دانلود مقاله رایگان سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی

Word 45 KB 24178 4
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی

  1-فراوانترین کاتیون داخل سرم خون انسان کدام است؟
  الف) ب) ج) د)

  2-فشار اسمزی یک محلول از چه رابطه ای بدست می آید ؟
  الف)=nMRTת ب)=MRTת ج)PV=nRT د)هیچکدام

  3-علوفه ی خشک شده در زمینهای حاوی کدام عنصر منشاء مسمومیتهای چهار پایان است؟
  الف)Si ب)Se ج)S د)Sc

  4-در بیوسنتز کلروفیل کدام عنصر شرکت نمی کند؟
  الف)Cu ب)Fe ج)Mn د)Co

  5-برای سنتز تریپتوفان کدام عنصر ضروری است؟
  الف)Cu ب)Zn ج)Fe د)Mn

  6-از کدام فرمول زیر می توان برای محاسبه ی PH اسیدی ضعیف استفاده نمود؟
  الف)PH=PK+log Ca/Cs ب)PH=PK-log Ca/Cs
  ج)PH=½(PKa=log Ca) د)POH=½(PKb-logCb)

  7-کدامیک از هورمونهای زیر گلیکوپروتئین است؟
  الف)TSH ب)FSH ج)LH د)

  8-کدامیک از قندهای زیر مونوساکارید پنتوز است؟
  الف)ساکارز ب)فروکتوز ج)گزیلوز د)مانوز

  9-سوربیتول در اثر احیا کدام مونوساکارید ایجاد می شود؟
  الف)مانوز ب)گزیلوز ج)فروکتوز د)ریبوز

  10-کدامیک از ویتامینهای زیر کربوهیدراتها می باشد؟
  الف)A ب)B ج)C د)D

  11-کدامیک از پلی ساکاریدهای زیر بیشتر در زنجبیل وجود دارد؟
  الف)گلیکوژن ب)نشاسته ج)فلئان د)اینولین

  12-کدامیک از پلی ساکاریدهای زیر ضد انعقاد است؟
  الف)هیالورونیک اسید ب)هپارین ج)کندرای تین سولفات د)اینولین

  13-رامینوز کدامست؟
  الف)F-G-Cal ب)F-G-C ج)Cal-F-G د)C-G-F

  14-تره هالوز در شیرابه ی کدام گیاهان وجو دارد ؟
  الف)جلبکها و قارچها ب)اسفناج ج)نخود و باقلا د)سیب زمینی ترشی

  15-کدام گزینه در ساختمان مواد پکتیک وجود ندارد؟
  الف)گالاکتانها ب)آرابانها ج)گالاکتوروفانها د)مانانها و گلوکومانها

  16-کدام نوع از لیپید استری شدن داخلی هیدروکسی اسیدها حاصل می شود؟
  الف)مومها ب)کوتین ج)استزوئیدها د)ترپنها

  17-اسید ابسیسیک جزء کدام دسته از ترپنها است؟
  الف)مونوترپن ب)سزکویی ترپن ج)دی ترپن د)تری ترپن

  18-ژیبرلینها جزء کدام دسته از ترپنها هستند؟
  الف)مونوترپن ب)سزکویی ترپن ج)دی ترپن د)تری ترپن

  19-کدامیک از موارد زیر اسکالوئیدی با ساختار ترپنی است؟
  الف)اسید ژیبرلیک ب)ایتزین ج)اسکوالن د)لیمونن

  20-کدامیک از اسیدهای چرب زیر ضروری ترین اسید چرب برای انسان است؟
  الف)اسید اولئیک ب)اسید لینولئیک ج)اسید لینولنیک د)اسید آراشیدونیک

  21-فراوانترین فسفولیپید نیمه ی خارجی غشا چیست؟
  الف)کاردیولیپین ب)سفالین ج)لسیتین د)استروئید

  22-سربروزیدها جزء کدام دسته از لیپیدها می باشند؟
  الف)استروئید ب)ترپن ج)گلیکولیپید د)فسفولیپید

  23-کدامیک از آمینواسیدهای زیر گوگرد دار است؟
  الف)Thr ب)Cys ج)Ser د)Asp

  24-ردیف مکرر آمینواسیدهای کلاژن کدام است؟
  الف)Pro-x-y ب)Gly-x-y ج)Lys-x-y د)هیچکدام

  25-عامل استحکام و ایجاد ساختار نو دوم پروتئین ها چیست؟
  الف)پیوند هیدروفوب ب)پیوند هیدروژنی ج)یونی د)واندروالسی

  26-در ساختمان هم چند متیل وجود دارد؟
  الف)3 ب)4 ج)5 د)2

  27-حلالهای آلی از چه طریق باعث دناتوره شدن پروتئینها می گردند؟
  الف)یونی ب)هیدروفوب ج)هیدروژنی د)کووالانسی

  28-در حضور مهار کننده ی برگشت ناپذیر Km و Vmax آنزیم چه تغییری می کند؟

مقدمه امان از دست این مهندسی که عرض و طولش به کشاورزی و پزشکی‌ هم رسیده. فکر مهندسی نظم و انضباط و حذف زوائد را در پی دارد. این رشته تازه تأسیس در مقطع کارشناسی دارای 10 گرایش مختلف است که در میان داوطلبان علوم تجربی 7 گرایش و در گروه علوم ریاضی و فنی 3 گرایش دارد. در مهندسی کشاورزی که نگهداری و پرورش و حفاظت از خاک و گیاه بصورت علمی همراه با کمترین خسارت و بیشترین بهره دهی ...

بيوشيمي علمي است که درباره ترکيبات و واکنشهاي شيميايي در موجودات زنده بحث مي‌کند. ديد کلي اساس شيميايي بسياري از واکنشها در موجودات زنده شناخته شده است. کشف ساختمان دو رشته‌اي دزاکسي ريبونوکلئيک اسيد (DNA) ، جزئيات سنتز پروتئين از ژنها ، مشخص شدن س

مقدمه گردآورنده : تحقیقات یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه کشاورزی است. فناوریهای جدید در زمینه تولیدات کشاورزی حاصل از تحقیقات دانشمندان و محققان در موسسات تحقیقات دولتی در گوشه وکنار جهان می‌باشد.هدف از تحقیقات کشاورزی دستیابی به راهکارهها و روشهای نوین علمی‌به منظور حل مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید می‌باشد. فعالیتهای علمی‌اصلاح نباتات در ایران عملاّ از اولین دهه ...

مقدمه گردآورنده : تحقیقات یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه کشاورزی است. فناوریهای جدید در زمینه تولیدات کشاورزی حاصل از تحقیقات دانشمندان و محققان در موسسات تحقیقات دولتی در گوشه وکنار جهان می‌باشد.هدف از تحقیقات کشاورزی دستیابی به راهکارهها و روشهای نوین علمی‌به منظور حل مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید می‌باشد. فعالیتهای علمی‌اصلاح نباتات در ایران عملاّ از اولین دهه ...

شکوه‌ السادات هاشمی خانم شکوه‌السادات هاشمی، مخترع و تولید‌کننده خمیر سوسک‌کش "امحا" است. وی که متولد سال 1334 است در سال 1354 ازدواج کرده و دارای 3 فرزند دختر و یک فرزند پسر می‌باشد. مدرک تحصیلی وی در رشته علوم تجربی است، علی‌رغم علاقه‌ی زیادی که به درس و ادامه تحصیل داشته به سبب مشکلات خانوادگی و بعد از آن ازدواج، موفق به ادامه تحصیل و کسب مدارک دانشگاهی نشده است. به سبب ...

معرفي کلي رشته و هدف آن رشته زيست شناسي سلولي مولکولي در مقطع کارشناسي در دانشگاه داراي 5 گرايش ميکروبيولوژي، علوم سلولي مولکولي، ژنتيک، بيوشيمي و بيوفيزيک است. قابل ذکر است که تفاوت محسوسي بين گرايشهاي مختلف اين رشته در مقطع کارشناسي وجود ندارد. در

تاریخچه: از سالیان بسیار دور، بشر همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذای خود و دامهایش را داشته است و در طی اعصار گوناگون از شیوه های مختلفی استفاده کرده است که همواره سیری صعودی به سمت افزایش عملکرد محصول را داشته است. در ابتدا؛ عملیات کشاورزی توسط انسان و دام و بوسیلۀ ابزارآلات چوبی بسیار ساده انجام می گرفت. سپس با پیدایش آهن؛ از آن برای ساخت انواع خیش ها استفاده شد. این سیر ...

تاريخچه نماتدهاي انگل انسان و حيوانات اهلي، سال ها توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. بعضي از انگل هاي انساني مثل کرم پيوک يا Guinea worm (Dracunculus medinesis) از ابتداي شروع علم پزشکي شناخته شده بود. يکي از اولين رکوردهاي مکتوب در مورد ن

کارآموزي دو واحد دانشگاهي براي دانشجويان رشته کشاورزي مي باشد. که دراين درس هر دانشجو بايد در يکي از ادارات وابسته به اداره کشاورزي به مدت 45 روز فعاليت داشته باشد. از اين رو اينجانب به مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي استان گلستان معرفي شده وسپس

من قصد دارم تا در مورد رابطه بین اکولوژی، بقاء و جامعه شناسی صحبت کنم و امیدوارم که بتوانم به شما نشان بدهم که چرا کشاورزی و باغبانی الگوی مناسبی برای بسط و تفهیم این رابطه ها می باشند. من همچنین قصد دارم که به شما نشان دهم که تئوری سیستمهای حیاتی، که هم اکنون در صدر موضوعات علمی قرار دارند یک محدوده مناسب نظری برای فهم روابط بین اکولوژی، بقاء و جامعه در اختیار ما قرار می دهند. ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول