دانلود تحقیق سیستم خبره رفع اشکالات شبکه

Word 85 KB 26887 10
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • با گسترش کاربرد فناوری اطلاعات، سیستم های تصمصم گیری پیشرفته و یا به طور کلی تصمصم گیری های مبتنی بر رایانه، اهمیت بسیار زیادی یافته اند. در این زمینه سیستم های خبره به عنوان یکی از مهمترین بخشی های هوش مصنوعی نقش مهمی را ایفا میکنند. تفاوت سیستم خبره با فرد متخصص در این است که سیستم خبره از عواملی مانند استرس و موقعیت های احساسی محفوظ میماند.

  امروزه تمایل کاربران کامپیوتر به در دسترس بودن، کارآمد بودن و امنیت شبکه ها در حال افزایش است.فعالیت بسیاری از شرکت ها به شبکه وابسته است.از طرف دیگر فرایند مدیریت شبکه روز به روز دشوارتر می شود و دانش تشخیص عیوب پیچیده تر می شود.در این مقاله با تمرکز بر روی مشکلات شبکه، یک سیستم خبره رفع عیب شبکه محلی LAN ارائه می شود.ابزار استفاده شده برای ساخت سیستم، سیستم خبره مبتنی بر قاعده می باشد.

    مقدمه:

  وقتی سازمانی با تصمیم پیچیده ای مواجه است، به متخصصین برای رفع مشکل کراجعه می کند. متخصیصنی که سازمان انتخاب می کند دانش خاصی در محدوده مشکل پیش آمده دارند. آن ها از هزینه ها ، میزان موفقیت گزینه ها و فواید آن ها آگاهی دارند(توربان و دیگران 2007). هرچه موقعیت پیچیده تر باشد، تخصص بیشتری مورد نیاز خواهد بود.سیستم خبره در تلاش است تا توانایی های انسانی را در رفع مشکل و حل مسائل را تقلید کند. در این شرایط تخصص از متخصص به کامپیوتر منتقل می شود. سپس کامپیوتر مانند یک انسان به افراد غیر متخصص نیز مشاوره می دهد. با توجه به روند رو به افزایش پیچیدگی ها در دنیای کنونی، افزایش به کارگیری سیستم های خبره در سیستم قابل مشاهده است.

  یکی از زمینه هایی که همواره با پیچیدگی های خاصی همراه است، بحث شبکه می باشد.سازمان هایی که کسب و کار آن ها از طریق شبکه انجام می شود، بیشتر با مشکلات آن سروکار دارند. مشکلاتی مه باعث تاخیر، کندی ارتباط و در نتیجه افزایش هزینه های سازمان می شود، از این دسته هستند.با توجه به فاصله فیزیکی قرار گرفتن کامپیوترها در یک شبکه کامپیوتری این شبکه ها به دو گروه تقسیم می شوند: شبکه محلی LAN و شبکه گسترده WAN. از شبکه محلی بیشتر در موتردی که کامپیوترها در فواصل کوتاهی از یکدیگر قرار دارند،استفاده می شود. مانند محدوده فضای یک ساختمان یا یک سازمان. در این شبکه ها کانال های ارتباطی ممکن است از کابل های کواکسیال بوده و برای ارسال و دریافت داده ها کارت شبکه به کار رود(سعادت، 1382). هر شبکه گسترده از چندین شبکه محلی تشکیل شده است. به دلیل اهمیت شبکه محلی و کاربرد زیاد آن در سازمان ها و شرکت ها(انزالی، 1376)،لازم است تا مشکللات این شبکه ها و فرایند رفع عیب این شبکه ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت شبکه محلی در کسب وکارها و پیچیده تر شدن فرایند رفع عیب این مقاله بر ساخت سیستم خبره رفع عیب متمرکز شده و اهمیت آن را در نظر گرفته است.شاختار مقاله بدین شرح می باشد که ابتدا مراحل ساخت سیستم مطرح می شود، سپس اجزای سیستم رفع عیب شبکه بیان می شود و در انتها مثالی عملی از نحوه کارکرد سیستم عنوان می شود و در نهایت در بخش نهایی مقاله نتیجه گیری عنوان می شود.

   

   

  تبیین مسأله:

   شاهراه ارتباطی سازمان ها و شرکت ها با دنیای بیرون شبکه ها می باشد و بدون این ارتباط امکان تبادل اطلاعات از بین خواهد رفت. یکی از مهم ترین انواع شبکه، شبکه محلی است که به طور گسترده ای در کسبو کارهای کوچک و در واحد های سازمانی اغلب بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه محلی از طریق به اشتراک گذاشتن تجهیزات، ارسال پیغام، به اشتراک گذاری پایگاه داده ها و مدیریت بهینه نرم افزار، موجب افزایش کارآیی و اثر بخشی سازمان می شود(انزالی، 1376). رفع عیب شبکه به مراتب پیچیده تر از رفع عیب کامپیوترهای شخصی است، زیرا مشکل ممکن است از چندین کامپیوتر یا دستگاه های مختلف ناشی شود.مهارت عیب یابی ترکیبی از دانش تجربی و دانش تخصصی درباره سخت افزار و نرم افزار شبکه می باشد(والاس، 2001). برای این که شبکه ای ایمن و بدون مشکل داشته باشیم لازم است تا مسئولین شبکه در مواقع پدید آمدن مشکل به سرعت اقدام کرده و مشکل را سناسایی کرده و سپس آن را حل کنند. در غیر این صورت هزینه های زیادی بر سازمان تحمیل خواهد شد. بنابراین سیستم کارآمد و خبره ای نیاز است مه به متخصص شبکه در عیب یابی سریع شبکه کمک کند تا بون اتلاف ئقت و منابع به رفع عیب بپردازد. علاوه بر این با استفاده از این سیستم خطا های انسانی کاهش خواهد یافت. در این مقاله به دنبال طراحی یک سیستم خبره برای رفع عیب شبکه محلی(LAN) هستیم که در زمان وقوع مشکل، با استفاده از دانش تخصصی به مسئول شبکه در رفع مشکلات یاری کند.

  مراحل ساخت سیستم:

  یک سیستم خبره یک نرم افزار کامپیوتری است و به عبارتی یک سیستم اطلاعاتی است بنابراین توسعه آن هم از فرایند توسعه نرم افزار، پیروی میکند. موجود بودن پوسته های سیستم خبره و دیگر ابزارهای توسعه نمونه سازی سریع, توسعه سیستم را امکان پذیر میسازد(توربان و دیگران، 2007). استفاده از نمونه سازی برای توسعه سیستم خبره شامل 6 فاز اساسی می باشد(توربان و دیگران، 2007):
  فاز1: شروع پروژه
  فاز2: تحلیل و طراحی سیستم
  فاز3: نمونه سازی سریع و نمایش نمونه سازی
  فاز4: توسعه سیستم
  فاز5: اجرا
  فاز6: پس از اجرا
  در فاز 1 مشخص شد که طراحی چنین سیستمی مقرون به صرفه می باشد و مفهومی صورت گرفت و چگونگی حل مشکل توسط سیستم مشخص شد. اجزای سیستم، منابع دانش، محسط توسعه سیستم و کاربران سیستم نیز در این فاز تعیین شد. در ادامه و فاز 3 نمونه سازی سریع با تعداد محدودی قاعده صورت گرفت. در فاز 4 توسعه سیستم انجام شد که این فاز درواقع تکمیل کننده فاز قبلی می باشد. فاز 5 که فاز اجرا می باشد، شامل پذیرش کاربران  و مستند سازی می باشد. فاز 6 دربرگیرنده فعالیت های نگه داری، بهبود و ارزیابی سیستم است.

چکیده : با گسترش کاربرد فناوری اطلاعات، سیستم های تصمصم گیری پیشرفته و یا به طور کلی تصمصم گیری های مبتنی بر رایانه، اهمیت بسیار زیادی یافته اند. در این زمینه سیستم های خبره به عنوان یکی از مهمترین بخشی های هوش مصنوعی نقش مهمی را ایفا میکنند. تفاوت سیستم خبره با فرد متخصص در این است که سیستم خبره از عواملی مانند استرس و موقعیت های احساسی محفوظ میماند. امروزه تمایل کاربران ...

اصول بر مبنای علمی حرف اول تیلور بود. او گفت کار تخصصی انجام دهید و به ازا کار بیشتر پاداش ایراد: تیلور آدمها را ماشین فرض کرد. برای رفع این ایراد ؟؟ نئوکلاسیک بوجود آمد. مشکلات این مکتب این بود که اجزا هر کدام به سمت خودش می رفت مثلا اگر شهرداری، دانشگاه،‌ بیمارستان و … را در نظر بگیرم هر کدام کار خود را میکرد بری رفع این کمبود تفکر سیستمی نیاز داریم. این تفکر می خواهد: اجزا را ...

استراتژي طراحي شبکه استفاده از شبکه هاي کامپيوتري در چندين سال اخير رشد و به موازات آن سازمان ها و موسسات متعددي اقدام به برپاسازي شبکه نموده اند. هر شبکه کامپيوتري مي بايست با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان ، طراحي و در ادامه پياده سازي گردد

? تقسيم بندي بر اساس توپولوژي . الگوي هندسي استفاده شده جهت اتصال کامپيوترها ، توپولوژي ناميده مي شود. توپولوژي انتخاب شده براي پياده سازي شبکه ها، عاملي مهم در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود. انتخاب يک توپولوژي خاص نمي تواند بدون ارتب

در چند دهه ابتدايي پيدايش، از شبکه هاي کامپيوتري بيشتر توسط پژوهشگران دانشگاه وبراي ارسال نامه هاي الکترونيکي و يا توسط کارمندان شرکتها براي به اشتراک گذاري چاپگر، استفاده مي شد. در چنين شرايطي، امنيت شبکه از اهميت چنداني برخوردار نبود. اما اکنون که

در شبکه کامپيوتري براي کاهش پيچيدگي هاي پياده سازي، آن را مدل سازي ميکنند که از جمله ميتوان به مدل هفت لايه OSI و مدل چهار لايه TCP/IP اشاره نمود. در اين مدلها، شبکه لايه بندي شده و هر لايه با استفاده از پروتکلهاي خاصي به ارائه خدمات مشخصي ميپردازد.

نگهداري شبکه ي فاضلاب شناسايي هدف اصلي از نگهداري شبکه فاضلاب در واقع تميز نگهداشتن و جلوگيري از بروز گرفتگي در فاضلابروهاست . بايد توجه داشت که گر چه سيستم جمع آوري فاضلاب همواره درون زمين بوده و از نظرها پنهان است ولي به هيچ وجه خود به خود تميز ن

شناسایی هدف اصلی از نگهداری شبکه فاضلاب در واقع تمیز نگهداشتن و جلوگیری از بروز گرفتگی در فاضلابروهاست . باید توجه داشت که گر چه سیستم جمع آوری فاضلاب همواره درون زمین بوده و از نظرها پنهان است ولی به هیچ وجه خود به خود تمیز نشده و نگهداری لازم دارد . چه شبکه فاضلاب نیز مانند سایر ابنیه ها فرسوده شده ، سایش می یابد و گرفته شده و بالاخره به مرور زمان خراب می گردد . از طرفی با در ...

گنو/لينوکس با ويندوز چه تفاوتي دارد؟ يکي از نخستين سوالاتي که در ذهن هر کاربري که به تازگي نام گنو/لينوکس به گوشش خورده است، مطرح مي‌شود، اين است که خوب گنو/لينوکس چه تفاوتي با ويندوز دارد؟ من در اين مقاله قصد دارم بدون اينکه وارد مسائل خيلي فني شوم

اين مقاله سيستم‌هاي عاملي که براي PDA ها (Personal Digital assistants) استفاده مي‌شود را، ‌توصيف مي‌کند. سه سيستم با نامهاي Windows CE ،‌Palm OS ، Symbian OS مورد بحث قرار گرفته‌اند. در ابتدا خصوصيات عمومي سيستم‌هاي عامل PDA معرفي شده‌اند سپس تفاوته

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول