دانلود تحقیق رایگان آشنایی با دوربین ترازیاب و استادیمتری

Word 86 KB 26077 3
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • وسایل عملیات: دوربین نیوو .سه پایه .میر.

  محل انجام عملیات: محوطه دانشگاه

  مقدمه : دوربین ها در نقشه برداری به دو دسته ترازیاب ها و زاویه یاب ها تقسیم می شوند کهدر اینجا به معرفی دوربین ترازیاب (نیوو ) می پردازیم.د.ربین نیوو از قمست های مختلفی شامل تراز ها پیچ های تنظیم کندده دوربین بر روی سه پایه عدسی چشمی عدسی شی که دز شکل زیر به معرفی آن پرداختیم.

  میر یا شاخص : خط کش های بلند فلزی یا چوبی است که تقسیمات مدرج میلیمتری تقسیمشده است .عرض شاخص بین 7 تا 12 سانتی  متر است که برای اشاره به نقاط و نقطه خوانیکاربرد دارد.

   

  شرح عملیات:

  الف :استقرار دوربین: دوربین را بر روی سه پایه قرار می دهیم و تا زمانی که آن را نبسته ایم آن را رها نمی کنیم با پیچی که در زیر سطح بالای سه پایه است ان را میبندیم انگاه پیچ های تراز را کاملا بسته و بعد با چرخاندن آنها به تراز کردن دوربین می پردازیم هنگامی که حباب موجود در تاز کروی دروسط ان قرار گرفت دوربین را به اندازه 900 می چرخانیم اگر در ان وضعیت نیز حباب در وسط تراز قرار گرفت دوربین ما تراز میباشد آنگاه میتوانیم شروع به کار کردن با دوربین کنیم..

  ب)استایمتری و برداشت نقاط : پس از تزار دوربین و استقرار آن  و استقرار دوربین  با استفاده از مگسک شیی  میر نشانه می رویم و با نگاه کردن به صفحه ریتیکول تارهای بالا پایین و وسط را یادداشت می کنیم.

علم نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توام کرده و به وسيله ي آن قطعاتي از سطح زمين را با کليّه ي عوامل آن را بر روي نقشه نمايش داده. مقياس عبارت است از نسبت طول اندازه گيري شده بر روي نقشه به طول افقي بر روي زمي

نقشه و نقشه برداري نقشه، نمايش هندسي مجموعه اي از نقاط با مقياس معلوم روي کاغذ (يا هر چيز ديگر) است. مجموعه عملياتي را که براي تعيين و يا نمايش موقعيت نسبي نمودها و عوارض واقع بر سطح زمين يا نزديک به سطح زمين، اعم از مصنوعي يا طبيعي ، با اندازه گيري

) موضوع کار : آشنايي با ترازياب و استاديمتري وسايل کار : 1) دستگاه ترازياب و اجزاي آن عامل ابتدا حلقه دور چشمي را به چپ و راست مي چرخاند تا خطوط رتيکول را واضح ببيند. پيچ تنظيم شيئي را آنقدر مي چرخانيم تا هدف (مير) به طور واضح دي

ترازيابي دقيق با استفاده از دوربين هاي ترازياب ويژه از جمله متداول­ترين روشها دراجراي طرحهاي عمراني و توسعه کشور مي باشد اجراي پروژه هايي نظير تهيه پروفيل هايطولي مسير رودخانه ها راهها خطوط انتقال نيرو و 000 نيازمند کار ترازيابي مي باشندعلاوه بر اين

اگر بخواهيم در مورد کلمه نقشه به يک مفهوم و بيان عاميانه اما دقيق اشاره کنيم مي توانيم اين بيان را داشته باشيم که در هميشه تاريخ نقشه انسان ها را به تدبير و تدبر و فکر عميق دعوت نموده و قبل از هزينه کردن، حرکت کردن و جابجائي انسان را متوجه بررسي نمو

ترازیابی دقیق با استفاده از دوربین های ترازیاب ویژه از جمله متداول­ترین روشها دراجرای طرحهای عمرانی و توسعه کشور می باشد اجرای پروژه هایی نظیر تهیه پروفیل هایطولی مسیر رودخانه ها راهها خطوط انتقال نیرو و 000 نیازمند کار ترازیابی می باشندعلاوه بر این از این روش در اجرای شبکه های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاطپایه (کنترل زمینی ) برای تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه ...

ترازیابی دقیق با استفاده از دوربین های ترازیاب ویژه از جمله متداول­ترین روشها دراجرای طرحهای عمرانی و توسعه کشور می باشد اجرای پروژه هایی نظیر تهیه پروفیل هایطولی مسیر رودخانه ها راهها خطوط انتقال نیرو و 000 نیازمند کار ترازیابی می باشندعلاوه بر این از این روش در اجرای شبکه های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاطپایه (کنترل زمینی ) برای تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه ...

مقدمه قبل از انجام هر گونه عمليات ساختماني در يک منطقه مورد نظر نياز به برخي کارها و اموري ميباشد . يک عمليات اجرايي در يک محل داراي چند شخصيت حقيقي و حقوقي مي باشد که هرکدام به نحوي در پيشرفت کار وموضوع پيمان نقش دارند. کارفرما : قطب اصلي

جلسه دوم عمليات مامي و نقشه برداري در اين جلسه از دور بين نيرو و جهت تراز يابي به صورت تدريجي استفاده مي کنيم در اين نقش کار ابتدا پلي گون چهار ضلعي در اطراف کارگاه صنايع چوب را اندازه گيري مي کنيم در اين حالت ارتفاع مي باشد . در حالت دوم پلي گو

اندازه برداري 1 توضيح در مورد شيوه اندازه برداري نخستين قدم در کار برداشت بناي تاريخي به منظور تهيه پلان ها، نماها و مقاطع و… از ساختمان، بعد از شناسايي دقيق بنا اندازه گيري است. مطمئن ترين شيوه اندازه برداري استفاده از روش مثلث بندي است. در اين

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول