دانلود مقاله رایگان استاندارد آلایندگی صوتی (هشداردهنده شنیدار)

Word 44 KB 26009 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • استانداردهای اجباری صنعت خودرو، مطابق لیست ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تمامی خودروها، شامل ۵۵ استاندارد اجباری برای خودروست که ۴۲ استاندارد آن مربوط به خودروهای سواری بنزینی می باشد.
   

  استانداردهای اجباری صنعت خودرو


  مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون - استانداردهای اجباری صنعت خودرو

  درحال حاضر، تمرکز سازمان های بازرسی و محیط زیست بر استاندارد آلایندگی هوا متمرکز شده، اما استانداردهای آلایندگی صوتی نیز از اهمیتی خاص برخوردار است، استانداردهای مربوط به آلایندگی صوتی، شامل استاندارد تراز صدا، صدای اگزوز و نیز وسایل هشداردهنده شنیداری است. در این نوشتار، براساس تست های انجام شده درمورد محصولات ایران خودرو، سعی شده است کلیات استاندارد وسایل هشداردهنده شنیداری و روش تست مربوطه بررسی شود.

  ● استاندارد خودرو، هشداردهنده های شنیداری، ویژگی ها و روش آزمون

  استاندارد خودرو، وسایل هشداردهنده شنیداری، ویژگی ها و روش آزمون، توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در کمیسیون های مربوط، تهیه و تدوین و در بیست و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد خودرو و نیرومحرکه مورخ ۰۲/۱۰/۸۱ موردتأیید قرار گرفته است. این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است. هدف از تدوین این استاندارد، بیان ویژگی هایی الزامی برای هشداردهنده های شنیداری است. تمامی خودروها باید بتوانند این ویژگی ها را در طول مدت کارکرد معینی، حفظ کنند.

  ● اندازه گیری تراز صدا

  هشداردهنده باید در ناحیه ای کاملاً باز و ساکت (صدای زمینه اعم از صدای محیط و صدای باد باید حداقل۱۰ (dB(A زیر صدای اندازه گیری شده باشد) و یا در محفظه ای بی پژواک، آزمایش شود.

  میکروفونی که برای اندازه گیری استفاده می شود، باید در جهتی باشد که تراز صدای اندازه گیری شده حداکثر بوده و در ۲متری جلوی وسیله هشداردهنده باشد. میکروفون و وسیله هشداردهنده باید در ارتفاع ۲/۱ متری بالای سطح زمین قرار گرفته باشند. اندازه گیری های تراز صدا باید در مقیاس شبکه وزن دهنده A استاندارد IEC و توسط چند ترازسنج صورت گیرد. وسیله هشداردهنده باید با ولتاژ ۵/۶، ۱۳ یا ۲۶ ولت که درخروجی منبع توان الکتریکی اندازه گیری شده و به ترتیب مطابق با ولتاژهای نامی ۶، ۱۲، یا ۲۴ ولت است، تغذیه شود. فاصله زمانی بین لحظه فعال سازی و لحظه ای که صدا به حداقل تراز می رسد، نباید از ۲/۰ ثانیه بیشتر شود. این اندازه گیری ها دردمای ۵ ۲۰ درجه سلسیوس انجام می شود.

  ● شرایط محیطی لازم برای انجام تست تراز صدا

  تست تراز صدای خودرو می بایستی در محیطی خاص با شرایط آب و هوایی معین، انجام شود. برخی از این موارد به طور خلاصه عبارتند از:

  ۱) ناحیه مذکور می بایستی به صورت فضای باز با شعاع ۵۰ متر باشد که دارای بخش مرکزی با حداقل شعاع ۲۰متر است.

  ۲) محل موردنظر می بایستی هموار بوده و با بتون، آس

  فال

  ت و یا سایر مواد مشابه تسطیح شده باشد. ناحیه موردنیاز برای تست، نباید پوشیده از برف، چمن بلند، خاکستر و یا نرمه خاک باشد.

  ۳) اندازه گیری ها می بایستی در هوایی مطلوب صورت گیرد. همچنین بجز فردی که در نزدیکی دستگاه هشداردهنده شنیداری و یا میکروفون، اعداد را قرائت می کند، نباید کسی حضور داشته باشد. اگر یک ناظر در نزدیک دستگاه و یا میکروفن حضور داشته باشد، ممکن است تا میزان زیادی اطلاعات خوانده شده از تجهیزات را تحت تأثیر قرار دهد.

  ۴) نوسانات عقربه، نشانگر که مربوط به ویژگی های تراز صدای عمومی نیست، هنگام خواندن اعداد مدنظر قرار نمی گیرد.

  ● آزمون های دوام

  وسیله هشداردهنده باید با یکی از ولتاژهای نامی مشخص شده در بندهای استاندارد و از طریق سیم های ارتباطی دارای یکی از مقاومت های مشخص شده در بندهای استاندارد، تغذیه شود. هشداردهنده باید ۵۰هزاربار و هربار به مدت یک ثانیه با مکث ۴ثانیه ای، عمل کند. هشداردهنده باید به کمک جریان هوایی که دارای سرعت تقریبی ۱۰متر برثانیه باشد، تهویه شود.

  درصورتی که آزمون در محفظه ای بی پژواک انجام می شود. باید حجم محفظه به اندازه کافی باشد تا حرارت منتشر شده به وسیله هشداردهنده در طی آزمون دوام، تبادل شود.

  دمای محیط اتاق آزمون باید بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سلسیوس باشد.

  ● آزمون های اکوستیک

  آزمون می بایستی درمحیطی بی پژواک انجام شود.

  وسیله هشداردهنده باید توسط قطعاتی که به وسیله سازنده تهیه شده اند، بر روی پایه ای که وزن آن حداقل ۱۰ برابر وزن هشداردهنده بوده و کمتر از ۳۰ کیلوگرم نیست، محکم شود.

  وسیله هشداردهنده تحت آزمون و میکروفن، باید در یک ارتفاع قرار بگیرند. میکروفن باید در جلوی هشداردهنده و در جهتی باشد که تراز صدای اندازه گیری شده حداکثر باشد.

  مقاومت سیم های ارتباطی می بایستی مطابق با بندهای استاندارد باشد.

  ولتاژ مؤثر می بایستی مطابق با استاندارد باشد.

  طیف صدای منتشره از هشداردهنده که در فاصله ۲متری اندازه گیری شده است، باید در محدوده باند فرکانس ۱۸۰۰ تا ۳۵۵۰ هرتز، فشار صدایی بالاتر از هر مؤلفه فرکانس بالای ۳۵۵۰ هرتز رزنانس دهد. همچنین طیف صدا در هیچ حالتی نباید کمتر از ۱۰۵ (dB(A باشد.

  شروع تست هشداردهنده شنیداری در حالت نصب روی خودرو

  ● آزمون اکوستیک

  در هنگام تأیید نوع یک خودرو، ویژگی های هشداردهنده نصب شده بر آن، باید مطابق ذیل موردآزمون قرار گیرد.

  تراز فشار صدای هشداردهنده در زمانی که روی خودرو نصب شده است، باید در ۷متری جلوی خودرو، در مکانی باز و تا حدامکان هموار، اندازه گیری شود.

  موتور خودرو باید خاموش باشد و ولتاژ مؤثر باید مطابق با استاندارد درنظر گرفته شود.

  اندازه گیری ها باید در مقیاس شبکه وزن دهنده A مربوط به استاندارد IEC انجام شوند.

  این حداکثر نباید از ۹۳ (dB(A کمتر شود.

   

  مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون - استاندارد ملی ایران، شماره ۶۴۸۲

  نویسنده : ف.سلوکیه، ز. شیرین زاده ، م. قاسمی، ع.فلاحی

  ماهنامه صنعت خودرو

   

متن تحليل: به کرات در رسانه‌هاي عمومي شنيده‌ايم که صنايع نفت و گاز کشور، به خصوص صنايع پتروشيمي که ذاتاً جزو صنايع آلوده‌کننده محيط زيست هستند، در زمينه رعايت مسائل محيط زيستي استاندارد يا جايزه جديدي گرفته‌‌اند. اين تبليغات به حدي است که حتي س

به کرات در رسانه‌هاي عمومي شنيده‌ايم که صنايع نفت و گاز کشور، به خصوص صنايع پتروشيمي که ذاتاً جزو صنايع آلوده‌کننده محيط زيست هستند، در زمينه رعايت مسائل محيط زيستي استاندارد يا جايزه جديدي گرفته‌‌اند. اين تبليغات به حدي است که حتي سايتهاي اينترنتي

سي د ي يا ديسک فشرده، رسانه اي است براي ذخيره سازي اطلاعات. سي د ي را مي توانيد به عنوان يک فلاپي ديسک خيلي بزرگ در نظر بگيريد. اما تفاوت آنها در اين است که روي فلاپي ديسک فايل ها را با فرمت داس ذخيره مي کنند اما قالب فايل هايي که روي سي د ي نوشته م

چند رسانه اي ترکيبي از متن، گرافيک، صوت، انيميشن و ويدئو است. چند رسانه اي در تجارت، در مدرسه، در خانه و در مکانهاي عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد. تمام سيستم هاي فشرده سازي به دو الگوريتم نياز دارد: يکي براي فشرده ساز ي داده ها در منبع و يکي براي

انجمن فنّاوری اطلاعات امریکا: زمینه‌های کاری در IT را در محدوده مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌ سازی، مدیریت وپشتیبانی ازسیستمهای مبتنی بر کامپیوتر تعریف می‌کند. فناوری اطلاعات شامل دو مؤلفه است: الف فناوری ‏Technology ب اطلاعات Information فناوری ( تکنولوژی) چیست ؟ فنّاوری عبارت است ازمجموعه‌ای ازفرایندها، روشها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین آلات و مهارتهایی که توسط آنها کالایی ...

طرح پژوهش 1-1- عنوان پژوهش ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌ های شنوایی برای کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران. 1-2- بیان مسئله آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد که از جمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و ...)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و ...

آموزش از راه دور ( e-learning ) چیست ؟ برای اینکه در بازار کار امروزی موفق باشیم ، باید بروز باشیم – به اصطلاح معروف up-to-date باشیم – و باید تلاشمان در جهت افزایش روز افزون دانش کاری و فن آوری های نوین باشد. هرچه مهارت هایمان بیشتر باشد ( به ویژه مهارت های مربوط به فنآوری اطلاعات یا همان IT ) همانقدر موفقتر خواهیم بود. لذا آموزش مستمر بسیار مهم است. از طرفی به نظر میرسد با ...

انیمیشن تلویزیونی چگونه ساخته می شود؟ فرایند تولید یک برنامه زنده تلویزیونی سرراست است. نویسنده ها با نوشته هایشان می آیند. هنرمندان متن را مقابل چند دوربین و مخاطبان داخل استودیو اجرا می کنند. فیلم ویرایش و تصحیح می شود و نمایش برای پخش آماده است (البته موضوع را ساده بیان کردیم, اما به هرحال نحوه تولید برنامه تلویزیونی به طور ساده این چنین است). تولید یک برنامه تلویزیونی ...

مقدمه: تحقیقات فضائی بعنوان شاخه ای ازعلم وتکنولوژی طی 25سال اخیر که ازپرتاب نخستین ماهواره به فضا می گذرد پیشرفتها و تحولات شگرفی داشته است. درمسیر این توسعه وتحول، بسیاری از شاخه های علم نظیر فیزیک نجومی، سیاره شناسی، فیزیک پلاسما یا علم مواد آنچنان گستردگی یافته اند که بسیاری ازدانشها واطلاعات حاصله از آنها در30سال قبل غیرقابل دسترسی و حتی دوراز قدرت درک ذهن انسان تصورمی شد. ...

چکیده: در دنیای قطعات دیجیتال هر روزه وسیله تازه ای به بازار می آید که به دلیل کوچک بودن، استفاده آسان، پردازش های سریع و بسیاری قابلیت های دیگر جایگزین وسایل کلاسیک می شود. دنیای موسیقی نیز از این دایره مستثنا نیست. وسیله مورد بحث در این گزارش یک وسیله موسیقیایی، دیجیتال و بی سیم جدید به نام Djammer است. Djammer از 2 کلمه DJ[1] و Jamming تشکیل شده است. این وسیله به کاربران خود ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول