دانلود مقاله افلاطون‌

Word 48 KB 30194 12
مشخص نشده مشخص نشده مشاهیر و بزرگان
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه‌

            افلاطون‌ مؤسس‌ حکمت‌ الهی‌ است‌. استاد فلسفه‌ نظری‌ و رهبر رموز منطق‌ و خطابه‌،آموزگار اخلاق  و سیاست‌ و معرف‌ سقراط‌ و مربی‌ ارسطو.

  عقاید افلاطون‌ در علم‌ سیاست‌ انسان‌ زیبایی‌ و... خلاصه‌ می‌شود.

              افلاطون‌ نخستین‌ فیلسوف‌ و متفکر دنیای‌ باستان‌ بود که‌ با روشی‌ مشخص‌ در موضوع‌سیاست‌ می‌نوشت‌. از خصایص‌ رساله‌های‌ افلاطون‌ این‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ مکالمه‌ای‌ میان‌ دویا چند نفر است‌.

              در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ که‌ شخصیت‌ این‌ استاد بزرگوار بهتر شناسانده‌ شود.

   

   

  افلاطون‌ کیست‌؟

            برای‌ بزرگواری‌ و بلندی‌ مقام‌ افلاطون‌ همین‌ بس‌ که‌ مؤسس‌ حکمت‌ الهی‌ است‌ و استادفلسفه‌ نظری‌ و رهبر رموز منطق‌ و خطابه‌، آموزگار اخلاق  و سیاست‌، نماینده ‌ حقیقت‌ عشق‌ وهادی‌ عقل‌ به‌ سوی‌ ادراک‌ مجردات‌، معرف‌ سقراط‌ و مربی‌ ارسطو.

              او نخستین‌ فیلسوف‌ و متفکر دنیای‌ باستان‌ بود که‌ با روشی‌ مشخص‌ در موضوع‌ سیاست‌می‌نوشت‌ کتابهای‌ افلاطون‌ دردست‌ همه ‌ حکما و ادبا هست‌ و دائماً موضوع‌ بحث‌ و تحقیق‌ است‌و همه‌ متفق‌اند که‌ افلاطون‌ از بزرگترین‌ حکمای‌ یونان‌ بلکه‌ بزرگترین‌ فلاسفه‌ عهد قدیم‌ و شایدگذشته‌ از انبیاء و اولیاء ارجمندترین‌ دانشمندی‌ است‌ که‌ عالم‌ انسانیت‌ به‌ وجود آورده‌ است‌.

   

  زندگی‌ افلاطون‌

              افلاطون‌ در سال‌ 428 پیش‌ از میلاد در آتن‌ متولد شد. اسمش‌ را آریستو کلس‌ نهادند به‌معنی‌ نامدار و بهترین‌ ولی‌ افلاطون‌ لقب‌ گرفت‌ به‌ معنی‌ وسیع‌. آتن‌ در زمان‌ ولادت‌ او هنوزنیرومندترین‌ و ثروتمندترین‌ دولت‌ شهر یونان‌ به‌ حساب‌ می‌آمد. و به‌ خاطر اهمیت‌ فرهنگی‌ اش‌متفکران‌ یونان‌ را از جنوب‌ ایتالیا (در غرب‌) تا سواحل‌ آسیای‌ صغیر (در شرق ) به‌ خود جلب‌کرده‌ بود. در حدود 18 سالگی‌ به‌ سقراط‌ برخورد و ده‌ سال‌ در خدمت‌ او به‌ سر برد و بعد ازمرگ‌ سقراط‌ جهانگردی‌ نموده‌ و به‌ تعلیم‌ حکمت‌ پرداخت‌. در بیرون‌ شهر آتن‌ باغی‌ داشت‌ که‌وقف‌ علم‌ و معرفت‌ نمود. مریدانش‌ برای‌ درک‌ فیض‌ تعلیم‌ و اشتغال‌ به‌ علم‌ و حکمت‌ آنجا گردمی‌آمدند و چون‌ آن‌ محل‌ آکادمیا نام‌ داشت‌ فلسفه‌ افلاطون‌ معروف‌ به‌ حکمت‌ آکادمی‌ شده‌ وامروزه‌ هم‌ مراکز علمی‌ و ادبی‌ را در اروپا آکادمی‌ می‌گویند. بر سر در باغ‌ نوشته‌ بود، هرکس‌هندسه‌ نمی‌داند وارد نشود. هشتصد سال‌ این‌ مرکز علمی‌ دایر بود تا اینکه‌ یکی‌ ازامپراطوریهای‌ روم‌ به‌ خاطر مخالفتی‌ که‌ با فلاسفه‌ پیدا کرد آکادمی‌ را تعطیل‌ کرد.

   

  افلاطون‌ شاگرد سقراط‌ و معلم‌ ارسطو

              افلاطون‌ می‌گفت‌ شرمنده‌ نخواهم‌ شد اگر سقراط‌ را عادلترین‌ فرد زمانه‌ بخوانم‌. سقراط‌تنها به‌ مسایل‌ انسانی‌ توجه‌ داشت‌ و قصد او رسیدن‌ به‌ یک‌ یقین‌ اخلاقی‌ بود و اینکه‌ انسان‌ به‌چه‌ ترتیب‌ باید زندگی‌ کند. مهارت‌ او در مکالمه‌ و دستیابی‌ به‌ حقیقت‌، نمونه‌ای‌ از اندیشه‌ فلسفی‌را به‌ ارمغان‌ آورد که‌ هنوز هم‌ مثل‌ همان‌ زمان‌ به‌ اعتبار خود باقی‌ است‌. یکی‌ از بینشهای‌سقراط‌ این‌ بود که‌ کردار اخلاقی‌ دارای‌ شالوده‌ عقلی‌ است‌ و هیچ‌ کس‌ خواسته‌ و ارادی‌ بدی‌نمی‌کند. بنابراین‌ شناخت‌ خیر و نیکی‌ مساوی‌ با عمل‌ کردن‌ به‌ آن‌ است‌، ولی‌ او را به‌ اتهام‌ناپارسایی‌ و بی‌تقوایی‌ محکوم‌ کردند چون‌ به‌ خدایانی‌ که‌ دولت‌ پرستشان‌ را جایز دانسته‌ بودایمان‌ نداشت‌ و چند روز پس‌ از محاکمه‌، جام‌ شوکران‌ را سرکشید. ارسطو بیست‌ سال‌ پیش‌ ازوفات‌ افلاطون‌، در سن‌ هیجده‌ سالگی‌ به‌ آکادمی‌ وارد شد و از مریدان‌ و اعضاء آکادمی‌ بود وافلاطون‌ او را عقل‌ حوزه‌ی‌ علمیه‌ لقب‌ داده‌ بود. البته‌ اختلاف‌ نظرهایی‌ میان‌ آنها در کتب‌ ارسطودیده‌ می‌شود، ولی‌ دلیلی‌ نبود که‌ ارسطو نسبت‌ به‌ افلاطون‌ حق‌ ناشناس‌ و یا استاد به‌ اوبی‌مهری‌ کند.

   

  آثار افلاطون‌

              نخستین‌ آثار ادبی‌ افلاطون‌ به‌ شکل‌ نمایشنامه‌ و شعر بوده‌ که‌ بعد از اولین‌ دیدار و گفتار باسقراط‌ همه ‌ دست‌ نوشته‌هایش‌ را به‌ آتش‌ کشید. آثار او تقریباً سی‌ رساله‌ است‌ که‌ نفیس‌ترین‌یادگار حکمت‌ و بلاغت‌ به‌ شمار می‌رود. از خصایص‌ رساله‌های‌ افلاطون‌ این‌ است‌ که‌ به‌صورت‌ مکالمه‌ی‌ میان‌ دو یا چند نفر به‌ جزء یکی‌، که‌ خطابه‌ و دفاعیه‌ سقراط‌ است‌. دیگر آثاراو: مهمانی‌، فیدون‌، سیاست‌، نوامیس‌، آیین‌ کشورداری‌.

   

  عقاید افلاطون‌

  علم‌

              افلاطون‌ عقیده‌ داشت‌ که‌ علم‌ را هیچ‌ کس‌ اگر هم‌ داشته‌ باشد به‌ دیگری‌ نمی‌تواند اعطاء کندبلکه‌ همه ‌ انسانها علم‌ و حقایق‌ را در ضمیر خود دارند ولی‌ از آن‌ غفلت‌ کرده‌اند، و معنی‌ جهل‌همین‌ فراموشی‌ است‌ و کار معلم‌ این‌ است‌ که‌ متعلم‌ را متوجه‌ سازد تا او علمی‌ را که‌ دردرونش‌ نهفته‌ است‌ به‌ یاد آورد و حاضر سازد. پس‌ بهترین‌ روش‌ تعلیم‌ و تعلم‌ مباحثه‌ و سؤال‌و جواب‌ است‌ و تعلیم‌ کتبی‌، نتیجه‌ نمی‌دهد.

   

  انسان‌

              شایسته‌ انسانیت‌ انسان‌ این‌ است‌ که‌ هرچه‌ زودتر از دنیا بگریزد. یعنی‌ از آلایش‌ آن‌بپرهیزد و مقصود از گریختن‌ از دنیا این‌ است‌ که‌ عادل‌ باشد و داد عدل‌ کند. پس‌ ظلم‌ برای‌ظالم‌ بدتر است‌ تا برای‌ مظلوم‌ ولی‌ ظالم‌ به‌ این‌ معنی‌ غفلت‌ دارد. انسان‌ نخبه ‌ عالم‌ امکان‌ است‌،عقلی‌ که‌ در روحی‌ قرار رگفته‌ و اسیر زندان‌ تن‌ شده‌ و تن‌ دارای‌ سه‌ جزء مهم‌ است‌. سر:جایگاه‌ عقل‌، سینه‌: مقر عواطف‌ و همت‌ و اراده‌ و شکم‌: جای‌ شهوات‌. جمع‌ این‌ فضایل‌ عدالت‌ می‌شود که‌، در صورت‌ بودن‌ سعادتمندی‌ بدست‌ می‌آید. روح‌ انسان‌ باقی‌ است‌ و پس‌ از مرگ‌شاید به‌ بدن‌ دیگری‌ حلول‌ کند.

   

  اخلاق

              افلاطون‌ مانند سقراط‌ بر آن‌ است‌ که‌ عمل‌ نیک‌، لازمه ‌ علم‌ و آگاهی‌ به‌ نیکی‌ است‌ و اگرمردمان‌ تشخیص‌ نیکی‌ دارند، البته‌ به‌ بدی‌ می‌گرایند. پس‌ حسن‌ اخلاق  نتیجه‌ علم‌ است‌ وکوشش‌ در نزدیک‌ شدن‌ به‌ عالم‌ ملکوت‌.

   

  سیاست‌

              افلاطون‌ حکمت‌ را بی‌سیاست‌، ناقص‌ و سیاست‌ را بی‌حکمت‌، باطل‌ می‌خواند و سیاست‌ واخلاق  را از یک‌ منشاء می‌پندارد. و هر دو را برای‌ سعادت‌ نوع‌ بشر واجب‌ می‌داند. برای‌سیاست‌ اصول‌ زیبا و مبانی‌ محکم‌ درنظر گرفته‌ است‌ و می‌گوید: استقرار دولت‌ منوط‌ به‌فضایل‌ و مکارم‌ است‌ و باید بر عدالت‌ و امنیت‌ استوار باشد. مجازات‌ واجب‌ است‌ اما قوانین‌جزا باید برای‌ تنبیه‌ و اصلاح‌ مجرم‌ باشد نه‌ کینه‌جویی‌ و آزار. میان‌ مردم‌ باید سازگاری‌ ومحبت‌ باشد نه‌ بغض‌ و عداوت‌ و بهترین‌ دولتها آن‌ است‌ که‌ بهترین‌ مردم‌ حکومت‌ کنند.

 • منابع‌

  1- دورانت‌، ویل‌. یونان‌ باستان‌ / ترجمه‌ امیرحسین‌ آریان‌ پور، تهران‌: انتشارات‌ و آموزش‌انقلاب‌ اسلامی‌، 1370.

  2- ذوالفقاری‌، غلامحسین‌. رهنمون‌، تهران‌: سخن‌، 1374.

  3- ردهد، برایان‌. اندیشه ‌ سیاسی‌ از افلاطون‌ تا ناتو / ترجمه‌ مرتضی‌ کاخی‌، اکبر افسری‌،تهران‌: آگاه‌، 1373.

  4- سلیمانی‌، بلقیس‌. هنر و زیبایی‌ از دیدگاه‌ افلاطون‌، تهران‌: گوهر منظوم‌، 1379.

  5- فروغی‌، محمدعلی‌. سیر حکمت‌ در اروپا، تهران‌: هرمس‌، 1383.

  6- کینی‌، جان‌ جی‌. افلاطون‌، ترجمه‌ عزت‌ اللّه‌ فولادوند، تهران‌: 1373.

  7- لائرتیوس‌، دیوگنس‌. حیات‌ فیلسوفان‌ نامدار سقراط‌ - افلاطون‌ / ترجمه‌ حسین‌ کلباسی‌اشتری‌، تهران‌: دانش‌ و اندیشه‌ معاصر، 1382.

فلسفه‌ چیست‌؟ از طرح‌ پرسش‌ فلسفه‌ چیست‌؟ چه‌ مقصودی‌ داریم‌؟ وقتی‌ می‌پرسیم‌ که‌ فلسفه‌ چیست‌، بسته‌ به‌ اینکه‌ پرسش‌ در چه‌ مرتبه‌ای‌ طرح‌ شده‌ باشد، جواب‌ آن‌ متفاوت‌ است‌. مثلاً ممکن‌ است‌ کسی‌ در متنی‌ که‌ می‌خواند به‌ لفظ‌ فلسفه‌ برخورد کند و معنی‌ آن‌ را نداند و بپرسد که‌ فلسفه‌ چیست‌. در جواب‌ این‌ پرسش‌ می‌توان‌ شرحی‌ در باب‌ لفظ‌ فلسفه‌ داد یا نوع‌ مسائلی‌ را که‌ در ...

فلسفه‌ چيست‌؟ از طرح‌ پرسش‌ فلسفه‌ چيست‌؟ چه‌ مقصودي‌ داريم‌؟ وقتي‌ مي‌پرسيم‌ که‌ فلسفه‌ چيست‌، بسته‌ به‌ اينکه‌ پرسش‌ در چه‌ مرتبه‌اي‌ طرح‌ شده‌ باشد، جواب‌ آن‌ متفاوت‌ است‌. مثلاً ممکن‌ است‌ کسي‌ در متني‌ که‌ مي‌خواند به‌ لفظ‌ فلسفه‌ برخورد کند و

مقدمه‌ افلاطون‌ مؤسس‌ حکمت‌ الهی‌ است‌. استاد فلسفه‌ نظری‌ و رهبر رموز منطق‌ و خطابه‌،آموزگار اخلاق و سیاست‌ و معرف‌ سقراط‌ و مربی‌ ارسطو. عقاید افلاطون‌ در علم‌ سیاست‌ انسان‌ زیبایی‌ و... خلاصه‌ می‌شود. افلاطون‌ نخستین‌ فیلسوف‌ و متفکر دنیای‌ باستان‌ بود که‌ با روشی‌ مشخص‌ در موضوع‌سیاست‌ می‌نوشت‌. از خصایص‌ رساله‌های‌ افلاطون‌ این‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ مکالمه‌ای‌ میان‌ دویا چند ...

مقدمه‌ کسانی‌ که‌ گذشته‌ را مرور می‌کنند و آنرا مورد مطالعه‌ و تأمل‌ قرار می‌دهند و از آن‌درس‌ عبرت‌ می‌گیرند، سود سرشاری‌ از کار خود می‌برند، مخصوصاً اگر این‌ مطالعه‌ وتوجه‌ در مورد تمدن‌ انسان‌ و مسائل‌ مربوط‌ به‌ تربیت‌ باشد. از روزگار کهن‌ پرورش‌ جوانان‌ برای‌ زندگی‌ یکی‌ از مهمترین‌ اشتغالات‌ نوع‌ بشربوده‌ است‌. تاجایی‌ که‌ می‌توان‌ گفت‌: «تربیت‌ هرگز مانند آنچه‌ که‌ ...

افلاطون‌ مؤسس‌ حکمت‌ الهي‌ است‌. استاد فلسفه‌ نظري‌ و رهبر رموز منطق‌ و خطابه‌،آموزگار اخلاق و سياست‌ و معرف‌ سقراط‌ و مربي‌ ارسطو. عقايد افلاطون‌ در علم‌ سياست‌ انسان‌ زيبايي‌ و... خلاصه‌ مي‌شود. افلاطون‌ نخستين‌ فيلسوف‌ و متفکر دنياي‌ باستان‌ بو

اقلیدس ریاضیدان یونانی،پسر نوقطرس بن برنیقس،ریاضیدان و منجم بزرگ تاریخ علم،به سال 323 ق.م متولد شد،وی از تبار فنیقی و نخستین رئیس بخش ریاضیات بود، در زبان یونانی اقلی به معنی کلید و دس به معنای هندسه و اقلیدس به معنای کلید هندسه است،در آن زمان مرگ اسکندر فرا رسید و سردارانش برای کسب قدرت با یکدیگر جنگیدند. بطلمیوس یکی از سرداران اسکندر بود که مصر را گرفت و در آن جا تشکیل حکومت ...

مثبت‌ اندیشی‌ محققان‌ روانشناسی‌ گرایش‌ دارند شاخص‌ مثبت‌ اندیشی‌ با نمرات‌ روزانه‌ متغیرعمده‌ مرتبط‌ است‌. شادکامی‌ و رضایت‌ از زندگی‌. وقتی‌ محققان‌ از افراد در مورد شادکامی‌هایشان‌ می‌پرسند در واقع‌ از آنهامی‌خواهند حالات‌ هیجانی‌ و چگونگی‌ احساس‌شان‌ درباره ‌ خود و دنیا را گزارش‌ نمایند. و منظور از رضایت‌ بیان‌ قضاوت‌ کلی‌شان‌ درباره ‌ دستیابی‌ به‌ خواسته‌هایشان‌ درزندگی‌ ...

ارسطو يکي از بزرگترين متفکران جهان است. در سراسر تاريخ فلسفه، گذشته از افلاطون و کانت، شايد هيچ کس ژرفا و پهناي انديشه او را نداشته باشد، از بيست و چهار قرن تاکنون تاثير او در فيلسوفان و دانشمندان گيتي بيرون از حد و حساب و بسا بيمانند بوده است. دانش

چکیده‌: اگر فرآیند ادراک‌ را حاصل‌ تعامل‌ سه‌ عنصر فاعل‌شناسا، متعلق‌شناسایی‌ و شناخت‌ بدانیم‌، بسیاری‌ از نظریات‌ مطرح‌ شده‌ در حوزه ‌ اندیشه ‌ اسلامی‌ در خصوص‌ علم‌ و ادراک‌ را می‌توان‌ حول‌ محور دو نسبت‌ موجود بین‌ سه‌ عنصر یاد شده‌ سازماندهی‌ کرد. تعدادی‌ از نظریات‌ مهم‌ عهده‌دار تبیین‌ نسبت‌ علم‌ و ادراک‌ و محکی‌عنه‌ آن‌ است‌ و برخی‌ از نظریات‌ ناظر به‌ رابطه‌ ادراک‌ با ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول