دانلود مقاله ریاضیات مهندسی

Word 497 KB 25413 53
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت: ۵,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ریاضیات مهندسی:
  فصل اول: بررسی های فوریه:
  مقدمه: تفکیک یک تابع به چند جزء مختلف و یا بسط آن به یک سری گسترده از توابع دارای بورد کاربردی مختلف در ریاضی و فیزیک است، یکی از این موارد بسط توابع برحسب مجموعه ای از توابع هارمونیک مثلثاتی با فرکانسها و دامنه ای مختلف است. در این فصل ضمن آشنایی قدم به قدم به اصول این روش با کاربردهای حاصل از آن نیز آشنا می شویم.
  1-1- توابع متناوب: اگر شکل تابع در فواصل منظم تکرار شود آنرا تناوب گوئیم.


  در مورد یک تابع متناوب می توان نوشت:
  (1) f (x+T) = f(x)
  در این رابطه f تابعی از متغیر x و دوره تناوب T می باشد.
  براساس این تعریف ملاحظه می شود که اگر g,f توبام هم پریود باشند، تابعی که به صورت زیر تعریف می شود نیز با آنها هم پریود است.
  (2) h = f + g
  sin و cos از جمله توابع متناوبند.
  Sin x 2
  Cos x
  مثال: دوره تناوب Sin x + 3 Cos x چقدر است؟
  Sin x 2
  Cos x 
  بنابراین دوره تناوب تابع مذکور 2 می باشد.
  به این ترتیب دوره تناوب مجموعه ای توابع به صورت زیر برابر 2 خواهد بود.
  (3)f(x)=a.+a1cosx+a2cos2x+…+anconx+b.+b1sinx+b2Sin2x+…+bnSinx
  در بخشهای بعد دیده می شود که می توان برای تابعی با دوره تناوب 2 ضمن محاسبه ظرائب a1 تا a2 یک سری مثلثاتی مثل رابطه (3) پیدا کرد.
  مثال: کوچکترین دوره تناوب توابع زیر را بدست آورید:
  الف) sinx ب) sin2x ج) sin2x د)
  T=2 T= T=1 T=T
  ه) sin2nx و) ز)
  T=1/x T=T/n T=4
  ح) ط) 3sin4x+cos4x
  T=12 T=/4
  1-2- توابع متاعد:
  دو تابع f و g را در فاصله (a,b) عمود بر هم گوئیم هرگاه داشته باشیم:

  که به اختصار آنرا به صورت (f.g)=0 نمایش می دهیم. براین اساس:
  (Cosmx, Sin nx)=0
  (Sin mx, Sin nx)=0
  (Cos mx, Sin mx)=0
  در فاصله (0,2) تمام این توابع بر هم عمود هستند.
  توابع تناوب را اعم از اینکه دارای دوره تناوب 2 باشد یا نباشد می توان برحسب توابع هامونیک cos, sin نوشت. بسط حاصل از تفکیک یک تابع به اجزاء هارمونیکی یک سری فوریه می گوئیم. اکنون به معرفی سری فوریه می گوئیم.
  1-3-1- بسط توابع دوره تناوب 2
  تابعی را با دوره تناوب 2 در نظر بگیرید. این تابع را با سری مثلثاتی رابطه (3) می توان جایگزین کرد یعنی می توان نوشت:

  برای اثبات این ادعا لازم است ضرائب a0، an و bn را محاسبه کنیم. محاسبه این ضرائب با توجه به خاصیت متعاصر تابع های هارمونیکی قابل انجام است.
  مثلا برای محاسبه an طرفین رابطه (8) را در cosx ضرب نموده و سپس انتگرال گیری نمائیم.

  +

  1-3-1- بسط تابع با دوره تناوب 2v

  ضرائب a0، an و bn =؟
  برای محاسبه a0 از طرفین T- تا T انتگرال می گوییم


  برای تعیین ضرائب جملات کسینوسی طرفین را در Cosmx ضرب می کنیم و از –T تا T
  انتگرال می گیریم.  تمامی جملات به جز جمله در حالتی که n,m باشد برابر صفرند و در حالت n,m مستقر برابر 2n است

رياضيات مهندسي: فصل اول: بررسي هاي فوريه: مقدمه: تفکيک يک تابع به چند جزء مختلف و يا بسط آن به يک سري گسترده از توابع داراي بورد کاربردي مختلف در رياضي و فيزيک است، يکي از اين موارد بسط توابع برحسب مجموعه اي از توابع هارمونيک مثلثاتي با فرکانسها

به تقريب همه دانش ها به طور کم و بيش از رياضيات استفاده مي کنند . قانون هاي دانش هاي پايه ، مکانيک ، نجوم ، فيزيک و تا اندازه زيادي شيمي به طور معمول به وسيله فرمول بيان مي شود و نظريه هاي آنها زماني پيشرفت مي کند که از دستگاه هاي رياضي به طور گسترد

رياضيات چيست؟ آيا ميتوان اين علم را در چند جمله معرفي کرد ؟ بدون شک معرفي علوم پايه بخصوص علم رياضي که ما در همه علوم است، کار بسيار دشواري است. زيرا اين علم از يک سو ذهني و تجريدي و از سوي ديگر عملي ميباشد و در نتيجه يک تعريف بايد کلي باشد تا بتو

مقدمه: مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته­های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته­های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می­تواند آن را انتخاب کند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می­نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز ...

بهاءالدين محمد بن‏ حسين عاملي معروف به شيخ بهائي (? اسفند ??? خورشيدي، بعلبک تا ? شهريور ???? خورشيدي، اصفهان ) دانشمند نامدار قرن دهم و يازدهم هجري است که در دانش‌هاي فلسفه، منطق، هيئت و رياضيات تبحر داشت. در حدود ?? کتاب و رساله از او در سياست،

در استفاده و تعاریف جدید،مهندسی عمران شاخه ای از مهندسی است که معادل و همراه است با طراحی،ساخت و نگهداری از سازه های ساخته شده ای که با زمین و یا با آب و نیز فرهنگ و زندگی شهری و مراحل تکامل آن ارتباط دارند. امروزه بیشتر مهندسین عمران با جاده ها، سازه ها، انتقال آب و سیستم های فاضلاب،کنترل سیلاب و ترافیک سرو کار دارند. توسعه و پیشرفت مهندسی براساس مشاهدات روش های طبیعی و عکس ...

يک نويسنده افکار و ذهنيات خود را با نوشته ها و يک مجسمه ساز تجسمهايش را با شکل دادن و ارائه آن در يک مجسم و يک نقاش هنر نقاشي اش را در تابلوها و خلاصه يک معمار علم و هنر و فرهنگ را در قالب طرح هاي يک بنا به جامعه عرضه مي کند . هنر يک آرشيتکت ، خطوط

درمان سرطان با رياضي ! گروهي از دانشمندان آمريکايي مدلي رايانه اي را ارائه کرده اند که براساس آن مي توان ترکيبي از موثرترين روش هاي درماني معالجه سرطان را با استفاده از آلگوريتم هاي رياضي ارائه کرد. به گزارش مهر، پروژه تحقيقاتي ليزه دو فليس است

- مقدمه : مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته­های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته­های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می­تواند آن را انتخاب کند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می­نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و ...

دکتر دمینگ به مدیران ژاپنی آموخت چگونه مدیریت کنند تا ژاپنِ مغبون و شکست‌خورده پس از جنگ جهانی دوم به یک قطب صنعتی- اقتصادی پیش‌رو تبدیل شود. آموزه‌های دکتر دمینگ، نابغه مدیریت امروز، نشان می‌دهد که مدیران ارشد چگونه می‌توانند با بهبود کیفیت محصولات و خدمات و ایجاد محیطی مطبوع برای نیروی کار، سطح زندگی جامعه خود را ارتقا بخشند. مطلبی که در ادامه می‌خوانیم، برگرفته از کتابی است ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول