دانلود گزارش نقشه برداری

Word 4 MB 26074 25
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ) موضوع کار : آشنایی با ترازیاب و استادیمتری

  وسایل کار :

  1) دستگاه ترازیاب و اجزای آن

  عامل ابتدا حلقه دور چشمی را به چپ و راست می چرخاند تا خطوط رتیکول را واضح ببیند.

  پیچ تنظیم شیئی را آنقدر می چرخانیم تا هدف (میر) به طور واضح دیده شود و خطوط رتیکول و تصویر هر دو واضح دیده شوند.

  2)سه پایه : پایه ای که بوسیله سه یا چهار پیچ تراز کننده روی صفحه زیرپایه تکرار میکند

  3) میر : شاخص خط کش چوبی است که با تقسیم به سانتی متر مدرج شده است وبرای سهولت خواندن ان سانتیمترها غالبا یک در میان به رنگ قرمز ویا سیاه در زمینه سفید رنگ نشان داده شده اند و هر ده سانتیمتر با خط بزرگتر مشخص شده است. از این وسیله برای تعیین اختلاف بین دو نقطه استفاده میشود و روی نقطه مورد نظر به حالت قایم قرار داده میشود.برای قایم قرار دادن میر معمولا ترازی در کنار ان نصب میشود . این وسیله معمولا از چوب مقاومی ساخته میشود و طول ان 2یا3یا4 متر و عرض ان بین 12-7 سانتیمتر است.

  4) تراز میر: تراز کوچکی است که ان را در کنار میر قرار می دهند و برای تراز کردن میر به کار میرود .

  شرح کار عملی :

  ابتدا دوربین را تراز میکنیم. سپس یکی از اعضای گروه ، میر را میگیرد و آنرا در حالی که تراز شده است نگه میدارد و دیگر عضو گروه با استفاده از ترازیاب شروع به قرائت تارهای بالا ، وسط ، پایین میکند. بدین ترتیب که ابتدا تار بالا ، سپس تار وسط و در انتها تار پایین را میخواند و آن را یادداشت میکند. برای کنترل درستی این عملیات ، میانگین تار بالا و تار پایین را محاسبه میکنیم و آن را با مقدار تار وسط اندازه گیری شده مقایسه میکنیم. اگر اختلاف آنها بیش از یک میلیمتر باشد ، عملیات باید مجددا انجام شود و در غیر اینصورت عملیات صحیح بوده است.

  DH= 100L                                       رابطه به کار رفته برای محاسبه طول افقی

  L : اختلاف تار بالا و پایین

  S1:     (1680 + 1560 ) ÷ 2= 1620      , L= 1680 – 1560 = 120 ,  DH=12,000 m          

   S2:    (1833 + 1691 ) ÷ 2 = 1762     ,  L= 1833 – 1691 = 142 , DH = 14,200 m

   S3:    (1698 + 1565 ) ÷ 2 = 1631.5   ,  L = 1698 – 1565 = 133 , DH = 13,300 m
  2) موضوع کار : ترازیابی تدریجی و کنترلی

  وسایل کار:

  1)دستگاه ترازیاب و اجزای ان

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2)سه پایه : پایه ای که بوسیله سه یا چهار پیچ تراز کننده روی صفحه زیرپایه تکرار میکند

  3) میر : شاخص خط کش چوبی است که با تقسیم به سانتی متر مدرج شده است وبرای سهولت خواندن ان سانتیمترها غالبا یک در میان به رنگ قرمز ویا سیاه در زمینه سفید رنگ نشان داده شده اند و هر ده سانتیمتر با خط بزرگتر مشخص شده است. از این وسیله برای تعیین اختلاف بین دو نقطه استفاده میشود و روی نقطه مورد نظر به حالت قایم قرار داده میشود.برای قایم قرار دادن میر معمولا ترازی در کنار ان نصب میشود . این وسیله معمولا از چوب مقاومی ساخته میشود و طول ان 2یا3یا4 متر و عرض ان بین 12-7 سانتیمتر است.

  4) تراز میر: تراز کوچکی است که ان را در کنار میر قرار می دهند و برای تراز کردن میر به کار میرود .

  ترازیابی:  برای تعیین اختلاف ارتفاع نقاط ثابت ، ارتفاع ساختمانهای بلند و انواع کارهای مهندسی به کار می رود.ترازیابی های  هندسی یا مستقیم بر حسب وضع منطقه  و منظور آن ممکن است به صورت ترازیابی های مختلف بشرح زیر انجام می شود :

              ترازیابی تدریجی :

  اگر دو نقطه که منظور اختلاف ارتفاع آنها است ، دور باشند یا شیب زمین زیاد باشد یا با یک بار ایستگاه گذاری پیدا کردن اختلاف ارتفاع ممکن نباشد ، برای تعیین ارتفاع نقطه احتیاج به یک سری نقاط کمکی و چندین بار ایستگاه گذاری داریم. این روش را روش ترازیابی تدریجی گویند.

  روش کار عملی :

  ابتدا ترازیاب را تراز میکنیم و سپس میر را در ایستگاه S1 قرار داده و در فاصله 20 قدمی میر ، ترازیاب را مستقر میکنیم وتار وسط را قرائت میکنیم و آنرا به عنوان BS نقطه S1 یادداشت میکنیم . سپس میر را به نقطه TP1 منتقل کرده و پس از چرخاندن ترازیاب و تراز کردن مجدد آن ، تار وسط را میخوانیم و آنرا به عنوان FS نقطه TP1 یادداشت میکنیم. سپس میر را چرخانده و دوربین را 20 قدم جلوتر از آن منتقل میکنیم و دوباره آن را تراز میکنیم . بیشترین خطا ممکن است در این مرحله و در چرخاندن میر رخ دهد . بنابراین نقطه ای را به عنوان نشانه در نظر میگیریم که دچار خطا نشویم. حال تار وسط را خوانده و آن را به عنوان BS نقطه TP1 یادداشت میکنیم. حال میر را با فاصله 20 قدم از دوربین در نقطه TP2 مستقر میکنیم و دوباره مراحل گفته شده را انجام میدهیم.در انتها میر را بر نقطه S2 مستقر کرده و انرا به عنوان FS نقطه ی S2 یادداشت میکنیم.حال برای محاسبه ∆H از فرمول زیر بهره میگیریم.

علم نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توام کرده و به وسيله ي آن قطعاتي از سطح زمين را با کليّه ي عوامل آن را بر روي نقشه نمايش داده. مقياس عبارت است از نسبت طول اندازه گيري شده بر روي نقشه به طول افقي بر روي زمي

ترازيابي دقيق با استفاده از دوربين هاي ترازياب ويژه از جمله متداول­ترين روشها دراجراي طرحهاي عمراني و توسعه کشور مي باشد اجراي پروژه هايي نظير تهيه پروفيل هايطولي مسير رودخانه ها راهها خطوط انتقال نيرو و 000 نيازمند کار ترازيابي مي باشندعلاوه بر اين

ترازیابی دقیق با استفاده از دوربین های ترازیاب ویژه از جمله متداول­ترین روشها دراجرای طرحهای عمرانی و توسعه کشور می باشد اجرای پروژه هایی نظیر تهیه پروفیل هایطولی مسیر رودخانه ها راهها خطوط انتقال نیرو و 000 نیازمند کار ترازیابی می باشندعلاوه بر این از این روش در اجرای شبکه های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاطپایه (کنترل زمینی ) برای تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه ...

ترازیابی دقیق با استفاده از دوربین های ترازیاب ویژه از جمله متداول­ترین روشها دراجرای طرحهای عمرانی و توسعه کشور می باشد اجرای پروژه هایی نظیر تهیه پروفیل هایطولی مسیر رودخانه ها راهها خطوط انتقال نیرو و 000 نیازمند کار ترازیابی می باشندعلاوه بر این از این روش در اجرای شبکه های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاطپایه (کنترل زمینی ) برای تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه ...

جلسه دوم عمليات مامي و نقشه برداري در اين جلسه از دور بين نيرو و جهت تراز يابي به صورت تدريجي استفاده مي کنيم در اين نقش کار ابتدا پلي گون چهار ضلعي در اطراف کارگاه صنايع چوب را اندازه گيري مي کنيم در اين حالت ارتفاع مي باشد . در حالت دوم پلي گو

اين پرژه با زبان ساده و روان و با نشان دادن شکلهاي متعدد، سعي در آن دارد که افراد مبتدي هم قادر باشند با خواندن آن،به راحتي عمليات ذکر شده را درک و توانايي انجام آن را داشته باشند قابل ذکر است که اين پروژه از چهار پروژه مجزا تشکيل شده است: 1- پروژ

اگر بخواهيم در مورد کلمه نقشه به يک مفهوم و بيان عاميانه اما دقيق اشاره کنيم مي توانيم اين بيان را داشته باشيم که در هميشه تاريخ نقشه انسان ها را به تدبير و تدبر و فکر عميق دعوت نموده و قبل از هزينه کردن، حرکت کردن و جابجائي انسان را متوجه بررسي نمو

پس از تعيين مقدار فاضلاب در حالت هاي گوناگون بهره برداري از شبکه و انتخاب نوع لوله ها، بايد براي شروع محاسبه ي شبکه جمع آوري فاضلاب گام هاي زير برداشته شود: گام اول- تهيه ي نقشه ي توپوگرافي از شهر مورد نظر- براي انجام بررسي ها و محاسبات شبکه ي جمع آ

اندازه برداري 1 توضيح در مورد شيوه اندازه برداري نخستين قدم در کار برداشت بناي تاريخي به منظور تهيه پلان ها، نماها و مقاطع و… از ساختمان، بعد از شناسايي دقيق بنا اندازه گيري است. مطمئن ترين شيوه اندازه برداري استفاده از روش مثلث بندي است. در اين

پس از تعيين مقدار فاضلاب در حالت هاي گوناگون بهره برداري از شبکه و انتخاب نوع لوله ها، بايد براي شروع محاسبه ي شبکه جمع آوري فاضلاب گام هاي زير برداشته شود: گام اول- تهيه ي نقشه ي توپوگرافي از شهر مورد نظر- براي انجام بررسي ها و محاسبات شبکه ي جمع آ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول