دانلود تحقیق گرایش های آینده در مهمانداری

Word 76 KB 28617 11
مشخص نشده مشخص نشده عمومی - متفرقه
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • انتقال به صنعت مهمانداری:

  صنعت مهمانداری درمیانه ی انتقال بااثر واقعی هررویه ازصنعت به خوبی سهام داران آن است.ماهیت انتقال به مهمان داری تکامل تدریجی آن ازصنعت محصول محوربه صنعت مشتری محوروحساسیت به مارک است. استراتژی محصول محور که تولیدات وسرویس های حمایتی درباره ی درک نیازها وخواسته های مشتری توسعه می یابدمی باشد. آنگاه این محصولات به مشتریان از طریق فروش ،بازاریابی و سیستم های توزیع ارائه می شوند. درآینده جهت مشتری گرا خواهد شددرآینده گرایش به سمت مشتری گرایی دریک سطح فیزیکی بالا خواهد رفت .نیازهای جسمی وروحی احاطه کننده وخواسته بیشتردقیقی  ازمشتری های هدف تعریف خواهدشد. هتل ها ازاین بینش برای فروختن یک گستره ی بیشتراز تولیدات وسرویس ها ازطریق نام های قوی طراحی شده برای متعهد ساختن مشتری برای دوره ی زندگی اش استفاده می نمایند. این یک اثردراماتیک برچگونگی عملکرد های هتل خواهدداشت: بعضی از شاخه های دیگر اینجا داده شده است:

  *- اعمال معاملاتی زیادمثل رزروکردن ها ودیگر اطلاعات که بیشتر اتوماتیک خواهند شد.پایگاه های اطلاعاتی بزرگ به عنوان یک سطح میانی برای دادن هراطلاعات ممکن به مشتری ومدیر هتل فعالیت می کنند.

  *-فنآوری بالاتری برای اطلاعات شخصی درست واطلاعات سریع وخدمت وجود خواهد داتشت.خود سرویس دهندگی وفنآوری های همراه مهمان ها را برای مواجه ی خلاقانه تر با هرسفارش سرویس با هرمشخصاتی توانمند می سازد.

  *-هتل ها به راحتی می توانند توجه مشتری را به ساعات استراحت غروب برای تعامل با انها و درک درست نیاز های حسی وفیزیولوژیک آنها جلب کنند .

  *- کارکرد های حمایتی مثل حسابداری ، منابع انسانی ،رزروها وغیره درمکان هایی درهرجای دنیا متمرکز خواهد شد. برای مثال یک هتل در داکوتای جنوبی آمریکا ممکن است حسابداری ومدیریت دارایی هایش در هندانجام گردد!

  انعطاف پذیری سازمانی برای موفقیت در یک محیط بطورثابت تغییر پذیر حیاتی اشت آنها بطور ومطابقت پذیری فنآوری را برای تغییر در نگرش ها می پذیرند.برای مثال ممکن است مهمانان  قهوه را درجای سربسته بخواهند .مهمان ممکن است به هتلی برود که فقط اینت امکان را برایش فراهم کند.

  بازارهای آینده:

  چین،هندوجزایرخلیج رشدمهمی را تجربه خواهند کرد. درچین وهند هم مسافرت خارجی وهم داخلی جنبش سریعی وابسته به کرایه های هواپیمایی پایین تر ومشتاق آشکارشدن دررده ی میانی برای سفراول وقت است . بین چین وهند بیش از 35000هتل با اتاق های اضافه برای دسترسی ونفوذ مشابه همچون کشورهای بسیارپیشرفته نیازدارند.اهمیت آن درموقعیت اقتصادی وبخش های میانی بازار می باشد. این بازارهای جدید چالش هایی درسیاست ومالکیت بخوبی دراستخدام آموزش ونگهداری کارمند را موجب می گردد.آمریکا می خواهدبه محدود کردن توریسم ،Deloitte، مهمانداری وبهبود شرایط مطالبه ی شرکت که "کل سفر و توریسم صرف شده درآمریکا ،چه داخلی و چه خارجی بیش از حد پیش بینی شده بود" که از830بیلیون دلار به 6/1تریلیون دلار در2015برسد.برای رشدخاص در پایان بازار اتاق لوکس باید محل زندگی باشد.درصد جمعیت سنی 65وبالای آن دراروپابطوربرنامه ریزی شده ای از15درصد در سال 2000به در2015تات 25درصدبرسد.بازاری که دراروپا در آن کودکان با فریاد اجناسی را    می فروشند درآمد کلانی در آن قابل عرضه است.آنها بیشترانتظاردارندکه عمری طولانی تر ،فعالیتی بیشتر،مسافرتهای زیادتروآرزوی تجاربی درهردوزمینه ی فرهنگی وگردشگری داشته باشند.

  خصوصیات آینده:

  درآینده تنها خیلی بزرگ وخیلی کوچک باقی می مانند.یک مکان بزرگ باهرخصوصیات بزرگ دارای تسهیلات یاحفظ هتل با تجهیزات کوچک یک بازار تورفته ی کوچک رادارد. هتل های دارای اندازه ی کوچک با هتل های زنجیره ای آرم تجاری دار مثل شرایتون هالیدی و رامادای و .... بلعیده می شوند.درحالیکه"مکان"به تقدم خود درانتخاب یک هتل توسط مسافر درآینده ادامه می دهد"آرم تجاری"درسطح بعدی خواهدبود.مشتری ها انتظار دارند که نام تجاری هرمعامله با سازمان بیش توقف و پس از توقف را راپوشش دهد. اگرآنها درمجاز بودن مارک تجاری شان مداومت داشته باشندهتل ها تعهد مشتری را به دست می آورند. بیشتر وبیشتر هتل ها به آنها نمایندگی خواهند دادوآن احتمالا مشابه با این امر است که یک مارک تجاری جدید باپیشنهادهای جدیدمثل"هتل های سبز " (همچنان که تصویر نشان می دهد)یا هتل "HI-TECH" می خواهند نیاز های نسل جدید را ببینند.مجموعه های بزرگ فشار خصوصیت بزرگ جوامع خود محتوا را می سازند.خصوصیات بزرگ شامل موارد زیر است :

  یک هتل با یک بار وکافی شاپ

  یک مجموعه ی تجاری و گردمشگری که اداراتش رااجاره می دهد. مردمی که اداراتش را اجاره می کنند آنرابرای کتابخانه های هتل درمجموعه ها بااطمینان بیشتری می یابند.         آن زمان های مسافرت را برای ملاقات کنندگان بخوبی انعطاف پذیر برای مثال در زمانهای ملاقات می سازد .دارندگان ادارات احتمالا بیشتر تمایل دارند که دراجاره ی اتاق های هتل نسبت دیگرافراد جامعه تخفیف هایی بگیرند. یک مغازه ی دارای جای تفریحی برای طراحی کننده ی آن وسالن غذاخوری به خود خواهد بالید. مردم ساکن در هتل برای انجام خرید مجبور به سفر به شهرنیستند.

  بانمایش آخرین فیلم ها درتئاترهای چندگانه ی دارای مارک تجاری شناسایی می گردند.

  آپارتمان های مبله شده گسترده ویا آپارتمانهایی برای مالک وبخش متعاقب مشتری های مرکز خریدوآنهایی که به جاهای دیگر مقیم خواهند شد.

انتقال به صنعت مهمانداري: صنعت مهمانداري درميانه ي انتقال بااثر واقعي هررويه ازصنعت به خوبي سهام داران آن است.ماهيت انتقال به مهمان داري تکامل تدريجي آن ازصنعت محصول محوربه صنعت مشتري محوروحساسيت به مارک است. استراتژي محصول محور که توليدات وسرو

مديريت بحرانهاي صنعت گردشگري: تحليل GGE از حادثه 11 سپتامبر شواهد زيادي وجود دارد که کاهش تقاضاي ناگهاني و غيرمنتظره اي در صنعت گردشگري يک يا چند کشور به وجود مي آيد. سياست گذاران با وضعي خطرناک مواجه شده اند بدين ترتيب که چگونه مي توانند چنين بحران

مديريت بحرانهاي صنعت گردشگري: تحليل GGE از حادثه 11 سپتامبر شواهد زيادي وجود دارد که کاهش تقاضاي ناگهاني و غيرمنتظره اي در صنعت گردشگري يک يا چند کشور به وجود مي آيد. سياست گذاران با وضعي خطرناک مواجه شده اند بدين ترتيب که چگونه مي توانند چنين

سرآغاز: گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد. در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع ...

گردشگري، يکي از پوياترين فعاليت‌هاي اقتصادي عصر حاضر است که نقش مهمي در توسعه پايدار محلي ايفا مي‌کند. اين صنعت از طريق ترکيب و به‌کارگيري همزمان منابع داخلي و خارجي منافع اجتماعي، اقتصادي، زيست‌محيطي و فرهنگي زيادي را به همراه دارد. در بسياري از

چکیده: امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. در مدیریت علمی تیلور، انسان چیزی جز ابزار ...

گزارشات ارزش سرمایه انسانی من معتقدم مسیرهای حال حاضر ما در درک سازمان ها منحرف شده است. (مارگرت دیت لی) تا اینجا شما چگونگی اندازه گیری ارزش سرمایه انسانی را در سه سطح مشاهده نموده اید، از سطح موسسه یا شرکت که از طریق فرآیندهای واحدها وظیفه ای تجاری بطور روبه پائین در جهت فعالیت های اداراه منابع انسانی ، هدف گیری می کند. شما دیده اید که چگونه مدیریت سرمایه انسانی فرآیندهای ...

شش سیگما چیست؟ آیا شما می دانید ، آیا شما واقعا می دانید ، چه چیزی در سازمان تان در حال انجام است؟ اعلام اینکه دانش حلقه های یندوات به همان اندازه امروزه درست است که چهار قرن پیش درست بود. درهرصنعتی و سازمانی یا عملکرد روزانه ای، هنگامی که شما نمی دانید چه چیزی را نمی دانید، آن برای شما گران تمام می شود. برای بسیاری از سازمان ها، هزینه های نقص ها وکمبودهای در هر شیوه ای که تولید ...

چکیده در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون ...

مقدمه امروزه درحال گذر از جامعه صنعتي و ورود به جامعه اطلاعاتي هستيم. بشر امروز، هزاره سوم را درحالي آغاز کرد که پيشرفتهاي اعجاب آور علمي و فني وي را احاطه کرده است. فناوري اطلاعات بنيانهاي جامعه صنعتي را سست کرده تا ستونهاي جامعه اطلاعاتي را ب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول