دانلود مقاله فلسفه حجاب

Word 75 KB 29086 22
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت قدیم:۲,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پوشیدگی زن یک پیشگیری معقول از بروز مفاسد است.

  فلسفه حجاب

  فلسفه حجاب از مسائل مهمی است که آگاهی از آن می تواند یکی از پایه های تحقق فرهنگ پوشش اسلامی گردد و به آن عمق و معنا بخشد. زیرا به این سئوال مهم بانوان که «چرا باید باحجاب باشیم» پاسخ می دهد. پوشش دینی از فلسفه های متعددی برخوردار است که به طور مستقل مورد بررسی قرار می گیرند.

  الف- ارزش والای زن

  زن از دیدگاه اسلام دارای شخصیتی شایسته و رسالت و موقعیتی الهی است که می تواند مدارج کمال را طی کرده و به مراتب عالی انسانیت بار یابد و مصداق تحقق فلسفه خلقت یعنی خلیفه خدا گردد. وجود زن، زینب بخش آفرینش انسان است و افق روح او تجلی گاه رحمت. دامن زن، مدرسه بشر است و کمالِ مرد بدون او ممکن نیست. زن مظهر ظرافت و جمال آفرینش است. اصلاح جامعه در گرو تقوای زن و محیط خانواده کلاس درس اوست و بر همین اساس زن مربی بشر است و می تواند با تربیت فرزندی امتی را رهائی بخشد.

  حال جایگاه والای این گوهر آفرینش اقتضا دارد که در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزش های او حفظ شود و این است فلسفه پوششی که خدای حکیم برای ناموس خلقت واجب کرده است.

  فلسفه نگهبانی و پوشش اشیاء، ارزش آنهاست و هر قدر افزایش یابد درصد محافظت از آنها بیشتر می شود به گونه ای که جواهرات، اسناد و اوراق بهادار در مطمئن ترین و محکمترین جا نگهداری می شوند. زن هم که گوهری گرانبهاست باید خود را در صدف حجاب نگهداری کند. از آنچه بیان شد معلوم می گردد فلسفه حجاب حفظ ارزش والای زن است و از همین رو است که خداوند پوشش دینی را بر او واجب و نگاه به بدن و موی سر او را حرام فرموده است.

  خانم «فاطمه دولان» استاد مسلمان انگلیسی زبان در ایران می گوید: من به عنوان کسی که در کشور غربی زندگی کرده است می فهمم که فلسفه حجاب چیست؟ وجود حجاب باعث می شود که زن ارزش خود را از حد یک کالای تجارتی و یا وسیله ای برای بهره دهی بیشتر، بالا ببرد و هم خود برای خویش ارزش قایل باشد و هم جامعه را وادار به احترام کند[1].

  زن اگر موقعیت خود را در نظام آفرینش بیابد، حقیقت و ارزش خود را درک کند، بداند از کجا آمده است، در کجا قرار دارد و به کجا می رود از پوشش دینی به عنوان یک نیاز جدی خود بهره می گیرد و هرگز جامعه را صحنه نمایش تن و تحرکات جنسی خود قرار نمی دهد.

  1- نکته عرفانی:

  ای گوهر آفرینش! زن چه نیکو مقامی دارد که فاطمه از افق او تجلی کرد و مریم و زینب از آسمان او درخشیدند و آسیه و خدیجه از هستی او طلوع کردند. پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی از جلوه های زیبای بندگی است.

  ب- امنیت و آرامش زن

  نفس آدمی دریائی از تمایلات و خواسته های اوست که مهمترین آنها به خوراکیها، امور جنسی و مال و جاه مربوط می شود و بدون شک بالاترین خواسته های مردان تمایل به جنس زن است. در سخنان عرفا آمده است:

  اعظم الشهوه شهوه النساء[2]

  بزرگترین خواسته مرد رغبت به زنان است.

  ارائه زیبایی ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان دامن می زند و آنها را به یک کانون جدی خطر مبدل می سازد که به سلب امنیت و آرامش زن منتهی می گردد. آنچه می تواند از این ناامنی پیشگیری کند پوشیدگی زن از چشم های گرسنه نامحرمان است که با حجاب کامل اسلامی عمل خواهد شد. پوشش دینی پیام عفت، شخصیت و خداترسی زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنین بانوئی چشم طمع نخواهند داشت که پاکی و نجابت او را می ستایند. و از طرفی بدن و اسرار زیبائی های او در سایه حجابی که دارد از چشم نامحرم پوشیده خواهد بود. در این صورت است که زن در سنگر حجاب خود از تیر نگاه های زهرآلود و سخنان آزار دهنده و برخوردهای اراذل جامعه مصون خواهد بود و امنیت و آرامش درونی او برقرار خواهد شد.

  جسم فروپوش چو دُر در صدف                 تا نشوی تیر نگاه را هدف

  قرآن کریم با اشاره به این فلسفه حجاب فرموده است:

  یا ایها النبی لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین[3].

  ای پیامبر! به زنان و دخترانت و زنهای مؤمنان بگو خود را با مقنعه بلند (چادر) بپوشانند که این پوشش برای آنکه به عفت شناخته شوند بهتر است تا (از تعرض هوسرانان) آزار نبینند.

  2- نکته عرفانی:

  خواهرم! دنیا خراب آبادی است که هر نقطه آن به مینهای شیطان و نگاه های آلوده ناامن گشته است. اما فرشته های حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیتی به سر می برند که دیگران از طعم آن بی خبرند.

  شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل[4]

  کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها     

  ج- سلامت نسل   

  تحریکات جنسی که در حواس پنجگانه آدمی به وجود می آید بر روی سیستم تولیدنسل او نقش مؤثری دارد. دانشمندان معتقدند تحریکاتی که در چشم به وجود می آید بر غده هیپوفیز که غده کوچکی در زیر مغز است اثر می گذارد. این غده شش هورمون تولید می کند که سه نوع آن بر روی سیستم تولیدنسل تأثیر دارد. نگاه به زنان بدحجاب و فیلم های محرک که چنین اثری را به همراه دارد در نهایت به تأثیر منفی در فرزندان و اختلالات وراثتی منتهی می شود.[5]

  حضرت شعیب (علیه السلام) یکی از دختران خود را به عقد حضرت موسی (علیه السلام) درآورد و مقرر گردید که او مدت هشت یا ده سال در خدمت حضرت شعیب (علیه السلام) باشد. وقتی مدت خدمتگزاری به پایان رسید عرض کرد: می خواهم به وطن خود مراجعت نمایم آیا چیزی به من خواهی داد؟

  شعیب فرمود: همه گوسفندان سیاه و سفیدی که امسال زاییده می شوند از آن تو باشند. وقتی موسی (علیه السلام) می خواست گوسفندان را جفت گیری دهد پوست بخشی از عصای خود را کند و قسمت های را به حال خود واگذارد و آن را در وسط آغل گوسفندان فرو برد و بر آن پارچه ای سیاه و سفید انداخت و سپس گوسفندان نر را به سراغ ماده می فرستاد. گوسفندان نر به این چوب و پارچه سیاه و سفید می نگریستند و جفت گیری می کردند و در نتیجه نوزاد آنها جملگی سیاه و سفید زاییده شدند.[6]

  با توجه به آنچه بیان گردید زنان و دختران خود نما تأثیر ناروا و غیرقابل بخششی را بر سلامت نسلهای اجتماع خواهند گذارد که آنها خود از اختلالات وراثتی آن بیزارند و فلسفه حجاب دینی پیشگیری از چنین آثاری است.

  پوشیدگی زن مهر تأیید عفاف اوست.

  پایه های حجاب

  پوششی که اسلام آن را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کرده است یک عمل ظاهری و گسسته از عوامل، پایه ها و فرهنگ پوششی اسلام نیست بلکه حجاب خیمه عفاف بانوانی است که آن را بر پایه های خود استوار کرده اند و چنانچه این پایه ها در وجود هر خانمی بوجود آید حجاب دینی او به طور طبیعی شکل خواهد گرفت در غیر این صورت به عنوان یک عمل خشک فیزیکی مطرح خواهد بود که همواره در معرض تزلزل است.

  الف- ایمان به خدا و آخرت

  ایمان به خدا و ترس از آخرت از مهمترین پایه های حجاب به شمار می رود. وقتی زن به خدایتعالی و علم و حکمت او ایمان آورد و معتقد گردد احکامی که برای انسان تشریع کرده است بدون نقص و دارای فوائد و آثار مثبتی است و همچنین باور کند که بی توجهی به احکام خدایتعالی خذلان دنیا و عذاب آخرت را به همراه دارد از حکم الهی حجاب استقبال می کند.

  امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرموده است: انسان به وسیله ایمان به کارهای خوب رهنمون می گردد.[7]

  ب- آگاهی

  شناخت سیمای زن، حقیقت حجاب و فلسفه و آثار آن از جمله پایه های مستحکم پوشش دینی است. وقتی خانمی به پاسخ درونی خود که چرا باید پوشیده باشیم نائل شود پایه حجاب دینی در درون او شکل می گیرد و این آگاهی به عمل او معنا و ارزش می بخشد و دوام آن را نیز تضمین خواهد کرد. و ما در فصل اول، فلسفه حجاب را به طور مشروح بیان کردیم.

  شناخت آثار حجاب بخش دیگری از آگاهی های ضروری را تشکیل می دهد. انسان تا به آثار مثبت کاری پی نبرده باشد به انجام آن راغب نخواهد بود اما با آگاهی از آثار مثبت آن با علاقه به دنبال تحقق آن حرکت می کند. به عنوان مثال اگر انسان به فواید باران آگاهی نداشته باشد باریدن باران را جز گل شدن زمین و ایجاد مشکلات نمی پندارد که مانع رکود فعالیتها، محدودیت در بیرون رفتن از منزل و امثال آن می گردد اما وقتی بداند که اثر باران سرسبزی و طراوت زمین، حیات جنگلها، رشد و تغذیه موجودات زنده، پاک سازی زمین و آسمان از آلودگیها، و آثار فراوان دیگری از جمله پاسخ به نیازهای ضروری و حیاتی انسان خواهد بود به بارش باران علاقمند می گردد و از گل شدن زمین و برخی مشکلات سطحی و زودگذر آن کمترین ناراحتی به خود راه نخواهد داد.

   

  1- مجله زن شماره 994

  1- محجه البیضاء، ج 5، ص 177

  1- سوره احزاب: 59

  2- هولناک

  1- بهداشت ازدواج از نظر اسلام، تألیف دکتر صفدر صانعی

  1- تفسیر نور الثقلین، ج4، ص 126

  1- غرر الحکم

کلمات کلیدی: حجاب - فلسفه حجاب

سپاس خداي راکه نعمت هاي خويش را بي دريغ به انسان ها هديه کرد و وجود مقدس حضرت ختمي مرتبت رانگين انگشتري خلقت قرار داد و سلسله امامت را دستگير و راهنماي آدميان معيّن فرمود. و درود به ساحت مقدّس حضرت ولي عصر (عج) آن منجي نهايي بشريت و سلام بر ارواح ط

بدون شک در عصر ما که بعضي نام آن را عصر برهنگي و آزادي جنسي گذارده‌اند و افراد غربزده، بي‌بندوباري زنان را جزئي از آزادي او مي‌دانند، سخن از حجاب گفتن براي اين دسته ناخوشايند و گاه افسانه‌اي است متعلق به زمان‌هاي گذشته. ولي مفاسد بي‌حساب و مشکلات

بدون شک در عصر ما که بعضي نام آن را عصر برهنگي و آزادي جنسي گذارده‌اند و افراد غربزده، بي‌بندوباري زنان را جزئي از آزادي او مي‌دانند، سخن از حجاب گفتن براي اين دسته ناخوشايند و گاه افسانه‌اي است متعلق به زمان‌هاي گذشته. ولي مفاسد بي‌حساب و مشکلات

مقدمه لزوم پوشيدگي زن در برابر مرد بيگانه يکي از مسائل مهم اسلامي است. در خود قرآن کريم درباره اين مطلب تصريح شده است. علي هذا در اصل مطلب از جنبه اسلامي نمي توان ترديد کرد. در اينجا مباحثي مثل علل پوشش، فلسفه پوشش از نظر اسلام، ايرادها و اشکاله

مقدمه لزوم پوشيدگي زن در برابر مرد بيگانه يکي از مسائل مهم اسلامي است. در خود قرآن کريم درباره اين مطلب تصريح شده است. علي هذا در اصل مطلب از جنبه اسلامي نمي توان ترديد کرد. در اينجا مباحثي مثل علل پوشش، فلسفه پوشش از نظر اسلام، ايرادها و اشکاله

1- مقدمه : زنان به عنوان نيمي از پيکره جامعه نقش بسيار مهمي درايجاد وگسترش عفت وپاکدامني و اخلاق در بين جوامع بشري دارد .عفت وحياي زن که يکي از مهمترين عوامل حفظ وبقاي عفت عمومي است . نه تنها در تمام اديان ومذاهب الهي مورد تاکيد قرار گرفته ،

مقدمه: الحمد لله رب الرض و السماء و صلوات الله و سلامه علی محمد و آل محمد و عجل الله تعالی فی فرجهم. هدف اولیه این پایان نامه ارتقاء کیفیت پارچه چادر مشکی داخلی بود. اما با تحقیقات انجام شده در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که این عمل به سادگی امکان پذیر نیست و در تولید این پارچه تکنیکهای زیادی به کار می رود که از طرفی امتحان خود را به خوبی پس داده اند و از طرفی از نظر مبانی ...

چکيده: موضوعاتي که در اين مقاله آمده است عبارتند از: وجود حجاب قبل از اسلام در جهان ،‌علت فلسفه پيدا شدن حجاب ،‌نقد و بررسي علتها از ديدگاه اسلام، ‌معناي لغوي حجاب، پوشش زن در اسلام، بالابردن ارزش زن، نتايج سيستم روابط آزاد بين زن و مرد، سيماي حقي

بسم الله الرحمن الرحيم مقاله اى درباره‌ى حجاب مقدمه لزوم پوشيدگي زن در برابرمرد بيگانه يکي ازمسائل مهم اسلامي است . در خود قرآن کريم درباره اين مطلب تصريح شده است . عليهذا در اصل مطلب از جنبه اسلامي نمي‏توان ترديد کرد . پوشيدن زن خود

تاريخچه حجاب اطلاع من از جنبه تاريخي کامل نيست . اطلاع تاريخي ما آنگاه کامل است‏ که بتوانيم درباره همه مللي که قبل از اسلام بوده‏اند اظهار نظر کنيم . قدر مسلم اينست که قبل از اسلام در ميان عضي ملل حجاب وجود داشته است . تا آنجا که من در کتابه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول