دانلود مقاله نقشه برداری وعملیات

Word 342 KB 25930 25
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نقاط ارتفاعی:

  کلیه نقاط برروی کره زمین دارای یک ارتفاع می‌باشندکه نسبت به یک سطح مبنا سنجیده می‌شوند

  این سطح مبنا (ارتفاع مبنا) توسط سازمان نقشه برداری کل کشورتأمین می‌گردد.

  تا قبل از ایجاد کاداستر درکشورکلیه نقاط به صورت ثابت درسطح کشوروغیرجهانی بوده است. توسط سازمان فوق کد گذاری شده است. روش تعیین این که سطح آزاد اقیانوس‌ها بوده است.

  مثال: خلیج فارس مبنای محاسبات بوده است لذا  سطح آزاد اقیانوس‌ها درنظرگرفته شده است.

  سازمان نقشه برداری جهت سهولت درعملیات نقشه برداری نقاط بنچ مارک (Bench Mark) رادرنقاط مختلف کشورنصب نموده است. به این ترتیب هرنقشه برداری با کمک این نقاط نسبت به نقشه برداری محوطه‌ها وزمین‌های اطراف اقدام می‌نماید. توضیح کامل دراین خصوص درکتاب آمده است.

  بنچ مارک‌ها درنقاط دوردست وخارج از دید نصب می‌شوند. این نقاط به شکل زیر fix شده‌اند.

  تئوری خطاها

  انواع خطاها به دودسته تدریجی واتفاقی تقسیم می‌شوند.

  خطرناک ترین خطا در نقشه برداری، خطای تدریجی است که با هم جمع می‌شود.

  خطایی که +و-دارد که ثابت شده است مجموع +و-ها صفر شده است. (درصفحات 24 تا 28 منحنی زنگوله ای گوش ثابت کرده است که این عدد صفر می‌شود).

  برای رفع خطاهای تدریجی باید:

  عملیات از نو انجام شود.

  دستگاه‌اندازه گیری عوض شود.

  شرایط جوی رعایت گردد.

  عامل ‌اندازه گیری

  انواع خطاهای اتفاقی:

  الف – ep خطای احتمالی: احتمال وقوع آن 50% است.

  ب – em خطای Max: درهر 100 مورد، یک مورد است واختلاف آن با سایر اعداد فاحش است.

  ج – eA خطای متوسط حسابی: متوسط خطاهاست.

  د – eq خطای متوسط هندسی: جذرمتوسط مربعات است.

  ازمیان 4 خطای فوق درنقشه برداری، خطای هندسی ملاک عمل است. 

نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توأم نموده و بوسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي صفحه افقي نمايش مي دهد به طور کلي نقشه برداري را مي توان علم تهيه و پياده کردن نقشه دانست. ولي به دليل گسترد

نقشه و نقشه برداري نقشه، نمايش هندسي مجموعه اي از نقاط با مقياس معلوم روي کاغذ (يا هر چيز ديگر) است. مجموعه عملياتي را که براي تعيين و يا نمايش موقعيت نسبي نمودها و عوارض واقع بر سطح زمين يا نزديک به سطح زمين، اعم از مصنوعي يا طبيعي ، با اندازه گيري

نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توأم نموده و بوسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي صفحه افقي نمايش مي دهد به طور کلي نقشه برداري را مي توان علم تهيه و پياده کردن نقشه دانست. ولي به دليل گ

پروژه پایان تحصیلی کارتوگرافی مقدمه ای بر جنرالیزاسیون ما در دنیای پیرامون خود می توانیم بی نهایت اطلاعات شامل عوارض و پدیده های جغرافیایی مشاهده کنیم. بخشی از این عوارض و پدیده ها به طور مستقیم قابل رویت بوده و بخشی دیگر از آنها مستقیما قابل مشاهده نبوده بلکه به صورت غیر مستقیم و با استفاده از روش های خاص، قابل درک هستند. چنانچه بخواهیم به تمامی این اطلاعات و یا قسمتی از آنها ...

کليه کارها و عملياتي که منجر به تهيه نقشه مي شود و شامل اندازه گيري نقاط مختلف سطح زمين و نمايش دادن قطعاتي از سطح زمين برروي کاغذ به طوري که تمام عوارض ، جزئيات و فرم کلي آن معين شده و موقعيت عوارض نسبت به هم مشخص شده باشد .به طور کلي نقشه برداري ع

ترازيابي دقيق با استفاده از دوربين هاي ترازياب ويژه از جمله متداول­ترين روشها دراجراي طرحهاي عمراني و توسعه کشور مي باشد اجراي پروژه هايي نظير تهيه پروفيل هايطولي مسير رودخانه ها راهها خطوط انتقال نيرو و 000 نيازمند کار ترازيابي مي باشندعلاوه بر اين

قسمت اول، شامل پی و سازه انتقالی است که زیر سطح زمین و از تراز 00/14_ متر تا تراز 00/0 ± برج می‌شود. پی برج یک پی گسترده دایره‌ای شکل به قطر 66 متر و ضخامت متوسط 4 متر است و در محیط آن کابل‌های پس‌کشیدگی، کار گذاشته شده است. سازه انتقالی به ارتفاع 15 متر شکلی شبیه به هرم ناقص دارد و شامل یک هسته مرکزی توپر و 8 دیوار مایل پشت بنددار است. به منظور تعیین رفتار پی و شناخت نیروها و ...

ترازیابی دقیق با استفاده از دوربین های ترازیاب ویژه از جمله متداول­ترین روشها دراجرای طرحهای عمرانی و توسعه کشور می باشد اجرای پروژه هایی نظیر تهیه پروفیل هایطولی مسیر رودخانه ها راهها خطوط انتقال نیرو و 000 نیازمند کار ترازیابی می باشندعلاوه بر این از این روش در اجرای شبکه های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاطپایه (کنترل زمینی ) برای تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه ...

ترازیابی دقیق با استفاده از دوربین های ترازیاب ویژه از جمله متداول­ترین روشها دراجرای طرحهای عمرانی و توسعه کشور می باشد اجرای پروژه هایی نظیر تهیه پروفیل هایطولی مسیر رودخانه ها راهها خطوط انتقال نیرو و 000 نیازمند کار ترازیابی می باشندعلاوه بر این از این روش در اجرای شبکه های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاطپایه (کنترل زمینی ) برای تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه ...

مقدمه هیدروگرافی علمی است که در مورد اندازه گیری مداوم از پارامترهایی نظیر عمق آب , زمین شناسی , ژئوفیزیک , جزرومد , جریان آب‌ها , امواج و سایر ویژگیهای فیزیکی آب دریا بحث می کند. نقشه های دریایی (charts) از زمان‌های قدیم به عنوان یکی از ابزارهای مهم ناوبری توسط دریانوردان مورد استفاده قرار می‌گرفته است و امروزه نیز اقیانوس شناسان , زیست شناسان دریا , مهندسین دریایی و محیط ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول