دانلود تحقیق هتل باغ پردیس کرمانشاه

Word 23 MB 25730 110
مشخص نشده مشخص نشده گردشگری و توریسم
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • باغ ایرانی:
  مرحوم دکتر محمدکریم پرنیا، باغ ایرانی را بپیوند فرخنده زیبایی و سودمندی می‌نامد. یعقوب دانش دوست باغ ایرانی را چنین تعریف می‌کند:
  (باغ ایرانی باغی است که از ترکیب عناصر معماری، درخت‌کاری، گل‌کاریهای تزئینی و جلوه‌های گوناگون آب بوجود آمده و این شکل‌گیری در رابطه با سلیقه و فرهنگ ایران است.)
  در فرهنگ فارسی امروز ، تألیف غلامحسین صدری‌افشار باغ چنین تعریف شده است: (زمین دارای حدودی اختیاری که در آن درختان میوه یا گل کاشته شده است. (و یا) خانه‌ای که دارای حیاط وسیع پرگل و درخت است.)
  مرحوم لطیف ابوالقاسمی نیز تعاریف متعددی از باغ را ارائه نموده است: (باغ طبیعتی است برخاسته از ذهن و پرداخته به دست انسان، فضای خرم و رنگینی است، آراسته و پیراسته و تابع شرایط محیط که در شکلیابیآن ذوق، سلیقه، مهارت، فرهنگ و تصمیم انسان نقش اساسی دارد . . .) تعریف دیگر وی از باغ ایرانی چنین است: (باغ ایرانی از ترکیب ساده و موزون، رابطه صحیح و استوار، سلسله مراتب حساب شده، منطق عقلائی، نظام هندسی مشخص، آسه‌بندی‌های منظم، خطوط عمود برهم، تخت کرت‌های چهار ضلعی، تقسیمات متعادل، گذرگاههای مستقیم با هدف که به گاه نیاز با گشادگی فضایی می‌آمیزند، شبکه مترنم جهت‌دار آب که در فضاهای باز و پوشیده وسعت یافته و به چهره آسمان و آسمانه لبخند شادمانه می‌‌زنند، تشکیل یافته است.) وی باغ ایرانی را اثر هنری زیبا، چند منظوره و عملکردی می‌داند.

  باغهای ایرانی - هندسه‌، ساختار و نظام:
  باغ‌های ایرانی ترکیب و شکلشان را از تعریف هندسی و ساختاری خود و از تطبیق نظام‌های پایدارشان یافته‌اند. هندسه همچون نقشی که در شکل‌گیری معماری ایرانی دارد شالوده شکل‌گیری باغ نیز به‌شمار می‌آید، تا آنجا که مهمترین ویژگی و شاخصه باغ ایرانی فضای به غایت هندسی‌، منظم و از پیش طراحی آنهاست. این شالوده هندسی در انتزاع مفاهیم‌، مبانی و عناصر شکل‌دهنده باغ و نحوه ترکیب این عناصر و اجزاء که در نهایت به ارایه شکل کلی آن می‌انجامد نقش دارد. از سویی دیگر مجموعه‌ای از نظامها را نیز می‌توان باز شناخت که در شکل‌گیری باغ مؤثرند. این نظامها مجموعه‌ای از قاعده‌ها و اساس فکری‌، آداب طراحی و نحوه زندگی و حیات مردمان تا روش‌های نظم‌بخشی به فضاها را شامل می‌گردند. برخی از این نظام‌ها همچون نظام مالکیت زمین‌، نظام اقتصادی و معیشتی و نظام اجتماعی‌، فراتر از آنکه بر شکل‌گیری باغ تاثیر می‌گذارند‌، شکل کلی سکونتگاهها و محیط‌های انسانی را تعیین می‌کنند و برخی از آن‌ها بیشتر مختص شکل‌گیری فضاهای معمارانه و آنچه بیشتر مورد توجه ما است یعنی باغ می‌گرداند. مجموعه این نظامها هنگامی که در ارتباط با هم قرار می‌گیرند و یا صحیح‌تر اینکه بگوییم بر هم منطبق می‌گردند‌، با مدد از آنچه از محیط طبیعی و مصنوع در اختیار می‌گیرند و با در نظر داشتن اصول‌، هندسه و هنجارهای معماری ایرانی در محدوده‌ای تعریف شده نمادی از فردوس برین را شکل می‌بخشند هر کدام از این نظام‌ها‌، اصول و قواعد مدرن اما نانوشته‌ای بوده‌است که تعریف‌، طرح‌ریزی‌، شکل‌ریزی و شکل‌گیری بخشی از باغ را در ارتباط با دیگر بخش‌ها به سامان می‌رسانده‌، تا آنجا که هیچ باغ ایرانی شکل نگرفته مگر آنکه مجموعه این نظام‌ها تحت ساختار و هندسه کلی و نیز هنجار شکل‌بخشی فضای معماری ایرانی‌، عناصر و اجزاء و عرضه‌ها را بطور توأمان در نظم خود آورده باشد. این نظام‌ها که در ارتباط با هندسه و ساختار فضایی معماری و باغ‌سازی ایرانی معنی می‌یابند روایتی هندسی از موضوع مورد نظر همچون زمین، آب و گیاهند.

  هندسه و ساختار:
  هندسه اساس هنر و معماری ایرانی است و رد آن را از هنر و صنایع دستی و نقش‌های تزیینی همچون کاشیکاری و تا فضاهای عظیم معماری می‌توان دنبال کرد. این نگرش زاده دید مفهوم‌وار ایرانیان به اندیشه‌، هنر و محیط انسانی است و می‌توان آنرا در فهم مردم ایرانی از جهان و چهارسویی که برای آن قایل‌اند به نظاره نشست. این نگرش هندسی گستره‌ای از معماری ایرانی از زیبایی و زیبایی شناسی و تا ساختارها و شالوده‌ها را شامل می‌گردد. تاثیر ساختاری هندسه از معماری ایرانی خود پهنه وسیعی از تعریف و شکل‌گیری فضایی و تا مسایل نیایشی و استاتیکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تاثیرگذاری در باغ ایرانی که در پیوند فضاهای بسته و باز شکل می‌گیرد در تمامی عرصه‌ها به چشم می‌خوردو ما در باغ گذشته از شکل‌گیری هندسی فضاها شاهد آنیم که فضاهای باز و عرصه‌های طبیعی نیز به نظم درآمده و با هندسه قوام می‌گیرند.
  ساختارهای هندسی در باغ به ابعاد و تناسبات کلی‌، حصارها‌، محورهای اصلی و فرعی‌، ردیف درختکاری‌، جویهای آب و نحوه حضور و عبور آب و به طور کلی به هندسه مسلط در باغ می‌پردازد. این ساختارها در عین حال حامل شالوده‌ها و بنیانهای شکل‌بخشی مجموعه از ایده‌ها و مفاهیم اولیه تا به شکل نهایی باغ است و به همان اندازه که اصول هندسی در معماری ایرانی واجد اهمیت هستند در شکل‌بخشی به مفهوم باغ ایرانی نیز نقش دارند.

  نظام‌ها:
  نظام استقرار به ابعاد‌، شیب و عوارض زمین‌، جهات‌، وضع اقلیمی‌، آب‌، هوا‌، نوع خاک‌، سمت باد و نسیم‌، دید و منظر‌، محورها و نقاط مسلط داخل بستر‌، منظر و سیمای داخلی‌، از یک سو‌، و موقعیت بستر نسبت به شهر‌، منطقه و حوزه‌، دسترسی‌ها‌، ورودی‌ها‌، محورها و نقاط مسلط در پیرامون و همچنین به مناظر و سیمای خارجی‌، از سوی دیگر‌، می‌پردازد.
  نظام فضایی به شکل‌یابی فضاها بر اساس رابطه میان عناصر معمارانه‌، از جمله سردرخانه‌، کوشک‌، بالاخانه‌، مظهر خانه‌، دیوارهای اطراف‌، حیاط‌‌ها و دیگر پر و خالی‌های درون دیوارها‌، سایه روشن‌ها و نقش درختان سایه‌افکن در باغ می‌پردازد و همچنین به رابطه میان هر عنصر منفرد‌، و مجموعه آنها با فضاهای بیرونی‌، به نحوه پیوستگی محورهای عمده هر بنا با محورهای باغ و تناسبات و روابط میان فضاهای بسته و فضاهای نیمه‌باز از جمله ایوان‌ها و فضاهای باز در باغ توجه دارد. نظام معماری به معماری مجموعه باغ‌، ‌به معماری تک‌تک بناها و به معماری مربوط به زمین‌آرایی می‌پردازد. در این بخش همچنین به بررسی سبک معماری و مصرف مصالح نیز توجه می‌گردد.
 • فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  موقعیت جغرافیایی مرزهای استان .................................................................................................................... 83
  اقلیم آب و هوایی ............................................................................................................................................. 83
  اقلیم سرد - کوهستانهای غربی ...................................................................................................................... 83
  ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد .............................................................................................................. 83
  تحلیل سایت ..................................................................................................................................................... 84
  معرفی روند طراحی
  معرفی طرح معماری (هتل باغ پردیس کرمانشاه) ........................................................................................... 90
  منابع و مآخذ ..................................................................................................................................................... 101

مقدمه امکانات ارتباطي که دوران معاصر و کنوني در اختيار انسان قرار مي‌دهد امکان جا به جا شدن شمار قابل ملاحظه اي انسان را در پهنه نسبتا وسيعي ممکن کرده است و حرکت واقعي جهانگردي، جهانگردي توده اي و گروهي به سوي کشف افق‌هاي دور دست خصوصا افق هايي

هتل پارس اولین هتل مشهد امروزاولین هتل شهر مشهد را که در تحقیق شخصی ام پیرامون سنت و بوم انجام می دهم رسیده ام و بسیار بنای با کیفیت و با ارزشی است برایتان آورده ام . خودتان قضاوت کنید که چگونه داریم دو دستی تیشه به ریشه خودمان می زنیم براستی چرا ؟ مشهد امروز در حال پوست اندازی است تیغ مدرنیته آن چنان بر جان شهر فرسوده و فرتوتی مثل مشهد کشیده می شود که گوهر های با ارزش به ...

روستا و آبشار خور: واژه خور مخفف خورشيد است ، روستاي خور با داشتن ارتفاع 2800 متري در دامنه‌غربي قله گندم چال که داراي 3600 متر ارتفاع از سطح دريا در شمال غرب تهران ويکي از مناطق مرتفع البرز مرکزي مي‌باشد و داراي طبيعت منحصر به فرد از نظر منطقه‌

نظم يکي از ارکان اصلي طبيعت است که باعث بقاي موجودات زنده و اعضاي غيرزنده زمين مي شود. در واقع چيزي که به آن نظم طبيعت گفته مي شود، حاصل اتفاقاتي است که به همه موجودات زنده در جايگاه و اندازه خود، حق حيات مي دهد و به عناصر غير زنده، اجازه حضور و تاث

درکشور ايران اقليمهاي متفاوتي وجود دارد، بنابراين تنوع گياهان دارويي آن نيز زياداست. بکارگيري اين گونه ها در فضاي سبز تنوع گونه ها و اکوتيپ ها (از نظر رنگ، فرم،اندازه و سازگاري) را دو چندان مي کند و ضريب اطمينان موفقيت طرح و انعطاف طراحيبيشتر مي شود

چکیده مصالح ساختمانی بادگیر ها را معمولاً‌خشت خام ، آجر ، گل ، گچ و چوب شورونه تشکیل می دهد چهار بخش عمده بادگیر شامل بدنه ،‌قفسه ،تیغه ها و سقف است و از انواع مختلف بادگیرها می توان به بادگیر یک طرفه، دوطرفه ، سه طرفه ،چهارطرفه و چند وجهی اشاره کرد که اغلب بادگیرهای میبد و اردکان یک طرفه هستند همچنین بادگیر هشت طرفه باغ دولت آباد یزد با 33 متر ارتفاع بلندترین بادگیر جهان محسوب ...

مالیات بر در آمد کشاورزی‌ ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد ...

فعاليت هاى انسان نسل حدود نيمى از گونه هاى گياهى کره زمين را در معرض خطر انقراض قرار داده است. بررسى هاى قبلى حاکى از آن بود که تنها قريب به ?? درصد از کليه گونه هاى گياهى در خطر انقراض است وليکن بررسى هايى که جديداً صورت گرفته مشخص ساخته است که در

گرسنگي در دنياي امروز امر تازه اي نبوده و هميشه تهديدي براي بقاي نسل بشر بوده است.در بعضي از نقاط دنيا طي قرون متمادي کمبود مواد غذايي هميشه عامل عمده بدبختي امراض و حتي مرگ محسوب مي شده است ولي هيچگاه مانند امروز تا اين حد کمبود غذا و خطر گرسنگي دس

از آنجائی که برای طراحی یک مجموعه مسکونی، آگاهی نسبت به وضعیت مجموعه هایی که تاکنون در این شهر به وجود آمده اند و تأثیراتی که از مرحله طراحی تا زمان استفاده ، از محیط گرفته یا بر آن می گذارند، ضروری می نماید. با عنایت به این مهم، در این بخش از رساله حاضر، چند نمونه شاخص و تأثیر گذار در بخشهای مختلف شهر انتخاب شده اند تا به ترتیب زمانی و با بررسی نکات مثبت و منفی آنها، شناخت دقیق ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول