دانلود تحقیق کشت در زمینهای شور

Word 173 KB 24375 39
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اصول مدیریت و شیوه ها ی به کارگیری بی خطر آب شور
  هرچند کشاورزی فاریاب موجب افزایش چشمگیر عملکرد محصولات کشاورزی شده در عین حال ابیاری نامناسب و غیر کار آمدباعث به هدر رفتن آب آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی ،آسیب دیدن حاصل خیزی خاک و تغییر اکو لوژی مناطق وسیعی شده است در بسیاری از مناطق آلوده شدن منابع آب توسط آبیاری موجب به خطر افتادن سلامتی نسانها شده است و به میزان غیر قابل وصفی هزینه تصفیه آب برای مصارف خانگی و صنعتی را افزایش داده است در بسیاری از مناطق آبهای سطحی را توسط انواع کودها ،علف کشها آفت کش ها و نمکها آلوده شده اند مواد شیمیایی سمی بسیاری از منابع آب موجود رابرای شرب وحتی در بعضی مواد برای آبیاری نا مناسب کرده انداینگونه آلاینده هاکاربردهای تفریحی و ارزش زیبا شناسی ابهای سطحی را نیز تخریب نموده اند در عین حال محدویتهای پر هزینه ای برای کاهش فاضلابهای آلوده کننده و یا تصفیه مواد زاید قبل از تخلیه اعمال شده است یافتن محلی مناسب و قابل قبول برای تخلیه چنین فاضلاب ها یی در بعضی شرایط بخصوص در کشورهای توسعه یافته به یک معضل تبدیل شده است مخلوط کردن آبهای شور و شیرین قابلیت استفاده از مجموعه کل آب را کاهش می دهد استفاده از آبهای آلوده به منظور آبیاری استعدادتولید محصول را محدود کرده و سلامتی مصرف کنندگان اینگونه محصولات را نیز به خطر می اندازد .
  برای فایق آمدن بر مشکلات فوق توسعه و به کار گیری روشهای جدید به منظور کاهش استفاده بی رویه از آب حفظ منابع محدود آب و همچنین پیدا کردن راههای بهتری برا ی استفاده موثرتری از روش ها ی موجود الزامی است بایدبا اتخاذ سیاستهای اجرایی مناسب به کار گیری سیستمهای باراندمان بالا از طریق آموزش و تعلیم کارایی آبیاری را افزایش داد استفاده مجدد از هرز آبها از جمله زه آبها و آبهای زیرزمینی شور و کم عمق برای تولید محصول باید در ارتباطی فراگیر بامدیریت اب ابیاری و برنامه های حفاظت آب و محیط زیست قرار بگیرد برای تداوم و پایداری کشاورزی فاریاب و جلوگیری از آلودگی منابع مرتبط باآن باید اقدامات موثرتری در زمینه کنترل شور ی انجام شود چنین اقدامات ی باید بر اساس شناخت فرایند های طبیعی دخیل در آبیاری و ژئوهیدرولوژی (نه صرفاً در سطح مزرعه )و درک نحوه تاثیر آنها بر کیفیت منابع آب و خاک (نه صرفاً تولید محصول) صورت پذیرند برخی روشها را می توان برای کنترل شوری در عمق ریشه گیاه به کار برد وبرخی دیگر برای کنترل شوری در واحدهای بزرگتر مدیریتی همچون پروژ ه ها ی آبیاری ،حوزه های رود خانه ها و غیره دارای کاربرد می باشند برا ی محافظت از سیستمهای بوم شناسی و زیست محیطی جانبه از جمله منابع آبهای زیر زمینی و سطحی مربوطه می توان از روشهای دیگر نیز استفاده کرد روشها ی کاربردی در سطح مزرعه معمولاًشامل شیوه های زراعی ومهندسی است که زارع این روشها را از مزرعه ای به مزرعه دیگر به اجرا در می آورد روشهای منطقه ای یا مبتنی بر سازماندهی بزرگتر معمولاً از ساز ه هاک مهندسی برای کنترل آب (هم از لحاظ آبرسانی و تخلیه ،سیستمهای جمع اوری ،استفاده مجدد ،تصفیه ویا تخلیه زه آبها تشکیل می شوند .
  معمولاً بهره برداری بی خطر از آب شور در آبیاری محدود به یک را ه منحصر به فردنیست از ادغام روشها و رویکردهای گوناگون میتوان به یک سیستم مناسب در آبیاری باآب شور دست پیدا کرد ادغام مناسب این روشها بستگی به اوضاع اقتصادی ،اقلیمی ،اجتماعی و همین طور خاک شناسی و هیدروژئولوژیکی دارد لذا در اینجا هیچ عملکرد خاصی برا ی گزینش مجموعه راههای مناسب که در موقعیتهای گوناگون کار برد دارند ،ارائه نمی شود بلکه برخی اهداف مهم ،اصول و خط مشیهای مدیریت آب ،و گیاه که در هنگام استفاده از آب شور در آبیاری بایدمد نظر قرار بگیرد به عنوان راهنما مطرح شده اند
 • ((فهرست مطالب))

  اصول مدیریت و شیوه ها ی به کارگیری بی خطر آب شور 2
  مبانی راهنمای مدیریت 4
  مدیریت تولید محصول 14
  کشت محصولات مقاوم به شوری 15
  مدیریت خاک در شرایط آبیاری باآب شور 19
  خاک ورزی 20
  شخم عمیق 20
  استفاده از شن 21
  بهسازی های شیمیایی 21
  کلش و کودهای سبز و آلی 24
  به کارگیری موثر سیستمهای آبرسانی 25
  آبیاری باراندمان بالا 27
  منابع 40


چکیده : شوری یکی از عوامل موثر در تمدنهای بشری و سیستم های کشاورزی بوده که زندگی انسان بر این سیستم ها تکیه داشته است . تمدنهای بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح آ‎بیاری اراضی ودر نتیجه تجمع نمک در سطح خاک نابود شده اند . چنانچه بارندگی محدود باشد ، شستشوی نمک در منطقه فعالیت ریشه گیاه در خاک انجام نمی شود وبا افزایش شوری ، رشد وتوسعه گیاه ودر نتیجه عملکرد محصول کاهش می یابد . ...

روغنها و چربيها از زمانهاي بسيار دور يکي از اجزا اصلي و مهم تشکيل دهنده غذاي انسان بوده است. که يک گرم آن در حدود 2/9 کيلوکالري انرژي در بدن توليد مي کند. همچنين غذاي طبخ شده در روغن و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر خواهد داشت. با تغيير ساختار اجت

مقدمه همه ما نيازمند به يک نگاهيم چه آن وقت که در رفاه و آسايش و تجملات غرقيم و چه آن زمان که بيمار و محتاج در گوشه اي تنها . و آن گاه نور گرمي نيست جز توجه الوهيت به سوي ما , آيا اين اصل عدالت نيست که در فطرت انسان قرار گرفته و آيا خالق آ

موضوع بحث: تنش شوري در گياهان زراعي دانشجو: پوريا جمالي راد استاد: مهندس عليرضا نوري مقدمه: شوري عامل مهم در تاريخ بشر و سيستم هاي کشاورزي بوده که بشر بر آنها تکيه داشته است.تمدنهاي بسياري در اثر عدم اعمال مديريت صحيح در امر آبياري

مقدمه: شوري خاک و مشکلات مربوط به آن عموماً در مناطق با آب وهواي خشک ونيمه خشک رخ مي دهد که ميزان بارندگي جهت آبشويي املاح کافي نيست. با توجه به وسعت خشکي هاي موجود در سطح کره زمين که معادل 5/134 کيلومتر مربع مي باشد 1.3 از کل اين زمينها در مناطق

جمهوری خلق چین حکومت : جمهوری مساحت : 9،596،960 کیلومترمربع جمعیت : 1،298،847،624 نفر رشد سالانه جمعیت : 57/0 درصد پایتخت : پکن زبان : چینی (ماندارین) دین : بودایی و دائویی جمهوری خلق چین از 30 استان و منطقه مستقل تشکیل شده و با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر و منابع عظیم معدنی و زمینهای کشاورزی، از اواخر دهه 70 ، سعی در زدودن آثار منفی انقلاب کمونیستی و انقلاب فرهنگی نموده، و به ...

- استفاده از آبهاي شور سطحي ( جاري ) و زيرزميني به عنوان آب آبياري در کشاورزي و مسائل آنها آبها را از نظر قابليت هدايت الکتريکي يا به عبارت ديگر زيان شوري براساس نظريه ويل کوکس (68) به چهار گروه تقسيم کرده اند : گروه هاي و و و که در آن آب گروه با ه

مقدمه : آبها را از نظر قابلیت هدایت الکتریکی یا به عبارت دیگر زیان شوری براساس نظریه ویل کوکس (68) به چهار گروه تقسیم کرده اند : گروه های ووو که در آن آب گروه با هدایت الکتریکی مخصوص در 25 درجه سانتیگراد بین 100 و 250 میکروموس بر سانتیمتر کاملاً بی ضرر و آب گروه با هدایت الکتریکی بین 2250 و 5000 نامناسب برای کشاورزی تشخیص داده شده است ، مگر آنکه با ایجاد شرایط مناسب بتوان با ...

واحدهاي روغن کشي بر اساس نزديکي - ماده اوليه بخصوص تخم پنبه احداث مي‌شوند که اين مناطق بيشتر در استانهاي مازندران، گيلان و خراسان مي‌باشند. يکي از اين واحدهاي روغن کشي کشور کارخانه روغن کشي کشت و صنعت شمال واقع در استان مازندران، شهرستان ساري (در دو

دورنماي بسط و گسترش دستگاه شخم زني کشاورزي دو چرخ ، ارزيابي وسير تکاملي اش به يک دستگاه تجارتي و بازرگاني ، ارائه شده است . جزئيات چهارچوب اصلي ، انتقال ، آلات و افزار متعلقه و اتصالات و سيستم هاي کنترل اين وسيله نقليه ، مورد بحث و بررسي قرار گرفته

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول