دانلود مقاله کربنات کلسیم جهت مصرف در خوراک دام و طیور و آبزیان

Word 202 KB 30157 9
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بسمه تعالی

  پیشگفتار

  استاندارد ویژگی  های کربنات کلسیم جهت مصرف در تغذیه دام  ، طیور و آبزیان بوسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در دویست و سی و سومین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذایی مورخ  1377/7/28مورد تائید قرار گرفته  ، اینک باستناد بند  1ماده  3قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می  گردد.

  برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم  ، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

  بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود.

  در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی  المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

  لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایش  های لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :

   - 1دکتر محمود شماع و همکاران - غذای دام و طیور  - 1376چاپ دانشگاه تهران

   - 2نتایج آزمایشات استاندارد و آزمایش در آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران .

  3) D.C. Chuch, 1986 Lives tock feeds and feeding

  prentice - Hall publish ern U.S.A.

  4) ENCY Clopedia - of chimical - Technology kirk - othmer جلد چهاردهم   1981

  5) NRC. 1989. Nutrient. Requirement. of. Dairy Cattle.

  six Revised Edition - National Academy, press - washington D.C

  6) The Condensed - Chemical Dictionary 1981

  Cessner, G.Hanley

   

  کربنات کلسیم جهت مصرف در خوراک دام و طیور و آبزیان

   - 0مقدمه

  کربنات کلسیم به فرمول شیمیائی CaCo3 در طبیعت بصورت کانی آراگونپت ، پوسته صدف  هاو کالسیت  ، کالک  ، سنگ آهک  ، سنگ مرمر و تراور تن و غیره وجود دارد. امروزه از کربنات کلسیم بصورت بصورت پودر یا دانه گونه 1 بعنوان یکی از منابع اصلی تأمین کلسیم در جیره غذائی دام و طیور آبزیان استفاده می  شود.

  کربنات کلسیم بصورت پودر در خوراک دام و طیور گوشتی و گرانول آن در جیره غذائی طیور تخم  گذار مورد استفاده قرار می  گیرد.

   - 1هدف

  هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی  ها، بسته  بندی و نشانه  گذاری  ، نمونه  برداری و روش  های آزمون کربنات کلسیم به صورت صنعتی است .

   - 2دامنه کاربرد

  کربنات کلسیم بصورت پودر یا گرانول بعنوان مکمل معدنی در خوراک دام و طیور و آبزیان کاربرد دارد.

   - 3ویژگیها

   -1-3ویژگیهای فیزیکی

   -1-1-3رنگ : پودر کربنات کلسیم معمولا به رنگ سفید می  باشد.

   -2-1-3شکل ظاهری : بصورت پودر یا دانه گونه است .

   -3-1-3اندازه : ذرات کربنات کلسیم باید طوری باشد که مطابق جدول دانه  بندی جیره غذائی باشد.

   -4-1-3مزه : بدون مزه

   -5-1-3بو: بدون بو

   -6-1-3وزن مخصوص : وزن مخصوص کربنات کلسیم بین  2/65تا  2/95گرم در سانتی  متر مکعب است .

 • فهرست مطالب

   

  مقدمه

  هدف

  دامنه کاربرد

  ویژگیها

  بسته  بندی و نشانه  گذاری

  نمونه  برداری

  روش  های آزمون

  شرایط نگهداری و انبار کربنات کلسیم

بسمه تعالي پيشگفتار استاندارد روش تعيين فسفر در غذاي دام و طيور که نخستين بار در سال 1347 تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد کميسيون فني خوراک دام و طيور براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در شصت و هشتمين جلسه کميت

خوراک دام و طيور و آبزيان-اکسيد منيزيم مورد مصرف در مکمل هاي معدني ويژگي ها و روش هاي آزمون 1 هدف هدف ازتدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيکي ، شيميايي ، نمونه برداري ، روش هاي آزمون، بسته بندي ، نشانه گذاري و شرايط

خوراک دام و طيور و آبزيان- تفاله مرکبات - ويژگي ها و روش هاي آزمون 1 هدف هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيکي, شيميايي , ميکرو

روش اندازه‏گيري فسفر در خوراک دام و طيور 1 - هدف هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشهاي تعيين مقدار فسفر در خوراک دام و طيور به طريقه اسپکتروفتومتري و تيتريمتري مي‏باشد . 2 - دامنه کاربرد روشهاي ارائه شده در اين استاندا

خوارک دام ، طيور و آبزيان – گلوتن ذرت – ويژگيها و روشهاي آزمون 1 هدف‌ هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين ويژگيهاي فيزيکي ، شيميائي ، بهداشتي ، نمونه برداري ، روشهاي آزمون ، بسته بندي ، نشانه گذاري و انبارداري گلوتن ذرت است .

سبوس گندم جهت تغذيه دام - طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون ) - 0مقدمه سبوس گندم به سبب فراواني توليد و قيمت مناسب و دارابودن ميزان نسبي پروتئين بالا و ويتامينها و مواد معدني به خصوص فسفر، در تغذيه دام ، طيور و آبزيان مورد استفاده ق

نظر به افزايش جمعيت جهاني از سطح 72/5 ميليلارد (1995، FAO) به 11 ميليارد نفر در سال 2100 (نورس، 1992 و دمني، 1984) مي¬رسد استفاده بهينه از منابع غذايي موجود و فرآورده¬هاي جانبي توليد شده در بخش کشاورزي در راستاي توليد منابع غذايي انساني امري ضروري ب

زئولیت زئولیت در فیلتر مولکولی، کنترل آلودگی، تولید اکسیژن، تصفیه گاز، ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی، مصارف کشاورزی و ... مورد مصرف دارد. ساختار منظم و فضاهای با ابعاد مولکولی زئولیت، جایگیری و جدا شدن اتم‌هایی با قطر کوچکتر را در خود آسان کرده است. خواصی مانند ظرفیت تبادل یون کاتیونی و قدرت تبادل کاتیون‌های اصلی، جذب آب بدون ایجاد هیچ تغییر فیزیکی و شیمیایی در زئولیت و خاصیت جذب ...

خوراک دام و طيور وآبزيان اندازه گيري منيزيم بروش بيناب سنجي جذب اتمي روش آزمون 1 هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوين اين استاندارد اندازه گيري و تعيين ميزان منيزيم در خوراک دام و طيور و آبزيان به روش بيناب سنجي جذب اتمي1 مي باشد . ياد آور

1مقدمه انسان نقش مواد معدنی را در خوراک حیوانات را از ابتدای اهلی کردن حیوانات و پرورش گله ای آنها تشخیص داده است. علیرغم قدمت این تشخیص هنوز هم موضوعات مهم و ناشناخته ای در مورد تغذیه و کاربرد مواد معدنی بویژه برای حیوانات پر تولید وجود دارد. برای بیان نقش و اهمیت کاربرد مواد معدنی در تهیه خوراک دام و طیور تقسیم بندی زیر را که بر اساس هدفهای افزودن این مواد در خوراک می باشند، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول