دانلود تحقیق سیکل های واقعی تبرید

Word 7 MB 24571 98
مشخص نشده مشخص نشده فیزیک - نجوم
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع

 • سیکل های واقعی تبرید

  1-سیکل تبرید هوایی
  2-تبرید تراکم
  3-جذبی
  4-ترموالکتریک
  5-سیکل مغناطیسی

  سیکل تبرید هوایی را سیکل بل کلمن( Bell Coleman )گویند.
  سیال عامل هوااست که ارزان ؛سهل الوصول؛سمی نیست؛بر فلزات و اجزای سیکل اثرات مخربی ندارد برای محیط زیست هم خطرناک نیست ولی در سیکل های واقعی چون COPبه سیال عامل بستگی دارد این سیکل دارای COP کمی است یعنی به ازاء تناژ تبرید لازم ؛بایستی توان زیادی برای کمپرسور مصرف کنیم.
  مشکل بعدی ؛خواص حرارتی هوا کم است لذا باید دبی سیال عامل را زیاد انتخاب کرد تا بتواند کرمای لازم را جذب یا دفع نماید؛پس دستگاه تبرید بزرگ میشود که غیر منطقی است.
  قبلا از کمپرسور های سیلندر پیستون بخصوص در کشتی ها برای حمل گوشت استفاده می شده است
  در حال حاضر بدین منظور استفاده نمی شود فقط درهواپیما های جت که هوای فشرده توسط کمپرسور جت (کمپرسورجریان محوری یا دوار) و تهویه مطبوع هواپیما استفاده می شود.
  در این سیکل هوا نقش گاز کامل را بخاطر فشار و دما دارد و ضمن عبور از شیر سرد نمی شود و حتما بایستی از توربین برای سرد شدن استفاده شود.

  2- 1:تراکم آیزنتروپیک
  3-2:انتقال حرارت در فشار ثابت
  4-3:انبساط آیزنتروپیک
  1-4: انتقال حرارت در فشار ثابت

  سیکل خنک کن هواپیما با سیکل باز


  در شکل زیر سیکل گازی با بازیابی نشان داده شده است:
  سرمایش با بازیابی توسط تجهیز سیکل به یک مبدل گرمایی ؛با جریان ناهمسو ؛انجام می شود.
  بدون بازیابی ؛کمترین دمای ورودی به توربین برابر با To(دمای اطراف یا دمای هر محیط خنک کن دیگر)
  است.با بازیابی ؛ گاز پر فشار قبل از انبساط در توربین تا دمای T4خنک می شود
  دمای خروجی از توربین (که مینیمم دما در سیکل است)کاهش یابد.
  با تکرار این فرایند می توان دماهای بسیار پایین را ایجاد کرد.  بررسی و تحلیل ترمو دینامیکی:

  هواپیمایی در ارتفاع ft 36000 هوا را تحت فشار psi3.1 , دمای R 412 دریافت وتا فشار psi 45 متراکم می کندوپس از مبدل حرارتی در نقطه 3 تاR 610 خنک میشود
  مجددا در توربین انبساطی تا فشار 10.11 منبسط میگرداند
  راندمان کمپرسور .85 وتوربین .90 ودبی جریان 600 lb/min می باشد
  انتروپی vr انتالپی Pr فشار دما نقاط سیکل ارتفاع
  0.591 158 124.7 1.21 14.7 520 1 زمین
  0.670 71 171.0 3.70 45 716 2
  0.697 51.5 193.0 5.80 45 810 2'
  0.638 98 150.5 2.40 45 630 3
  0.562 215 109.0 0.79 10.11 460 4
  0.576 190 115.0 0.91 10.11 475 4'


  0.535 285 98.0 0.53 3.1 412 1 36000
  0.721 42 212.0 7.80 45 884.8 2
  0.731 38 218.0 8.50 45 968.3 2'
  0.630 98 150.0 2.30 45 610 3
  0.596 151 125.5 1.29 10.11 530 4
  0.599 146 128.1 1.36 10.11 538 4'
  محاسبات:


  T2/T1=(P2/P1)^k-1/k=(v1/v2)^k-1


  V1=RT1/P1=.37*412/3.1=49.17

  V2=RT2/P2=.37*885.49/45=7.28

  P2=P3 V3=V2*T3/T2=7.28*610/885=5

  V4=RT4/P4=.37*530/10.11=19.39

  T2/T1=(P2/P1)^K-1/K=412*(45/3.1)^1.4-1/1.4=885R

  بازده کمپرسور=Ws/Wa=h2-h1/h2'-h1=T2-T1/T2'-T1=425-(-47)/508-(-47)=..85

  بازده کمپرسور=T2-T1/T2'-T1 T2'=968R

  T3/T4=(P3/P4)^k-1/k ,T4=70f=530R

  =Wa/Ws=h4'-h3/h4-h3=(T4'-T3)(T4-T3) ,T4'=.9*(70-150)+150=538Rبازده توربین

  Wacom=h2'-h1=Cp(T2'-T1)=.24*(968-412)=133.44Btu/lbm

  Wat=h3-h4'=Cp(T3-T4')=.24(150-78)=17.28 Btu/Lb

  Wnet=133.2-17.28=115.9

  q L=Cp( T1-T4')=.24(-47-(78))=-30 Btu/Lb

  QL=m.* q L=(600)(30)=18000Btu/min

  Cop= q L/Wnet=30/(133.2-17.28)=.259  نمودارهای T-S و p-v


کلمات کلیدی: سیکل های واقعی تبرید

موضوع آزمايش : سيکل تبريد هدف آزمايش : بررسي سيکل تبريد تئوري آزمايش : T P S V در اين بخش سيکل ايده آل تبريد را بررسي مي کنيم: حالت 3 نشان دهنده مايع اشباع در درجه حرارت چگالنده است و حالت 1 نمايانگر بخار

مقدمه گرمایش و سرمایش ساختمانها در ایران در پنجاه سال گذشته سیر تکاملی قابل توجهی را طی کرده است . این سیر شامل گرمایش از طریق کرسی با استفاده از خاکه ذغال ، بخاری یا گرم کننده های نفت سوز با دودکش و بخاری های گاز سوز با دودکش برای هر یک از اتاقهای مورد استفاده ساختمان و گرمایش مرکزی با استفادهاز نفت گاز یا گاز طبیعی و بالاخره آب گرم در یک مرکز و گرمایش اتاقهای مورد استفاده به ...

کمپرسورها انواع کمپرسورها - هريک از چهار جزء سيستم تراکمي بخار، يعني کمپرسور، کندانسور، دستگاه انبساط و اواپراتور عملکرد خاص خود را دارند . در همين حال هر يک از اين اجزاء تحت تأثير شرايط اعمال شده از سوي ساير اجزاء قرار مي گيرد. به طور مثال تغ

× هدف: بررسی سیکل تراکمی و اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد آن و مقایسه سیکل واقعی با سیکل ایده آل × خلاصه: پمپ حرارتی وسیله است که به دو منظور از آن استفاده می شود یکی به عنوان یک دستگاه سرماساز و دیگر به عنوان یک دستگاه گرم کننده. یک پمپ حرارتی از اجزایی همچون کمپرسور،اواپراتور،کندانسور،مبرد و شیر فشار شکن تشکیل شده است. مبرد در اغلب این پمپ ها R-12 می باشد. در یک پمپ حرارتی ...

اصول کار دستگاه هاي تراکمي تبريد تمام سيستمهاي تبريد تراکمي که جهت ايجاد سرما بکار گرفته مي‌شوند از چهار قسمت اصلي تشکيل شده اند. اين چهار قسمت عبارت است از کمپرسور – کندانسور – وسيله انبساطي (شير انبساط يا لوله موئين) اواپراتور. عملي که در اين

1-1- مقدمه و هدف اولین قدم در مراحل مطالعاتی یک پروژه آبی، مطالعات هواشناسی است، به طوریکه سایر مطالعات مانند هیدرولوژی، سیلخیزی، فرسایش و رسوب و غیره بر آن متکی است. بدیهی است دسترسی به داده‌های کافی و دقیق شبکه ایستگاه‌های هواشناسی از یک طرف موجب کوتاهتر شدن مدت مطالعات گردیده و از طرف دیگر در بر آورد مقرون به صحت ابعاد تاسیسات و به دنبال آن هزینه‌های اجرایی طرح موثر است. از ...

چکیده : تعدد پروژه های مورد نیاز کشور در کلیه بخشها از یک سو و کمبود سرمایه از سوی دیگر سبب میشود تا ارزیابی اقتصادی طرحها به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری جهت پروژه ها مطرح گردد. اساس روشهای ارزیابی اقتصادی طرحها بر برآورد هزینه ها و فایده های طرح استوار می باشد . تلاش برای برآورد دقیق تر هزینه ها و فایده های طرح می تواند در کیفیت ارزیابی اقتصادی تاثیر مثبت فوق ...

نرم افزار سيستم عامل سيستم عامل بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است . پس از روشن کردن کامپيوتر اولين نرم افزاري که مشاهده مي گردد سيستم عامل بوده و آخرين نرم افزاري که قبل از خاموش کردن کامپيوتر مشاهده خواهد شد، نيز سيستم عامل است . سيستم عام

فيلمنامه: بايسيکل‏ران داستان اين فيلمنامه، واقعي است و نويسنده در اواخر دهه چهل، طرحي از همين داستان را، در ورزشگاهي واقع در ميدان خراسان تهران شاهد بوده است. اين واقعه به اشکال ديگر در شهرهاي مختلف، چون دزفول و اراک نيز به وقوع پيوسته است

براي تفسير نمودار بايد ابتدا اطمينان حاصل شود که نمودار R شرايط تحت کنترل را نشان مي دهد. اگر هر دو نمودار وR وجود يک روند غير تصادفي را منعکس نمايند. ابتدا بايد انحرافات با دليل در نمودار R حذف گردد. تا باعث شود روند غير تصادفي موجود در نمودار از ب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول