دانلود گزارش کارآموزی بیمه

Word 203 KB 26035 63
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۲۱,۴۶۸ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بیمه با ایجاد امنیت خاطر وآرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده واز این طریق به روان شدن چرخه کار وزندگی کمک می نماید . بدون پیشتوانه ، حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه به بیمه وعدم اطمینان خواهد بود . با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد وتوسعه (امنیت .......) می باشد واین امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت شرکتهای سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرفتن انواع پوششهای بیمه ای وبا همه سرمایه تلاش نموده است تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه گذاری گامی مؤثر در ایجاد خدمات بهتر به بیمه گذاران محترم بردارد

  رعایت دقیق ومنطقی اصول حسابداری درهر زمانی ضامن حفظ نظم ایده آل شبکه اطلاعات آماری وعامل موثر وقاطع در حسن جریان امور مالی ونهایتا " مدیریت مطلوب مؤسسه می باشد وطبیعی است که اهمیت این فن در سازمانی مانند بانک وبیمه که محور اصلی موضوع فعالیت آنان مبادلات پولی واعتباری وتعهدی است به شکل بارزتر نمود پیدا خواهد کرد . لذا با عنایت به اهمیت ویژه نظم بخشیدن به دفاتر حسابداری وتاثیر مستقیم وبارز اجرای دقیق اصول علمی وفنی جهت اجرا ودستیابی به نظم دلخواه ومطلوب در بهبود وضع شعب ونتیجتاً " الزامی پرتفوی ایده آل مدیریت محترم عامل جناب آقای موسی رضا طی بند 8 مندرج در گزارش شماره 2223/1/1 مورخ 24/4/74 پیش بینی وتاکید فرموده اند که در قالب وچهارچوب یک طرح آموزش طولانی وبه مدت ماهی یکبار وبرگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت ونیز انجام تکالیف وتمرینات لازمه توسط اینجانب وزیر نظر معاونت محترم طرح وبرنامه ، توانایی علمی وعملی همکاران در زمینه موارد فوق الذکر تقویت کرد .

  در این پروژه مختصر هدف آموزش اصول حسابداری وقواعد علمی به صورت تئوری مطرح نیست بلکه بدنبال آن هستیم که مفاهیم کلی وتوانائی های لازم وضروری برای کارکنان شرکت بیمه وپرسنل قسمتهای حسابداری شعب را ارائه نمائیم به نحوی که خواننده پس از مطالعه آن و انطباق مباحث با عینیات وموارد علمی وبا بکارگیری بخشنامه های لازم لااجرای جاری مدیریت محترم امور مالی وآئینامه نحوه تنظیم وتحریر و نگهداری دفاتر مهارتهای ذیل را کسب نماید :

  طرح وتفهیم وشناخت سرفصلهای مختلف حسابداری در بیمه .

  آشنایی با درآمد عملیاتی شرکتهای بیمه وشناخت انواع حق بیمه .

  آشنایی با چگونگی ثبت صحیح وکاربرد اصولی حسابداری در صدور اسناد وثبت سرفصلهای حسابداری رایج در شرکت بیمه در دفاتر حسابداری (معین)

  توانایی در کنترل ورسیدگی از سرفصلهای حسابداری که اصطلاحاً تیک حسابهای نیز اطلاق میگردد .

  توانائی استخراج آمارهای درخواستی وتنظیم صورت حسابها وگزارشات حسابداری .

  بدیهی است شناخت واشراف به مطالب مطروحه برای تمام پرسنل حسابداری ضروری است . لکن در صورتیکه بعضی از کارکنان صرفا" در قسمت خاصی از حسابداری همکاری دارند بهتر است مباحث وقسمتهای مرتبط با مسئولیت محوله خود را با تعمیق بیشتر وتحلیلی تراز سایر بخشها مورد توجه قرار دهند واز آنجا که مفاد مطروحه صرفاً " برای استفاده کارکنان شعب که بالحاظ اختیارات آنها وسرفصلهای رایج در صورت دفتر کل شعب تنظیم گردیده است ، علاقمندان به آشنایی کامل تر می توانند به کتب معتبر حسابداری وحسابرسی وبیمه مراجعه نمایند .

  تاریخچه شروع فعالیت

  شرکت سهامی بیمه ایران در 15 آبان 1314 با سرمایه اولیه 20 میلیون ریال تاسیس شد وفعالیت خودرا از اواسط آبان ماه همان سال آغاز کرد واز آن جا که نخستین شرکت کاملاً ملی در خاورمیانه وغرب آسیا بود ، در ابتدا با مخالفت شدید شرکت های خارجی روبه رو شد ، ولی با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد وبه سرعت نقش خودرا در بازار بیمه کشور تقویت کرد ، به طوری که در سال 1318 بیش از 75 درصد بازار بیمه کشور را در اختیار داشت .

  شرکت سهامی بیمه ایران از همان سالهای نخست به منظور توسعه عملیات بیمه گری به تشکیل شبکه نمایندگی وشعب در شهرهای بزرگ مبادرت ورزید ودر سال 1315 با 8 نمایندگی در شهرهای رشت ، تبریز ، مشهد ، همدان ، اصفهان ، اهواز ، شیراز وبوشهر برنامه خود را آغاز کرد . بیمه ایران هم اکنون با 4349 نمایندگی و203 شعبه ، بزرگ ترین شبکه فروش صنعت بیمه را در اختیار دارد ، ضمن آن که دارای یک شرکت وابسته به نام شرکت ایران . انگلیس در لندن وحدود 11 نمایندگی در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز است .

  بیمه ایران در سال های 1335 ، 1336 ، 1352 ، 1353 ، 1354 ، 1364 ، 1377 ، 1381 ، 1382 نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده وهم اکنون سرمایه آن بیش از 2000 میلیارد ریال است .

  از جمله موارد دیگر قابل توجه در تاریخچه فعالیت شرکت ،قانونی است که در 6 مهرماه 1316 به تصویب رسید که بر اساس آن ، اولاً انحصار بیمه سازمان های دولتی به بیمه ایران واگذار شد ، ثانیاً تمامی شرکت های داخلی وخارجی موظف شدند تا 25% از بیمه نامه های صادره را به صورت اتکایی اجباری به بیمه ایران واگذار کنند وثالثاً می بایست کالاهای صادراتی و وارداتی و اموال موجود در کشور الزاماً نزد بیمه ایران بیمه باشند . لازم به ذکر است که موارد یاد شده در سال های گذشته به تدریج لغو شده است .

  مشخصات سهمی شرکت

  1) بررسی وضعیت موجود شرکت

  با توجه به آمار عملکرد صنعت بیمه واعلام بیمه مرکزی ، در طول سال های برنامه 5 ساله صنعت بیمه ، به لحاظ سهم هر یک از شرکت های بیمه در تولید حق بیمه صادره وخسارت پرداختی ،

  سهم و وزن اصلی بازار بیمه ، همچنان متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران است :

  سرمایه شرکت در سال 1383 ، 2 هزار میلیارد ریال (معادل 200 میلیارد تومان ) بوده است.

  شرکت سهامی بیمه ایران حدود 54% از سهم بازار بیمه کشور را پوشش می دهد .

  شرکت سهامی بیمه ایران در حال حاضر دارای 3852 نمایندگی وشرکت خدمات      بیمه ای است که بخش شبکه فروش غیر مستقیم آن را تشکیل می دهند .

  شرکت سهامی بیمه ایران در حال حاضر دارای 204 شعبه فعال ومجتمع خدمات بیمه ای در اقصی نقاط کشور است که در کنار شبکه فروش غیر مستقیم ، در ارائه خدمات      بیمه ای به بیمه گذاران فعالیت می کنند .

  نیروی انسانی رسمی شاغل در شرکت 2250 نفرند که 65% آنان تحصیلات دانشگاهی وبالاتر از دیپلم دارند .

  در طول دوره 1383 ، 1380 ، حق بیمه صادره شرکت از مبلغ 437/3 میلیارد ریال در سال 1380 به مبلغ 235/5 میلیارد ریال در سال 1381 واز مبلغ 975/6 میلیارد ریال در سال 1382 به مبلغ 491/9 میلیارد ریال در سال 1383 رسیده است .

  نرخ رشد حق بیمه صادره سال 1381 نسبت به سال 1380 حدود 52 درصد وسال 1382

       نسبت به سال 1381 حدود 33 درصد وسال 1383 نسبت به سال 1382 حدود 36 درصد بوده است .

  در طول دوره 1383 -1380 ، خسارت پرداختی شرکت از مبلغ 415/2 میلیارد ریال در سال 1380 به 297/3 میلیارد ریال در سال 1381 و164/4 میلیارد ریال در سال 1382 و532/5 میلیارد ریال در سال 1383 رسیده است . نرخ رشد خسارت پرداختی درسال 1381 نسبت به سال 1380 حدود 36 درصد وسال 1382 نسبت به سال 1381 حدود 26 درصد وسال 1383 نسبت به سال 1382 معادل 33 درصد بوده است .

  2) ساختار سازمانی

  براساس ساختار تشکیلاتی مصوب مجمع عمومی ، شرکت سهامی بیمه ایران دارای 4 معاونت « طرح وبرنامه » ، « فنی » ، «مالی واداری » و « اتکایی وامور بین الملل» است که تمامی واحدهای سازمانی تحت سرپرستی ونظارت مدیر عامل قرار دارند وبه دو صورت اداره ونظارت می شوند :

  الف) واحدهایی که به طور غیر مستقیم تحت نظارت مدیر عامل قرار دارند وزیرنظر یکی از معاونت های چهارگانه سرپرستی واداره می شوند . این واحدها عبارت اند از :

  معاونت طرح وبرنامه : از دومدیریت برنامه وبودجه وآمار وانفورماتیک تشکیل شده است.

  معاونت فنی : شامل 5 مدیریت اتومبیل ، آتش سوزی ، مهندسی ومسئولیت ، اشخاص وباربری است که هریک از مدیریت های یاد شده مسئولیت حوزه ستادی رشته های مختلف بیمه ای را بر عهده دارند .

 • مقدمه .....................................................................................................................

  1

  پیشگفتار............................................................................................................................

  2

  تاریخچه ...........................................................................................................................

  4

  مشخصات شرکت.............................................................................................................

  5

  بیمه ایران از آغاز تا امروز..................................................................................................

  11

  ماهیت حسابهای شرکت بیمه.............................................................................................

  26

  ارقام ترازنامه ای(دارائی) ................................................................................................

  26

  ارقام ترازنامه ای (بدهیها) ................................................................................................

  27

  ارقام سود وزیانی(هزینه ها) ............................................................................................

  28

  ارقام سود زیانی (درآمدها) .............................................................................................

  28

  انواع سرفصلها ، درآمد وهزینه عملیاتی............................................................................

  30

  نحوه ثبت اسناد حسابداری..............................................................................................

  32

  رسیدگی به حساب بانکها – تیک حسابهای دریافتی.........................................................

  40

  رسیدگی به حسابهای بانکها – تیک حسابهای پرداختی....................................................

  41

  رسیدگی به حساب سپرده کوتاه مدت وبلند مدت............................................................

  43

  رسیدگی وکنترل حساب اسناد دریافتی............................................................................

  45

  رسیدگی به حساب بدهکاران بیمه...................................................................................

  49

  حساب سپرده های پرداختی.............................................................................................

  53

  رسیدگی به حساب پیش پرداخت دارائیهای ثابت.............................................................

  53

  رسیدگی به حسابهای بدهکاران متفرقه.............................................................................

  54

  رسیدگی به حساب هزینه ها.............................................................................................

  55

  رسیدگی به حساب خسارتها وحق بیمه ها.........................................................................

  56

  رسیدگی به حساب بستانکاران.........................................................................................

  56

  رسیدگی به حساب حسابداری کل..................................................................................

  58

  منابع و ماخذ ....................................................................................................................

  59

   

بخش اول – بيمه مرکزي ايران قسمت اول – تشکيل و موضوع ماده 1- به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت براين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مرکزي ايران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال ...

فصل اول - کليات ماده 1- شرکت سهامي بيمه ... که دراين اساسنامه شرکت ناميده مي شود با رعايت قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري و قانون اداره امور شرکتهاي بيمه , طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد , که در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت

مؤسسات بيمه کشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با ترکيبي از يک شرکت دولتي، دوازده شرکت خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در سطح کشور فعاليت ميکردند. در چهارم تير 1358 بنابر تصميم شوراي انقلاب دوازده شرکت خصوصي، ملي اعلام شدند و پروانه فع

ماده 1- شرکتهاي بيمه ايران , آسيا و البرز و دانا به صورت سهامي ادره مي شوند و مجاز به انجام انواع عمليات بيمه در بخشهاي دولتي , تعاوني و خصوصي مي باشند. تبصره 1- شرکتهاي بيمه آريا , اميد , پارس , تهران , توانا , حافظ , ساختمان و کار , شرق و ملي

-1- مقدمه مطالعاتي که در رابطه با علل موفقيت سازمانها بعمل آمده است. حاکي از آن است که کيفيت انتظارات بيشتري از خدمت در اين سازمانها ،به مثابه يک موضوع مهم مطرح بوده و تمامي فعاليتهاي سازمان در جهت تأمين آن هماهنگ مي شود. مشتريان عامل حياتي هر

يکي‌ از عواملي‌ که‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسي‌ دارد و آنها رادرنيل‌به‌ هدف‌ها ياري‌ مي‌دهد ; کيفيت‌ رابطه‌ آنها با افرادو مؤسساتي‌ است‌ که‌ باآنها سروکار دارند و همچنين‌با افکار عمومي‌ جامعه‌اي‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ فعالي

مطالعاتي که در رابطه با علل موفقيت سازمانها بعمل آمده است. حاکي از آن است که کيفيت انتظارات بيشتري از خدمت در اين سازمانها ،به مثابه يک موضوع مهم مطرح بوده و تمامي فعاليتهاي سازمان در جهت تأمين آن هماهنگ مي شود. مشتريان عامل حياتي هر تجارتي هستند و

مقدمه اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند. اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته ...

به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه ...

شرکت‌هاي بيمه خصوصي 12 درصد بازار را از آن خود کردند ??/?/? - ??:?? - آسيا بيمه نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همه افراد گروه جامعه است که در ايران سابقه‌اي طولاني بيش از ???سال دارد. گست

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول