دانلود مقاله در جهان به هم پیوسته امروز، چگونه می‌توان باپرهیز از تنش‌های جهانی و دستیابی به پیشرفت همه جانبه و پایدار، هویت دینی و ملی خود را حفظ کرد

Word 502 KB 26114 64
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی هوافضا - دفاعی و جنگ
قیمت: ۶,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • جنگ در تعریف لغوى به لحاظ باورى جدال ، قتال ، نبرد ، زد و خورد ، کشتار جمعى ، یا هرگونه درگیرى خصمانه با قصد ساقط کردن یا از میان خارج کردن حریف است .

  جنگ انواع مختلف دارد . که در اینجا مى توان به جنگ سرد و جنگ روانى اشاره کرد . این پدیده ( جنگ ) از جمله پدیده هاى شومى است که از سال‌هاى گذشته یعنى از زمان حضرت آدم که بین فرزندان او ، هابیل و قابیل اتفاق افتاد تا زمان حال که جنگ آمریکا و عراق اتفاق افتاده وجود داشته و هست .

  حال ممکن است دلایل ایجاد جنگ متفاوت باشد . گاهى براى استفاده از نیروى انسانى کشورها و گاهى براى سود جستن از نیروى مال کشورها و حتى گاهى به خاطر جبران کمبود‌ها و عقده ها ى روانى افراد ، جنگ مى تواند عاملى براى ارضا کردن افراد باشد. به طور مثال مانند انقلاب صنعتى که جنگ هاى بعد از آن فقط براى استفاده از نیروهاى مالى و انسانى کشورهاى آمریکایى بوده که استعمار نوین را ایجاد کرد .

  انقلاب صنعتى در انگلستان و گسترش دامنه ى آن به اروپاى غربى آثار متفاوتى در ایالتهاى شمال و جنوب آمریکا بر جاى گذاشت . ایالت هاى جنوبى از نظر اقتصادى به انگلستان وابسته بودند . زیرا که مهم ترین تهیه کنندگان پنبه خام براى کارخانه هاى پارچه بافى انگلستان محسوب مى شدند و مصنوعات دیگرى نداشتند و با اینکه بر اقتصاد تک محصولى سایر مایحتاج خود را از انگلستان خریدارى مى کردند ، اما ایالت هاى شمالى آمریکا تحت تأثیر مستقیم انقلاب صنعتى قرار گرفتند و صنعت رشد چشمگیرى در این ایالت‌ها یافت بنابراین صاحبان کارخانجات در ایالت هاى شمالى طفدار تعرفه هاى سنگین گمرکى براى محصولات وارداتى به ویژه کالاهاى انگلیس بودند تا بتوانند تولیدات خود را بهتر به فروش برسانند ، اما ایالت هاى جنوبى با این تعرفه ها مخالفت مى کردند . ساختار کشاورزى جنوب به استفاده از بردگان وابسته بودند لذا در این مناطق از برده دارى حمایت مى شد و یا بالقوه با لغو آن به شدت مخالفت مى کردند ، در مقابل ایالت هاى شمالى که صنعتى بودند نیاز چندانى به برده نداشتند .

  از سوى دیگر صاحبان صنایع درصدد احداث خط آن بودند تا دستیابى به بازارهاى جدید را تسهیل کنند .

  در سال 1860، آبراهام لینکلن از حزب جمهورى خواه با شعار ازدیاد تعرفه‌هاى گمرکى ، احداث راه آهن سراسرى و لغو برده دارى نامزد مقام ریاست جمهورى آمریکا شد . ایالات جنوبى که منافع خود را در خطر مى دیدند از اتحاد سال 1820 ( 1998 ه.ش ) معرف  «توافقنامه میسورى » خارج شدند و جنگ 4 ساله ى شمال و جنوب با انگیزه‌هاى فوق‌الذکر آغاز گردید . حکومتهاى اروپایى به ویژه انگلستان در باطن از فروپاشى ایالات متحده آمریکا حمایت مى کردند و خواستار پیروزى جنوبى ها بودند اما این موضع را رسماً اعلام نمى کردند ولى در عمل به جنوبى ها کمک مى رساندند . به هر حال جنگ با پیروزى ایالت هاى شمالى پایان یافت و زمینه‌هاى پیدایش قدرتى بزرگ در عرصه سیاست جهانى فراهم آمد .

  یا مى توان جنگ جهانى اول که در پى سالها دسته بندى و دشمنى دولت‌هاى اروپایى با یکدیگر پدید آمد . این جنگ چهار سال (1914 تا 1918 میلادى ) طول کشید . بهانه ى شروع جنگ ، قتل ولیعهد اتریش ، توسط جوانى از اهالى بوسنى بود که به دلیل حمایت دولتهاى اروپایى از یکى از دو کشور اتریش و صربستان، دامنه ى جنگ روز به روز گسترده گشت و به قاره هاى آسیا و افریقا نیز کشیده شد . زیرا دولتهاى غربى ، در این قاره ها منافع و نیز متحدانى داشتند . در جنگ جهانى اول میلیونها انسان کشته ، زخمى یا آواره شدند ...   .

  و یا جنگ جهانى دوم که در سالهاى ( 1939 تا 1945 میلادى ) با حمله ى هیتلر (آلمان) به لهستان شروع شد ، ایتالیا و اتریش و ژاپن نیز به کمک آلمان شتافتند ، روسیه نیز در ابتدا به آلمان کمک کرد ولى با اوج گیرى جاه طلبى‌هاى هیتلر ، خود آماج حمله ى وى گردید ، با اتحاد روسیه و فرانسه و انگلستان و کمک آمریکا به آنها ( از جمله بمباران اتمى هیروشیما و نازاکى ) متحدین شکست خوردند ، آلمان تجزیه شد ، مولداوى ، لتونى ، استونى به تصرف روسیه در آمد، این جنگ بیش از 52 میلیون تلفات داشت .

  این دو جنگ و امثال اینها که بر اثر عقده هاى کشور گشایانه ى هیتلر و امثال او ایجاد شد که در اثر آن کشورها و انسانهایى از نظر مالى و جانى دچار آسیب شدند ویا جنگ آمریکا و عراق و یا جنگ هاى بزرگ دیگر که هر کدام انگیزه و دلیلى در پشت آنها نهفته است . که به تفصیل در مورد این پدیده ى شوم و این بحث صحبت خواهیم کرد .

   

  تعریف جنگ

  تعریف لغوى جنگ

        همانطور که در مقدمه ذکر شد جنگ در تعریف لغوى به لحاظ باورى جدال ، قتال ، نبرد ، زد و خورد ، کشتار جمعى یا هرگونه درگیرى خصمانه با قصد ساقط کردن یا از میدان خارج کردن حریف است .

  تعریف حقوقى جنگ

        درگیرى مسلحانه بین دو یا چند کشور با قصد قبولاندن نظرات سیاسى یا اعمال هدفهاى خود با استفاده از تمام وسا یلى که براى جنگ در اختیار دارند .

  تعریف نظامى جنگ

        جنگ نبرد یا رزمى است که مستلزم درگیرى در سطح بین‌المللى یا بین دو ملت و همراه عملیات مسلحانه و روانى باشد را جنگ گویند . در این گونه از جنگها از تمام قدرتهاى نظامى ، سلاحها و مهمات سایر وسایل و عوامل حتى نیروى انتظامى استفاده مى شود .

   

   

   

   

   انواع جنگ

   جنگ سرد

              جنگ سرد نوعى تشنج بین المللى است . در این نوع جنگ از تمام عوامل سیاسى، اقتصادى ، اجتماعى ، روانى و نیروهاى نظامى بدون درگیرى و کشتار جمعى انسانها براى رسیدن به اهداف ملى بهره گرفته مى شود . که در این جا مىتوان به جنگ شوروى و آمریکا اشاره کرد .

   

  جنگ روانى

  جنگ روانى جنگى است که جریان وابسته به غرب و صهیونیسم در جهت ابها م آفرینى و ذهنیت سازى در افکار عمومى مردم براى پیشبرد اهداف جنگ روانى و سازماندهى آن استوار است . عوامل نفوذى در مطبوعات و نشریات ، مجموعه نیروهاى سکولار و لائیک ، طیف هاى مختلف ضد انقلاب ایرانى مستقر در خارج از کشور و عوامل خارجى آنها اعم از گروهک هاى چپ ، راست و التقاطى ، جریان هاى لامذهب و دین ستیز ، روشنفکران مرعوب شده توسط نظام سلطه ى جهانى از عوامل اجرایى این جنگ هستند .

  اهداف جنگ روانى آمریکا و صهیونیسم عبارتند از:

   

  خط مشى نظام سلطه براى پیشبرد جنگ روانى :

        نظر به اینکه آمریکا و صهیونیسم جهانى به همراه عوامل داخلى خود در راستاى پیشبرد اهداف دوازده گا نه ى جنگ روانى متکى به منطق و استدلال نیستند و عمدتا بر غوغا سالارى ، جوسازى ، ایجاد فضاى آکنده از شعار و جنجال آفرینى هاى تبلیغا تى تکیه مى کنند بهترین شیوه براى مقابله با خط مشى آنها ایجاد محیطى منطقى همراه با استدلال هاى عقلانى است .

        آمریکا و اسرائیل به دلیل در اختیار داشتن عناصر و ابزارهاى زیر بر غوغا سالارى و جوسازى اتکا مىکنند :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  علاوه بر ابزارهاى فوق الذکر خط مشى هاى زیر نیز در دستور کار قرار دارند :

  الف) بىاعتبا ر کردن رسانه هاى ملى کشور نظیر صدا و سیما با هدف ناتوان ساختن کشور از مقابله با تهاجمات تبلیغا تى و ابعا د جنگ روانى و پاسخگویى به تلقینا ت غیر منطقى و مغرضانه ؛

  ب) بى اعتبار ساختن دستگاه هاى اطلاعاتى کشور و تبدیل آنها به نیروهاى خنثى و منفعل با هدف ممانعت از افشاى خط مشى هاى جنگ روانى و شناخته شدن عاملان آن؛

  ج) تضعیف حساب شده ى توانمندیهاى کشورها از جمله نظام جمهورى اسلامى ایران براى مدیریت بحران ؛

  د) ذهنیت سا زى براى تطهیر دشمنان داخلى و خارجى ؛

  ه) بلاریزه کردن و قطب بندى نمودن جامعه و مرتبط ساختن تمام حقایق مسائل کشور به برخوردهاى جناحى با هدف امتزاج و تلفیق حق و باطل و کور کردن قدرت و توان درک اجتماعى ؛

  و) ذهنیت سازى براى ایجاد فضاى آکنده از بدبینى و سوء ظن در جامعه به ویژه در میان احزاب و جریان هاى سیاسى با هدف تأ مین بى اعتمادى و گسترش یافتن اختلاف داخلى براى ایجاد دو جناح مخالف و موافق با آمریکا ؛

  ز) ذهنیت سازى براى معرض غرب به عنوان پرچمدار آزادى و دموکراسى ، و معرض اسلام به عنوان مخالف آزادى و طرفدار خشونت؛

  شیوع شیوه هاى جنگ روانى ، جامعه را بى ثبات خواهد کرد .

  آگاه کردن مردم راه مقابله با شیوه هاى جنگ روانى است .

  جنگ گسترده یا همه گیر یا جهانى

        این جنگ به دو اردوگاه تبدیل مى شود و یک پدیده اجتماعى است . کل کشورها به دو اردوگاه تقسیم مى شوند که تمام تجهیزات اینها را به کار مى برند.

        در این جنگ ، درگیرى مسلحانه است و از تمام امکانات و منابع ملى استفاده مىشود.

        این نوع جنگ معمولاً میان قدرتهاى بزرگ جهان رخ مى دهد که حیا ت ملى یکى از طرفین جنگ آشفته یا به خطر افتاده باشد و کشورهاى دیگر هر کدام در یک جبهه وارد مى‌شود .

 • فصل اول : جنگ و انواع آن

  مقدمه      

  تعریف جنگ

  انواع جنگ      

  استراتژى        

  جامعه شناسى جنگ و نیروهاى نظامى         

  ایدئولوژى و انواع ایدئولوژى           

  فصل دوم : پیشینه جنگ

  نظریه دورکیم                     

  نظریه مارکس                                     

  نظریه ماکس وبر                                              

  نظریه کوزر                                                                  

  نظریه هربرت مید                                              

  نظریه پارستر                                                           

  نظریه مرتن                                                           

  تقسیم بندى جنگها                                                                                       

  فصل سوم : موانع مهرورزى ، عوامل خشونت اعم از ترور  و جنگ و علل جنگ

  نقض حقوق بشر و تروریسم                               

  ریشه هاى جنگ                                                   

  تبینهاى زیست شناختى حقوقى و اسلامى                      

  ایران و عراق                                                                  

  هیتلر                                                                            

    نقش زنان در جنگ                                                           

  نقش تبلیغات در جنگ                                                            

  انواع شایعه و شیوه هاى کاربردى آن                                           

  سانسور                                                                                       

   

   

   

  فصل چهارم : پیامد هاى جنگ و راههاى رسیدن به صلح

  ساختار اقتصادى و اجتماعى ، در حال جنگ                                                

   ساختار اقتصادى و اجتماعى ، پس از جنگ                                                    

   ساختار سیاسى در اسلام                                                           

  ساختار فرهنگى  سازماندهى تهاجم فرهنگی براى ایجاد بحران هویت                                                         

  تبعات اقتصادى و اجتماعى                                                       

  نیازهاى جامعه در حال جنگ                                                

  وضعیت جهان پس از جنگ جهانى اول و دوم                              

  راه هاى رسیدن به صلح                                                    

  یادداشتها

  در جهان امروز چگونه مى توان ضمن پیشرفت  همه جانبه هویت دینى و ملى خود را حفظ کرد؟                           

  هویت دینى و ملى چیست و حفظ آن چگونه  امکان پذیر است ؟

  چگونه مى توان از تنش هاى جهانى در امان ماند و  در عین حال به پیشرفت همه جانبه دست یافت ؟        

  نقش دانش آموزان در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور چیست ؟

  نقش دانش آموزان در ترویج مهرورزى محبت و   حرکت به سوى صلح مبتنى بر عدالت در جامعه چیست ؟

  نقش انتظار در گسترش عدالت و جلوگیری از خشونت و جنگ در جهان چیست ؟

  منابع و مأخذ   

اندیشمندان دیدگاه‌های متفاوتی درباره جنگ روانی (Psychological Warfare) دارند و به همین دلیل ارایه یک تعریف مشخص و یا یک حد معین برای این جنگ کار ساده‌ای نیست. برخی معنای جنگ روانی را به فعالیت‌هایی که به طور مشخص در قلمرو صلاحیت نیروهای مسلح قرار دارد، محدود می‌کنند و بنابراین آن را تلاشی می‌دانند که بر تبلیغ برای مخاطبان خاص و پشتیبانی از مأموریت‌های نظامی (Millitary Mission) ...

تأثیر سازنده اینترنت بر اخلاق کاربران چکیده در این مقاله به تأثیرات مثبت اینترنت بر اخلاق کاربران پرداخته شده است. دیدگاه اتخاذ شده در این مقاله مبتنی بر قابلیت‌هایی است که به صورت بالقوه در اینترنت وجود دارد و می‌تواند سبب تسهیل ارتباطات جهانی میان انسان‌ها، از میان برداشتن تبعیض‌ها در دستیابی به اطلاعات و در نهایت ایجاد جامعه اطلاعاتی جهانی شود. از نظر نویسندگان این مقاله ...

مقدمه سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای بزرگی است که بشر امروزه در همه جای جهان با آن دست به گریبان است. کارتل های بین المللی و باندهای عظیم قاچاق مواد مخدر در همه جای جهان از جمله در نزدیک کشور عزیزمان پایگاه هایی دارند و به تجارت اهریمنی خود که دومین تجارت پر سود دنیاست مشغول هستند . اگر چه مقابله با تجارت غیر قانونی مواد مخدر و اثرات آن چالشی بزرگ برای جامعه جهانی ...

در جهان امروز مهرورزی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی در جامعه و پشتیبانی از آن منجر می شود بلکه موجب شناسایی هر چه بیشتر تفاوت ها و مشا بهت های مردمی می گردد و می تواند سبب شود که انسان ها به درک درستی از همکاری برای رسیدن به سعادت همکان دست یابند. برای آنکه بتوان انتظارات جامعه معاصر را بهتر برآورده کرد ، باید افق های مهر و محبت چنان گسترده شود که تمامی فرهنگ های جهان را تحت پوشش ...

تعریف جنگ در ارائه تعریفی جامع از جنگ ابهامهای زیادی به چشم می خورد و هریک از تعاریف عنوان شده، نیازمند تفسیرند تا به درک بیشتر این مفهوم کمک کنند. در بین دانشمندان علوم مختلف بیش از همه جامعته شناسان در ارائه تعریف جنگ آغازگر بوده اند. البته آنان برخوردهای مسلحانه بین گروههای انسانی را مبنای تعریف خود قرار داده اند. جنگ می تواند از نزاع بین گروههای کوچک تا مقیاس منطقه ای و حتی ...

شکنجه یکی دیگر از خصلت های شیطانی منافقین " ابن الوقت " بودن آنهاست یعنی در هر لحظه برای پیشبرد اهداف شوم و پلید خود مسئله را علم می کنند تا بدین وسیله بتوانندبه امیال خود دست یابند و قرآن کریم درخصوص این ویژگی منافقین فرموده است: " یکاد البرق یخطب ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیم قاموا و لو شاءالله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله علی کل شی ء قدیر ، نزدیک باشد که برق ...

مقدمه: جنگ بی تردید یکی ا ز شگفت انگیزترینم پدیده های اجتماعی است و بسیاری از مواقع ناخواسته در عرصه حیات بشری آفریننده تاریخ و دگرگون کننده آن بوده است. پس جنگ یکی از متغیرهای مهم تحول حیات اجتماعی است. در طول تاریخ جنگ های متعددی که ناشی از عوامل مختلفی بوده روی داده است و پیامدهای گوناگونی بر جای گذاشته اند. تضادهای قومی، نژادی، عقیدتی، سیاسی، اقتصادی و غیره جنگها را پدید ...

پیشگفتار مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین, اجرا و ارزیابی برای رسیدن به هدفهای بلند مدت می­باشد. آنچه‌ که‌ سالهاست‌ کمبود آن‌ را در حوزه‌های‌ مختلف‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور احساس‌ می‌کنیم‌ فقدان‌ برنامه‌ریزهای‌ شفاف‌، دقیق‌، قابل‌ اندازه‌گیری‌ و ارزیابی‌ برای‌ آینده‌ است‌. به‌ نظر می‌رسد از گذشته‌های‌ دور تاکنون ‌همیشه‌ آینده‌ برای‌ همه‌ اقشار جامعه‌ حتی‌ مدیران‌ و ...

ترکيه کشوري است با فرهنگي غني، مردمي اصيل و طبيعتي زيبا و متنوع. اين سرزمين زيبا همچنين به‌عنوان مهد بسياري از تمدن‌ها در طول تاريخ شناخته شده است. در نتيج? موقعيت جغرافيايي اين کشور، ترکيه در واقع به‌عنوان پل ارتباطي شرق و غرب ايفاي نقش نموده است و

پيشينه تاريخي ترکيه کشوري است با فرهنگي غني، مردمي اصيل و طبيعتي زيبا و متنوع. اين سرزمين زيبا همچنين به‌عنوان مهد بسياري از تمدن‌ها در طول تاريخ شناخته شده است. در نتيج? موقعيت جغرافيايي اين کشور، ترکيه در واقع به‌عنوان پل ارتباطي شرق و غرب ايفاي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول