دانلود گزارش کارآموزی نقشه برداری ،راهسازی ،روکش آسفالت،پل سازی

Word 45 KB 278 29
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • حمل ونقل از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد هر کشور است لذا فرایند توسعه اقتصادی یک کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو شرایط وموقعیت این بخش یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه محسوب می گرددودر واقع حمل ونقل نیروی محرک توسعه کشور می باشد .

  با توجه به نقش و اهمیت حمل ونقل د ربرنامه توسعه جایگاه این بخش از نقطه نظر سرمایه گذاری در برنامه های مختلف عمرانی از اهمیت خاصی برخوردار است وبر توسعه سایر بخشهای اقتصادی همانند کشاورزی وصنعت نیز تاثیر بسیار مهمی خواهد گذاشت .

  توسعه تکنولوژی ساخت تجهیزات اجرایی راه ،تولید مصالح مرغوب ،تولید انواع قیر وافزودنیهای ان از یک طرف و افزایش ترافیک جاده ها ووزن کامیونها از طرف دیگر در شریط حاظر ضرورت طراحی و ساخت جاده های با کیفیت بالا را می طلبد.

  اداره راه وترابری بعنوان متولی ساخت ، توسعه ،نگهداری واصلاح راههای اصلی وفرعی کشور وظیفه بسیار سنگین ومهمی را بر عهده دارد .اینجانب در طول مدت کارآموزی در قسمتهای مختلف آن واز نزدیک فعالیت داشته ولازم میدانم از همکاری وراهنمایئهای کلیه عزیزان بخصوص ازآقای مهندس آزادی مقدم که با توجه به مشغله کاری به سوا لات بنده پاسخ میدادند تشکر وقدر دانی نمایم .

  فصل اول – آشنایی کلی با مکان کار آموزی

  وزارت  راه وترابری در سال 1300 تحت عنوان وزارت طرق وشوارع فعالیت خود را در زمینه احداث راه ای بین شهری بمنظور تسهیل برقراری ارتباط سریع با توجه  به واردات وسایل نقلیه موتوری به داخل کشور آغاز نمود.

   

  مهندسی

  فصل دوم- ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز

  با توجه به اینکه وظیفه اصلی اداره راه وتربری احداث ،توسعه ونگهداری راههامیباشد لذا فعالیتهای آن با رشته اینجانب کاملاً منطبق و سازگار می باشد.

   کار آموزاینجانب در معاونت راه های روستایی اداره کل راه وترابری بوده ودر قسمتهای مختلف آن از جمله نقشه برداری ، کار با کامپیوتر جهت ورود اطلاعات نقشه برداری با برنامه road سرکشی از پروژه های در دست اجرا بهمراه ناظر عالیه همکار ی با واحد طرح وبرنامه جهت پیگیری موافقتنامه های عمرانی.

  معاونت راه روستایی اداره کل راه وترابری دارای واحدهای زیر می باشد

  واحد طراحی ومطالعات، وظیفه طراحی انواع پل های دالی لوله ای در دهنه ها ی مختلف وهمچنین دیوار هی حائل را بر عهده دارد،همچنین مطالعات شبکه راه ها جهت جمع آوری اطلاعات مربرط به آمار راهها وتعیین اولویت بندی وتراکم آن در سطح شهرستانها .

  واحد نقشه برداری ،  وظیفه مسیر یابی ،میخکوبی وتهیه پروفیلهای طولی وعرضی وحجم عملیات خاکی را بر عهده دارد.

  واحد نگهداری کار اولویت بندی و اجرا ونگهداری راههای آسفالته وشوسه را بر عهده دارد که شامل خط کشی محورهای آسفالته نصب علائم ایمنی وگاردریل ،لکه گیری وروکش محورهای آسفالته تیغه زنی شن ریزی و پاک کردن کانالها و ورودی وخروجی پلها را بر عهده دارد .

  واحد نظارت ،کنترل کیفی اجرا پروژه های در دست اقدام وهمچنین بررسی صورت وضعیتها وصورتجلسات پیمانکاران را بر عهده دارد.

  واحد طرح وبرنامه ریزی ،وظیفه اولویت بندی پروژه ها ،پیگیری اخذ موافقتنامه ها از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ،تهیه آمار وعملکرد وپیشرفت فیزیکی ،طرح زمانبندی اجرا پروژه ها را بر عهده دارد.

   

   

   

   

   

   

   

  فصل سوم –آزمون آموخته ها ونتایج

   

  -بازدید از نصب پل بیلی

  این نوع پل از نوع پلهای اظطراری است که توسط ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت . این پل فلزی از نوع پیش ساخته وبصورت خرپا بوده که قطعات آن بوسیله افرادبا دست وبدون نیاز به جرثقال بوسیله پین وپیچ ومهره به هم وصل می شوند.

  ستاد حوادث غیر مترقبه استان بمنظوربرقراری ارتباط در موقع ضروری نظیر وقوع سیل ،زلزله   که منجر به تخریب پلهای موجود می گردد اقدام به خرید آن  از  شرکت ماشین سازی اراک نمود.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مزیت استفاده از پل

  سبک بودن وزن قطعات پل بگونه ای که همه قطعات آن بوسیله افرا د قابل جابجایی میباشد.

  قابلیت ساخت پل به طولهای مختلف .

  اتصال قطعات پل بدون نیا ز به جوشکاری و….

  نصب سریع وآسان پل بدون نیاز به جرثقال ودستگاههای دیگر

  قابلیت ساخت پل بصورت یک ویادو ردیفه جهت  تحمل با رهای مختلف

  قطعات پل

  تیرهای اصلی

  خرپاهای کناری

  عرشه

  ورودی وخروجی پل

  وسایل نصب پل (بلبرینگ ، چکش آچار ،…… )

  مهار بند

  گوه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مونتاژ ونصب پل

  قبل از شروع به ساخت پل باید محل فرود ابتدا وانتهای بوسیله بیل وکلنگ ویا لودر وگریدر مسطح شده و محیط اطراف ساخت پل را پاکسازی نمائیم .

  همچنین محل نشست تکیه گاههای پل را بوسیله بتن مسلح ویا غیر مسلح آماده نمائیم

  زمین دو جناح پل را بایدمسطح نمائیم معمولاً جناحی که پل در آن ساخته می شود را باید به اندازه طول پل مسطح وآماده نمائیم.

   نقطه شروع بکار مونتاژ پل ساخت دماغه پل میباشد.دماغه که بوسیله دو عددگوه که د رپایین وبین خرپا قرار دارد ساخته میشودکه بعد از ساخت ونصب پل جمع میشود.

  تیرهای اصلی را در راستای پل قرار داده وخر پاها را درون آن قرار می دهیم .در روی تیرها زائده هایی بطول دو سانتیمتر جهت قرار گیری صحیح خر پا قرار دارد بعد از اینکه خر پا بر روی تیر ود رجای خود قرار گرفت بوسیله پین آنرا در جای خود محکم می کنیم،برای جلوگیری از خروج پینها فنر هایی را در سوراخ پین قرارمیدهیم .

  خرپاها را بسته به مقدارماکزیم باری که باید از روی پل عبور کند به چند روش نصب می کنند.

  خر پاهای یک ردیفه یک طبقه

  خر پاهای دو ردیفه یک طبقه

  خرپاها ی دو ردیفه دو طبقه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بعد از اینکه خر پاها را بر روی تیرها سوار ودودهنه از پل را آماده نمودیم ،دماغه را بر روی بلبرینگها قرار داره و به ساخت پل ادامه میدهیم .بعد از ساخت سه یا چهار دهنه شروع به هل دادن پل به سمت جلو می کنیم .باید توجه کنیم که جهت جلوگیری از سقوی پل درون دره باید با توجه به محل قرار گیری تکیه گاهها وتعداد دهانه های فرستاده شده وتعداد دهانه های مانده بر ساحل محسبات را انجام داده تا از سقوط پل جلوگیر شود.

  معمولاً طول کلی پل را به اندازه یک ونیم برابر طول واقعی پل ساخته وبعد ازفرستادن پل بر روی محل خود و سوار شدن طرف دوم پل به جناح مقابل دماغه ودهنه های اضافه را باز می کنند.

  بلبرینگها یی که پل را هدایت می کننددارای قفل ضامن بوده که حرکت پل را کنترل می کنند.بعد از نصب خر پا ها بر روی تیرها دهنه قاب را بوسیله دو عدد نبشی شبیه باد بند ضربدری مهار میکنیم .

  بعد از ساخت ونصب پل بر روی دره عرشه پل را که بصورت صفحات 5/1 ×75/.میباشد در محل قرار داده و ورودی وخروجی پل را که بصورت رمپ می باشد د رجای خود قرارمیدهیم .  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نرم افزار مهندسی ROAD

  این مجموعه نرم افزار بر اساس سه اصل سادگی ، ارتباط با کار بر ، دقت وسرعت عمل د ردر یافت اطلاعا ت ونهایتاً وسعت زمینه کار برای فرا گیری کلیه مراحل طراحی یک راه تهیه وتدوین شده است و داری هفت بخش اساسی است که ذیلاً در باره هر بخش توضیح مختصری داده می شود.

  دریافت اطلاعات اولیه از کار بر

  معمولاً بسته های نرم افزاری بدو طریق اطلاعات را از کار بر دریافت می کنند روش اول بصورت پرسش وپاسخ میباشد. د روش دوم کاربر اطلاعات موردنیاز را با فرمت خاصی  در یک فایل اطلاعاتی قرارمیدهد ،سپس با دادن نام فایل مربوطه اطلاعات به برنامه منتقل می شود. با توجه به اینکه هر کدام از این دو طریق دارای محاسن خاص خود می باشند.لذا هر دوروش در این نرم افزار پیش بینی شده است .

  همچنین اشکال زدایی فایل اطلاعاتی نیز امکان پذیر است.

  ترسیم پروفیل طولی زمین طبیعی

  به علت اینکه ابتدا باید پروفیل طولی زمین طبیعی ترسیم وسپس با توجه به وضعیت آن خط پروژه طراحی شود ،برنامه امکان ترسیم پروفیل زمین طبیعی را بصورت مجزا فراهم آورده است.

  د راین بخش می توان مقیاس های عمودی و افقی ،طول هر شیت ،ابعاد کاد روعناوین جدول (تایتل)نقشه را تعیین کرد.

  طراحی وترسیم پلان مسیر

  نرم افزار ROAD برای طراحی پلان مسیر که شامل مشخصات قوسهای ساده ،مرکب و کلوتوئیدونیز اضافه عرضی وشیب عرضی (دور)می باشدمیتواند بطریق نیمه اتوماتیک و اتوماتیک عمل نمایدو هر گاه لازم باشد با دادن پیغامهای مناسب کار بر را به طراحی بهتر هدایت نموده همچنین پلان را ترسیم ونقاط مهم طرح را به صورت مختصات در جداول آن قرار دهد.

  برای دادن اطلاعات این بخش نیر میتوان اطلاعات را بصورت پرسش وپاسخ واردنمود ویا فایل حاوی اطلاعا ت را به برنامه معرفی کر د.

  طراحی وترسیم خط پروژه

  نرم افزار برای طراحی خط پروژه میتواند به سه طریق اطلاعات مربوط به خط پروژه را دریافت کند که عبارتند از روش پرسش وپاسخ ،فایل اطلاعاتی ویا طراحی گرافیکی خط پروژه .

  با استفاده از روش طراحی گرافیکی کار بر میتواندبا مشاهده خط زمین وخط پروژه برروی صفحه تصویر ، اثرات تغییر خط پروژه را بر سطوح خاک بر داری وخاکریزی حاصله در نظر گیرد و خط پروژه بهینه را طراحی نماید.

  در طراحی قوسهای قائم کار بر میتوند از قوسهای دایره ،سهمی ویا هر دونوع استفاده نماید طراحی مشخصات قوسهای قائم میتواند بصورت نیمه اتوماتیک ویا اتوماتیک انجام گیر د.

  در این بخش کار بر میتواند آبروها پلها ،تونلها ومتون توضیحی را در یک فایل اطلاعاتی قرار دهد تا برنامه انها را در ترسیم پروفیل طولی منعکس نماید.

  طراحی وترسیم مقاطع عرضی و محاسبه سطوح و احجام آنها

  پروفیلهای عرضی که توسط این نرم افزار قابل ترسیم می باشندمیتوانند مربوط به هر نوع راه ،بزرگراه  ویا راه آهن باشند.

  کار بر میتواند مقطع یا مقاطع عرضی تیپ دلخواه مورد نظر خود را با کمک نرم افزار طراحی نماید.در این بخش جداول مربوط به احجام وسطوح ونیز دیوارهای حائل محاسبه وایجاد میشوند.

  کار بر میتواند در یک مسیر از چندین مقطع تیپ عرضی استفاده کند ونیز هر گاه لازم باشد از محاسبه وترسیم قسمتهایی از مقطع عرضی (پلها ،تونلها و….)صرفنظر کند.

  همچنین می توان برای برداشت خاک نباتی وپوسیده (دکاپاژ)عمقهای مختلف در نظر گرفت و آنها را دریک فایل قرارداد تا برنامه از آنها استفاده نماید.

  منحنی بروکنر در صورت نیاز کاربر نیز میتواند در این بخش رسم شود.

  ترسیم پلان

  کار بر میتواندبه کمک برنامه با استفاده از پلان چند مسیر طراحی شده یک پلان کلی ترسیم نماید که این امکان برای طراحی وتر سیم پلان تقاطع های همسطح وغیر همسطح مناسب بوده وبا توجه به مختصاتی بودن اطلاعات میتوان با استفاده از جداول وتهیه لیستهای نقاط مختصاتی موردنیاز در اجرانیز از پلان ترسیم شده استفاده نمود.

  ترسیم خط زمین مقاطع عرضی

  چنانچه کاربر تنهانیاز به ترسیم خط زمین مقاطع عرضی داشته باشدبرنامه کمکی امکان رسم این مقاطع را با مقیاس دلخواه فراهم می آورد    .

   

 • فهرست :                                  

  - مرحله اول آشنایی کلی با مکان کار آموزی 5
  1-1-تاریخچه سازمان 5
  1-2- نمودار سازمانی وتشکیلاتی 5
  1-3- نوع محصولات تولیدی یا خدماتی 6
  1-3-1- ترسیم کروی زمین 7
  1-3-2- اسکیز کردن 7
  1-3-3- کشیدن طرح اصلی 7
  1-3-4- اعمال کردن تغیرات احتمالی 7
  1-3-5- تاًئید طرح 8
  1-3-6- ترسیم نقشه 8
  1-3-7- تصویب نقشه 8
  1-3-8- محاسبه نقشه 8
  2- مرحله دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز 10
  3-1- موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی …………… 10
  3-2- بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی 10
  3-3- امور جاری در دست اقدام 11
  3- مرحله سوم : آزمون آموخته ها و نتایج 12
  3-1- پلان همکف 13
  3-1-1-اجرای پلان همکف 13
  3-1-2- اجرای پلان زیرزمین 14
  3-1-3- اجرای پلان اتاق روی پارکینگ 15
  3-2- برش های عمودی 15
  3-2-1- برش طولی 16
  3-2-2-برش عرضی 16
  3-3- نماها 17
  3-3-1-نمای جلوی ساختمان 17
  3-4-پلان شیب بندی 18
  3-4-1-تصویر پلان شیب بندی 18
  3-5-پلان تیرچه و بلوک 19
  3-5-1-تصویر پلان تیرچه و بلوک همکف 19
  3-5-2-تصویر پلان تیرچه و بلوک زیرزمین 20
  3-5-2-تصویر پلان تیرچه و بلوک اتاق روی پارکینگ 20
  3-6- پلان پی کنی و گود برداری 21
  3-6-1-تصویر پلان پی کنی و گود برداری همکف 21
  3-6-2-تصویر پلان پی کنی زیر زمین 22
  3-7-پلان موقعیت یا سایت پلان 23
  3-8-دتایل ها 24
  3-8-1- جزئیات شناژهای قائم و افقی 24
  3-8-2-اجرای ناودانی پشت بام 25
  3-8-3- جزئیات اتصال ستون به فنداسیون 25
  3-8-4-تصویر اجرای دیوار حمال داخلی 26
  4 - فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی 27
  5-فرم های پیشرفت کار آموزی
  6- فرم پایان دوره کارآموزی

   


  منبع:

  ندارد.

گردش کار: آقاي حسين منظوري که موجر مغازه آقايان يعقوب روسي و حسين تبريزي بوده است نسبت به تعديل اجاره بهاي مغازه ايي که مالک آنها مي باشد دادخواست تعديل اجاره بها داده اند. دادگاه تشکيل گرديده و رياست دادگاه پس از استماع عرايض خواهان و خواندگان نظ

مقدمه در این گزارش باتوجه به زمان مربوط به کارآموزی مراحل، آماده سازی برای ساخت و قالبندی و آرماتوربندی و بتن ریزی سقفها، تیرها و ستونها انجام شده است. روش ارائه این گزراش به این صورت است که در بخشهایی مستقل تحت عناوین مصرفی کلی پروژه آرماتورگذاری، قالبندی، بتن ریزی و اجرای سقف آورده شده است. این کار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب کارهای مختلف است مثلاً در قالبندی می‌توان به قالبها، ...

بنام خدا دوره کارآموزی را که زیرنظر شرکت ساختمان «ساربتون» که مجری ساخت یک ساختمان مسکونی واقع در عظیمیه کرج است می گذرانم. درطی این مدت عکسهایی از مراحل پیشرفت و ساخت این ساختمان گرفتم که در فواصل گزارشها و مطالب جایگزین شده است. اما عملاً شرکت ساختمانی ساربتون که خود کارفرمایان و سهامداران این شرکت می باشند دوره کارآموزی من را برعهده گرفته اند. توضیح اینکه جناب آقای مهندس ...

پيشگفتار ************** شرکت هپکو به عنوان يکي از مهمترين و معتبرترين شرکت ها در زمينه ساخت ماشين آلات راهسازي در ايران مطرح مي باشد که از آن مي توان به عنوان يکي از بهترين مکانها براي کارآموزان ياد کرد.کارآموزان مي توانند براي فراگيري و ت

امروزه با توجه به تحولات جهاني و توسعه صنعت از طرفي و افزايش جمعيت و تقاضاي رفاه نسبي از طرف ديگر روند مصرف سوخت و انرژي را در جهان به طور سريعي افزايش داده است، به طوري که اگر اين سير صعودي مصرف بنحوي کنترل و بهينه نشود شکي نيست که منابع انرژي موجو

مقدمه: دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خود طریقه انجام کارها راببینند وبه همین دلیل دو واحد رابه همین امر اختصاص داده اند که این واحدها جزو ...

مکان کارآموزی: اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان مقدمه : مدرسه سازی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه ی پایدار هر کشوری می باشد . علی الخصوص در کشور ما که با کمبود فضاهای آموزشی مواجه هستیم . بدین خاطر سازمانی در کشور به عنوان سازمان نوسازی مدارس تشکیل شده است که مسئولیت ساخت و مرمت فضاهای آموزشی را بر عهده دارد . خوشبختانه این سازمان در راستای اهداف عالیه خویش موفق بوده و مدارس ...

مکان کارآموزی: شهرداری منطقه 2 مقدمه: از انجا که بسیاری از مباحث در حیطه تئوری برای دانشجو بیان می گردد و هضم ان در کلاس های تئوری برای دانشجو تقریبا سخت و شاید هم ممکن نباشد لذا این دوره های کاراموزی می تواند تا حد بسیار زیادی دانشجو را در فهم و درک مسایل تئوری کمک نماید و همچنین باعث پیوند مسایل تئوری و اجرایی به خصوص در رشته ی معماری صرفا اجرایی گردد. همچنین این دوره کاراموزی ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

اينجانب رضا عاطفي قبولي سال 1380 رشته حسابداري و حسابرسي مرکز امور مشاوران حقوقي ، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه با شماره پرونده 4592 و پرونده آموزشي شماره 1719 طبق ابلاغيه شماره 835/ک/آ/1719 مورخ 5/3/83 و 83/ک/آ/1719 مورخ 8/6/83 براي انجام دوره کارآم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول