دانلود ‫پروژه روستای نغندر

Word 12 MB 26301 71
مشخص نشده مشخص نشده محیط زیست - انرژی
قیمت: ۷,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • در کشورهای جهان  سوم برنامه ریزی یعنی توسعه شهرها وتوسعه شهرها یعنی برنامه ریزی.

  تا این اواخرمنظورنهایی وهدف نهایی برنامه ریزی در کشور ما مثل همه کشورهای جهان سوم یعنی توسعه شهرها.اگر چه این برنامه ریزی به بهای از بین رفتن روستاها ونیمی از جمعیت کشور ما تمام شد غافل ازاینکه توجه به پدیده روستا در غالب هر برنامه ریزی منطقه ای از اولویت و اهمیت خاصی برخورداراست.تهیه طرح هادی روستای نوعی از برنامه ریزی روستایی است که در جهت نیل به اهدافی که براساس آنها میتوان شالوده یک جامعه روستایی متعادل را در غالب منطقه ای به نحوه مطلوب پایه گذاری کرد.به طور کلی طرح هادی روستا عبارت است:از تجدید حیات دوباره روستا با لحاظ ابعاد اقتصادی،اجتماعی، وکالبدی که مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته ومراحل تهیه طرح هادی روستایی درسه مرحله ذیل مورد مطالعه قرارمی گیرد:

  مرحله اول:شناخت وارزیابی وضع موجود

  مرحله دوم:تجزیه وتحلیل وارائه پیشنهادات

  مرحله سوم:ارائه طرح هادی

  درطرح حاضرنگارنده بعداز شناخت مختصر از وضع موجود شهرستان مشهدبه شناسایی وضع موجود روستای نغندر می پردازد.این تحقیق با بررسی وتجزیه وتحلیل وضع موجود به ارائه طرح هادی می انجامد.

  فصل اول: ویژگیهای طبیعی روستای نغندر

  مقدمه

  روستا و روستا نشینی در ایران از جایگاه و اهمیت بسیاری برخوردار است . عدم توجه به فضاهای روستایی ,بی توجهی به توان امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های طبیعی و نیروی انسانی از ویژگیهای این نواحی میباشد.برای رسیدن به توسعه ی ملی ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی میباشیم زیرا عدم برنامه ریزی و توسعه روستایی مشکلات فراوانی را برای سرزمین ملی ایجاد مینماید. شاید بتوان گفت طرح های هادی روستایی مهمترین و فراگیرترین مداخله در عمران روستاهای کشور است. پیش درامد این طرح ها از اوایل دهه ی 1360 شروع شد و به تدریج طنین قویترو متوازن تری پیدا کرد. در اغاز اشتیاق به کاهش نابرابری بین شهر و روستا موجب گردید که بیش از همه به جنبه ی  کالبدی (به ویژه اصلاح معابر) پرداخته شود. اما اندک اندک به مقتضیات و شرایط اجتماعی ,اقتصادی و... نیز توجه شود و همه ی جانبه نگری در ان فزونی یافت

  طرح هادی ضمن انجام بررسی و تحلیل های محیطی ,اجتماعی ,اقتصادی و کالبدی روستا مسائل و مشکلات و کمبود های موجود را شناسایی و قابلیت های بالقوه و بالعمل ان را کشف و در چار چوب اصول علمی و اهداف و سیاستهای کشور برای جمعیت روستا در افق طرح,برنامه ها و پروژه های لازم را در حوزه های مختلف تاسیسات زیر بنایی ,خدمات و امکانات اقتصادی مالی و پشتیبان تولید و رفاهی و اجتماعی ,فرهنگی و ... ارائه مینماید.         

         

  1-1-معرفی اجمالی شهرستان مشهد :               

  شهرستان مشهد مرکز استان خراسان رضوی ودومین کلان شهر بزرگ مذهبی جهان است که در شمال شرقی کشور ودر طول جغرافیای 59 درجه و4 دقیقه تا 60 درجه و36 دقیقه ودر عرض جغرافیای 35 درجه و43 دقیقه تا37 درجه و8 دقیقه کسترده شده است.این شهرستان ازسمت شمال با شهرستانهای کلات، درگز،واز شمال غرب با شهرستان چناران واز سمت نواحی شرقی به شهرستانهای سرخس وتربت جام،ازنواحی جنوبی با شهرستانهای فریمان وتربت حیدریه ودر نهایت از غرب به نیشابور محدود میشود.مساحت این شهرستان حدود26233 کیلومتر مربع است که این مقدار 75 درصد مساحت استان خراسان را به خود اختصاص داده است.

  بلندترین ارتفاعات مشهد ازسطح دریا دررشته کوه بینالود با ارتفاع 3211 متروپست ترین آن در امتداد کشف رود ودر جنوب مشهد با ارتفاع 500 متر از سطح دریا واقع شده است.(منبع:طرح هادی روستای نغندر)

  -2-1تقسیمات کشوری مشهد

  براساس آخرین تقسیمات کشوری انجام شده این شهرستان دارای 4 بخش(مرکزی، احمدآباد،رضویه وطرقبه) 13 دهستان (تبادکان، طوس، کارده، کنویست،میان ولایت، درزآباد، پیوه ژن، سرجام،ابروان،پایین ولایت،میامی،شاندیز وطرقبه) 616 روستای دارای سکنه و732 آبادی خالی از سکنه می باشد.( منبع:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)

  3-1- شناخت وضع موجود روستای نغندر

  3-1-1- موقعیت جغرافیایی

  طبق آخرین تقسیمات سیاسی روستای نغندر یکی از روستاهای بخش طرقبه ،شاندیز وازتوابع دهستان طرقبه می باشد.موقعیت ریاضی این روستا: 59 درجه و18 دقیقه طول جغرافیای و36 درجه و21 دقیقه عرض جغرافیای قرار گرفته است.ارتفاع این روستا از سطح دریا 1400 متر می باشد.فاصله روستا تا مرکز شهرستان ،شهرمشهد 25 کیلومتروتا مرکزبخش یعنی طرقبه 8 کیلومتروتا مرکز دهستان 8 کیلومتر می باشد.به لحاظ طبیعی روستای نغندر کوهستانی وآب وهوای آن معتدل سرد می باشد.موقعیت نسبی روستای نغندر: به ترتیب ازشمال به پل چهل باره شاندیز،ازجنوب به نصیرآباد،ازشرق به طرف دهنووکاخک بیلدر واز غرب به آبشرون (سمت راست کنگ )منتهی می شود.میانگین هوای منطقه روزانه 3 الی 4 درجه سانتی گراد خنک تراز هوای مشهد می باشد. (منبع:دهیارنغندر وپاپلی یزدی)

  3-2-1- تاریخچه و وجه تمسیه روستا:

  نام نغندر از دوکلمه نوغان +دره نشأت گرفته است در گذشته های دور نوغان دره که به منطقه پرورش کرم ابریشم معروف بود که به مرور زمان نام روستا به نغندر تغییریافت.اکنون نیز در روستای نغندر اهالی به پرورش کرم ابریشم می پردازند وبه صورت یک شغل تلقی میشود.(برگرفته از صحبتای آقای ها شمی دهیار نغندر)

  3-3-1- تقسیمات کشوری نغندر:

  دهستان نغندر دراستان خراسان،شهرمشهد،وشهرستان طرقبه –شاندیزوبخش طرقبه واقع شده است که دارای 200 خانوارو1300 نفر جمعیت می باشد ونوع آبادی مسکونی می باشد.

  بانگاهی به نقشه 1 سازمان زمین شناسی می توان گفت تشکیلات زمین شناسی روستای نغندرعمدتا از نوع نهشته های رسوبی تشکیل شده است.این نهشته ها بیشتردردوران چهارم زمین شناسی که از تخریب زمین ساختها تشکیل شده،به وجود آمده است.ارتفاعات روستای نغندر بخشی از زون بینالود را شامل می شود که مجموعه آذزین ودگرگونی این زون که مخصوصا در جنوب وغرب مشهدرهنمون دارد.(منبع:طرح هادی روستای نغندر)

  4-1- ویژگیهای اقلیمی منطقه نغندر :

  4-1-1- آب وهوا:

  درتعریف آب وهوا باید گفت:در آب وهوا یکسری حالات اتمسفری است که با توانایی معمولی خود در روی یک ناحیه معین،شرایط وویژیگیهای معین را برای زیستن وتوزیع نا متناسب موجودات زنده با سازشهای خاص فراهم می آورد.(منبع:رجایی- مهدی-روشها وتکنیکهای تحقیق آب وهواشناسی-1371 )

  روستای نغندر به دلیل قرار گیری در منطقه کوهستانی دارای بارندگی خوبی است وکمتر دچار خشکسالی شده است.با توجه به قرارگیری روستا در محدوده کوهستانی دارای زمستانهای سردی می باشد وباعث یخبندانهای شدید وگاهی باعث سرما زدگی محصولات کشاورزی می باشد.(منبع: آقای موسوی شورای روستای نغندر)

  برای بررسی وضعیت عمومی آب وهوای روستای نغندر،به دلیل عدم وجود ایستگاه هواشناسی در نزدیکی این روستا،فاصله نه چندان زیادبا مشهد از اطلاعات وآمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک مشهد در دوره آماری سالهای 1385 تا1389 استفاده شده است.که وضعیت پارامترهای اقلیمی آن به شرح ذیل می باشد.

  2-4-1 دما:

  یکی از عمده ترین واساسی ترین عوامل در تعیین نقش و پراکندگی بقیه عناصر اقلیمی ویکی از شاخص های اصلی درپهنه بندی وطبقه بندی اقلیمی به شمار می رود.علاوه بر آن دما اثرات انکار ناپذیری بر فعالیتهای انسانی وهمچنین فرایندهای طبیعی همچون چرخه آب به جا می گذارد.(منبع:غیور-حسنعلی-1381-ص59 )

  بر اساس نتایج به دست آمده از ایستگاه هواشناسی مشهد درسال 1390 درجه حرارت روستای نغندر حدود 5/17 درجه سانتی گراد می باشد.که دی ماه با 5/8 درجه سانتی گراد سرد ترین ماه سال وتیر ماه با 4/28 درجه سانتی گراد گرمترین ماه سال می باشد.

  متوسط حداکثر گرمترین ماه سال تیربا 45 درجه سانتی گراد ومتوسط حداقل سردترین ماه سال با      7/3- درجه سانتی گراد در ماه دی بوده است.

  حداکثر مطلق درجه حرارت در روستا نغندردر ماه تیربا 2/36 درجه سانتی گراد وحداقل مطلق درجه حرارت در ماه دی با  5/2 درجه سانتی گراد به ثبت رسیده است.(منبع:سازمان هواشناسی سینوپتیک مشهد)

   

   

   

  -3-4- 1بارش ورطوبت:

  متوسط بارندگی این روستا حدود 7/251  میلی متردر طول سال می باشد در این منطقه بارندگی هامعمولا از اوایل پاییز شروع می شود وتا اواخر بهار ادامه می یابد نوع باران در فصول پاییز وبهار عمدتا به صورت باران ودر فصل زمستان به صورت برف می باشد.

 • چکیده...............................الف

  فهرست.........................................ب

  -1فصل اول:ویژگیهای طبیعی روستای نغندر..............................

  مقدمه...........................................2

  1-1-معرفی اجمالی شهرستان مشهد:       ...................2

  1-2-تقسیمات کشوری مشهد........................3

  1-3- شناخت وضع موجود روستای نغندر........3

  3-1-1- موقعیت جغرافیایی .........................3

  3-2-1- تاریخچه ووجه تمسیه روستا:...............4

  3-3-1- تقسیمات کشوری نغندر .........................4

  4-1- ویژگیهای اقلیمی منطقه نغندر :.............5

  1-4-1- آب وهوا:............................5

  2-4-1 دما:..................................5

  3-4- 1بارش ورطوبت:..........................6

  3-5-1بادها:....................................7

  5-1- ویژگی منابع آب روستا:..................7

  6-1- ویژگیهای منابع خاک منطقه.................8

  ب

  7-1- ویژگیهای پوشش گیاهی منطقه.....................8

  2فصل دوم:ویژگیهای جمعیتی روستای نغندر.........10

  مقدمه..............................................10

  2-1ترکیب جنسی وسنی روستا....................10

  2-1-1- تعداد جمعیت روستای نغندر .............10

  2-2-1-تراکم جمعیت:.......................10

  2-2- توزیع وترکیب جمعیت:......................10

  2-3 سطح سواد وآموزش:...........................12

  2-4- وضعیت فعالیت و اشتغال..................13

  2-5- بررسی تحولات جمعیتی (زادو ولد- مرگ ومیر- مهاجرت )..........14

  2-5-1الف: زاد وولد.........................15

  2-5-2باروری:…………………...................15 

  2-5-3مرگ میر ……………….....................15

  2-5-4مهاجرت:....................................16

  2-6- پیش بینی جمعیت (برآورد جمعیت)..............16

  2-7مسائل تاریخی – ویژگیهای فرهنگی (قومیت،مذهب،زبان)..16

  3-فصل سوم:ویژگیهای اقتصادی روستای نغندر.............19

  ج

  مقدمه.............................19

  -1-3الف:کشاورزی...............................20

  3-1-1- موقعیت ووسعت اراضی روستای نغندر.......20

  3-2-1- منابع تامین آب زراعی..................21

  -3-2- مالکیت اراضی روستا.......................21

  3-2-1بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا....22

  3-2-2-مالکیت خصوصی:..........................22

  -32-3مالکیت دولتی:.........................22

  -3-2-4مالکیت عمومی (مشاع):................22

  3-2-5مالکیت وقفی:............................23

  3-3- محصولات عمده کشاورزی..............................25

  3-3-1زراعت وباغداری..........................25

  3-3-2دامداری:..................................27

  ......................................28

  ب:صنعت:.............29

  ج:خدمات..................30

  جمع بندی وضعیت اقتصادی نغندر......................37

  شغل های پیشنهادی روستای نغندر.........................37

  نتیجه گیری..........................................38

  جدول شماره یک.........................................6

  جدول شماره دو…..............................11

  جدول شماره سه...............................13

  جدول شماره چهار......................................14

  جدول شماره پنج.................................. 24

  جدول شماره شش..................25

  جدول شماره هفت.....................................26

  جدول شماره هشت...........................29

  جدول شماره نه........................................34

  جدول شماره ده...........................................40

  نمودار2-1................................11

  نمودار2-2-............................14

  نمودار3-1-.............................24

  منابع.............................................42

کلمات کلیدی: روستا - روستای نغندر - نغندر

چکیده: در کشورهای جهان سوم برنامه ریزی یعنی توسعه شهرها وتوسعه شهرها یعنی برنامه ریزی. تا این اواخرمنظورنهایی وهدف نهایی برنامه ریزی در کشور ما مثل همه کشورهای جهان سوم یعنی توسعه شهرها.اگر چه این برنامه ریزی به بهای از بین رفتن روستاها ونیمی از جمعیت کشور ما تمام شد غافل ازاینکه توجه به پدیده روستا در غالب هر برنامه ریزی منطقه ای از اولویت و اهمیت خاصی برخورداراست.تهیه طرح هادی ...

برقراري عدالت اجتماعي،رفع فقرومحروميت ،رشدوتوسعه يکپارجه نواحي مختلف وبخصوص روستاهاي کشورمان،ازمهمترين اولويت هاي اساسي کارشناسان وبرنامه ريزان توسعه در سالهاي اخيردرايران به شمار مي رود.به همين جهت رشد وتوسعه مناطق روستاي وبهبود شرايط زندگي ساکنين

چکیده برقراری عدالت اجتماعی،رفع فقرومحرومیت ،رشدوتوسعه یکپارجه نواحی مختلف وبخصوص روستاهای کشورمان،ازمهمترین اولویت های اساسی کارشناسان وبرنامه ریزان توسعه در سالهای اخیردرایران به شمار می رود.به همین جهت رشد وتوسعه مناطق روستای وبهبود شرایط زندگی ساکنین سکونتگاهای روستایی همواره مورد توجه بنیادمسکن انقلاب اسلامی ودیگر نهادها وسازمانهای متولی عمران روستایی قرار داشته است.هریک از ...

مشهد از شهرستان‌هاي استان خراسان مي‌باشد که در شمال اين استان واقع شده است. اين شهرستان از شمال به شهرستان کلات نادري از غرب به چناران و نيشابور و از جنوب به تربت حيدريه و فريمان واز شرق به تربت جام و سرخس محدود مي‌شود. مشهد داراي وسعت 10538 کيلومت

سازمان در صنعت روستایی بافندگی به منظور فروش صورت می گیرد .داشتن ماشین بافندگی امتیاز بارز وآشکار دارد:بافندگی در هر زمانی امکان پذیر می باشد و همزمان می توان چشم از بچه ها برنداشت و مراقب آنها بود.داشتن شغل پاره وقت برای زنان به منظور افزایش در آمد خانواده سود مند است.مواد خام بافندگی ازطریق مختلف تهیه می شود.ممکن است خانواده دارای گوسفند باشد و مواد خام خود را از طریق دام خود ...

الف: شناسایی محیط جغرافیایی هویت روستا روستای پرگو در فاصله 9 کیلومتری جاده پونیک ( سیانه) – گنجگاه در بخص سنجبد غربی خلخال که به شهرستان کوثر تغییر نام یافتند. و در میان دو کوه مرتفع گوننی (مطلع آفتاب) در شرق و قوزنی و مستقل آفتاب در غرب واقع شده‌است و براساس اسناد حدود ماسه‌های قدیمی این روستا از آبادیهای بسیار کهن منطقه خلخال بوده‌است. آشنایی با منطقه خلخال خلخال یکی از ...

مقدمه چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد ]1[. اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب ...

اهداف اين نوشته در بررسي و تحليل تغيير کاربري اراضي روستايي – شهري، با استفاده از سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي مي‌باشد. در اين مطلب، 2 مطالعه چند زمانه در 2 سايت (مکان) مختلف اداره شده است. اولين سايت شامل سه شهر در Morcco، و دمين سايت د

همانطور که مستحضر هستيد، ايران يکي از 10 کشور بلاخيز جهان است که هر ساله خسارات مادي و جاني بسيار سنگين را متحمل مي شود. اکثر زلزله هاي گذشته ايران بيشتر از ماهيتي روستايي برخوردار بوده و سازه هاي آسيب ديده و خراب شده عموماً ساز هاي يک طبقه خشتي،

مقدمه در فلسفه علم جغرا فیا گفته می شود که این شرایط جغرا فیایی است که موجب بوجود آمدن تمدن یا از بین رفتن تمدنی می شود.با فته های هر منطقه ویژگی های خاص خود را دارند که با بافته های مناطق دیگر بسیار متفاوت است. از لحاظ شیوه بافت رنگ و رنگرزی طرح ونقشه در هر منطقه هدف شناخت و معرفی و ثبت و ضبط آنها بسیار ضروری است. اردبیل ازجمله مناطقی است که با وجود موقعیتی که در کشورداشته فرش ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول