دانلود تحقیق طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی

Word 165 KB 26019 15
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ‌آشنایی با فعالیتها و خدمات سازمان تامین اجتماعی:

  الف) مرور اجمالی بر فعالیتهای سازمان:

  سازمان تأمین اجتماعی یک  سازمان بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر ( به صورت اجباری ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( به صورت اختیاری ) است 0

  جمعیت تحت پوشش این سازمان حدود 5/6 میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده  بیمه شدگان جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به حدود  5/27 میلیون نفر می رسد 0

  براساس قانون سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها ( با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می شود و متکی به منابع دولتی نیست 0 به همین دلیل دارائی ها و سرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسلهای متوالی است و نمی تواند قابل ادغام با هیچیک از سازمانها و مؤسسات دولتی یا غیر دولتی باشد 0

  به دلیل عدم استقرار نظام جامع  تأمین اجتماعی در کشور ،سازمان تأمین اجتماعی بار مسئولیت سنگینی را به دوش کشیده و پاسخگوی نیازهای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است

  مهمترین خدمات ارایه شده توسط این سازمان به شرح زیر است:

   

  مستمری بازنشستگی:

  بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی « 60 سال تمام   برای مردان و 55 سال تمام برای زنان » برسند ، در صورتی که  دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای سال مورد نظر باشند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

  حداقل پرداخت سابقه حق بیمه ؛ 10 سال بوده  و پس از آن با گذشت هر سال یک سال به این سابقه اضافه می شود تا به 20 سال برسد.

  در تعیین میزان مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ، دو عامل سابقه پرداخت حق بیمه و حقوق و مزایای مبنای کسرحق بیمه ، نقش اساسی را ایفا میکند 0

  مستمری بازماندگان:

    چتر حمایتی تأمین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حق بیمه ،                                بر سر بیمه شده و خانواده تحت  تکفل وی گسترده می شود .

  در صورت تداوم پرداخت حق بیمه ، این پوشش حمایتی تا پایان حیات بیمه شده ادامه می یابد و پس از فوت بیمه شده نیز خانواده او از  خدمات حمایتی ویژه ای برخوردار می شوند.

  با فوت مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی تحت پوشش تأمین اجتماعی ، خانواده و بازماندگان وی با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون تحت حمایت قرار می گیرند ، بازماندگان بیمه شده ای که بر اثر حادثه ناشی از کار و یا  بیماریهای حرفه ای فوت می کند نیز به همین ترتیب از حمایت سازمان  تأمین اجتماعی برخوردار می شوند 0

  مستمری از کارافتادگی:

    بیمه شده ای که طبق نظر پزشک معالج توانایی خود  برای کار را به                       کامل و یا جزئی از دست بدهد ، پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی                  به کمیسیون پزشکی معرفی می شود 0 این کمیسیون پس از معاینه بیمه شده و بررسی سوابق پزشکی وی ، نسبت به صدور رأی با تعیین درصد از کارافتادگی اقدام و مراتب را به شعب ذیربط اعلام می کند تا در چهارچوب مقررات و در صورت احراز شرایط قانونی ، حکم به برقراری مستمری ازکارافتادگی صادر گردد.

   

  مقرری بیمه بیکاری:

  بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری ، بیمه شده ای ست که بدون میل واراده بیکار شود و آماده به کار باشد ،براساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأئید شورای عالی کار ، بیکار موقت شناخته شوند و بیمه شدگانی که به علت بروزحوادث غیرمترقبه مانند:سیل ، زلزله ، جنگ و آتش سوزی بیکار شوند 0

  بنابراین کارگری که به میل خود ، کار خود را ترک می کند ، نمیتواند از این حمایتها   برخوردار شود 0تشخیص ارادی بودن یاغیرارادی بودن بیکاری بیمه شدگان برعهده اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است و شعب تأمین اجتماعی براساس معرفی ادارات کار وامور اجتماعی،درخصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان اقدام میکنند .

  غرامت دستمزد ایام بیماری:

  بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی و یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج موقتاً قادر به کار نباشند ، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.

   

  غرامت دستمزد ایام بارداری:

  بیمه شدگان زن تحت پوشش تأمین اجتماعی به هنگام بارداری نیز همانند ایام بیماری از حمایتهای این سازمان برخوردار هستند 0 کمک هزینه بارداری به عنوان یکی از حمایتهای موضوع قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان زن درایام بارداری پرداخت میشود

  سازمان تأمین اجتماعی علاوه برارائه خدمات پزشکی و تشخیصی به بیمه شدگان زن در ایام بارداری ، برای جبران کاهش و یا قطع در آمد بیمه شدگان زن در هنگام مرخصی زایمان ، کمک هزینه بارداری نیز به آنان پرداخت می کند 0

  کمک هزینه بارداری در واقع نوعی غرامت دستمزد است 0

  بانوان بیمه شده مشمول قانون تأمین اجتماعی که  واجد شرایط لازم باشند ، در دوران استراحت ایام بارداری می توانند از سازمان تأمین اجتماعی غرامت دستمزد دریافت کنند.

  کمک هزینه ازدواج :

    کمک هزینه ازدواج که از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط پرداخت میشود هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمه شدگانی که تشکیل خانواده جدید می دهند ، می پردازد این کمک هزینه به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می کنند پرداخت می شود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است( به شرط داشتن 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه قبل از تاریخ ازدواج).

   

  کمک هزینه کفن و دفن:

  یکی از انواع حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به خانواده بیمه شدگان متوفی است 0

  هدف ازاین پرداخت کمک هزینه جبران قسمتی از هزینه هایی است که بازماندگان افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی برای کفن و دفن آنان متقبل می شوند 0 

‌آشنايي با فعاليتها و خدمات سازمان تامين اجتماعي: الف) مرور اجمالي بر فعاليتهاي سازمان: سازمان تأمين اجتماعي يک سازمان بيمه گر اجتماعي است که مأموريت اصلي آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگير ( به صورت اجباري ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( به صورت اختياري

مقدمه به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای ...

تامین اجتماعی بیمه سالمندی در سال های اخیر، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین به طور مستمر گسترش یافته و از موسسات دولتی و اشتراکی دستجمعی به موسسات مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تامین حقوق و منافع کارکنان موسسات غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال 2002، 111 میلیون و 290 هزار کارمند و 36 میلیون و80 هزار کارمند بازنشسته در سراسر کشور از این بیمه بهره مند شده اند. تا پایان سال ...

سازمان تامین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت ، به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور ، گسترده ترین نهاد در عرضه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود . این سازمان،دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را از طریق دو بخش بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی وافراد تحت پوشش آنها عرضه می نماید . سازمان تامین اجتماعی با به عهده داشتن وظیفه اجرا،تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی ...

سازمان تامين اجتماعي با بيش از نيم قرن سابقه فعاليت ، به واسطه بيشترين ارتباط با بدنه جمعيتي کشور ، گسترده ترين نهاد در عرضه نظام بيمه هاي اجتماعي محسوب مي شود . اين سازمان،دامنه وسيع کمي و کيفي خدمات خود را از طريق دو بخش بيمه اي و درماني به ب

چکیده: مقاله حاضر مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا ابتداکلیاتی در خصوص بودجه، نظیر : تعاریف بودجه، سیر تکوین بودجه، ضررورت و اهمیت بودجه، ارائه وسپس روند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی از مرحله تهیه و تنظیم، تا مرحله نظارت و کنترل بر بودجه مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نیزکاستی های نظام فعلی بودجه ریزی ...

کلید واژه: سرمایه اجتماعی,تامین اجتماعی,رفاه اجتماعی و توسعه چکیده: برای درک اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی می توان به اهیمت نقش وجایگاه رفاه اجتماعی در برنامه های توسعه کشور رجوع کرد.کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و امور اجتماعی این مسئله را مطرح می کنند که برنامه های توسعه کشور(مانند برنامه های عمرانی پنج ساله)دیگر نمی توانند صرفاً به بعد مادی یا رشد کلان ...

اهداف و وسایل هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند. ...

تامين اجتماعي به مفهوم کنونيش نتيجه يک تحول تاريخي طولاني است که با احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز شد سپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فکري جوامع انساني متحول شد تا به وضع کنوني خود رسي

آنچه در اين گزارش مورد مطالعه قرار مي گيرد بيان مواردي است که درطي دوره کار آموزي مشاهده و يا توسط سرپرست کارآموزي بيان شده است. شعبه تامين اجتماعي ميانه از برنامه خاص سازمان که به زبان فاکس پرو مي باشد استفاده مي کند واز نرم افزار هاي خاص ديگري برا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول