دانلود تحقیق نقش پروتئین ها در طیور

Word 165 KB 29710 44
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نقش پروتئین ها در طیور

  نقش پروتئینها در جیره طیور

  سر فصلها

  پروتئینها (Proteins)

  1-    پروتئینها و اسید آمینه

  2-    طبقه بندی پروتئینها : پروتئینهای کروی ، پروتئینهای ریشه ای ، پروتئینهای مرکب

  3-    تقسیم بندی پروتئینها از نظر منشأ و منبع : گیاهی و حیوانی

  4-    ساختمان شیمیایی اسیدهای آمینه و پروتئینها

  5-    ساختمان پروتئین و پروتئین سازی

  6-    خواص پروتئینها و اسیدهای آمینه

  7-    تجزیه اسیدهای آمینه

  8-    هضم و جذب پروتئینها تعادل نیتروژن

  9-          مقایسه پروتئینهای گیاهی و حیوانی در تغذیه طیور

  10-     گیاهان به عنوان منابع اصلی پروتئینها

  11-     نیازحیوان به اسیدهای آمینه (احتیاجات اسید آمینه ای مرغ )

  12-     عوامل مؤثر بر احتیاجات اسیدآمینه ای

  13-     اسیدهای آمینه مصنوعی

  14-     اثر ازدیاد اسیدهای آمینه در جیره

  15-     ارزش بیولوژیک پروتئین برای مرغ

  16-     تغذیه پروتئین و اسیدهای آمینه در طیور

  17-     تنظیم میزان پروتئین جیره در رابطه با انرژی آن

  18-     پروتئینها و خاصیت جوجه درآوری

  19-     عوارض و علائم ازدیاد و کمبود پروتئین یا اسیدهای آمینه ضروری

  20-     احتیاجات روزانه پروتئین جوجه های در حال رشد

  21-     احتیاجات روزانه پروتئین و اسیدهای آمینه به کمک مقادیر ذخیره شده یا استفاده شده توسط مرغ در روز

  22-     احتیاجات پروتئینی نیمچه های در حال رشد لگهورن سفید

  23-     احتیاجات پروتئینی مرغان تخمگذار و اثرات فاکتورها جهت مصرف خوراک و پروتئین مورد نیاز

  24-     دلایل ممکن برای پایین آمردن راندمان استفاده از پروتئین بوسیله مرغان تخمگذار

  25-     احتیاجات روزانه پروتئین یک مرغ لگهورن تاج ساده در دو مرحله تخمگذاری

  26-     احتیاجات اسید آمینه ای جیره های جوجه گوشتی

  27-     احتیاجات اسید آمینه ای مرغ

  28-  پروتئین در جیره های جوجه های گوشتی

  29-     احتیاجات اسیدآمینه ای مرغ

   

   

   

  مقدمه:پروتئینها واسیدهای آمینه

   

  نام پروتئین از کلمه یونانی پروتیوز ، به معنی اول یا اهمیت اولیه ، توسط برزلیوس پیشنهاد شد . این کلمه ، کلمه مناسبی است زیرا این ترکیب پیچیده ، مرکب از اسیدهای آمینه در تمام سلولها یافت شده و در اغلب واکنشهای شیمیایی حیاتی موجود در سوخت و ساز گیاه و حیوان دخالت دارد .

  گرچه غالباً به تمام پروتئینهای یک حیوان یا ماده غذایی روی هم رفته پروتئین گفته میشود هر پروتئینی با پروتئینهای دیگر متفاوت است . توالی خاص اسیدهای آمینه و چگونگی ارتباط رشته های آنها به یکدیگر ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هر پروتئین و در نتیجه عمل بیولوژیکی آن را مشخص می سازد .

  قسمتهای مهم بافتهای نرم بدن مثل ماهیچه ها ، بافتهای پیوندی ، کولاژن ، پوست ، مو ، سم ، پرها ، ناخنها و قسمتهای شاخیمنقار در پرندگان را پروتئین تشکیل می دهند .  پروتئینهای خون چون آلبومینها و گلوبولینها که در تنظیم فشار اسنری دخالت دارند منبعی از اسیدهای آمینه اند و وظایف متعدد دیگری را به عهده دارند .

  فیبر لیوژن و ترومبو پلاستین و تعداد دیگری از پروتئینها در انعقاد خون دخالت دارند پروتئینهای مرکب خون مثل هموگلوبین عمل انتقال اکسیژن به سلولها را بر عهده دارند و لیپو پروتئینها عمل انتقال ویتامینهای محلول در چربی و نیز سایر مواد واسطه چربی را انجام می دهند . به علاوه لیپو پروتئینها از اجزای اصلی غشای سلولی هستند . سایر پروتئینهای مرکب ، مثل نوکلئو پروتئینها و گلیکو پروتئینها و آنزیمها در ساسر بدن پراکنده اند .

  غشای زرده تخم مرغ یک فسفر پروتئین است .

   

   

  1-    پروتئینها Proteins :

   

  از نظر ساختمان شیمیایی پروتئینها از ازت ، کربن ، هیدروژن ، اکسیژن و گوگرد تشکیل شده اند در عده ای از پروتئینها علاوه بر عناصر فوق فسفر هم وجود دارد . مشخص کننده پروتئینها وجود ازت است بطور متوسط 16% از پروتئینها را ازت تشکیل می دهد این امر از نظر تعیین درصد پروتئین مواد غذایی در ترکیبات شیمیایی کمک می کند بدین ترتیب که ابتدا با روشهای شیمیایی مقدار ازت مواد غذایی را بدست می آورندو بعد در مضرب 25/6 ضرب می کنند .

  25/6 = 16 ÷100 نتیجه بدست آمده مقدار پروتئین خام را نشان می دهد . این روش اندازه گیری برای تعیین پروتئین حقیقی کافی نیست زیرا بعضی از پروتئینها در حدود 4/13 درصد ازت و بعضی دارای مقدار بیشتری در حدود 3/19 درصد میباشد . پروتئینها از ترکیبات ساده ای بنام اسید آمینه تشکیل شده اند . تعداد اسیدآمینه هایی که تا کنون ساخته شده است 35 عدد میباشد که ساختمان شیمیایی 24- 23 عدد آن بطور قطع مشخص شده است . هر پروتئین از تعدادی اسید آمینه تشکیل شده است بطوریکه امکان ندارد تمام اسید آمینه ها در یک پروتئین واحد جمع شوند .

   

  از نظر تغذیه طیور اسید آمینه ها به سه دسته تقسیم میشوند:

   

  1-دسته ای که طیور برای تغذیه احتیاجی به آنها ندارند مانند آلانین و اسپارتیک اسید و هیدروکسی پرولین و سرین

  2-  دسته ای که دربعضی شرایط مثلا ً هنگام جمع آوری تخم مرغ جوجه کشی مورد احتیاج طیور است مانند تیروزین ، پرولین ، اسید گلوتامیک ، گلیسین و سیستین

  3-  دسته ای که وجود آنها برای تغذیه طیور کاملا ً ضروری است و طیور قادر به ساختن آنها در بدن نیستند به این دسته اسیدآمینه های اساسی می گویند مانند میتونین ، لیزین ، ایزولوسین ، لوسین ، هیستیدین ، آرژنین ، والین ، تریپتوفان ، ترونین ، فنیل آلانین ، گلیسین ، تیروزین و سیستئین در گذشته افزایش میزان پروتئین جیره در هنگام تنش گرمایی یک امری عادی بود این عمل درپاسخ به کاهش مصرف خوراک انجام شد و بدین وسیله پروتئین جیره جهت حفظ میزان دریافت پروتئین خام در حد 17 گرم به ازای هر پرنده در روز تنظیم میشد . اکنون مشخص شده است که چنین تعدیلهایی ممکن است مضر باشند . فرآیند متابوسیم مواد مغذی در بدن دارای بازدهی 100 درصد نبوده ومقداری گرما در نتیجه آن تولید می گردد .

  متأسفانه پروتئین در این مورد کم بازده ترین ماده مغذی است و در نتیجه مصرف آن ، گرمای نسبتاً بیشتری تولید می گردد .

  این گرمای اضافی ممکن است فشار زیادی را بر مکانیسم های دفع حرارتی بدن ( نفس نفس زدن ، گردش خون ) وارد کند . بنابراین با توجه به اینکه استفاده از پروتئین خام بیشتر ممکن است مضر باشد حفظ میزان دریافت پروتئین در شرایطی که مصرف خوراک کاهش می یابد بسیار مشکل به نظر می رسد . بنابراین توصیه عمومی استفاده از میتونین و لیزین مصنوعی است بطوریکه میزان دریافت روزانه آنها به ترتیب در حد تقریبی 360 و 720 میلی گرم حفظ شود.

   

  پروتئین و اسید آمینه های جیره :

   

  اخیراً به تأثیر پروتئین جیره در بروز ناهنجاریهای پا توجه زیادی شده است . سابقاً بروز معایب پا متعاقب تغذیه با جیره های کم پروتئین به کاهش سرعت رشد اولیه نسبت داده میشد .هرچند که یافته های امروزی نشان داده است که ناهنجاریهای پا به شرایط پیچیده تری مانند تداخل مواد مغذی مربوط میشود . در این رابطه مازاد پروتئین مصرفی باعث یک نوع تنش میشود که به صورت بزرگ شدن اندازه غده فوق کلیوی خودنمایی می کند . جیره غذایی حاوی پروتئین زیاد در متابولیسم اسید فولیک ایجاد اختلال نموده و سبب افزایش ناهنجاریهای پا میشود . هرچند که در مطالعات اخیر بااستفاده از جیره های ناکافی از نظر اسید فولیک قادر به نشان دادن اثر آن با جیره حاوی 22 در مقایسه با 30 درصد پروتئین نبوده اند در مطالعه عوامل مؤثر بر رشد استخوانها در گله های مادر گوشتی و لگهورن نشان داده شده است که رشد اولیه استخوانها کمتر تحت تأثیر مکملهای معدنی و ویتامینها قرار می گیرد در صورتیکه طول استخوان پا و استخوان جناغ با استفاده از جیره های حاوی پروتئین بالا می تواند افزایش یابد ( 22 درصد در مقابل 16 درصد پروتئین خام ) . همچنین ممکن است نسبت اسید آمینه ها به مواد ازته غیر پروتئینی نیز در تشکیل مواد آلی استخوانها اهمیت داشته باشد . دلیل این ادعا نتایجی است که از پیش جیره های خالص و یا حاوی اسید آمینه های صنعتی بدست آمده است . در برخی مواقع پیچ خوردگی گردن در گله های مادر بویژه خروس مشاهده شده است که ممکن است به واسطه اختلال در متابولیسم اسیدهای آمینه باشد این عارضه صرفاً یک اختلال اسکلتی محسوب نشده بلکه با متابولیسم نیاسین یا تریپتوفان در ارتباط میباشد .این ضایعه در دوره تفریخ تخم به علت کشیدگی بیشترعضلات یک طرف گردن آغاز شده و همراه با فشار وارده از آمینیون نهایتاً سبب غیر طبیعی شدن استخوانهای گردن میشود. 

 • فهرست : ندارد

   

  منابع :

  1- راهنمای کامل پرورش طیور 

      مترجمان :                   دکتر محسن فرخوی

                                     مهندس سیگارودی

                                     دکتر فریدون نیک نفس

   

  2-  تغذیه مرغ ( جلد اول )           

       ترجمه                      دکتر مرادعلی زهری

   

  3 اصول پرورش طیور

        تألیف                      دکتر مرادعلی زهری

   

  4- تغذیه طیور

          تألیف :                 دکتر ابوالقاسم گلیان

                                     مهندس محمدسالار معینی

   

صفحه اول شامل : آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی رحمانی آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی زیر در زمینه دام و طیور می باشد : آزمایشات کشت و آنتی بیوگرام طیور و دام ، انجام تست های MS ، MG ، SP ، HI نیوکاسل و آتفلوانزا ، تعیین سن واکسیناسیون بر علیه گامبورو ، کشت قارچ و در زمینه طیور و تشخیص گسترش های خونی از نظر انگلی و DC ، آزمایشات شیر ( CMT ) و کشت آنتی بیوگرام شیر ، در زمینه دامی می باشد ...

مقدمه : ديده شده است که نگراني هايي در مورد انتشار آلودگي مدفوع طيور بوجود آمده است . يکي از کليدهاي اساسي که سبب کاهش آلودگيهاي ناشي از وجود مواد غذايي در مدفوع طيور ميشود دستکاري جيره غذايي طيور ميباشد . بطور کلي پرندگان پنج نياز اساسي تغذيه

مروري بر کاربردهاي مواد جانبي حاصل از کارخانجات چرم و سالامبور در تغذيه طيور گوشتي ترجمه و گردآوري اکرم قره‌داغي- آرش جوانمرد بخش تحقيقات علوم دامي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي پست الکترونيکي: Tabriz-anrc@sonar

استفاده از پروبيوتيک ها درتغذيه طيور :. ميکروفلورطبيعي دستگاه گوارش شامل بيش از 400 گونه ازانواع ميکروارگانيسم هاي مختلف مي باشد که جمعيتي بالغ بر1014 جرم زنده را تشکيل ميدهند. حضور اين جمعيت کثير از ميکروارگانيسم ها به دلايل زير براي ميزبان ض

آنزیم چیست؟ خصوصیات آنزیمها عبارتند از : -از جنس پروتئین هستند، - به عنوان کاتالیست عمل می کنند، - به صورت طبیعی یافت می شوند، و بسیار اختصاصی عمل می کنند. آنزیمها پروتئینهایی با ساختمان مولکولی سه بعدی بسیار پیچیده اند که تحت شرایط واکنشی خاصی ( از نظر درجه حرارت ،PH و رطوبت) و فقط روی سوبستراهای اختصاصی خود عمل می کنند. این مواد کاتالیستهای طبیعی کارآمدی هستند که درتمامی ...

چکيده تحقيق حاضر جهت بررسي اثر استفاده از گوانيدينو استات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر روي 180 قطعه جوجه گوشتي نر سويه ي راس 308 در غالب طرح بلوک کامل تصادفي با 3 تيمار و4 تکرار انجام شد.تيمارها شامل ،1-جيره ي بر مبناي پروتئين گياهي 2-

چکیده این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدین برای صفت وزن زنده ...

دلیل انتخاب این طرح امروزه در دنیا و ایران به علت مزایای تغذیه ای و اقتصادی تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به طور وسیعی توسعه یافته و جانشین منابع پروتئین شده است. این مزایا به طور فهرست وار به قرار زیر است: الف) مزایای تغذیه ای و بهداشتی: میزان بالای پروتئین، ضریب هضم بالا، بافت کم در کشتارگاه و هنگام مصرف، کم بودن کلسترول و اسیدهای چرب اشباع شده و بالاخره سالم بودن گوشت از نظر محدود ...

عنوان : تغذيه گاو و استاندارد اندازه گيري يد ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذيه دام و طيور استاد راهنما : جناب آقاي لنگري گرد آورنده : موسي ملکي تابستان 86

سوخت و ساز انرژي در طيور انرژي مورد نياز طيور براي رشد بافت هاي بدن ، توليد تخم مرغ ، انجام فعاليت هاي فيزيکي حياتي و حفظ دماي طبيعي بدن از کربوهيدرات ها ، چربي ها و پروتئين هاي موجود در جيره به دست مي آيد. انرژي مصرف شده توسط طيور به سه شيوه مورد

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول