دانلود گزارش کارآموزی عمران

Word 6 MB 25620 52
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت: ۵,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آموزشکده فنی شهید یزدان پناه سنندج

  عنوان:
  گزارش کارآموزی

  رشته تحصیلی:
  معماری

  مدرس:
  استاد منجمی

  نام و نام خانوادگی دانشجو:
  حمید گچی لو
  شهریور 1385
  فهرست:
  مقدمه....................................................................................................................5
  فصل اول
  اجرای سقف ساختمانهای بتنی...................................................................................6
  اجزای تشکیل‌دهنده سقف تیرچه...............................................................................8
  تیرچه پیش‌ساخته خرپایی.........................................................................................11
  میلگردهای عرضی..................................................................................................13
  میلگرد بالایی.........................................................................................................13
  تیرچه پیش‌ساخته پیش تنیده....................................................................................14
  محدودیتها و ویژگیهای فنی سقف تیرچه و بلوک و اجزای آن.....................................16
  ویژگیها و مشخصات فنی تیرچه پیش ساخته خرپایی.....................................................17
  جزئیات اجرای سقفهای تیرچه و بلوک......................................................................19
  تیرچه و بلوک.......................................................................................................24
  نصب تیرچه‌ها .......................................................................................................32
  نصب تکیه‌گاههای موقت.........................................................................................34  فصل دوم
  شناخت زلزله و چگونگی اثر آن بر ساختمانها:............................................................37
  اثر زلزله بر ساختمانهای سنتی خشتی آجری و سنگی غیرمهندسی‌ساز............................40
  نحوه خراب‌شدن دیوارها......................................................................................45
  نحوه اثر زلزله بر دیوارهای باربر.............................................................................47
  نحوه خراب‌شدن سقفها..........................................................................................49
  فصل سوم
  نتیجه کار.............................................................................................................51
  منابع و ماخذ........................................................................................................52
  مقدمه
  بدرستی قدمت استفاده بشر از سر پناه و یا به طور کلی به مفهوم امروزی قدمت استفاده بشر از سر پناه
  معلوم نیست ولی تقریباًآنرا می توان همزمان با پیدایش بشریت دانست زیرا چنین گمان می رود که بشر از همان
  ابتدا برای مصون ماندن از برف و بارآن و سرما و گرما و حمله حیوانات و همچنین حکله سایر اقوام .
  به غار پناه بر ده و این غارها را می توان اولین محل سکونت برای بشر دانست و از آن زمان تا کنون انسانها
  همیشه بفکرآن بو ده اند که مسکنی راحت تر و بهتر برای خود تهیه نما یند .درقرن اخیر که رشد جمعیت در
  دنیا و به طور چشم گیری رو به ازدیاد نها د و بشر از لحا ظ علمی و فنی مشکلات بسیا ری را حل نمود در
  سا ختن مسکن نیزمانند سایر امور تحولا ت عمده ای به وجود آورد ودیگر ساختن خانه های تک واحدی
  جوابگو ی احتیاجات جوا مع بشری نبوده وبه همین علت سیستم خانه سازی به کلی دگرگون شده واستفاده
  ازمصا لح مقا وم نیز مانند فولاد وسیمان در ساختمان رایج گردید ودر اثر دسترسی به این مصالح وامکانات
  دیگرگستر ش شهر ها از افقی به عمودی تبدیل شد و امر آپا رتمان سازی در ساختمان های چندین طبقه
  متداول گردید .با وجود اینکه هر سال به مقدار زیادی به تعداد مسکن اضافه می شود ودر بیشتر مما لک
  پیشر فته تخریب ساختمان های قدیمی نیز در شرایط معمو لی مجاز نمی باشد.به عبارت دیگر به جای چند
  واحد مسکن جدید یک واحد مسکن قدیمی را خراب نمی کنند .هنوز در هیچ یک از ممالک دنیا مشکل
  مسکن حل نشده بلکه هر روزه به تعداد متقاضیان مسکن اضافه می شود و هنوز حتی در پیشرفته ترین ممالک
  دنیا قسمت عمده ای از درامد خانواده صرف سکونت میگردد .بدین لحاظ در تمام دنیا خصو صادر مملکت
  ما می یابد به امر ساختن مسکن واستفا ده ی هر چه بهتر و بیشتر از مصا لح سا ختمانی تو جه مخصوص بشود
  و برای رسیدن به این هدف ابتدا باید به طور دقیق سا ختمان و انواع آن و اجزا ی تشکیل دهنده ی آنرا
  بشنا سیم .  فصل اول

  اجرای سقف ساختمانهای بتنی

  ساختمانهای بتنی
  ساختمان بتنی ساختمانی است که برای اسکلت آنها از بتن آرمه ( سیمان ، شن ، ماسه وفو لاد بصورت میلگرد
  ساده وآجدار )استفاده شده باشد . در ساختمانهای بتنی سقفها به وسیله تا وه ( دال) های بتنی پو شیده می شوند
  و یا از سقفهای تیرچه و بلوک ویا از سایر سقفها پیش ساخته استفاده می شود و برای دیوارهای جداکننده
  ( پارتیشن ها )ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغای ، آجر ماشینی سو راخ دآر، آجر معمولی کوره ای
  ویا تیغه گچی و یا چوب استفاده شده و ممکن است از دیوار بتن آرمه هم استفاده می شود .در هر حال در این
  ساختمانها شاه تیر ها از بتن آرمه ( بتن مسلح ) ساخته می شود .  اجزای تشکیل‌دهنده سقف تیرچه و بلوک و نقش آنها در مراحل دوگانه باربری

  سقف اجرا شده با تیرچه و بلوک از انواع سقفهای با پشت بند ( تیرک‌دار ) بتنی است که تحمل فشار به بتن بالایی یا ضخامت حداقل پنج سانتیمتر واگذار می‌گردد و کشش توسط میلگردهای کششی تیرچه (میلگردهای تحتانی تیرچه) تحمل می‌شود.
  بتن بالایی، همچنین ، همانند یک دال نازک با دهانه‌ای برابر فاصله دو تیرچه، خمش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل می‌کند. در این نوع سقف، تیرچه‌ها به فاصله حداکثر 70 سانتیمتر ( محور تا محور کنار هم و در امتداد دهانه کوتاهتر سقف قرار می‌گیرند و با بتن پوششی که در محل ریخته می‌شود و ضخامت آن حداقل پنج سانتیمتر است، تیرهای T شکل چسبیده و مجاور هم را تشکیل می‌دهند. برای پر کردن فاصله‌ تیرچه‌ها، از عناصر گوناگون، مانند آجرهای توخالی، بلوک‌های بتنی و حتی پلاستیک و چیزهای دیگر استفاده می‌شود. این عناصر پرکننده در سقف تحمل نیرو نمی‌کنند.
  بنابراین، سقف تیرچه و بلوک از اجزای اصلی، به شرح زیر تشکیل می‌شود:
  1. تیرچه
  2. بلوک
  3. میلگرد حرارتی و افت و میلگرد منفی
  4. بتن پوششی (درجا)
  که نقش هر یک از این اجزا در مراحل دوگانه باربری، یعنی مرحله حمل و نقل تیرچه و اجزای سقف و مرحله بهره‌برداری را، به ترتیب زیر می‌آوریم:


 • شهریور 1385
  فهرست:
  مقدمه....................................................................................................................5
  فصل اول
  اجرای سقف ساختمانهای بتنی...................................................................................6
  اجزای تشکیل‌دهنده سقف تیرچه...............................................................................8
  تیرچه پیش‌ساخته خرپایی.........................................................................................11
  میلگردهای عرضی..................................................................................................13
  میلگرد بالایی.........................................................................................................13
  تیرچه پیش‌ساخته پیش تنیده....................................................................................14
  محدودیتها و ویژگیهای فنی سقف تیرچه و بلوک و اجزای آن.....................................16
  ویژگیها و مشخصات فنی تیرچه پیش ساخته خرپایی.....................................................17
  جزئیات اجرای سقفهای تیرچه و بلوک......................................................................19
  تیرچه و بلوک.......................................................................................................24
  نصب تیرچه‌ها .......................................................................................................32
  نصب تکیه‌گاههای موقت.........................................................................................34  فصل دوم
  شناخت زلزله و چگونگی اثر آن بر ساختمانها:............................................................37
  اثر زلزله بر ساختمانهای سنتی خشتی آجری و سنگی غیرمهندسی‌ساز............................40
  نحوه خراب‌شدن دیوارها......................................................................................45
  نحوه اثر زلزله بر دیوارهای باربر.............................................................................47
  نحوه خراب‌شدن سقفها..........................................................................................49
  فصل سوم
  نتیجه کار.............................................................................................................51
  منابع و ماخذ........................................................................................................52مقدمه: دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خود طریقه انجام کارها راببینند وبه همین دلیل دو واحد رابه همین امر اختصاص داده اند که این واحدها جزو ...

مکان کارآموزی: اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان مقدمه : مدرسه سازی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه ی پایدار هر کشوری می باشد . علی الخصوص در کشور ما که با کمبود فضاهای آموزشی مواجه هستیم . بدین خاطر سازمانی در کشور به عنوان سازمان نوسازی مدارس تشکیل شده است که مسئولیت ساخت و مرمت فضاهای آموزشی را بر عهده دارد . خوشبختانه این سازمان در راستای اهداف عالیه خویش موفق بوده و مدارس ...

مقدمه : وجودمسکن و سرپناه مهمترین رکن اساسی هر جامعه بشری می باشد ، امروزه رشد چشمگیری در ساخت و ساز در شهرها می بینیم . آیا این ساخت و سازها همگی اصولی می باشند وا گر ساختمانی اصولی بنا نشود چه در اثر یک حادثه طبیعی و یا غیر طبیعی ، خسارت های جانی ومالی در پی خواهدداشت . درمحیطهای آکادمیک همچون دانشگاه بیشتر به بررسی مسائل تئوریک می پردازند و لی در اجرا وعمل مسائل مختلف و ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي کارآموزي: اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراک قادربه ادامه حيات نيست .دومين نيازانسان مسکن مي باشد ومکاني که در ان زندگي ميکند وفرزندانش را بزگ ميکند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد. مسکن تنها به ساختما

مقدمه: مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته­های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته­های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می­تواند آن را انتخاب کند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می­نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز ...

شرکت خط هنر از سال 1351 به عنوان شرکت مهندسي کلوين به ثبت رسيده و شروع به انجام کارهاي تاسيساتي نموده است. اين شرکت تا سال 1378 صرفاً يک پيمانکار تاسيساتي بوده و از سال 1378 به بعد با استخدام کادر فني در زمينه عمراني شروع به اجراي پروژه‌هاي عمراني ن

مهندسی عمران از جمله رشته‌های است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است. یعنی هر چیزی که به آبادی یک کشور باز می‌گردد، مانند سد، فرودگاه، جاده، پل، برج، تونل، دکل‌های مخابرات، ساختمان‌های مقاوم در مقابل زلزله، سیل و آتش، نیروگاه‌های برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در حیطه کار مهندس عمران قرار می‌گیرد. مهندس عمران طیف بسیار وسیعی از کارها ...

معرفی مهندسی عمران از جمله رشته‌های است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است. یعنی هر چیزی که به آبادی یک کشور باز می‌گردد، مانند سد، فرودگاه، جاده، پل، برج، تونل، دکل‌های مخابرات، ساختمان‌های مقاوم در مقابل زلزله، سیل و آتش، نیروگاه‌های برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در حیطه کار مهندس عمران قرار می‌گیرد. مهندس عمران طیف بسیار وسیعی از ...

پيشرفت سريع جوامع ونيازهاي روز افزون آنها به انجام طرح هاي مختلف عمراني از يک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف ديگر، ايجاب مي¬نمايد تا با يک برنامه ريزي صحيح و همه جانبه و نيز استفاده بهينه از ابزار و امکانات موجود در جامعه ، گامي بلند در جهت ترق

دانشجويان رشته عمران در دوره کارداني که دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند ولي باز نياز به کسب تجربه دارند وکسب اين تجربه ميسرنيست مگر انکه دانشجويان درسر کارمطالبي راکه در کتابها خوا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول