دانلود مقاله خوراک دام و طیور و آبزیان-اکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی ویژگی ها و روش های آزمون

Word 128 KB 30141 27
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • خوراک دام و طیور و آبزیان-اکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی

  ویژگی ها و روش های آزمون

  1              هدف

  هدف ازتدوین این استاندارد تعیین ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی ، نمونه برداری ، روش های آزمون، بسته بندی ، نشانه گذاری و شرایط نگهداری و انبارداری اکسید منیزیم است .

   

  2              دامنه کاربرد

  این استاندارد در مورد اکسید منیزیم برای مصرف در مکمل های معدنی خوراک دام و طیور و آبزیان بسته بندی شده کاربرد دارد .

   

  3              مراجع الزامی

  مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در این مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرها ی الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر آخرین چاپ و یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

  استفاده از مراجع زیر برای کاربران این استاندارد الزامی است.

  1- ISO 6497.2 2001 Animal feeding stuffs – sampling .

  2- ISO 5515.1979 De composition of organic matter prior to analysis - wetmethod

  3- استاندارد ملی ایران 6275 : سال 1381 ویژگیها وروشهای آزمون زئولیت درخوراک دام و طیور و آبزیان

  4- استاندارد ملی ایران 1320 : سال 1372 ویژگیها و روشهای آزمون اکسید منیزیم جهت مصرف در صنایع آرایشی

  5- استاندارد ملی ایران 1728 : سال 1356 ویژگیها و روشهای آزمون آب برای مصارف آزمایشگاهی

  4              اصطلاحات و تعاریف

  در این استاندارد اصطلاحات و/یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود :

  مکمل معدنی 

  مجموعه ای از املاح معدنی و افزودنی های مجاز است که به دلیل کمبود آنها در جیره غذایی دام و طیور و آبزیان , اضافه نمودن آنها به جیره باتوجه به احتیاجات دام ضروری است .

  افزودنی های مجاز

  به موادی گفته می شود که شامل مواد اشتهاآور ، رنگهای خوراکی مجاز ، طعم دهنده های مجاز ، اسیدهای آمینه ، آنزیم ها ، داروهای ضد باکتریایی ، انگلی ، قارچی ، آنتی اکسیدان ها و سایر مواد افزودنی مجاز می باشد .

  قابلیت دسترسی زیستی مکمل ها

  بخشی است از مواد مکمل خوراک دام که می تواند برای نگهداری , تولید و تولید مثل مورد استفاده دام قرار گیرد .

  افت حرارتی1 ( L.O.I )

  تغییر وزن نمونه خشک شده پس از عمل سوزاندن افت حرارتی نامیده می شود که شامل کاهش آب پیوسته ، دی اکسید کربن به شکل کربنات های فرار ، کربن و مواد آلی ، اکسیدهای سولفور و ترکیبات قلیایی فرار است . قبل از گذاشتن نمونه در کوره بایستی آنرا در دمای 2±110 درجه سلسیوس خشک نموده و پس از قرار دادن در خشکانه توزین نمود . دو گرم از نمونه خشک توسط کوره الکتریکی ودر دمای 25±1000 درجه سلسیوس سوزانده و L.O.I محاسبه می شود.

  اکسید منیزیم

  یک ماده معدنی با فرمول شیمیایی MgO ( magnesium oxide ) می باشد که از سنگ های معدنی کربناته ( سنگ آتش )2 می باشد که با روش زیر فرآیند می شود : سنگها پس از استخراج توسط آسیاب چکشی به اندازه های موردنظر تقسیم شده به داخل کوره های گردان کلسینه کننده هدایت می گردد . در کوره کلسینه کننده ، پس از جدا شدن دی اکسید کربن، به حالت اکسید در آمده سپس با استفاده از آسیاب به پودر نرم تبدیل می شود و به عنوان منبع منیزیم در مکمل های معدنی خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد .

   دام

  منظور از دام در این استاندارد گاو ، گوساله ، گوسفند ، بز ، طیور و آبزیان پرورشی است .

   

  ویژگی ها

  5-1          ویژگی های فیزیکی اکسید منیزیم

  اندازه ذرات

  تمام ذرات اکسید منیزیم باید حداکثر 200 میکرومتر ( حدود 80 مش ) باشد . همچنین اندازه ذرات باید به طور کامل یکنواخت باشد.

  رنگ و بو

  رنگ اکسید منیزیم باید سفید تا سفید متمایل به صورتی کم رنگ باشد . اکسید منیزیم باید بی بو بوده و اگر در آب مقطر به صورت تعلیق درآید نباید هیچگونه بوی نامطبوعی تولید کند .

   

  5-2          ویژگی های شیمیایی اکسید منیزیم

  ویژگی های شیمیایی اکسید منیزیم باید مطابق جدول شماره 1 باشد .

   

  جدول شماره 1- ویژگی های شیمیایی اکسید منیزیم

   

  روش آزمون

  میزان

  ویژگی

  براساس ماده خشک

  ردیف

  طبق بند 7-1

  این استاندارد

  0/3 ( بیشینه )

  درصد

  رطوبت

  1

  طبق بند 7-4

  این استاندارد

  0/90( بیشینه )

  درصد

  اکسید منیزیم

  2

  طبق بند 7-2

  این استاندارد

  100 ( بیشینه )

  میلی گرم در کیلوگرم

  سرب

  3

  طبق بند 7-2

  این استاندارد

  20 ( بیشینه )

  میلی گرم در کیلوگرم

  کادمیوم

  4

  طبق بند 7-3

  این استاندارد

  200 ( بیشینه )

  میلی گرم در کیلوگرم

  فلوئور

  5

  طبق بند 7-2

  این استاندارد

  30 ( بیشینه )

  میلی گرم در کیلوگرم

  جیوه

  6

  طبق بند 7-2

  این استاندارد

  40 ( بیشینه )

  میلی گرم در کیلوگرم

  آرسنیک

  7

  طبق بند 7-5

  این استاندارد

  3 ( بیشینه )

  درصد

  افت حرارتی

  8

   

  یادآوری : در جدول شماره 1 بیشینه میز ان فلوئور برای طیور 60 میلی گرم در کیلوگرم و برای آبزیان پرورشی 20 میلی گرم در کیلوگرم باید باشد .

   

  نمونه برداری

  6-1          مقررات کلی

  در انتخاب نمونه , حفظ و حمل نمونه های آزمایشی دستورات زیر باید رعایت شود :

  6-1-1      نمونه ها نباید در فضای آزاد که امکان آلودگی نمونه ها وجود دارد برداشته شود .

  6-1-2      وسایل نمونه برداری باید خشک و تمیز باشد .

  6-1-3      باید دقت شود که نمونه های از توده اصلی جنسی که مورد نمونه برداری واقع می شود , باشد و وسایل نمونه برداری آلودگی پیدا نکنند .

  6-1-4      برای اینکه نمونه برداری واقعی باشد محتوی هر ظرف را در هنگام نمونه برداری باید به طور کامل مخلوط نمایند .

  6-1-5      نمونه ها باید در ظروف شیشه ای به طور کامل در بسته , خشک و تمیز و یا ظروف مناسب دیگر گذاشته شود . اندازه ظروف نمونه باید طوری باشد که تمام حجم آن بوسیله نمونه پر شود .

  6-1-6      هر ظرف محتوی نمونه باید با سرپوش مناسبی بعد از پرکردن بسته و مهر شود و یا کلیه اطلاعات راجع به نمونه برداری نشانه گذاری شود و همچنین تاریخ نمونه برداری و تاریخ تولید باید در روی ظروف نمونه نوشته شود .

   

  6-2          مقدار و تعداد نمونه 

  در صورتی که محموله بصورت فله باشد تا 5/2 تن حداقل 7 نمونه و بیش از 5/2 تن بصورت ریشه دوم تعداد تا حداکثر 100 نمونه برداشت شود .

  در صورتی که محموله بصورت بسته بندی شده باشد باید به شرح جدول 2 نمونه گیری انجام شود .

      جدول شماره 2

   

  تعداد بسته ها

  حداقل تعداد نمونه

  4-1

  همه بسته ها

  16-5

  4

  بیش از 16

  ریشه دوم تعداد تا حداکثر 100 بسته

   

  لازم به اشاره است که مقدار نمونه های برداشت شده را باید بخوبی مخلوط نموده و از آن یک نمونه جهت انجام آزمون های لازم به میزان حداقل نیم کیلوگرم تهیه نمود .

   

  روش های آزمون

  کلیه مواد مصرفی باید با خلوص تجزیه ای1 بوده و آب مقطر نیز باید مطابق استاندارد ملی ایران 1728 سال 1356 : ویژگیها و روشهای آزمون آب برای مصارف آزمایشگاهی باشد .

  7-1          روش اندازه گیری رطوبت 

  7-1-1      وسایل لازم

  7-1-1-1  ترازوی دقیق آزمایشگاهی با دقت 001/0 گرم

  7-1-1-2  گرمخانه ( آون )

  7-1-1-3  خشکانه

  7-1-2      روش اجرای آزمون

  ابتدا یک ظرف توزین نمونه را در گرمخانه قرار داده تا به وزن ثابت برسد سپس ظرف را در خشکانه قرار داده و پس از خنک شدن وزن کنید. سپس تعداد 2 گرم نمونه به دقت وزن نموده و در دمای 2 ± 105 درجه سلسیوس بمدت 2 ساعت داخل گرمخانه قرار دهید. بعد از این مدت نمونه را بیرون آورده و در خشکانه قرار داده پس از خنک شدن وزن کرده و از فرمول 1 به شرح زیر ماده خشک و رطوبت را محاسبه کنید .

   

  1- Loss on Ignition

  2- Calcinated magnesite

  1- Analytical grade

زئولیت زئولیت در فیلتر مولکولی، کنترل آلودگی، تولید اکسیژن، تصفیه گاز، ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی، مصارف کشاورزی و ... مورد مصرف دارد. ساختار منظم و فضاهای با ابعاد مولکولی زئولیت، جایگیری و جدا شدن اتم‌هایی با قطر کوچکتر را در خود آسان کرده است. خواصی مانند ظرفیت تبادل یون کاتیونی و قدرت تبادل کاتیون‌های اصلی، جذب آب بدون ایجاد هیچ تغییر فیزیکی و شیمیایی در زئولیت و خاصیت جذب ...

به طور کلی، غده پاراتیروئید، عمل آزاد شدن کلسیم از استخوان ها را کنترل می کند. با کمبود کلسیم در خوراک دام، این غده تحریک شده با ترشح هورمون خود، باعث آزاد شدن کلسیم می شود، به نحوی که غلظت کلسیم را در خون تقریباً ثابت نگه می دارد. البته در این حالت چون کلسیم و فسفر به صورت ترکیب با یکدیگر در استخوان ها وجود دارند، فسفر نیز آزاد می شود ولی به علت عدم نیاز به آن، این ماده از بدن ...

خوراک دام و طيور وآبزيان اندازه گيري منيزيم بروش بيناب سنجي جذب اتمي روش آزمون 1 هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوين اين استاندارد اندازه گيري و تعيين ميزان منيزيم در خوراک دام و طيور و آبزيان به روش بيناب سنجي جذب اتمي1 مي باشد . ياد آور

1مقدمه انسان نقش مواد معدنی را در خوراک حیوانات را از ابتدای اهلی کردن حیوانات و پرورش گله ای آنها تشخیص داده است. علیرغم قدمت این تشخیص هنوز هم موضوعات مهم و ناشناخته ای در مورد تغذیه و کاربرد مواد معدنی بویژه برای حیوانات پر تولید وجود دارد. برای بیان نقش و اهمیت کاربرد مواد معدنی در تهیه خوراک دام و طیور تقسیم بندی زیر را که بر اساس هدفهای افزودن این مواد در خوراک می باشند، ...

آجيل و خشکبار براي سلامتي بدن مفيدند بر اساس آخرين پژوهش‌ها، آجيل و مغزها مانند فندق، گردو، پسته نقش مهمي در تامين سلامتي بدن ايفا مي‌کنند. بر خلاف تصور عوام که فکر مي‌کنند اين قبيل مواد خوراکي فاقد ارزش‌ غذايي هستند، بايد گفت که اين مواد غذايي من

خلاصه فارسی: تعداد 32 نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت . میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و 2/0 ± 5/2 میکرو‌گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ...

بسمه تعالي پيشگفتار استاندارد ويژگي هاي کربنات کلسيم جهت مصرف در تغذيه دام ، طيور و آبزيان بوسيله کميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در دويست و سي و سومين کميته ملي استاندارد کشاورزي و غذايي مورخ 1377/7/28مورد تائيد قرار گرفته ، اين

جیره غذایی انسان می‌باشند که از لحاظ ارزش غذایی از کلسیم، فسفر، ویتامین‌های مورد نیاز و پروتئین، غنی هستند. پروتئین موجود در شیر و فرآورده‌های آن در مقایسه با منابع دیگر پروتئین‌های حیوانی و گیاهی ارزان‌تر و از ارزش بیولوژیکی بالایی برخوردار هستند. در کشورهای صنعتی افزایش تولید شیر و توسعه صنایع تبدیلی، تأثیر به‌سزایی در میزان مصرف شیر و فرآورده‌های آن داشته، به طوری که مصرف ...

Department of Animal Science - McGill University ترجمه: دکترجاويد مرتضوي تبريزي Mor780@yahoo.com مهندس رامين سلا مت دوست نوبر Raminsalamatdoust@yahoo.com بيماريهاي متابوليکي گاو شيري زايمان و اولين ماه بعد از زايمان دوره بحراني گا

عنوان : تغذيه گاو و استاندارد اندازه گيري يد ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذيه دام و طيور استاد راهنما : جناب آقاي لنگري گرد آورنده : موسي ملکي تابستان 86

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول