دانلود تحقیق ماهی تخمیری

Word 254 KB 24311 33
مشخص نشده مشخص نشده بهداشت - تغذیه
قیمت: ۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری ( Momoni )

  ادویه های تخمیر شده به عنوان عوامل طعم دهنده در سوپ و سس ها در آفریقا مورد استفاده قرار می گیرند. بر عکس در کشورهای آسیایی محصولات ماهی تخمیر شده معمولاً بخشی از رژیم غذایی سنتی مردم نیستند. در غنا یکی از محصولات ماهی تخمیر شده بنام momoni عموماً به عنوان چاشنی برای تهیه سس ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  تخمیر میکروبی ماهی در تولید سس ها و خمیر های مختلف ماهی رخ می¬دهد. سس ها و خمیرهای ماهی غلظت بالایی از نمک دارند ( 15-25 درصد وزنی/ وزنی) و بنابراین ارزش غذایی آنها به خاطر اینکه نمی توانند درمقادیر زیاد مصرف شوند محدود است.
  Terasi هم یک غذای تخمیری بومی است که در اندونزی از خمیر ماهی یا میگو با تخمیر طبیعی در حضور غلظت بالای نمک تهیه می شود. برای تهیه momoniانواع مختلفی از ماهیها به کار برده می شود. ماهیها تمیزشده و امحاء و احشاء آنها بیرون آورده شده و بوسیله آب به خوبی شسته می شوند سپس نمک زنی انجام می شود که مقدار آن 310-294 گرم به ازای هر کیلو گرم ماهی می باشد. نواحی روده و شکم ماهی شدیدتر نمک زده می شوند. ماهی ها در سبدهایی که روی آن با سینی های آلومینیومی پوشانده شده و یا سبدهایی از جنس کنف قرار می گیرند و اجازه می دهند در طول5-1 روز تخمیر اتفاق بیفتد. قبل از فروش ماهیهای تخمیر شده در آب نمک شسته می شوند و با نمک مالیده شده و به قطعات کوچک بریده می شوند، این قطعات کوچک در آفتاب در سینی های چوبی و در هوای آزاد برای چند ساعت خشک می شوند.
  ایزوله کردن میکرو ارگانیسم های momoni:
  با 10گرم از نمونه و 90 میلی لیتر آب پیتونه ی 1 دهم درصد سوسپانسیون تهیه می کنیم و بعد از هموژنیزاسیون رقت سازی انجام می شود.
  محیط کشت های زیر برای میکروارگانیسم های مختلف این نمونه به کار برده شده است:
  - PCA برای شمارش میکروبی کل
  –MRS آگار با 5/5 =PH برای باکتریهای اسید لاکتیک
  -MEA برای مخمرها
  – PDA با 5/3 : PH برای کپک ها
  - VRBDبرای اینترو باکتریاسه وNA برای دیگر گونه های میکروبی و میکرو ارگانیسم های مقاوم به نمک.
  زمان ها و دمای گرمخانه گذاری به ترتیب مورد: 48 ساعت در 30 درجه سانتیگراد- 72 ساعت در 30 درجه سانتیگراد-72 ساعت در 30 درجه سانتیگراد- دو مورد آخر 48 ساعت در 30 درجه سانتیگراد. کلونی های بدست آمده به طور تصادفی برداشته شده و در محیط کشت واسطه به روش خطی کشت داده می شوند. در پایان کار برای تائید شناسایی میکرو ارگانیسم با استاندارد مقایسه می شود.
  67 گونه میکروبی از momoni ایزوله شده است. این¬ها از 9 جنس باسیلوس- لاکتوباسیلوس- سودوموناس- پدیوکوکوس- استافیلوکوکوس- کلبسیلا- دباریومایسس هانسولا و آسپرژیلوس می باشند. باسیلوس با 7/37 درصد غالب بوده و کلبسیلا و مخمرها با 4 درصد کمترین مقدار را داشته اند. بار میکروبی نمونه cfu/g گزارش شده است.


  ماهی تخمیر شده Som-fak:
  محصولات ماهی تخمیر شده نمک¬زده شده سنتی در جنوب شرقی آسیا گستردگی زیادی دارد. این ها معمولاً از گونه های مختلف ماهی- نمک ( 7-2 درصد) – منبع کربوهیدراتی ( برنج پخته – ارزن- قند یا میوه)- ادویه ( سیر- فلفل- زنجبیل) تشکیل شده¬اند.
  Som-fak یک غذای تایوانی است که از ترکیب فیله ی ماهی- نمک (5-2 درصد)- برنج (12-2درصد) و سیر ( 4 درصد) تهیه می شود. این مخلوط در برگهای موز پیچیده شده و برای 5-2 روز دردمای 30 درجه برای تخمیر رها می شود. در این غذا رشد سریع باکتریهای اسید لاکتیک باعث کاهش PH تا 5/4 می شود به این ترتیب در مقابل فساد محافظت می شود. محصولات ماهی تخمیری که بطور سبک نمک زده می شوند همیشه محتوی یک منبع کربو هیدراتی هستند که سوبسترایی برای تخمیر بوسیله باکتریهای اسید لاکتیک محسوب می شوند. افزایش درصد برنج در این محصول از5 درصد تا 20 درصد باعث کاهش زیاد PH می شود. نقش برنج کاهش سریع PH است. سیر در این محصول علاوه بر طعم دهندگی از 2 راه به روی فلور میکروبی اثر می گذارد:
  1- با عمل به عنوان یک عامل ضد میکروبی خصوصاٌ در مقابل باکتریهای گرم منفی.
  2- با تحریک رشد باکتریهای اسید لاکتیک.
  باکتریهای زیر از این محصول ایزوله شده اند: لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گونه¬ی لاکتیس و لوکونوستوک سیتروم- لا کتوباسیلوس پاراکازئی- لاکتو باسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس. • فهرست مطالب:

  - فصل اول: فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری ( Momoni )

  فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری (Som-fak)

  - فصل دوم: تخمیر و فلورمیکروبی Plaa-som، یک فرآورده ماهی تخمیری تایوانی تهیه شده با مقادیر مختلف نمک
  - فصل سوم: شاخص های کنترل ایمنی برایPlaa-som ، یک محصول ماهی تخمیری تایلندی

  - فصل چهارم: نقش آمین های بیوژنیک در ایمنی غذا و سلامتی انسان

  فهرست منابع و مراجع


کلمات کلیدی: تخمیری - ماهی - ماهی تخمیری

- مقدمه: ماهیانی که مناسب مصرف انسان نباشد و همچنین آبزیان صید ؟؟؟ برای تولید پودرماهی بکار می‌رود که دارای بازاری جهانی قابل ملاحظه می‌باشد. با اینحال، مداوماً فرآیند و راههای نوینی از مصرف ماهی دریایی، ضایعات ماهی و احشاء‌ ماهی، مورد بررسی و تحقیق قرارمی‌گیرند. هدف اصلی از تولید سیلانه ماهی ابداع فرآیندهایی با هزینه سرمایه‌گذاری پائین بوده بتوان آنها را در کشتی‌های ماهیگیری و ...

- مقدمه: ماهیانی که مناسب مصرف انسان نباشد و همچنین آبزیان صید ؟؟؟ برای تولید پودر ماهی بکار می‌رود که دارای بازاری جهانی قابل ملاحظه می‌باشد. با اینحال، مداوماً فرآیند و راههای نوینی از مصرف ماهی دریایی، ضایعات ماهی و احشاء‌ ماهی، مورد بررسی و تحقیق قرارمی‌گیرند. هدف اصلی از تولید سیلانه ماهی ابداع فرآیندهایی با هزینه سرمایه‌گذاری پائین بوده بتوان آنها را در کشتی‌های ماهیگیری و ...

در سال 1929 در شهر کپنهاکHenrik Dam با مطالعه ي جوجه هايي که تحت رژيم عاري از چربيبودند اين ويتامين را کشف کرد جوجهها دچار خونريزي زير جلدي ميشدند که نشانه ي تاخير انعقاد بود بدين جهت اين ويتامين را K ناميدند حرف اول کلمه يCoagulation اين ويتامين جه

: مزاياي بيوپليمر کلمات کليدي: بيوپليمر، پليمرهاي زيستي، باکتري، گياه، توليدکنندگان پليمر هاي متداول امروزي از نفت خام ساخته مي شوند که با توجه به محدود بودن منابع نفتي بايد به تدريج با بيوپليمر ها که از منابع تجديد شونده ساخته مي شوند، جانشين

موميايي هاي طبيعي جسد يک مرده به چه سرعتي متلاشي مي‌شود؟ هنگامي که انسان مي ميرد و آن گونه که در آلمان و اروپا متداول است بر طبق آداب و سنن مسيحيان به خاک سپرده مي شوند. قبل از آنکه تابوت را درون گور بگذارند، پدر روحاني اين کلمات را قديمي و هميشگي

تاريخچه‌ بيوتکنولوزي بيوتکنولوژي‌ ريشه‌ در تاريخ‌ دارد و تکوين‌ آن‌ از سال هاي‌ بسيار دور آغاز شده‌ تابحال‌ ادامه‌ يافته‌ است‌. در تقسيم‌بندي‌ زماني‌ مي‌توان‌ سه‌دوره‌ براي‌ تکامل‌ بيوتکنولوژي‌ قائل‌ شد. 1) دوره ‌ تاريخي‌ که‌ بشر با ا

سوسيس و کالباس سوسيس ها(sausages): سوسيس توسط سومريان در 3000 سال قبل از ميلاد ابداع گرديد. سوسيس از واژه فرانسوي کهن(saussich) که خود از واژه لاتين (salsus) به معني "نمک زده"گرفته شده، پديد آمده است. کالباس(kielbasa) در واقع يک نوع سوسيس لهستان

قارچ کمبوجا که متشکل از کشتهاي همزيست سلولهاي مخمر از دسته ساکاروز ماسيس (Saccharomyces ) باباکتري هاي ميله هاي شکل زيلي نوروم (Xy linorom ) ويک توده تقريبا کرم رنگ ژله اي مانند ،به ندرت ممکن است چندين نفر درروز به WILD ROSE COLLEGE مراجعه نکنند و خ

صدها سال است که منابع پروتئني در توليد مواد طعم دهنده غذايي هيدروليزشده استفاده شده است . طعم هاي خوشمزه از هيدروليزپروتئينها سالانه در حدود صدها و ميليونها کيلوگرم در جهان عرضه مي شود . استفاده از اين پروتئينهاي هيدروليزشده بعنوان غذا يا اجزاء ترک

آفریقای شمالی منطقه ای خشک وگرمسیراست که بیشترمساحت آن راصحراهاوکویرههای خشک تشکیل داده است.امارودنیل نعمتی است که به این منطقه عطاشده است واین مکان رابه سرزمین مصرداده است که دراین منطقه ساکن شوندویکی ازبزرگترین تمدن های جهان راپدیدآوردند.خاک سیاه رنگ وغنی ازموادمعدنی مصرهمراه بابارندگی های سالانه وآبگیری سدهای کوچک وبزرگ به کشاورزان مصری این مکان رامی دهدکه سالانه دوباربه کشت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول