دانلود گزارش های نقشه برداری

Word 8 MB 26073 52
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گزارش کاراول:اندازه گیری مساحت(مساحی)به روش مثلث بندی

  هدف نقشه برداری: تهیه یک منطقه یک منطقه و بدست آوردن مساحت به کمک تکنیک مثلث بندی در سطح زمین

  وسایل مورد نیاز:

  تراز میر 1 عدد:وسیله ای است که ژالون رابرسطح مورد نظرعمودمی سازدکه دقت رابالاتربرد.

  متر فلزی 1 عدد:برای اندازه گذاری فاصله ی ریوس مثلث به کار می رود.که این ریوس را باید قبلا توسط گچ مشخص میکنیم.

  میله ژالون 1 عدد:وسیله ای است برای تعیین ایستگاه های مورد نظرکه در این پروژه تعیین ریوس مثلث اند.

  گچ 3 قطعه:برای نقطه گذاری وتعیین ریوس مثلث که توسط متر فلزی اندازه گذاری می شود.

  روش کارونقشه برداری و محاسبات:

  با تعیین نقاطی در سطح محدوده نقشه برداری با حداکثر فاصله 20 متر به گونه ای که بتوان حتی الامکان مثلثهای متساوی الاضلاع رادرروی زمین ایجاد کرد. سپس به برداشت فاصله این نقاط به کمک متر فلزی و میله ژالون (جهت جبران اختلاف ارتفاع بین نقاط) فاصله نقاط را اندازه گیری می کنیم. پس از پایان اندازه گیری به روش زیر مساحت مثلثها قابل محاسبه است.

  خطاهای کلی:1.انسانی

  2.انسانی

  3.دستگاهی

  خطای دستگاهی:

  این خطاهاگاهی اوقات افزونی وگاهی نقصانی است یعنی خطا تدریجی بوده است ومعمولادرموردکم وزیاد شدن طول نوارپیش میاید.

  خطای طبیعی:

  خطای درجه حرارت:این خطا نیزازنوع خطای تدریجی است وگاهی زیادوگاه کم شودنده است ودر اثرتفاوت درجه حرارت محیط ساخت ومحیطی که عملیات نقشه برداری دران صورت می گیرد.

  خطای کمانه:این خطاکه دراثروزن نوارونیروی جاذبه ی زمین حاصل می شود.ازخطاهای تدریجی کم شونده است مه نسبت عکس بانیروی وارده برمترهم دارد.

  خطای انسانی :

  خطای کشش نامناسب

  خطای افقی نبودن متر

  خطای امتدادگذاری

  خطای اتفاقی:

  طبق تیوری خطاهاومنحنی گوس محاسبه میشودکه در اندازه گیری طول شامل خطای علامت گذاری وخطای قرایت مشود.

  خطاهای روش نقشه برداری:

  خطای انسانی ناشی از عدم دقت در مترکشی

  خطای انسانی ناشی از عدم دقت در قرائت

  خطای ابزاری متر فلزی ناشی از خمش در اثر وزن

  خطای ابزاری متر فلزی ناشی از خمش در اثر وزش باد

  خطای محیطی ناشی از عدم امان مترکشی مستقیم در اثر وجود موانع محیطی

   

  مکان نقشه برداری:

  طبق نقشه های ارائه داده شده کاملا مشهود می باشد (شکل1)  از یک طرف به ضلع جنوبی مسجد دانشگاه و از طرف دیگر به میدان دانشگاه ختم می شود.

  شرح عملیات نقشه برداری:

  نقطه ی ابتدایی کار در میانه راه شرقی به سمت میدان بر روی تیر چراغ سوم بود که طبق نقشه نقطه شماره 1 در کنج محل مذکور گذاشته شد و نقطه شماره 2 در فاصله 7متری در ضلع جنوبی مسجد واقع شده بود، و به همین ترتیب محل مذکور تا نقطه شماره 30 با گچ مشخص شد و با وصل کردن این نقاط به یکدیگر طبق کروکی شکل 1 کل سطح مورد نظر به مثلث هایی  حتی الامکان متساوی الاضلاع و متساوی الساقین تقسیم شد. هدف از این کار طبق گفته های استاد ارجمند دکتر درخشان این است که خطا در اندازه گیری مساحت و محیط کم شود و هر چه تعداد این مثلث ها بیشتر شود اندازه گیری دقیق تر و در نتیجه مساحت و محیط و اعداد و ابعاد خواسته شده دقیق تر در می آیند. این عملیات که حدود 3 ساعت به طول انجامید طبق نقشه های ارائه شده که ضمیمه ی کار این گروه می باشد تقدیم می گردد.

 • مساحی

  استادیمتری

  ترازیابی تدریجی

  ترازیابی شعاعی

  تیودلیت 

  زاویه یابی

  تعیین مختصات دونقطه

نقشه و نقشه برداري نقشه، نمايش هندسي مجموعه اي از نقاط با مقياس معلوم روي کاغذ (يا هر چيز ديگر) است. مجموعه عملياتي را که براي تعيين و يا نمايش موقعيت نسبي نمودها و عوارض واقع بر سطح زمين يا نزديک به سطح زمين، اعم از مصنوعي يا طبيعي ، با اندازه گيري

گزارش کاراول:اندازه گيري مساحت(مساحي)به روش مثلث بندي هدف نقشه برداري: تهيه يک منطقه يک منطقه و بدست آوردن مساحت به کمک تکنيک مثلث بندي در سطح زمين وسايل مورد نياز: ? تراز مير 1 عدد:وسيله اي است که ژالون رابرسطح مورد نظرعمودمي سازدکه دقت رابال

حمل ونقل از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد هر کشور است لذا فرایند توسعه اقتصادی یک کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو شرایط وموقعیت این بخش یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه محسوب می گرددودر واقع حمل ونقل نیروی محرک توسعه کشور می باشد . با توجه به نقش و اهمیت حمل ونقل د ربرنامه توسعه جایگاه این بخش از نقطه نظر سرمایه گذاری در برنامه های مختلف عمرانی از اهمیت خاصی ...

اگر بخواهيم در مورد کلمه نقشه به يک مفهوم و بيان عاميانه اما دقيق اشاره کنيم مي توانيم اين بيان را داشته باشيم که در هميشه تاريخ نقشه انسان ها را به تدبير و تدبر و فکر عميق دعوت نموده و قبل از هزينه کردن، حرکت کردن و جابجائي انسان را متوجه بررسي نمو

چرا GIS ؟ نخستین پرسشی که ممکن است برای هر فرد در مواجهه با GIS مطرح شود این سوال است که چرا از GIS استفاده می کنیم؟ در پاسخ باید GIS مجموعه ای است از امکانات و قابلیت های ویرایشی و بروزرسانی سریع داده ها که روش های سنتی فقد آن هستند. اگر محاسبه مسیر دو شهر را بر روی نقشه خطی، یک کارکرد ساده GIS بنامیم، باید اعتراف کنیم که انجام محاسبات سریع، هم زمان و پیچیده پارامترهای مختلف، ...

نقشه برداري مسطح در نقشه برداري از مناطق کوچک، اثر کرويت زمين تقريباً ناچيز است و مي توان زمين را در منطقه کوچکي مسطح در نظر گرفت و به عبارت ديگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود هستند موازي هم بوده در صورتيکه حقيقتاً با فرض زمين کروي امتداد شاقو

علم نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توام کرده و به وسيله ي آن قطعاتي از سطح زمين را با کليّه ي عوامل آن را بر روي نقشه نمايش داده. مقياس عبارت است از نسبت طول اندازه گيري شده بر روي نقشه به طول افقي بر روي زمي

مروري بر نقشه برداري زير زميني نقشه برداري زير زميني که در غرب آن را با کلمه لاتين UNDER ground surveying مي‌شناسند، شاخه اي از رشته مهندسي نقشه برداري است که شامل طراحي تونل، عملياتهاي اجرا و هدايت حفاري و بلاخره برداشت فضاهاي موجود طبيعي و مصنوعي

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول