دانلود گزارش رایگان کارآزمایشگاه فیزیک

Word 189 KB 24648 4
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع


 • گزارش کارآزمایشگاه فیزیک


  آزمایش شماره(3):
  قانون ارشمیدس


  استاد مربوطه:
  جناب آقای ابراهیمی راد


  دانشجویان:
  عبدالله عرب عامری
  مهران زبیعی


  ساعت انجام آزمایش:
  11:15  مقدمه
  قانون ارشمیدس:هرگاه برهرجسم(کمی یا کاملا)غوطه وردرسیال معادل وزن سیال جا بجاشده نیروواردشودهمواره وزن جسم بطرف پائین ونیروی شناوری سیال به طرف بالا ظاهر می شود.هرگاه این دونیروبا هم برابرباشند(مانندکشتی روی آب)جسم روی سیال شناور خواهدشد.F=W واگرنیروی وزن بیشتری ازنیروی شناوری سیال (مانندسنگ درآب)باشدجسم کاملا درسیال فروخواهدرفت.F

  هدف آزمایش:اندازه گیری چگالی مایعات وجامدات بااستفاده ازقانون ارشمیدس

  وسایل مورد نیاز:1-گیره پایه دار2-استوانه ارشمیدس3-استوانه مدرج4-ترازو5-جعبه وزنه6-قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل7-ظرف آب8-خط کش9-الکل


  شرح آزمایشات:
  آزمایش شماره1:

  ابتدااستوانه مدرج راتا حجم( V1)آب ریخته وسپس آنراوزن می کنیم(M1)حال استوانه ارشمیدس را به آرامی در داخل استوانه مدرج قرارمی دهیم سپس دوباره حجم آب داخل استوانه مدرج(V2)وجرم آن(M2)رااندازه گیری می کنیم.حال با استفاده ازرابطه زیر چگالی آب را محاسبه می کنیم:

  M2=706.5gr M1=686gr
  V2=370ml V1=350ml

  P=m2-m1/v2-v1=706.5-686/370-350=1.025 gr/cm3
  آزمایش شماره2:
  درآزمایش2نیزمانندآزمایش1عمل کرده فقط به جای آب ازالکل استفاده کرده وچگالی الکل رامحاسبه می کنیم:
  M1=561gr M2=577gr
  V1=250ml V2=270ml

  P=m2-m1/v2-v1=577-561/270-250=0.8gr/cm3


  ________________________________________

  آزمایش شماره3:
  ابتداارتفاع قطعه چوب مکعب مستطیل شکل را با استفاده ازخط کش اندازه می گیریم(h).سپس آنرابه آرامی داخل ظرف آب قرارمی دهیم.سپس چوب راازداخل ظرف بیرون آورده وارتفاعی را که چوب خیس شده رابا خط کش اندازه می گیریم(d).به کمک رابطه زیرچگالی چوب رامحاسبه می کنیم:
  h=2.7cm d=1.8cm pw=1gr/cm3

  pw*d/h=1*1.8/2.7=0.667gr/cm3 p=

  نتیجه آزمایش:
  چگالی آب حدود1gr/cm3 وچگالی الکل حدود0.85gr/cm3 وچگالی چوب حدود0.67gr/cm3 می باشد.

  ________________________________________

  پاسخ سوالات آزمایش:
  ج1- با داشتن حجم وچگالی سیال وداشتن حجم جسم موردنظرمی توان چگالی آن راازرابطهP1V1=P2V2 بدست آورد.

  ج2-بافرض ثابت بودن چگالی وحجم می توان با تغییرمکان مثلا ازاستوابه قطب(با تغییربو)مقدارنیروی ارشمیدس راافزایش داد.

کاربرد علم فيزيک و علوم وابسته علم مکانيک و مکانيک زيستي " بيومکانيک " در تکنيک و مهارتهاي ورزشي : حدودا از سال 1914 ميلادي اهميت استفاده از قوانين علم فيزيک و رشته هاي وابسته آن خصوصا علم مکانيک در فعاليتهاي روزمره و ورزشي مورد توجه قرار گر

حدودا از سال ???? ميلادي اهميت استفاده از قوانين علم فيزيک و رشته هاي وابسته آن خصوصا علم مکانيک در فعاليتهاي روزمره و ورزشي مورد توجه قرار گرفت حدودا از سال ???? ميلادي اهميت استفاده از قوانين علم فيزيک و رشته هاي وابسته آن خصوصا علم مکانيک در فع

فیزیک چیست ؟ فیزیک یکی از شاخه های مهم ” شاید مهم ترین ” علوم طبیعی بوده و بررسی تمام پدیده های طبیعی را به نحوی زیر پوشش خود قرار می دهد . علم فیزیک در مطالعه عناصر تشکیل دهنده ماده یا جسم مادی و عمل متقابل این عناصر غیر قابل انکار و بررسی چنین برهم کنشها ، خواص جسم مادی را در پیش روی ما قرار داده و دسترسی به مجهولات پدیده های طبیعی را آسان می کند . فیزیک علاوه بر بررسی ساختار ...

پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن در تماس با آب قرار می گیرد به این دلیل اتفاق می افتند که مواد تحت این شرایط در اثر جدا شدن از هم و یا ترکیب شدن با هم مبادله می شوند. هر چند که تا کنون روش خاصی برای اندازه گیری مقدار تغییرات خواص یافت نشده است . نویسنده در این مقاله سعی دارد تا کارایی آزمایشات سیمان در شرایط مایع ودقت سازه های بتنی 34 تا 104 ساله را مورد مطالعه قرار دهد و ...

مبدا علم الکتریسیته به مشاهده معروف تالس ملطی در 600 سال قبل از میلاد بر می گردد. در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خرده های کاه را می رباید. از طرف دیگر مبدا علم مغناطیس به مشاهده این واقعیت بر می گردد که بعضی سنگها (مانند سنگهای ماگنتیت) به طور طبیعی آهن را جذب می کنند. این دو علم تا سال 1199/1820به موازات هم تکامل می یابد. در سال 1199/1820 هانس هانس ...

تقابل سنگ و آب: تجزيه فيزيکي و شيميايي سطح بستر خاک و جدا شدن رسوبات: 1-2- مقدمه: سنگهاي رسوبي جدا شده معمولاً به اين خاطر که شامل سنگهاي اوليه مي باشند از نظر کاني شناسي با سنگهاي آذرين و دگرگون متفاوت هستند. ما ممکن است براي اين مطلب هيچ ت

مقدمه کمیت‌های فیزیکی ... سنگ بنای علم فیزیک کمیتهای فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می‌ کنیم از جمله می‌توان از طول، جرم، زمان، نیرو، سرعت و چگالی، مقاومت و شدت میدان مغناطیسی نام برد. بسیاری از این واژه‌ها مانند طول و نیرو در گفتگوهای روزمره نیز بکار می‌روند. مثلاً ممکن است گفتهشود: « من اینکار را هر قدر هم طول بکشد، بخاطر شما با تمام نیرو انجام ...

هدف در معرفی علم فیزیک دکتر پروین استاد فیزیک دانشگاه امیرکبیر می‌گوید: «فیزیک علم زندگی و اصلا علم حیات است» . و یا دکتر منیژه رهبر استاد فیزیک دانشگاه تهران معتقد است هر چیزی که در اطراف خویش می‌بینیم به فیزیک ربط پیدا می‌کند. همچنین پاسخ به بسیاری از سوالهایی را که همیشه ذهن بشر به آن مشغول بوده است به وسیله علم فیزیک می‌توان داد. مثل این که دنیا چگونه بوجود آمده است؟ از چه ...

فیزیک یکی از شاخه های مهم ” شاید مهم ترین ” علوم طبیعی بوده و بررسی تمام پدیده های طبیعی را به نحوی زیر پوشش خود قرار می دهد . علم فیزیک در مطالعه عناصر تشکیل دهنده ماده یا جسم مادی و عمل متقابل این عناصر غیر قابل انکار و بررسی چنین برهم کنشها ، خواص جسم مادی را در پیش روی ما قرار داده و دسترسی به مجهولات پدیده های طبیعی را آسان می کند . فیزیک علاوه بر بررسی ساختار جسم مادی و ...

آشنایی با کیهان شناسی کیهانشناسی علم بررسی تاریخ کیهان به عنوان یک کل است و هم ساختار و هم تکامل آن را بررسی می کند. در کیهانشناسی فرض می شود که در فاصله های بسیار زیاد، کیهان از هر مکانی که به آن نگاه شود یک شکل و متقارن به نظر می رسد، و در هر جهتی که به آن نگاه شود هم به یک شکل می باشد ( به بیان ریاضی تر، کیهان ایزوتروپیک است.) این فرضیات، اصول کیهانشناسی نامیده شده اند ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول