دانلود مقاله شناخت بیمه

Word 106 KB 26036 35
مشخص نشده مشخص نشده بیمه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • -شناخت صنعت بیمه:

  بیمه را اصوه صنعت می نامند و صنعت در اصطلاح به معنی بکارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیاء دیگر برای کسب درآمد و ثروت .

  با توجه به تعریف فوق چنین استنباط می شود که بینه در تثبیت سرمایه ها و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب دیدگی یا تلف می شوند، نقش اساسی دارد ، مؤسسات سرمایه ای و اشخاص

  ، مؤسسه هایی را که در کار صنعت و تولید هستند را حفظ می کند و از وقفه در تولید آنها پیشگیری می کند .

  می دانیم که وقفه در یک واحد تولید بر فعالیت بسیاری از مؤسسات دیگر اثر می گذارد  و این امر در بازار عرضه و تقاضا و قیمت کالاهای تولید شده اثر گذار است.

  بنابراین بیمه ابزار و وسیله ای است در خدمت اقتصاد و صنعت . بدین علت است که بیمه خود عاملی از عوامل تولید محسوب شده و نام صنعت به ان اطلاق می شود .

  در توضیع عملکرد بیمه می توان چنین گفت که بیمه مکانیسم انتقال ریسک است که ازاین طریق با ریسک و زیان اقتصادی احتمالی ناشی از وقوع خسارت ، از یک شخص یا یک بنگاه اقتصادی که در معرض چنین ریسکی قرار گرفته ، به دیگری منتقل می شود که خواهان ریسک پذیری و تقبل زیان های احتمالی آن است .

  هزینه انتقال ریسک ، حق بیمه ای است که انتقال دهنده به پزیرنده ریسک می پردازد.

  بنابراین بیمه به عنوان وسیله ای برای انتقال ریسک نه تنها بی هزینه نیست بلکه هزینه بر است.

  (منبه کردی، محبوبه-بررسی مشکلات نمایندگان بیمه به عنوان بخشی از شبکه فروش در تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،سال1375).

  اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد ملی(1):

  صنعت بیمه در هر کشور از جمله یکی از مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت  فعالیت های اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای و در نتیجه فراهم نمودن زمینه رشد و توسعه آنها می تواند نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای نیز در تحرک و پویایی بازارهای مالی در تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

  شرکتهای بیمه با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه ، پرداخت خسارت های احتمالی خاص را در آینده تعهد می نماید .

  از آنجا که ئقئع خسارت ها اولاً با احتمال مواجه بوده و ثانیاً مربوط به زمان آینده می باشد، وقفه زمانی قابل ملاحظه ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ، در صورت وقوع وجود دارد.

  این وقفه امکان مشارکت فعال شرکتهای بیمه در بازارهای مالی را فراهم می کند.

  از آنجائیکه فعالیت های بیمه می تواند تمامی فعالیت های اقتصادی و همچنین تمامی افراد کشور را تحت پوشش قرار دهد، لذا صنعت بیمه در بسیاری از کشورها به یکی از کانال های مهم تجهیز منابع پس اندازی و حتی در شرایط سخت اقتصادی و تورم بالا به تنها کانال پس انداز ملی تبدیل گردیده است. به طوری که در برخی از کشورها این نقش حتی از نظام بانکی و بازار بورس هم بیشتر است.

  به طور کلی مهمترین خدمات صنعتی بیمه در اقتصاد ملی عبارتند از:

  1-تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی از طریق ارائه پوشش های مناسب بیمه ای و در نتیجه فراهم نمودن زمینه رشد وتوسعه اقتصادی.

  2-تحرک و پویایی بازارهای ملی و به ویژه بازار سرمایه ای از طریق بکارگیری وجوه انباشته شده نزد خود.

  3-کمک به تجهیز و انباشت پس انداز مالی.

   (1): احمدوند،محمدرحیم-بررسی نقش صنعت بیمه در بازرار سرمایه ای و تأمین وجوه مورد نیاز بخش های تولیدی ، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی-سال1379-ص26-1.

  4-جبران خسارات وارده بر اقتصاد ملی و حفظ ثروت ملی.

  (کریمی،آیت-کلیات بیمه0انتشارات بیمه مرکزی ایران-چاپ پنجم-سال1379-ص39)

  5-کمک به ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق گستردگی خدمات خود به طور مستقیم و افزایش نرخ های شغلی در سایر بخش ها به طور غسر مستقیم.

  6-فراهم نمودن زمینه برنامه ریزی دقیق و بلند مدت  در فعالیت های اقتصادی از طرق تعدیل نوسانات اقتصادی.

  7-جلوگیری از خروج ارز و حتی کسب درآمد ارزی و از طریق ارائه خدمات بیمه؟؟؟.

  تمامی این نقش ها. اهمیت مطاله دقیق در صنعت بیمه کشور را آشکار می سازد و در واقع تمرکز به مطالعه چگونگی ارتقاء فعالیت های بیمه راهگشای تحقق این اهداف خواهد بود.

  2-بازرایابی خدمات:

  با سرعت گرفتن تحولات اقتصادی، اجتماعی،سازمانهای بخش عمومی بیش از پیش ضرورت ایجا تغییرات عمده را در خود احساس می کنند .

  بازاریابی خدمات روزبه روز کاربرد بیشتری در عرصه سازمانهای بخش عمومی می یابد.

-شناخت صنعت بیمه: بیمه را اصوه صنعت می نامند و صنعت در اصطلاح به معنی بکارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیاء دیگر برای کسب درآمد و ثروت . با توجه به تعریف فوق چنین استنباط می شود که بینه در تثبیت سرمایه ها و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب دیدگی یا تلف می شوند، نقش اساسی دارد ، مؤسسات سرمایه ای و اشخاص ، مؤسسه هایی را که در کار صنعت و تولید هستند را حفظ می کند و از ...

پیشگفتار: یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز ...

چکیده : کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد. بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده ...

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش ...

کاهش نرخ بيکاري نيروي انساني در کشورهاي مختلف و از جمله در کشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي کلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزي‌هاي لازم همراه با اقدامات عملي در اين زمينه مي تواند م

بیمه را اصوه صنعت می نامند و صنعت در اصطلاح به معنی بکارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیاء دیگر برای کسب درآمد و ثروت . با توجه به تعریف فوق چنین استنباط می شود که بینه در تثبیت سرمایه ها و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب دیدگی یا تلف می شوند، نقش اساسی دارد ، مؤسسات سرمایه ای و اشخاص ، مؤسسه هایی را که در کار صنعت و تولید هستند را حفظ می کند و از وقفه در تولید ...

بيمه با ايجاد امنيت خاطر وآرامش روحي ، نگراني ناشي از حوادث ناگهاني پيش بيني نشده را در اذهان کمرنگ کرده واز اين طريق به روان شدن چرخه کار وزندگي کمک مي نمايد . بدون پيشتوانه ، حمايت پوششهاي بيمه اي ، فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي نيز همراه به بيمه وع

مفاهيم بنيادي بيمه‌هاي اشخاص علل پيدايش، گسترش و تکامل بيمه‌هاي اشخاص از آغاز پيدايش جوامع انساني، بشر همواره در جستجوي تأمين جسمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود بوده است. بيمه‌هاي اشخاص هم درست به همين دليل يکي از ابداعات انسان‌ها براي به دست آوردن

مقدمه: خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین ...

شنبه 7 آذر ماه1383/ 13:30- به همت نشريه پيام بيمه ايران سمينار تخصصي، بازاريابي در صنعت بيمه روز گذشته در باشگاه بيمه ايران برگزار شد. هدف از برگزاري اين سمينار بررسي بازار بيمه و بهره مندي از فناوري اطلاعات، کارآمدي بازاريابي، تحليل نقاط قوت و ضعف

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول