دانلود تحقیق بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

Word 585 KB 28134 137
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت: ۱۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی مؤثر در بروز سوء مصرف مواد پرداخته است. به همین منظور در کنار سؤال اصلی مبنی بر «مقایسه تأثیر عوامل زیستی مؤثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، یک سؤال دیگر با توجه به متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل در افراد معتاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.

  روش پژوهش توصیفی از نوع علمی، مقایسه‌ای وجامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد مستقر در زندان مرکزی اصفهان در سال 1387 و همچنین دانشجویان به عنوان گروه شاهد بوده است. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از معتادین و 60 نفر از افراد عادی بوده که گروه معتادین به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و گروه غیرمعتاد به وسیله روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه 60 سؤالی‌ گری و ویلسون بوده است که از روایی و پایایی مناسبی در تحقیقات قبلی برخوردار بوده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آزمون T و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:

  - تفاوت معناداری بین عوامل زیستی گرایش به سوءمصرف مواد در افراد معتاد و غیرمعتاد وجود دارد.

  - بین عوامل مؤثر بر سوءمصرف مواد مخدر در افراد معتاد و غیرمعتاد بر اساس متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود داشت.

  1 مقدمه

  در این تحقیق برآنیم که سوءمصرف[1] مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار دهم. در این تحقیق بررسی می‌کنیم که به غیر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... عامل دیگری به نام عامل زیستی نیز در سوء مصرف مواد نقش دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که احتمالاً یک بخش ژنتیکی و ارثی برای سوء استفاده از مواد مخدر و سوءمصرف مواد وجود دارد و ابزاری هم در تشخیص ژن‌های ویژه‌ای که اعمال سلول‌های گوناگون و بیوشیمیایی را کنترل می‌کنند. (آی لیشنر[2]، آلن، 1997) همچنین در این تحقیق به مطالعه و بررسی دوقلوها و فرزندخوانده‌ها پرداخته، این مطالعات نشان می‌دهد که آیا استعداد و آمادگی داشتن خانواده به یک بی‌نظمی و اختلال تأثیری در درگیرشدن به آن بی‌نظمی و اختلال را خواهد داشت یا خیر. همچنان که میزان شرب الکل در دوقلوهای همسان 54% و در دوقلوهای غیرهمسان 28% بوده است (کلونینگر[3]، 1988). تنها عامل اجتماعی و ... منجر به سوء مصرف مواد نمی‌شود بلکه عامل زیستی هم در این میان سهم بسزایی دارد درک این نکته که سوءمصرف مواد پیامد یک تغییرات اساسی در عملکرد پیشانی مغز است. بدین معنا است که یک هدف اصلی درمان باید در برعکس کردن و یا جبران نمودن آن تغییرات در مغز مؤثر باشد. این مورد را می‌توان از طریق مداوا یا درمان‌های رفتاری انجام داد و درمان‌های رفتاری عملکرد مغز را در اختلالات روانی دیگر تغییر می‌دهند. اما باید خاطرنشان کرد که سوءمصرف مواد آنقدر‌ها هم ساده نیست. سوءمصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست بلکه یک بیماری مغزی است که محیط‌های اجتماعی در آن دخالت دارند (آی لیشنر، آلن، 1977). پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل خانمانسوز باعث از هم پاشیده‌شدن بسیاری از خانواده‌ها، به انحراف کشیده‌شدن نوجوانان و جوانان، شیوع و گسترش بیماری‌ها و ضررهای فراوان اقتصادی و مرگ و میر گردیده است. در واقع اعتیاد به عنوان یک مشکل همه‌جانه دامنگیر اجتماع انسانی است. اعتیاد در لغت به معنی خود را به عادتی نکوهیده وقف کردن است. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت‌آمیز به ماده مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان‌آور شمرده می‌شود، اعتیاد نام دارد. که اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی است که ریشه در عوامل اجتماعی روانی دارد و متقابلاً بر روان فرد و بر اجتماع اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر رابطه‌ای سه جانبه بین اعتیاد، اجتماع و روان وجود دارد و عمق فاجعه آن‌گاه ظهور بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بلای مذکور نقش مؤثر خود را بر روی نیروی فعال جامعه یعنی جوانان ایفا می‌کند. همچنین براساس مطالعات انجام شده در مناطق مورد بررسی کشور، بیش از 18% زنان مطلقه علت جدایی و طلاق را اعتیاد همسرانشان به مواد مخدر به خصوص الکل ذکر نموده‌اند که میزان فوق در برخی استان‌ها تا مرز 30% نیز گزارش شده است. (رئوفی و رضوی، 1378).

   

  2-1 بیان مساله

  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی پدیده‌ایست استعماری که علاوه بر زمینه‌های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی زمینه‌های شخصیتی، روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلاء به آن از اهمیت زیادی برخوردار است امروزه وسعت این مشکل در جهان چنان گسترده است که لودوینگ سم‌شناس معروف گفته است: اگر غذا را مستثنی کنیم هیچ ماده‌ای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت‌ها شده باشد.

  در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد سبب‌یابی وابستگی به مواد انجام شده است محققین اخیراً در مطالعه مورد مصرف مواد و وابستگی از روش پلی مورفسیم طولی قطعات محدود شده "RFLP"[4] استفاده کرده‌اند و گزارش‌هایی از روابط RFLP منتشر کرده‌اند.

  برای اکثر مواد سوءمصرف، به استثنای الکل، محققین ناقل‌های عصبی با گیرنده‌های عصبی شناسایی کرده‌اند که مواد از طریق آن‌ها اثرات خود را اعمال می‌کنند. برخی پژوهشگران در مطالعات خود این فرضیه را دنبال می‌کنند. که مواد افیونی بر گیرنده‌های مواد افیونی اثر می‌کنند بنابراین در کسی که فعالیت افیونی درون‌زا کم است و مثلاً غلظت آندروفین‌ها در بدنش کم است یا فعالیت آنتاگونیستی افیونی درون را خیلی بالا است ممکن است در معرض خطر ابتلا به وابستگی به مواد افیونی (ترکیبات تریاک) قرار داشته باشد. حتی در کسی که کارکرد گیرنده درونزا در او کاملاً طبیعی و غفلت ناقل‌های عصبی بهنجار است، مصرف طولانی مدت یک ماده مورد سوء مصرف ممکن است نهایتاً سیستم‌های گیرنده را در مغز تغییر دهد. بطوریکه مغز برای حفظ تعادل نیازمند ماده برونزا باشد. چنین فرآیندی در سطح گیرنده ممکن است مکانیسم پیدایش تحمل در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) باشد. با این حال اثبات تغییر میزان آزاد شدن ناقل عصبی در کارکرد گیرنده ناقل عصبی دشوار بوده و تحقیقات جدید بر اثرات مواد بر سیستم پیام برنده دوم و تنظیم ژن متمرکز است (کاپلان و سادوک، ترجمه رضاعی و رفیعی، 1382).

  بررسی الگوهای «موج‌ نمای الکتریک مغز» در بزهکاران یکی دیگر از راهبردهایی است که در چند دهه اخیر مورد نظر بوده است. نابهنجاری الگوی فعالیت الکتریکی مغز در این افراد به دو صورت مشاهده شده است. یکی از نابهنجاری‌ها وجود امواج «آهسته مغزی» است. چنانچه می‌توان گفت که امواج مغزی آنها شبیه امواج مغزی کودکان و بیانگر رشد نایافتگی مغزی است. دومین ناهنجاری، وجود «خیزک‌هایی» در امواج مغزی بزهکاران است. وجود این خیزک‌ها با رفتار پرخاشگرانه و «زود انگیخته» ارتباط دارد، به نحوی که در اغلب افرادی که مرتکب اعمال پرخاشگرانه می‌شوند، این خیزک‌ها مشهود بوده به طور کلی وجود خیزک‌ها در الگوی موج نمای الکتریکی مغز نشان دهنده «نارساکنش وری» «دستگاه کناری» مغز می‌باشد (آی لیشنر، آلن، 1997).

  در تحقیقی که رمضانی (1381) در این زمینه انجام داده‌اند با هدف بررسی بنیادهای زیستی تعیین‌کننده گرایش خودمصرف مواد سعی در ارائه مستند مربوط به یافته‌های این موضوع نموده که در پژوهش حاضر نیز سعی شده است با بسط و بررسی هر چه بیشتر موضوع مطرح شده و با انجام تحقیقات وسیع‌تر در این زمینه این عامل مهم را به طور کامل‌تر مورد توجه قرار دهیم.

  3-1 اهمیت و ضرورت مساله

  از جمله چیزهایی که انسانیت را نه تنها نابود می‌سازد بلکه از بعد حیوانیش هم او را می‌اندازد وانسان را از جماد هم بدتر می‌کند. مساله اعتیاد است. اعتیاد نه تنها قدرت اندیشیدن را که از خصایص انسان است. از آدمی سلب می‌نماید و نیروی عرفان و شناخت او را از بین می‌برد بلکه قوای حیوانی را هم از انسانی می‌گیرد و انسان را تبدیل به موجودی می‌کند که از هر جهت از تمام منافع و استعدادها دور افتاده است.

  یکی از اهداف مشترک تمامی تمدن‌های انسانی دستیابی به توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است از این رو شناخت موانع موجود بر سر راه رسیدن به این هدف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و سلامت اجتماعی، صرف‌نظر از مبنی بودن هنجارها در جوامع مختلف بشری، همواره مدنظر تمام فرهنگ‌ها و نژادها بوده است و تمام متفکران و اندیشمندان و مصلحت خواهان جامعه را بر آن داشته تا برای حفظ جامعه خود از آسیب‌ها و عوارض اجتماعی به هم اندیشی بپردازد و علل و عوامل مختلف این معضل خانمانسوز را بررسی کنند. پیشرفت‌های چشمگیر دو دهۀ گذشته در زمینۀ علوم عصبی و علوم رفتاری، درک ما را از استعمال مواد مخدر و سوءمصرف مواد تا حد زیادی بالا برده است. برخی مدل‌های رفتاری دربارۀ سوءمصرف مواد بیشتر بر رفتار مواد جوئی تاکید کرده‌اند تا نشانه‌های وابستگی جسمی. بنابراین ما باید با این افراد گرفتار در منجلاب سوءمصرف مانند یک بیمار محتاج برخورد کنیم. همانطور که به درمان افسردگی می‌پردازیم به درمان این افراد نیز همت گماشته و آن‌ها را به مثابه یک بیماری بنگریم که نیاز به مراقبت ویژه دارند.

   

  [1] - Drugabuse

  [2] - Ilishner.Alen

  [3] - Cloniengere

  [4] - Restriction Fragment Length Polymorphism

 • فصل اول کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه................................................................................................... 14

  2-1 بیان مساله........................................................................................... 16

  3-1 اهمیت و ضرورت مساله..................................................................... 18

  4-1 اهداف پژوهش..................................................................................... 20

  5-1 فرضیه‌های پژوهش............................................................................. 21

  6-1 تعریف اصطلاحات............................................................................... 21

  الف: تعریف نظری........................................................................................ 21

  ب: تعریف عملیاتی........................................................................................ 21

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  - مقدمه........................................................................................................ 25

  1-2 مباحث نظری........................................................................................ 25

  2-2 سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است......................................... 26

  3-2 سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست................................. 27

  4-2 اصطلاح شناسی................................................................................... 29

  5-2 سوء مصرف و وابستگی به مواد........................................................ 30

  6-2 اعتیاد.................................................................................................... 30

  1-6-2 همه‌گیری شناسی............................................................................ 31

  2-6-2 سبب شناسی................................................................................... 32

  3-6-2 عامل سایکو دینامیک....................................................................... 32

  4-6-2 نظریات رفتاری............................................................................... 33

  5-6-2 وراثت چیست؟................................................................................ 34

  6-6-2 عوامل ژنتیک................................................................................... 36

  7-6-2 عوامل عصبی- شیمیایی.................................................................. 36

  8-6-2 ابتلای همزمان................................................................................. 37

  9-6-2 اختلالات شخصیت ضد اجتماعی.................................................... 38

  10-6-2 افسردگی و خودکشی .................................................................. 38

  7-2 اختلالات وابسته به الکل....................................................................... 39

  1-7-2 همه‌گیری شناسی............................................................................ 40

  2-7-2 فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی........................................................ 40

  3-7-2 شیمی حیاتی یا زیست شیمی........................................................... 42

  4-7-2 آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم............................................. 43

  5-7-2 عوامل شخصیتی و روان شناختی.................................................. 47

  6-7-2 درمان و بازپروری......................................................................... 49

  8-2 اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)................................... 50

  1-8-2 همه گیری شناسی........................................................................... 51

  2-8-2 نوروفارماکولوژی........................................................................... 51

  3-8-2 اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین............................................... 52

  4-8-2 درمان و بازتوانی............................................................................ 53

  9-2 اختلالات وابسته به کافئین................................................................... 54

  1-9-2 همه گیری شناسی........................................................................... 55

  2-9-2 نوروفارماکولوژی........................................................................... 55

  3-9-2 ژنتیک و مصرف کافئین.................................................................. 56

  4-9-2 کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف................................. 56

  5-9-2 عوارض نامطلوب ........................................................................... 57

  6-9-2 درمان.............................................................................................. 58

  10-2 اختلالات وابسته به حشیش............................................................... 59

  1-10-2 همه گیری شناسی........................................................................ 60

  1-1-10-2 شیوع و روندهای اخیر............................................................ 60

  2-1-10-2 نوروفارماکولوژی................................................................... 61

  3-10-2 اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش............................................... 62

  4-10-2 اختلال اضطرابی ناشی از حشیش................................................ 63

  5-10-2 درمان و بازتوانی......................................................................... 63

  11-2 اختلال وابسته به کوکائین................................................................. 66

  1-11-2 همه گیری شناسی........................................................................ 66

  2-11-2 هم ابتلائی..................................................................................... 67

  3-11-2 سبب شناسی................................................................................. 67

  1-3-11-2 عوامل ژنتیک ........................................................................... 67

  2-3-11-2 عوامل اجتماعی و فرهنگی ...................................................... 68

  3-3-11-2 یادگیری و شرطی شدن........................................................... 68

  4-3-11-2 عوامل دارویی.......................................................................... 69

  4-11-2 نوروفارماکولوژی........................................................................ 69

  5-11-2 سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن...................................... 71

  6-11-2 اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین ............................................ 71

  7-11-2 اختلال خلقی ناشی از کوکائین .................................................... 72

  8-11-2 اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ............................................. 72

  9-11-2 اثرات نامطلوب ............................................................................. 72

  1-9-11-2 اثرات بر عروق مغزی.............................................................. 73

  2-9-11-2 اثرات قلبی................................................................................

  -9-11-2 حملات تشنجی............................................................................ 74

  10-11-2 درمان و بازتوانی....................................................................... 74

  12-2 اختلالات وابسته به مواد توهم زا...................................................... 76

  1-12-2 نوروفارماکولوژی........................................................................ 77

  2-12-2 مصرف داروهای توهم زا............................................................ 77

  3-12-2 آثار روان شناختی........................................................................ 78

  4-12-2 مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی...................................................... 79

  5-12-2 اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا.................................. 80

  6-12-2 اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا............................................. 81

  7-12-2 درمان........................................................................................... 81

  13-2 اختلالات مربوط به مواد استنشاقی................................................... 82

  1-13-2 نوروفارماکولوژی........................................................................ 83

  2-13-2 اثرات نامطلوب ............................................................................. 84

  3-13-2 درمان........................................................................................... 85

  14-2 اختلالات مربوط به نیکوتین............................................................... 85

  1-14-2 همه گیری شناسی........................................................................ 87

  2-14-2 بیماران روانی............................................................................... 88

  3-14-2 نوروفارماکولوژی........................................................................ 88

  4-14-2 سبب یابی وابستگی به نیکوتین..................................................... 89

  5-14-2 اثرات نامطلوب ............................................................................. 90

  6-14-2 مزایای بهداشتی ترک سیگار........................................................ 90

  7-14-2 درمان........................................................................................... 91

  1-7-14-2 درمانهای روان شناختی.......................................................... 91

  2-7-14-2 درمانهای روانی- دارویی........................................................ 92

  15-2 اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)................................... 93

  1-15-2 همه گیری شناسی........................................................................ 95

  2-15-2 نوروفارماکولوژی........................................................................ 96

  3-15-2 هم ابتلائی..................................................................................... 97

  4-15-2 سبب شناسی................................................................................. 98

  1-4-15-2 عوامل روانی- اجتماعی........................................................... 98

  2-4-15-2 عوامل ژنتیک و زیستی............................................................ 98

  3-4-15-2 نظریه روانپویشی..................................................................... 99

  16-2 اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)................... 100

  1-16-2 همه گیری شناسی........................................................................ 100

  2-16-2 نورفارماکولوژی.......................................................................... 100

  3-16-2 اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین.............................................. 101

  4-16-2 اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین.................................... 101

  5-16-2 درمان........................................................................................... 101

  2-2 پیشینه تحقیق........................................................................................ 102

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه .......................................................................................................... 105

  1-3 روش تحقیق......................................................................................... 105

  2-3 جامعه آماری تحقیق............................................................................ 105

  3-3 ابزار اندازه گیری................................................................................ 105

  4-3 تعیین حجم نمونه................................................................................. 106

  5-3 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ........................................................ 106

  6-3 تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه.......................................................... 107

  7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................. 108

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  بحث و نتیجه گیری....................................................................................... 121

  1-5 چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟......................................... 121

  2-5 محدودیت های پژوهش....................................................................... 124

  3-5 پیشنهادهای پژوهش............................................................................ 124

  پیشنهادهایی به والدین................................................................................. 124

  پیشنهادهایی به مسوولین ............................................................................ 125

  4-5 محدود کردن دسترسی به دارو.......................................................... 127

  5-5 آموزش و پیشگیری............................................................................. 128

  6-5 بهبود درمان و پژوهش....................................................................... 129

  7-5 توصیه های محافظت کننده.................................................................. 130

  8-5 فهرست منابع:...................................................................................... 133

  منابع فارسی................................................................................................. 134

  منابع خارجی................................................................................................ 135

  ضمیمه ........................................................................................................ 136

   

   

علل گرایش جوانان و نوجوانان به سؤ مصرف مواد اعتیاد آور (ویژه نوجوانان و جوانان ) سلام تا به حال به این مسئله فکر کردین که چطور یک نفر به مواد مخدر معتاد می شه؟ آیا به نتیجه خاصی هم رسیدین یا نه؟ در اینجا علل مختلف گرایش جوانها را به مواد اعتیادآور بررسی می کنیم. بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادرها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه ...

به طور کلی درمان کامل معتادین دو مرحله دارد که در هر مرحله روشهای مختلف درمانی به کار گرفته می شود : مرحله اول - بازگیری مرحله دوم - بازتوانی مرحله اول (بازگیری) بازگیری یا درمان جسمی از دو راه یکی روش دارویی و دیگری روش غیر دارویی امکان پذیر است که در هر دو روش نیز به دو طریق ترک تدریجی و ترک ناگهانی مورد استفاده قرار می گیرد . 1 روش دارویی :1 ترک تدریجی .2 ترک ناگهانی 1 ترک ...

علل گرايش جوانان و نوجوانان به سوء مصرف مواد اعتياد آور تا به حال به اين مسئله فکر کردين که چطور يک نفر به مواد مخدر معتاد ميشه؟ آيا به نتيجه خاصي هم رسيدين يا نه؟ در اين جزوه علل مختلف گرايش جوانها را به مواد اعتياد آور بررسي مي کنيم. بسياري از

علل گرایش جوانان و نوجوانان به سوء مصرف مواد اعتیاد آور تا به حال به این مسئله فکر کردین که چطور یک نفر به مواد مخدر معتاد میشه؟ آیا به نتیجه خاصی هم رسیدین یا نه؟ در این جزوه علل مختلف گرایش جوانها را به مواد اعتیاد آور بررسی می کنیم. بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادر ها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان ...

مقدمه اعتیاد یکی از معضلات اساسی جامعه ماست و مهار و تهدید آن نیازمند توجه به وجوه گوناگون آن است. غیر از اینکه در سطح کلان از این معضل، جامعه زیان‌های انسانی و مادی بسیار می بیند، به طوری که بخشی از نیروی فعال و یا در معرض خطر فعالیت با مصرف مواد مخدر، اسیر آن می‌شوند و برخی برای مقابله با آن (جلوگیری از توزیع و شیوع مواد و مبارزه با قاچاقچیان و بازپروری معتادان) زمان و هزینه ...

مقدمه اعتیاد یکی از معضلات اساسی جامعه ماست و مهار و تهدید آن نیازمند توجه به وجوه گوناگون آن است. غیر از اینکه در سطح کلان از این معضل، جامعه زیان‌های انسانی و مادی بسیار می بیند، به طوری که بخشی از نیروی فعال و یا در معرض خطر فعالیت با مصرف مواد مخدر، اسیر آن می‌شوند و برخی برای مقابله با آن (جلوگیری از توزیع و شیوع مواد و مبارزه با قاچاقچیان و بازپروری معتادان) زمان و هزینه ...

اعتیاد مقدمه اعتیاد یکی از معضلات اساسی جامعه ماست و مهار و تهدید آن نیازمند توجه به وجوه گوناگون آن است. غیر از اینکه در سطح کلان از این معضل، جامعه زیان‌های انسانی و مادی بسیار می بیند، به طوری که بخشی از نیروی فعال و یا در معرض خطر فعالیت با مصرف مواد مخدر، اسیر آن می‌شوند و برخی برای مقابله با آن (جلوگیری از توزیع و شیوع مواد و مبارزه با قاچاقچیان و بازپروری معتادان) زمان و ...

چکيده پژوهش حاضر به منظور بررسي سبک هاي حل مساله و شيوه هاي مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقايسه آن با افراد غير معتاد انجام شده است. در اين مطالعه 240 نفر مورد ارزيابي قرار گرفتند. آ زمودينها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(120

چکیده: مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف حکومت ودولت ایجاد محیط مساعدبرای رشد فضایل اخلاقی وتقوی ومبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی می باشد( بنداصل سوم ) بدون شک یکی ازمهمترین مظاهرفساد و تباهی واز جمله علل گسترش آنها در جامعه اعتیاد به مواد مخدر و شیوع آن در جامعه است.ایجادمحیط سالم و بدور از انحرافات وقتی میسر است که جوانان یک جامعه به صورت پویا، فعال ...

اعتیاد و تاثیر داروها بر روی زنان باردار زمانی که یک زن باردار می شود برای او خیلی مهم است که زندگی سالمی داشته باشد، به مقدار کافی غذای مغذی بخورد، مقدار کافی استراحت کند و مرتباً ورزش کند. همچنین ضروری است که از هر چیزی که برای او یا بچه اش مضر است اجتناب کند. مخصوصاً اینکه الکل، سیگار و مواد مخدر را ترک کند. برای یک زن باردار، سوءمصرف مواد از دو لحاظ خطرناک است اول اینکه ممکن ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول