت ترکیب شده با مواد آلی وجود داشته باشند . برای مثال می‌توان به فسفر موجود در فسفوپروتئین و فلزات موجود در آنزیم‌ها اشاره کرد. بیش از 60عنصر در غذاها وجود دارد. معمولا مواد معدنی را به دو دسته تقسیم می‌کنند. اجزاء نمکی اصلی 2- عناصر ناچیز اجزای نمکی ...

باروري / حاصلخيزي قبل از بحث در مورد رژيم مناسب براي چمن ، ممکن است آزمايش اينکه گياهان چگونه براي بقا سازمان دهي شده اند قبل از مداخله انسان، ارزشمند است، هيچ بحثي نيست که چمن نياز به بارور کردن دارد، اما با کمان تعجب نيتروژن ، فسفر ، پتاسيم، کلس

باروری / حاصلخیزی قبل از بحث در مورد رژیم مناسب برای چمن ، ممکن است آزمایش اینکه گیاهان چگونه برای بقا سازمان دهی شده اند قبل از مداخله انسان، ارزشمند است، هیچ بحثی نیست که چمن نیاز به بارور کردن دارد، اما با کمان تعجب نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم، کلسیم، منزیم، سولفور، عناصر سازمان دهنده دیگر تنها 5 درصد کل رژیم گیاه را شامل می شوند. بقیه 95 درصد از آب و اتمسفر تأمین می شود. همانطور ...

مقدمه ( کودهای شیمیایی ) از زمان های دیرین مصرف فضولات دامی بعنوان کود درکشت و زرع یک عمل معمول و متداول بوده است درصد سال اخیر استفاده از املاح معدنی وموادشیمیایی در تولیدات کشاورزی توسعه یافته تا اینکه امروزه این عمل از ارکان اولیه واقتصادی کشت و زرع در اکثر خاک های دنیا می باشد . کودهای تجاری[1] شامل مواد معدنی و آلی می باشد که در بازار قابل خریداری بوده و جهت تولید محصول به ...

مقدمه شیر به عنوان یک ماده ی غذایی ارزشمند نخستین و کامل ترین غذای نوزاد انسان و حیوان را تشکیل می دهد و در تمام طول دوران رشد عنصری حیاتی در جیره غذایی و الگوی تغذیه محسوب می شود . مواد غذایی مختلفی که مورد استفاده بشر قرار می گیرند ، عمدتا به عنوان ماده غذایی آفریده نشده اند بلکه یک قسمت از یک موجود جاندار و یا زنده بوده و یا مثل تخم مرغ و عسل جهت برآوردن احتیاجات دیگری از ...

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول