دانلود مقاله دنیای ضرب المثل

Word 194 KB 25155 30
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع

 • مرگ End
  END
  The end makes all egual

  - این سخن کنایه از این است که بهنگام مرگ همه با هم برابر می شوند
  - اهلی شیرازی می فرماید :
  خواجه در ابریشم و ما در گلیم
  عاقبت ای دل همه یکسر گلیم
  - شیخ اجل می فرماید :
  به دروازه مرگ چون در شویم
  به یک هفته باهم برابر شویم
  - رودکی می گوید :
  مهتران جهان همه مردند
  مرگ را سر همی فرو بردند
  ز هزاران هزار نعمت و ناز
  نه به آخر به جز کفن بردند

  4 نظر
  نوشته شده توسط بابا بزرگ در جمعه سی ام فروردین 1387 ساعت 22:47 موضوع | لینک ثابت
  ________________________________________
  تک مثل (14) عدالت
  Do as you would be done by
  Treat others as you would like to be treated
  - بر کس مپسند انچه ترا نیست پسند .
  - شیخ اجل سعدی می فرماید :
  چیست دانی سر دلداری و دانشمندی
  آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی
  - تمثیل :
  یاد دارم ز پیر دانشمند
  تو هم از من یاد دار این پند
  هر چه بر نفس خویش مپسندی
  نیز بر نفس دیگری مپسند
  - تمثیل :
  آن گوی که طاقت جوابش داری
  گندم نبری به خانه چون جو کاری

  21 نظر
  نوشته شده توسط بابا بزرگ در شنبه هفدهم فروردین 1387 ساعت 21:59 موضوع تک مثل ها | لینک ثابت
  ________________________________________
  ضرب المثل های در مورد Thief
  THIEF


  There is honour among thieves
  One thief will not rob another

  - منظور از این مثل حمیت همکاران و هم صنفان است .
  - اسب و استر به هم لگد نزنند .
  - کولی ، کولی را میبیند چوبش را به زمین می اندازد .
  - دزد به دزد که میرسد چماق خود را می دزدد .
  - فامیل اگه گوشت هم رو هم بخورند استخوانشان را جلوی غریبه نمی اندازد .
  - نظامی تمثیل زیبایی دارد :
  به دزدی شدن پشت دزادن خطاست
  تو دزدی و من دزد ، نیز این رواست  Hang a thief when he's young T and he'll no steal when he is old


  - اگر دزدی را در جوانی به دار آویزی ، در پیری دیگر دزدی نخواهد کرد.
  - سعدی می فرماید :
  سر گرگ باید هم اول برید
  نه چون گوسفندان مردم درید
  و باز شیخ اجل میفرماید :

  مبخشای بر هر کجا ظالمیست
  که رحمت بر او جور بر عالمیست
  هر آنکس که بر دزد رحمت کند
  به بازوی خود کاروان میزند
  جفاپیشگان را بده سر به باد
  ستم بر ستم پیشه عدل است و داد  16 نظر
  نوشته شده توسط بابا بزرگ در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387 ساعت 17:16 موضوع ضرب المثل های پرکاربرد | لینک ثابت
  ________________________________________
  سرنوشت و تقدیر الاهی FAITH
  FAITH


  No use striving against faith

  What must be , must be

  No Flying from fate


  - این سخن در بیان سرنوشت و تقدیر است و معتقد است که انسان مقهور تقدیر الاهی و قوانین لامتغیر عالم آفرینش است و مبارزه با تقدیر الاهی امری محال است .
  - این مثل در زبان و ادبیات کهن فارسی معادل های فراوانی دارد :
  - سرما و تقدیر خدا
  - تقدیر را نمی توان تدبیر کرد
  - تمثیل:
  قضای نوشته نشاید سترد
  که کار خدایی نه کاری است خرد
  - تمثیل :
  با قضا کارزار نتوان کرد
  گله از روزگار نتوان کرد
  - تمثیل :
  گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه
  به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد
  - سعدی میگوید :
  خدا کشتی آنجا که خواهد برد
  اگر ناخدا جامه بر تن درد
  - ابن یمین تمثیلی دارد :
  مرد فرزانه کز قضا ترسد
  عجب از فکر او خطا نبود
  زانکه این حال از دو بیرون نیست
  یا قضا هست یا قضا نبود
  گر قضا هست جهد نیست مفید
  ور قضا نیست خود بلا نبود
  - شیخ شیراز می فرمیاید :
  دو چیز محال عقل است ، خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم
  - تمثیل :
  قضا دگر نشود ور هزار ناله و آه
  به کفر یا شکایت برآید از دهنی
  - تمثیل :
  جهد ار کنی وگر نکنی
  برساند خدای عز و جلال
  ور روی در دهان شیر و پلنگ
  نخورندت مگر به روز اجل
  - تمثیل :
  بنده چو دعوی کند حکم خداوند راست
  گر بکشی حاکمی ، گر بنوازی رواست  14 نظر
  نوشته شده توسط بابا بزرگ در جمعه نهم فروردین 1387 ساعت 13:29 موضوع ضرب المثل های انسان،خدا،سرنوشت | لینک ثابت
  ________________________________________
  ضرب المثل های ارسالی )3(

  S/he tried to pluck under her/his eyebrow, but blinded the eye
  آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را کور کرد

  If s/he has seven blind daughters, s/he will marry them in an hour
  اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یک‌ساعته شوهر میده


  Look at the strainer that tells the skimmer: You have three holes
  آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری
کلمات کلیدی: ضرب المثل

مقدمه در این مقاله به بررسی و ریشه یابی معروف ترین ضرب المثل های فارسی را مدنظر داشته‌ایم و بدین لحاظ از منابع مختلفی سود جسته ایم. با کلیک بر روی هر کدام از ضرب المثل ها، صفحات جدیدی باز خواهد شد و شأن روایت هر کدام از آن مثل ها گاه کوتاه و گاه به تفضیل تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ توضیحی تقدیم می گردد. در بخش دوم نیز بیش از هزار ضرب المثل بی هیچ ...

ضرب المثل انگليسي: طمع به همه چيز، از دست دادن همه چيز است . ترکي: پايان جدايي ملاقات مجدد است . عربي: هيچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگيدن و زن گرفتن . تازي: پرده اشک را با سوالات پاره کن ! انگليسي: ضربات کوچک درختان بزرگ را ا

ضرب المثل سوئدي:دوست کنار بطري شراب،دشمن بزرگ جيب است. ضرب المثل ترکي:دوست به سر مي نگرد و دشمن به پا ضرب المثل يوناني:دوست در جهنم هم که باشد،نيکوست. ضرب المثل روسي:دوست همه دوست هيچ کس نيست. ضرب المثل انگليسي:دوست آيينه موفقيت دوست است. ضرب ا

ريشه تاريخي ضرب المثل «چيزي که عيان است چه حاجت به بيان است» چون مطلبي آنقدر واضح و روشن باشد که احتياج به تعبير و تفسير نداشته باشد، به مصراع بالا استناد جسته و ارسال مثل مي کنند. اين مصراع از شعري است که ناظم ِ آن را نگارنده نشناخت: پرسي که

دنياي ضرب المثل دنياي ضرب المثل انگليسي ضرب المثل هاي انگليسي به همراه معادل و کاربرد مرگ End END The end makes all egual - اين سخن کنايه از اين است که بهنگام مرگ همه با هم برابر مي شوند - اهلي شيرازي مي فرمايد : خواجه در ابريشم و ما در گليم عا

ضرب المثل هاي فارسي آب از دستش نمي چکد! آب از سر چشمه ِگل است! آب از آب تکان نمي خورد! آب پاکي را روي دستش ريخت! آب در کوزه و ما تشنه لبان مي گرديم! آب را گل آلود مي کنه که ماهي بگيره! آب زير پوستش افتاده! آب، سنگها را مي سايد. آب

حسن تعليل: آوردن علتي ادبي و ادعايي است براي امري به گونه اي که توان اقناع مخاطب را دارد اين علت سازي مبتني بر تشبيه است وهنر آن زيبا شمردن يا زشت نمودن چيزي است.با وجود اينکه حسن تعليل،واقعي،علمي عقلي نيست مخاطب آن را از علت اصلي دلپذيرتر مي يابد

آبستني آبِسْتَني، بارور شدن و فرزند آوردن زن از مرد و دوره‌اي که زن بچه‌اي را در زهدان، يا به اصطلاح عامه در شکم خود، از هنگام بسته شدن نطفه او تا هنگام زادن حمل مي‌کند. آبستن صورت فارسي واژه پهلوي «آبِسْتَن» و «آبُسْتَن» (مکنزي، ذيل همين واژه‌ها)

ابراء : براي ءالذمه کردن و آن بدين گونه است که طلبکار، حقي را که بر گردن ديگري دارد ساقط کند ، و از آن به اختيار صرفنظر نمايد. بضاعت: نوعي معامله است و در آن عامل با پول و سرمايه ملک کار مي کند و شرط به اين است که همه سود از مالک باشد. آن کس که با

فرش آئینه ای زنده از فرهنگ ترکمنها در طول تاریخ و از جمله نشانه های فرهنگ و تمدن عمیق و تنومندی است که نه تنها در مقابل هجوم بیگانگان و اقوام مختلف داخلی و خارجی سخت و مقاومت کرده بلکه به گونه ای رفتار نموده، فرهنگ تحمیلی بیگانه را در خود حل کرده است و به آن سیمای ترکمنی بخشیده تا آنجا که تاریخ یاد می کند، ترکمن با فرش و فرش با ترکمن شهرت داشته است. فرش همچون درختی است که ریشه ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول