دانلود تحقیق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

Word 114 KB 25934 20
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بخش اول – بیمه مرکزی ایران

  قسمت اول – تشکیل و موضوع

  ماده 1- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.
  ماده 2- سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی به نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهام بیمه ایران تامین خواهد شد.
  ماده 3- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواند در هرجا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
  ماده 4- بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر آنکه درقانون مربوط صراحتا از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که دراین قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

  قسمت دوم – وظایف و اختیارات

  ماده 5- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات است :
  1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون .
  2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
  3- انجام بیمه های اتکایی اجباری .
  4- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی .
  5- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
  6- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن , موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347.
  7- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها درجهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم .
  تبصره – بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که درجهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی که قانون معین می نماید استفاده کند .

  قسمت سوم – ارکان بیمه مرکزی ایران

  ماده 6- بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است :‌
  1- مجمع عمومی .
  2- شورای عالی بیمه .
  3- هیات عامل .
  4- بازرسان .
  فصل اول – مجمع عمومی
  ماده 7- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی , وزیر بازرگانی , وزیر کار و امور اجتماعی , هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.
  ماده 8- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه تشکیل می شود.
  مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هریک از اعضاء‌ مجمع تشکیل خواهد شد.
  رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتبا دعوت کند. در دعوتنامه دستور جلسه , روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
  1. به موجب تصویبنامه شماره 49708 مورخ 26/8/1353 هیات وزیران مستند به ماده 4 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است.
  هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آنکه قبلا جزو دستور قرارداده شده باشد.
  ماده 9- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :‌
  الف – تعیین خط مشی کلی .
  ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
  ج - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقیسم سود.
  د – تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران .
  ه – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری .
  و – انتخاب بازرسان .
  ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیئت عامل و حق الزحمه بازرسان .
  ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرارداده شده باشد.
  فصل دوم – شورای عالی بیمه
  ماده 10- شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود :‌
  1- رئیس کل بیمه مرکزی ایران .
  2- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی.
  3- معاون وزیر بازرگانی .
  4- معاون وزارت کار و امور اجتماعی .
  5- معاون وزارت تعاون و امور روستاها .
  6- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران .
  7- مدیر عامل یک از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران .
  8- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی .
  9- یک نفر کارشناس
  10- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  تبصره – اعضاء شورای عالی بیمه موضوع بندهای 7 و 8 و 9 و 10 برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
  ماده 11- ریاست شورای عالی بیمه بدون شرکت در اخذ رای با رئیس کل بیمه ایران و در غیاب او با قائم مقام او خواهد بود.
   

مؤسسات بيمه کشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با ترکيبي از يک شرکت دولتي، دوازده شرکت خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در سطح کشور فعاليت ميکردند. در چهارم تير 1358 بنابر تصميم شوراي انقلاب دوازده شرکت خصوصي، ملي اعلام شدند و پروانه فع

ماده 1- شرکتهاي بيمه ايران , آسيا و البرز و دانا به صورت سهامي ادره مي شوند و مجاز به انجام انواع عمليات بيمه در بخشهاي دولتي , تعاوني و خصوصي مي باشند. تبصره 1- شرکتهاي بيمه آريا , اميد , پارس , تهران , توانا , حافظ , ساختمان و کار , شرق و ملي

مقدمه اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند. اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته ...

فصل اول - کليات ماده 1- شرکت سهامي بيمه ... که دراين اساسنامه شرکت ناميده مي شود با رعايت قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري و قانون اداره امور شرکتهاي بيمه , طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد , که در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت

بيمه با ايجاد امنيت خاطر وآرامش روحي ، نگراني ناشي از حوادث ناگهاني پيش بيني نشده را در اذهان کمرنگ کرده واز اين طريق به روان شدن چرخه کار وزندگي کمک مي نمايد . بدون پيشتوانه ، حمايت پوششهاي بيمه اي ، فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي نيز همراه به بيمه وع

مقدمه اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند. اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته ...

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري ماده4 حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارته

قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي طي نامه شماره 31219 مورخ 5/7/1380 توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح زير ابلاغ شده است: قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي که در جلسه علني روز يه شنبه مورخ ششم شهريور ماه يکهزار و سيصد و هشتاد مجلس

امروزه ديگر تصور اين که گونه اي از فعاليت هاي انسان بدون وجود بيمه شکل پذيرد مشکل است . بويژه آن که در قرن بيستم تحولات تکنولوژي ، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است . برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت چشمگير توليد اتوم

شرکت‌هاي بيمه خصوصي 12 درصد بازار را از آن خود کردند ??/?/? - ??:?? - آسيا بيمه نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همه افراد گروه جامعه است که در ايران سابقه‌اي طولاني بيش از ???سال دارد. گست

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول