دانلود مقاله تعریف مدیریت

Word 132 KB 28897 25
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تعریف مدیریت

  مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

  مدیریت امور اداری

  مدیریت اداری پشتیبانی  کننده واحد در زمینه های اداری خدمات و تدارکات است که در زمینه های زیر فعالیت دارد

  کارگزینی کارکنان :

  این بخش کلیه اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل تامین و سازماندهی و انتصاب نیروی انسانی , آموزش و پرورش نیروی انسانی , ترفیعات , جابجاییها, مرخصی , ماموریت , برکناری از خدمات , بازنشستگی , برقراری حقوق و مزایای کارکنان  غیر هیئت علمی , بایگانی اسناد و مدارک را انجام میدهد.

  تدارکات واحد :  کلیه اقدامات مربوط به تهیه نیازمندیها  اعم از کالا و خدمات نگهداری و مدیریت انبارها و واگذری اجناس مورد نیاز به بخش های مختلف دانشگاه را زیر نظر مدیر اداری و با هماهنگی مدیر مالی به انجام میرساند

  بخش خدمات : این بخش کلیه کارهای خدماتی واحد از قبیل انتظامات , نگهداری فضای سبز , ترابری افراد/اشیاء , نظارت محوطه و ساختمانها را زیر نظر مدیر اداری به انجام می رساند.

  در هر اداره و سازمان انجام امور و ارائه خدمات عمومی ضروری است زیرا بدون فعالیت این بخش فعالیت سایر بخش ها غیر ممکن خواهد بود

  اهم وظایف و اختیارات

  1- تهیه و تدوین بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد

  2- اظهار نظر در مورد سازمان و تشکیلات واحد و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد

  3- اجرای عملیات مالی واحد و مراقبت در رعایت مقررات مالی

  4- تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات واحد

  5- تهیه و تدارک نیازمندیهای واحد برابر ضوابط مربوط

  6- نظارت دقیق بر کمیسیون معاملات واحد

  7- انجام کلیه امور حقوقی واحد و استفاده از نظرات متخصصین و دفتر حقوقی سازمان مرکزی  در مواقع لزوم

  8- همکاری با رئیس واحد برای اجرای هر چه بهتر وظائف مربوط به بخشهای ستاد واحد

  مدیریت و موفقیت

  با نگاهی گذرا به گردونه عالم هستی،  این مسئله روشن می‌گردد که ساختمان وجود هر انسانی،  دارای یک نظام تشکیلاتی فوق العاده ظریف و پیچیده است. اداره این نظام تشکیلاتی،  با مدیریت صحیح، توانا، بصیر و بی نهایت آگاه میسر است. انسان نیز به عنوان یک موجود اجتماعی که ناگزیر است تمام نیازهای خود را در پناه زندگی جمعی تأمین نماید، ناگزیر است در زندگی جمعی خود برای جلوگیری از هرج و مرج و هدر رفتن نیروها و استعداد بالقوه و تبدیل آن به فعالیت، دارای یک تشکیلات و سازماندهی و مدیریت منظم باشد.

  از طرف دیگر، این مسئله نیز حائز اهمیت است که به موازات رشد و تحول و پیشرفت جوامع در زوایای گوناگون، به‌ویژه در مباحث صنعتی و انفور ماتیک، امروزه هر کسی در زندگی فردی و اجتماعی خود به نحوی با مسئله مدیریت در سطوح بالا یا پایین درگیر است، و در نتیجه، مدیریت علمی است که تار و پود زندگی ما را دربرمی‌گیرد.

  حضرت امیر المؤمنین علی(ع) در باره اهمیت نقش مدیر در تشکیلات و حرکت به سمت موفقیت می‌فرمایند:

  «اَنَّ مَحَلّی مِنها مَحَلُّ القُطب منَ الرَحلَی»، و از آن فهمیده می‌شود که مدیر مانند گرانیگاه وسط آسیاب عمل می کند. باز می‌فرمایند: «موقعیت مدیر و رهبر، همانند نقش نخ تسبیح است که دانه‌ها را به هم پیوند می‌دهد، و وقتی رشته پاره شد، دانه‌ها پراکنده می‌شوند و بدون نتیجه خواهند ماند، و هیچ گاه در کنار یکدیگر جمع نخواهند شد.»

  اگر یک سازمان را به مثابه پیکر و بدن انسان تصور کنیم، مدیر سازمان، مانند مغز آن است، و بدون مغز، انسان تنها دارای زندگی خطی و روزمرّه است.

  عوامل موفقیت در مدیریت

  تئوری انگیزه موفقیت را دیویدمک کلند ارائه کرد. از دیدگاه این روان‌شناس، نیاز به موفقیت، بر پایه برتری طلبی،  رقابت، اهداف چالشی، ‌اصرار بر انجام دادن کار و فائق‌آمدن بر مشکلات بنا گردیده است.

  شخصی که انگیزه توفیق طلبی و کمال طلبی زیادی دارد، همواره برتری در عملکرد را جست‌وجو می‌کند؛ از اهداف چالشی لذت می‌برد و دارای پشتکار و روحیه رقابتی در فعالیتهای کاری است.

  پرسشهایی که نیاز توفیق طلبی را مورد سؤال قرار می‌دهند، عبارت‌اند از:

  1.‌ آیا شما از فعالیتهای کاری چالشی و مشکل لذت می‌برید؟

  2. آیا شما می‌کوشید که عملکردتان از اهداف تعیین‌شده فراتر برود؟

  3. آیا شما روشهای جدید برای فائق آمدن بر مشکلات را می‌جویید؟

  مطالعاتی که مک کلند انجام داده است، نشان دهنده آن است که افراد با نیاز توفیق طلبی بالا، نسبت به کسانی که نیاز به موفقیت در آنان متوسط یا پایین است. از عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشند.

  این مسئله نشانه این است که مدیران موفق، به زمینه یا موقعیت خاصی منحصر نیستند، بلکه این مدیران دارای زمینه و موقعیت متنوعی هستند و به همان اندازه نیز از تنوع رفتاری و مهارتی برخورداند. به نظر رابرت کریتنر، حداقل سه عامل مهم برای موفقیت مدیر وجود دارد که او آنها را در قالب یک فرمول ارائه می‌کند.

  این عوامل عبارت‌اند از:

  فرصت O  × انگیزه مدیریت M× تواناییA  = موفقیت S 

  Opporfunity×Motiuation to manage ×Success=Ability

  به نظر وی،  توانایی و انگیزه موفقیت و فرصت، عواملی هستند که اگر در هم ضرب شوند، یک فرمول اصولی برای توفیق مدیریت فراهم می‌شود. وی در ادامه متذکر می‌شود که موفقیت مدیر، به ترکیب متناسب توانایی و انگیزه مدیریت و فرصت بستگی دارد. نبود یک عامل، منجر به ضایع‌شدن سایر عوامل می‌گردد. به همین علت، از «ضرب» به جای «جمع» استفاده شده است.

  عوامل تعیین‌کننده موفقیت

  مطالعات گوناگونی در باره تعیین عوامل موفقیت در مدیریت انجام گرفته، که یکی از مهم‌ترین آنها، به دست جان آپلین تحقق یافته است. وی پژوهش خود را به صوت متمرکز بر روی بیش از ده هزار کارمند، در دفاتر مرکزی پانصد شرکت بزرگ امریکا انجام داده است، در مدل آپلین، سه مجموعه عامل فردی و محیطی و تصادفی،  سطح موفقیت مدیر را تعیین می‌کند. این مجموعه عوامل که جان آپلین یادآور می‌شود، عبارت‌اند از:

  1.‌ عوامل فردی (درونی)

  یک. صفات و مهارتهای شخصی

  أ.‌ زمینه‌های تحصیلاتی،  آمادگی فنی،  دانش بازرگانی

  ب. توانایی هوشمندی،  مهارتهای تحصیلی/ تفکر سیستمی

  ج. توانایی انطباق، توانایی واکنش به موقعیت

  دو. تصور مثبت از خود

  أ. اعتماد به نفس زیاد

  ب. احساس امنیت خاطر

  سه. الگوهای رفتاری

  أ.‌ مهارتهای متقابل شخصی

  همدردی کردن با دیگران

  برقراری و تماس نزدیک

  خبر رسانی

  حمایتی/ معتمد

  ب. سطح انگیزش

  بسیار جدی

  محشور با سازمان

  خودکار و مستقل 

  2.‌ عوامل محیطی (بیرونی)

  یک. سبک مدیریت سرپرستان مستقیم

  أ.‌ وظیفه‌گرایی

  توجه به نتایج

  تعیین اهداف ویژه

  هدایت پروژه‌ها

  ارائه پاداش

  ب. مهارتهای متقابل تخصصی

  حمایتی/ تماس نزدیک با دیگران

  توجه به مسیر ترقی کارکنان

  مربیگری برای افراد

  دو. تخصیص شغل

  أ. پروژه‌گرایی

  محصول نهایی تعریف‌شده

  حوزه‌های ترکیبی

  وظیفه غیر مستمر

  نیاز به تلاش افراد

  ب. چالش عمده/ مسئولیت‌پذیری

  تأثیرگذاری بر روی سازمان

  نیاز به تمام مهارتهای فردی

  بهره‌برداری از شایستگی فنی

   

  برای موفقیت، فرد بایستی صفات و مهارتهای فردی مختلفی را دارا باشد و حتی اگر تمام شرایط و عوامل فردی مساعد باشد، موفقیت حاصل نخواهد شد؛ مگر آنکه عوامل محیطی به شکل مطلوبی فراهم گردد. در کنار این عوامل، فاکتورهای تصادفی نیز نقش مهمی را ایفا می‌کنند که مدیریت، کنترل کمی بر روی آنها دارد.

   

   

  3. عوامل تصادفی(تعدیل کننده)

  أ. نشان دادن خود (فرصت بروز مهارتها و قابلیتهای خود به مدیران عالی)

  ب. شانس (فرصت قابل دسترس در زمان داده‌شده، رقابت برای پستها، استراتژیها و برنامه‌های سازمان)

  تسهیل دستاوردهای یک مدیریت

  مهم‌ترین خصوصیات مشترک در تسهیل دستاوردهای یک مدیریت موفق بدین قرار است:

  1.‌ بهبود عملکرد: یکی از اهداف تمام طرحهای تسهیم دستارودها، بهبود عملکرد است.

  این عملکرد که ممکن است به سختی اندازه‌گیری شود، با استفاده از کل زمان واقعی،  در مقابل زمان استاندارد یا اندازه‌گیری فیزیکی میزان ستاده، در مقابل میزان داده‌ها به دست می‌آید و با روشهای محاسباتی گسترده و بر اساس بهبود سیستم، صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی: مدیریت

مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری پیشگفتار: هدف از نگارش کتاب حاضر آن است که با توضیح کامل مراحل مختلف یک طرح، به گردانندگان تشکل های گروهی در زمینه‌ی اجرای وظایف محوله، کمک شود. الف) طرح توسعه: طرح توسعه شامل مراحل زیر است: تهیه و جمع آوری اطلاعات فرایند برنامه ریزی و طراحی تشکیل گروه تجهیز گروه و سرانجام امور تکمیلی. هر یک از مراحل فوق به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند. ...

اينترنت، اينترانت و اکسترانت به دليل مزيتهاي فراوان در حال تبديل به سکوي تجارت الکترونيک و بازرگاني الکترونيک مي باشند.ارتباط جهاني، سهولت استفاده، هزينه پايين و قابليتهاي چند رسانه اي سبب شد تا از اينترنت براي برنامه هاي کاربردي تعاملي، خدمات و کال

چکيده : روش بود جه ريزي که هم اکنون در سا زما نهاي دولتي رواج دارد و ترکيبي از روش بودجه ريزي سنتي و بودجه ريزي برنامه اي است که اطلاعاتي جامع در مورد نتايج هزينه صرف شده اعتبارات و ميزان اثر بخشي و کارآيي آن در دست نيست .(1) از طرفي براساس مواد قان

تاريخچه پايگاه داده‌ها در اولين روزهاي پيدايش محاسبات الکترونيک به کار گرفته شدند. اما اکثر آنها برنامه‌هاي سفارشي‌اي بودند که براي دستيبابي به پايگاه داده‌هاي سفارشي نوشته مي‌شدند . اين سيستم‌ها بر خلاف سيستم‌هاي مدرني که مي‌توانند در پايگاه داده‌ه

انواع شبکه هاي کامپيوتري از لحاظ ساختار منطقي و مديريتي I) peer – to – peer II) Server - based دو شبکه فوق بخش شرکت Microsoft نيست ، Microsoft به شبکه work group , peer- to – peer و به شبکه Domain , server based مي گويد . تذکر Domain و work grou

پيشرفت علم پزشکي و در کنارآن پيشرفت علم اطلاع رساني و علم کامپيوتر در سالهاي گذشته ، تحولات اساسي را در سيستمهاي مديريت بيمارستاني بوجودآورده است . سيستمهاي کامپيوتري در سيستمهاي مديريت بيمارستاني رخنه کرده و در بيمارستانها از سيستمهاي کامپيوتري اطل

مديريت پايگاه داده ها (چه داده هاي متني يا تصويري يا غيره) شايد مهمترين کاربردي بوده است که همواره از کامپيوترهاي تجاري خواسته شده است. به همين دليل در چند سال گذشته قبل از ظهور محيطهاي مبتني بر رابط گرافيکي شاهد حکومت زبان cobol بر امپراطوري کامپيو

مدیریت بحران ما در این نوشته بر آن هستیم تایکی از پر اعتبار ترین کتب تجارت را به شما معرفی کنیم مدیریت بحران اثر بیاد ماندنی پیتر دراکر اندیشمند بزرگ معاصر است , دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای برنامه ریزی بلند مدت دچار کمبود میگردد , دراکر واندیشه هایش به عنوان سرمایه وسود بلند مدت محسوب می شود در مدیریت بحران دراکر برای ...

مدیریت مشارکتی اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت ...

مقدمه نیروی انسانی ماهر وکارآمد پربهاترین وارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار،به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته ولایق توان استفاده ازاین مواهب الهی را ندارند و روزگار را به سختی ومشقت می گذرانند. دیگرملت ها به رغم کمبود منابع طبیعی، درنتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده ومناسب به آسایش ورفاه رسیده اند وبا گام های بلند ...

مدیریت مقدمه :‏ موضوع بخش نخست این تحقیق از وظایف یا اصول مدیریت بحث مى‏کند. در مبحث وظایف مدیریت، مستقیماً از انسان بحث نمى‏شود، بلکه از امورى بحث مى‏شود که وظیفه مدیر است؛ مانند برنامه‏ریزى و کنترل برنامه‏ها، سازماندهى و بودجه بندى. البته از مباحث مدیریت، تحت عنوان «رفتار سازمانى» مطرح است که موضوعاتى هم‏چون انگیزش، رهبرى و قدرت در آن مطرح مى‏شود؛ - وظایف مدیریت چیست؟ مقدمه: ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول