دانلود مقاله بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی کالای ویسکوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راکتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی

Word 175 KB 25770 22
مشخص نشده مشخص نشده نساجی
قیمت: ۲,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده مطالب:
  با توجه به گسترش جوامع بشری و نیاز به تولید جنس با کیفیت تر و رشد مصرف الیاف ویسکوز در صنعت نساجی و پوشاک و مزیتهای نسبی نسبت به دیگر الیاف و ثابت ماندن میزان تجارت پنبه در جهان الیاف ویسکوز مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفته است.
  در این پژوهش سعی شده تا با ارائه نمونه های عملی و مستدل بر نتایج دستگاه اسپکتروفتومتری این موضوع بررسی مزیت و شرایط رنگرزی کالای ویسکوز و مقایسه آن با کالای پنبه با رنگرزی راکتیو و مستقیم و بررسی جذب رطوبت بازیافتی مورد توجه قرار گرفته است.
  هدف از انجام این پروژه درس شرایط جذب رنگ و خواص رنگرزی پنبه ویسکوز و مقایسه آن ها در شرایط یکسان با یکدیگر می باشد. همچنین مقایسه جذب رطوبت بازیافتی این دو کالا قبل و بعد از رنگرزی می باشد ابتدا باید گراف استاندارد رنگرزی پنبه توسط رنگهای اکتیو مستقیم تهیه کرده سپس در شرایط یکسان رنگرزی را انجام دهیم و بعد از انجام آزمایشهای اسپکترو فتومتر نتایج را مورد بررسی قرار می دهیم.
  ابتدا باید دو کالای کاملاً مشابه پنبه و ویکسوز تهیه شود که با توجه به شرایط موجود تهیه دو کالای کاملاً مشابه 100% ویسکوز و 100% پنبه مقدور نبود. به همین جهت با تهیه کردن 2 کالای (نخ) مشابه مقایسه این دو میسر گردید.
  2-1- مواد مورد آزمایش:
  برای انجام آزمایشات مربوطه به 2 دوک نخ 100% پنبه و 100% ویسکوز که هیچ گونه عملیات تکمیلی بر روی آنها انجام نشده باشد نیاز است.
  2-2- رنگ مصرفی:
  برای انجام این آزمایش از دو رنگ با مشخصات زیر استفاده کردیم.
  رنگ اکتیو Rifazol Blue R.S.P
  رنگ مستقیم Best Direct Supra Blue Buls
  2-3- وسایل آزمایشگاهی:
  1- دستگاه کلاف پیچ
  2- دستگاه تاب سنج
  3- دستگاه استحکام سنج
  4- دستگاه نمونه رنگ کنی
  5- دستگاه اسپکتروفتومتر
  2-3- نحوه انجام آزمایش:
  الف) آزمایشات فیزیکی:
  این آزمایشات به دو دسته تقسیم می شود دسته اول آزمایش بر روی نخ های مورد مصرف و آزمایش دوم آزمایش جذب رطوبت بازیافتی قبل و بعد از رنگرزی.
  ب) آزمایشات شیمیایی:
  که این آزمایشات به 4 دسته تقسیم می شود:
  دسته اول تأثیر دما بر روی جذب رنگ اکتیو روی کالاهای 100% پنبه و 100% ویسکوز
  دسته دوم تأثیر زمان بر روی جذب رنگ راکتیو روی کالاهای 100% پنبه و 100% ویسکوز
  دسته سوم تأثیر دما بر روی جذب رنگ مستقیم روی کالاهای 100% پنبه و 100% ویسکوز
  دسته چهارم تأثیر زمان بر روی جذب رنگ مستقیم روی کالاهای 100% پنبه و 100% ویسکوز
  2-5- تعیین نمره نخ:
  ابتدا بوسیله دستگاه کلاف پیچ مقدار 200 متر از هر دوک نخ را پیچیده و توسط ترازوی دیجیتال آن را وزن کرده و ظرافت نخ را براساس فرمول زیر بر حسب Den مشخص می کنیم.

  = ویسکوز
  = پنبه
  2-6- تعیین تاب در متر
  بوسیله دستگاه تاب سنج نخ را بر روی دو فک دستگاه نصب می کنیم. سپس برخلاف جهت تاب نخ شروع به چرخاندن می کنیم تا اینکه کاملا الیاف از هم باز شود تا هیچ تابی در آن دیده نشود پس تعداد دورهای تاب خورده از روی دستگاه می خوانیم عدد خوانده شده معرف تاب در متر می باشد.
  1 متر × 400 = ویسکوز
  1 متر × 450 = پنبه
  2-7- تعیین استحکام تا حد پارگی:
  توسط دستگاه استحکام سنج این آزمایش را انجام می دهیم این دستگاه شامل شده است از دو فک که یکی ثابت و دیگری متحرک است که به طول ثابت نخ بین آنها قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزار مخصوص ازدیاد طول تا حد پارگی و استحکام نخ را به ما نشان می دهد این کار را 10 مرتبه تکرار می کنیم و از نتایج میانگین می گیریم.
  نتایج بدست آمده طبق جدول زیر می باشد.
  استحکام ازدیاد طول تا حد پارگی
  7/0 04/0 پنبه
  5/1 3/13 ویسکوز

  2-8- تهیه نمونه گردباف:
  بعد از انجام آزمایشات بر روی نخ هدف تهیه دو منسوج کاملاً یکسان از لحاظ بافت می باشد لذا از دستگاه گردباف knitting که مخصوص جوراب بافی می باشد 2 نمونه پارچه پنبه و ویسکوز تهیه می کنیم.
  2-9- آزمایش جذب رطوبت:
  برای انجام این آزمایش 4 نمونه پارچه احتیاج داریم که 2 نمونه آن رنگ شده و 2 نمونه رنگ شده در شرایط زیر احتیاج است. ابتدا 3 گرم از هر نمونه را وزن کرده و در شرایط رنگرزی ایده آل برای 2 نمونه رنگ راکتیو و مستقیم اجرا می کنیم ابتدا نمونه ها را به مدت 30 دقیقه در دمای 70 درجه سانتیگراد قرار می دهیم سپس آنها را وزن کرده و وزن هر کدام را جداگانه بدست می آوریم سپس به مدت 30 دقیقه آن را در دمای محیط قرار می دهیم و آن را وزن می کنیم.
  2-10- تأثیر دما بر روی جذب رنگ راکتیور روی کالای 100% پنبه و 100% ویسکوز
  طبق گراف استاندارد رنگرزی برای رنگرزی پنبه با رنگ راکتیو رنگ با غلظت 01/ مورد احتیاج است و به ازای این غلظت رنگ 5 گرم بر لیتر کربنات و 20 گرم بر لیتر نمک مورد احتیاج است.
  برای سهولت کار ابتدا 1 محلول رنگ 03/0 تهیه می کنیم مقدار 75/0گرم رنگ را در cc250 آب مقطر به حجم می رسانیم به این ترتیب ما رنگ 3 گرم بر لیتر داریم دستگاه نمونه رنگ کنی ما دارای حجم cc90 می باشد سپس برای اینکه رنگی با غلظت 1 گرم بر لیتر داشته باشیم طبق فرمول زیر عمل می‌کنیم.

مقدمه عمليات تکميل مقدماتي پارچه‌هاي پنبه‌اي و مخلوط پنبه- پلي‌استر: منظور از عمليات تکميل مقدماتي، عملياتي است که کالاي خام را براي رنگرزي و چاپ و يا عرضه به صورت سفيد آماده مي‌سازد. اين عمليات ممکن است با توجه به کاربرد و خواص مطلوب در م

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

مقاومت دسته ای الیاف پنبه توسط دستگاه Pressley می توان بدست آورد. وسایل لازم: 1-دستگاه پرسنلی 2-گیره مخصوص گرفتن الیاف 3-شانه مخصوص موازی کردن و مستقیم الیاف 4-کاردک مخصوص دیدن الیاف دستگاه پرسنلی بر اساس نرخ ثابت ازدیاد نیرو(C.R.L) کار می کند. این آزمایش را برای یک نوع پنبه 6 دفعه تکرار کرده اختلاف بین نیروهای پارگی نباید بیس از 0.8 پوند باشد. تعیین نمره نیمچه نخ و فتیله: دو ...

چکيده: رنگزاهاي طبيعي روناس، پوست‌ گردو و اسپرک و همچنين سه رنگ متالکمپکس به منظور رنگرزي نخهاي پشمي مورد استفاده قرار گرفتند. نخهاي پشمي به دو روش متاکروم (همزمان دندانه-رنگرزي) و روش باتوکروم (اول دندانه سپس رنگرزي) به وسيله رنگزاهاي طبيعي ت

دلایل انتخاب موضوع: 1- با انجام این تحقیق به این سئوال علمی جواب داده می شود که در بیماران ایرانی مبتلا به اگزمای دست نتیجه Patch Test در مورد عوامل تشکیل دهنده چگونه است. با جواب به این سئوال امکان شناسایی عوامل موثر در بروز اگزما بوجود آمده و در نتیجه آن درمان یا مواجه بهتری انجام پذیر خواهد بود. 2- انجام این تحقیق از نظر علمی (با تشخیص بیماران دچار اگزمای دست با قرائت نتیجه ...

مقدمه : رنگرزي فرايندي است براي رنگ کردن الياف، نخ ويا پارچه که توسط آن رنگ جزئي از ليف مي‌شود. تکنيک‌هاي اوليه رنگرزي بر اساس فشردن خرده‌هاي گياهان رنگزا برروي الياف بوده است و به مرور زمان روشهاي استفاده از گياهان رنگزا پشرفت نمود و از

سمينار کارشناسي ارشد ( M.S.C ) رشته مهندسي پزشکي – بيوالکتريک سال تحصيلي 87-88 فصل اول بررسي عوامل ايجاد کننده زخم بستر، روشها و مکانيزم هاي پيشگيري ازآن 1-1- مقدمه اصولاوقتي بدن يک موجود زنده در مدت زمان طولاني بر روي

آب و دی‌ اکسید کربن به گیاه سبز وارد می‌شوند و تحت اثر عمل فتوسنتز به صورت مواد آلی درمی‌آیند. مواد آلی بوسیله موجودات مصرف کننده گرفته می‌شوند و از یکی به دیگری سیر می‌کنند. مواد در طبیعت دائما از موجود زنده به محیط و از محیط به موجود زنده دور می‌زنند. این دور مواد را چرخه یا دور مواد آلی- کانی می‌نامند که چرخه آب از مهمترین آنها بوده و معمولا آب به صورت باران و یا برف به سطح ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الکتریکی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود که بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی کارکرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات کوتاه داشته باشند . هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط کاری شبکه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یکجا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول