دانلود تحقیق منسوجات

Word 137 KB 25863 49
مشخص نشده مشخص نشده نساجی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • منسوجات
  ضخامت کرکهای مفید
  بدون محدودیت زمانی استفاده قبل از پیشنهاد
  مدرک حاضر منطبق با مدرنترین روش RNUR شماره 1296 می باشد.
  بهیچ وجه نباید بدون پیروی از RNUR از آن استفاده نمود.
  1- موضوع و زمینه استفاده:
  روش تعیین کننده ضخامت کرک های مفید در منسوجات فرشی می باشد یعنی حداکثر بلندی کرک ها یا فرهای درجه در کف پوش در این پرونده موجود می باشد. این نشان دهنده فرشهای نساجی شده، بافتنی، بافته شده، ماشینی، پارچه ای است، به طوری که از قانون NFG 35-000 پیروی می کنند.
  2- اصول
  یک ورقه متالیک را بین منسوجات کرکی (کرک، بوکل، پارچه، پارچه کتانی) بگذارید و مقایسه کنید حد برش بالاترین قسمت از کرک را.

  3- دستگاه
  1-3- گنجایش کف پرش (فرش)
  بوسیله یک سری از برش به ضخامت 8/0 میلی متر و در ازای 50 میلی متر بسازید در این صورت کف پوش (فرش) به ابعاد زیر می باشد:
  9/2 میلی متر شماره 17
  9/3 میلی متر شماره 18
  9/3 میلی متر شماره 19
  4/4 میلی متر شماره 20
  4/4 میلی متر شماره 21
  9/4 میلی متر شماره 22
  4/5 میلی متر شماره 23
  4/6 میلی متر شماره 24
  5/7 میلی متر شماره 25
  6/7 میلی متر شماره 26
  2/8 میلی متر شماره 27
  8/8 میلی متر شماره 28
  در فرشهای کرک اصلاح شده (کوتاه شده) ابعاد زیر را داریم:
  0/2 میلی متر
  5/2 میلی متر
  0/3 میلی متر
  5/3 میلی متر
  0/4 میلی متر
  5/4 میلی متر
  2-3- شرایط محافظتی
  درجه حرارت o20 سانتی گراد 1 درجه
  درجه رطوبت مربوطه 65% 2%
  مدل آزمایش:
  - قرار دهید فرش نساجی شده را در ظرف محافظ شرایط (2-3) بمدت کمتر از 24 ساعت
  - یک ورقه به درازا ؟؟؟ زیاد بین فرش مزبور قرار دهید.
  - اندازه را در یک شرایط که فقدان چیزی را در بر ندارد قرار دهید ؟؟ روی سطح تعدادی از فرشها خواه روی یک قسمت بریده شده از قالی
  - قرار دهید تیغه را در بین کرکها:
  - بین دو ردیف کرک، یا جنس پارچه یا بافتنی (درجه که هست)
  - بین دو ردیف کرک، یا جنس پارچه بریده شده
  - بین دو قسمت دراج یک فرش پارچه ای
  تفاوت در موارد فرش پارچه ای
  - بر روی یک قطعه برش فرش فشار بیاورید و حرکت طولی آن را مشاهده فرمائید (رفت- برگشت) در زمان پائین أوردن دست. برش را در موقعیت یک دست نگاهدارید.
  - به طور آهسته انگشت دست را روی فرش بمالید و اثر أن را در برش ببینید. اگر در این لمس کردن برش کرکهای را ظاهر کرد دوباره آزمایش با انگشت بلافاصله تکرار کنید.
  - دنبال کنید آزمایش را کم کم بصورت گسترده تا جایی که احساس کنید برش تمام می شود.
  - یادداشت کنید عرض آخرین آزمایش را که بلندی و ارتفاع کرک را نشان می دهند.
  - دوباره آزمایش را در جهت های مختلف تکرار کنید.
  5- اصطلاحات نتایج
  ضخامت کرک های مفید قالی نساجی شده متوسط 5 کرک روی قطعه را نشان می دهد.
  6- صورت جلسه آزمایش
  صورت جلسه آزمایش نشان می دهد:
  - رجوع به قالی های آزمایش شده
  - ضخامت حد متوسط قالی نساجی شده
  - شرایط بخصوص آزمایش
  7- تاریخچه و مدارک موجود
  1-7- تاریخچه
  1-1-7- تولیدات
  در تاریخ 1/11/1981 تولید با قاعده و فرمول
  2-1-7- موارد استفاده:
  1-2-7- مدارک PSA
  1-1-2-7- قواعد
  2-1-2-7- دیگر چیزها (موارد دیگر)
  2-2-7- مدارک خارجی
  3-7- موازنه A
  REN 1206
  4-7- تائید A
  5-7- کلمه های کلیدی  فهرست
  1- موضوع و زمینه کاربرد
  2- نحوه اشاره به مدارک
  3- دستورالعملهای کلی
  4- طراحی
  5- شکل ظاهری
  6- مشخصات الزامی
  1-6- مشخصات فنی کلی
  2-6- مشخصات فنی خاص
  ضمیمه 1- تعریف نواحی برداشت نمونه های آزمایشی
  ضمیمه (2/1)2- مشخصات فنی کلی کفپوش
  ضمیمه (2/2)2- مشخصات فنی خاص کفپوش
  ضمیمه 3- موکت بافته شده (نوع TUFTED)- کفپوش بافته شده (نوع TUFTED)
  ضمیمه 4- کلاس های صوتی
  7- تاریخچه و مدارک مورد استناد
  1-7- تاریخچه
  2-7- مدارک مورد استناد
  3-7- معادل با استاندارد
  4-7- مطابق با استاندارد
  5-7- کلمات کلیدی
  1- موضوع و زمینه کاربرد
  استاندارد حاضر در مورد دستورالعمل ها و الزامهایی است که تمام کفپوشهای دارای شکل پذیری حرارتی به کار رفته در کف خودروها باید با آنها مطابقت داشته باشند.
  این استاندارد دستورالعمل های ویژه شرکتهای خودرو گروه، دستورالعملهای مربوط به کفپوشها (با شکل پذیری حرارتی) را در کشورهایی که خودروها به بازار عرضه شده اند، کامل می کند.
  این استاندارد در مورد روکش کفپوشها به کار نمی رود.
  2- نحوه اشاره به مدارک
  محصولات مرکب (کفپوش+ مواد حفره دار) در کلاس های کارایی مشخص شده X توسط خط مستقیمی با شیب 12Db در اوکتا و به میزان XdB در 1000HZ، فهرست بندی می شوند.
  - نامگذاری ماده.
  - کد دانه بندی.
  - مرجع مدرک مربوطه به شکل ظاهری (FTM یا SPA) در صورت وجود (به بند 5- شکل ظاهری مراجعه کنید).
  - کلاس یا کلاسهای کارایی صوتی در مورد کفپوش مرکب دارای لایه پشتی جذب صدا (حالت 8، 1 و 4) در موارد 1 و 4، کلاس صوتی، همان کلاس صوتی کفپوش با لایه پشتی جذب صدا است که به لایه الاستیکی و (حالت 1) ، به سنگینی (حالت 4) افزوده شده است.
  - مرجع استاندارد حاضر.
  مثال ها: کفپوش بافته شده F330 با کلاس 16B297100 (حالت 4,3,1,)
  - کفپوش بافته شده F330 B29 7100 (حالت 2)
  3- دستورالعملهای کلی
  همان دستورالعملهای استاندارد B20 01 10 هستند به استثنا فصل بعد که به صورت زیر کامل شده است:
  - تایید تولیدات
  تائید کفپوش بر اساس کفپوش شکل دهی حرارتی شده و مواد تشکیل دهنده أن (مثال: موکت، کفپوش طرف راننده، لایه سنگین وزن و غیره) انجام می گیرد. بعلاوه، در مورد کفپوش مرکب دارای ماده اسفنجی، وجود یک نمونه تخت به ابعاد 700mm×700mm با ضخامت ماده اسفنجی الزامی است.
  بدون توافق سرویسهای فنی مربوط به گروه هیچ تغییری در هیچ یک از مواد، نباید صورت گیرد.
  هر تغییری در مواد لزوماً مستلزم یک تایید جدید است.
  همه کفپوشهایی که مورد تایید قرار می گیرند باید به همراه یک گزارش آزمایش از سازنده باشند که تمام نتایج مربوطه به آزمایشات توصیه شده در استاندارد ویژه کفپوش را ارائه می دهد. بسته بندی و تحویل باید مطابق دستورالعملهای استانداردهای متداول باشد.
  - علامتگذاری تاریخ ساخت باید مطابق استاندارد B11 8030 صورت گیرد
کلمات کلیدی: منسوجات

کاربرد نانوتکنولوژي در توليد منسوجات با کارايي بالا مقدمه : اين مقاله خلاصه اي از تحولات اخير نانوتکنولوژي در حوزه ي نساجي شامل شکل گيري و تکميل منسوجات است . در اين مبحث تلاش شده است تا جزئيات دو جنبه ي فني مطرح ، يعني استفاده ي مستقل از ساختار

چکيده تصور اکثر مردم از منسوجات همان منسوجات معمول، همانند پوشاک، کفپوشها پرده ها و غيره مي باشد. منسوجات صنعتي و جديد هم اکنون حدود 20% از بازارهاي جهاني را در اختيار دارند و به سرعت در حال رشد هستند که منسوجات مورد استفاده در خودروها نيز يکي از اي

خلاصه: مصر همیشه به عنوان یک صادره کننده کیفیت بالای منسوجات پنبه ای و پنبه خام مشهور بوده است. پنبه مصری برای ویژگی های خاصی که مصرف کنندگاه بازار با موقعیت مناسب را جذب می کند شهرت بین المللی دارد.تحت شرایط محیطی بسیاری صادرات پنبه خام ومنسوجات پنبه ای مصر کاهش یافت که به مسائل اجتماعی واقتصادی منتهی شد. وضعیت فعلی صنعت منسوجات مصر وکاربردهای آتی چندین توافق نامه تجاری دوجانبه ...

- معرفي گستره عظيمي‌از ماشين آلات براي انجام رنگرزي منسوجات استفاده مي‌گردند و نتيجه آن انجام عمل در مراحل مختلف توليد به طور مداوم و نيمه مداوم در دسته بنديهاي متفاوت است. بعلاوه، ماهيت و جنس الياف در انتخاب ماشين بکار رفته تأثير گذار است. به عنو

پردازش زيستي براي پوشاک و منسوجات هوشمند 1- مقدمه استفاده از آنزيم ها در فرآوري مواد غذايي، صنايع چرم و کاغذ، به عنوان پودرهاي شوينده، و در فرايند و سايزينگ توليد نخ کاملاً تثبيت شده است. اما بيوکاتاليز نيز وارد چرخه پردازش منسوجات شده است. آن

موقعيت جغرافيايي کارخانه کارخانه بافتينه ملاير در کيلومتر 4 جاده ملاير – همدان واقع شده است که داراي سه تيپ ساختمان مي باشد: 1- ساختمان هاي توليدي (ساختمان تيپ 1) با مساحت 4078 2- ساختمان هاي اداري و خدماتي (ساختمان هاي تيپ 2) با مساحت 4460 3- س

ايران از دير باز توليد کننده انواع منسوجات ابريشمين بوده است و هم اکنون نيز پرورش کرم ابريشم ، يکي از فعاليت هاي داراي اهميت در بخش کشاورزي است . صندوق بيمه محصولات کشاورزي با توسعه پوشش حمايتي بيمه اي در 70 فعاليت بخش کشاورزي ، از جمله انواع زراعت

صنايع پوششي و خرده فروشي : رقابت جهاني 1-3- مقدمه ATMA و NIFT سازمانهايي که حمايت مالي اين سمينار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناريويي که صنايع پوشاک و نساجي هند احتمالاً در هزاره بعدي با آن روبرو مي شوند، اشاره کرده اند. آماده سازي صنا

سازمان در صنعت روستایی بافندگی به منظور فروش صورت می گیرد .داشتن ماشین بافندگی امتیاز بارز وآشکار دارد:بافندگی در هر زمانی امکان پذیر می باشد و همزمان می توان چشم از بچه ها برنداشت و مراقب آنها بود.داشتن شغل پاره وقت برای زنان به منظور افزایش در آمد خانواده سود مند است.مواد خام بافندگی ازطریق مختلف تهیه می شود.ممکن است خانواده دارای گوسفند باشد و مواد خام خود را از طریق دام خود ...

تاریخچه نساجی پارچه ایرانی که امروز نا مرادی گریبانش را گرفته روزی برای خود سرور و سالاری بوده است .ایرانیان نخستین ملتی هستند که به صنعت نساجی (پارچه بافی ) پی بردند و در هیچ جا بهتر از صنعت نساجی نمی توان که روح کنجکاوی تازه جو و پیشرفت خواه ایرانی را دید. برای اگاهی از تاریخ پیدایش صنعت ریسندگی و بافندگی بایستی به همراه باستانشناسان و محققین به درون غارها برویم و از روی اثار ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول