دانلود تحقیق ماشین های پرس

Word 87 KB 30420 25
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی مواد و متالورژی
قیمت قدیم:۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ماشینهایی که برای ((کار روی ورق فلزات به کار می روند )) پرس نام داردند و آنها را نسبت به طرز کارشان طبقه بندی می کنند ، به طور کلی پرس ها به دو دسته تقسیم می شوند :

  پرس های مکانیکی و 2- پرس های هیدرولیکی

  هر یک از این دو نوع نیز از نظر حرکتشان به دو دسته تقسیم می شوند :

  الف ) پرسهای یک ضربهای و ب ) پرس های دو شربه ای .

  پرس های مکانیکی یک ضربه ای

  پرس ها بسته به نوع کارشان به انواع زیر تقسیم می شوند .

  الف ) پرس های برشی و کششی ب ) پرس های خم کاری و سوراخکاری ج ) پرس های ضربه ای

  و نیز نسبت به نوع حرکتشان چنین اند :

  پرس های دستی

   پرس های اصطکاکی

   پرس های لنگی

   پرس های میل لنگی

   پرس های زانویی

  پرس های دستی

  طرز کار : پیچ فرمان پرس معمولاً پرس معمولاً چند راهه ساخته می شوند و در مهره ای می گردد که در قسمت فوقانی بدنه تعبیه شده است . این پیچ در بالا به وسط اهرمی متصل می شود که در دو سر آن دو وزنه قرار دارد .

  قطر پیچ معمولاً متناسب با نیروی پرس است به عبارت دیگر هر چه قطر پیچ بیش تر باشد ابعاد پرس بزرگ تر می شود و لذا نیروی بیش تری دارد .

  مورد استفاده : از این رس ها برای کارهای برشی ، خمشی و کششی که به نیروی زیادی نیاز ندارند استفاده می شود و به طور کلی در کارگاهایی که بخواهند قبل از قرار دادن قالبی روی ماشین پرس ، آزمایش هایی از نظر تنظیم قالب و یا کنترل نمونه روی آن انجام دهند .

  پرس های اصطکاکی

  طرز کار : با فشار دادن روی اهرم مخصوص فرمان یکی از چرخ های دوار یا چرخ لنگری که به پیچ پرس متصل است تماس گرفته آن را به گردش وا می دارد (کورش پایین رونده ) . با رها کردن اهرم چرخ دوم (که در همان جهت حرکت می کند ) . به نوبه خود با چرخ لنگر تماس پیدا می کند و آن را در جهت عکس می گرداند (کورس بالا رونده) .

  مورد استفاده : از این پرس ها برای کارهای ضربه ای و خم کاری استفاده  می کنند .

  3) پرس های لنگی

  بدنه این پرس ها به شکل های مختلف ساخته می شوند ، مانند بدنه بوته جقه ای ثابت ، بدنه بوته جقه ای خم شده و بدنه ستون دار (2 یا 4 ستونه) .

  طرز کار : روی قسمت لنگ محور یک بوش قرار دارد که توسط یک دیسک هزار خاره می تواند به محور متصل شود . این دیسک هزار خاره که هنگام گردش محور شاتون را نیز می گرداند به کمک اهرم مخصوص روی محور حرکت کرده و از درگیری با بوش لنگ خلاص می شود و محور می تواند آزادانه بگردد . حالت قرار گرفتن بوش لنگ تعیین کننده مقدار لنگ و از انجا کورش کشویی پرس می باشد .

  این پرس ها کلاچی دارند که اتصال چرخ طیار و محور را امکان پذیر       می سازد و نیز ترمزی دارند که هنگام کلاچ گرفتن سرعت را کاهش       می دهد.

  4-پرس های میل لنگی

  محور این نوع پرس ها را یک میل لنگ تشکیل می دهد بنابراین کورس کشویی ثابت بوده ومقدار کورس آن به علت وجود میل لنگ می تواند بیشتراز پرس های لنگی باشد .

  برای این که این نوع پرس ها نیز طرز کار صحیحی داشته باشند به یک کلاچ و ترمز مجهز هستند . بدنه این پرسها معمولاً از نوع بدنه های ستوندار ساخته می شود .

  5- پرس های زانویی

  بدنه این پرسها نیز مانند پرس های میل لنگی از نوع ستون دار ساخته      می شود و اختلاف آن با پرس میل لنگی فقط در نوع فرمانشان می باشد .

  پرس های مکانیکی دو ضربه ای

  این پرس ها دارای 2 حرکت بوده ، فقط برای کارهای کششی به کار        می روند و خود نیز بر دو نوع اند  الف) پرسهای با فشار انداز متحرک و       ب ) پرسهای با میز متحرک

  الف ) پرسهای با فشار انداز متحرک

  بدنه این پرسها هم به صورت بوته جقه ای ساخته می شود و هم به صورت ستون دار. فرمان فشار انداز یا توسط ((کام)) و یا توسط زانویی انجام        می گیرد . زمانیکه کشویی کشش پایین می آید کشویی فشار انداز از حرکت باز می ایستد .

  ب ) پرسهای با میز متحرک

  بدنه این پرس ها از نوع ستون دار ساخته می شود . میز این پرسها در ستون ها هدایت شده و توسط دو کام فرمان می گیرند و شبیه کام هایی هستند که کشویی پرس با فشارانداز را به حرکت در می اورد .کشوشی کشش به وسیله یک شاتون به حرکت در می آید .

   

  7- پرس های هیدرولیک

  این پرس ها به صورت یک ضربه ای و یا دو ضربه ای با بدنه ستون دار و یا بوته جقه ای ساخته می شوند . حرکت و نیروی کشویی توسط یک پیستون و در داخل یک سیلندر و تحت فشار مایع انجام می گیرد امتیاز این پرسها آن است که می توان فشار روغن را تنظیم کرده لذا فشارلازم را بدست آورد و هر لحظه آن را کنترل کرد .

  چگونگی انتخاب دستگاه پرس

  انتخاب پرس به نوع کاری که باید انجام دهد نیروی لازم ابعاد قالب ، کورس مورد احتیاج و روش کار پیش بینی شده (تک ضربه ای و یا با ضربه های متوالی ) بستگی دارد.

  کارهای برشی می توانند روی انواع پرس های یک ضربه ای انجام گیرند. کارهای خمشی روی پرسهای لنگی ، اصطکاکی و یا پرس های مخصوص خم کاری انجام می گیرد کارهای کششی عمیق از ورق نازک نیاز به پرس های دو ضربه ای با میز متحرک دارد . برای کارهای کششی که به نیروی زیادی در انتهای کورس نیاز دارد ، از پرس های دو ضربه ای با فشار انداز متحرک استفاده می شود .

  برش

  واژه شناسی برش

  الف ) برش : قیچی و برداشت قطعه ای از یک نوار فلز به صورت مسطح با محیط غیر مشخص که به آن پولک می گویند .

  ب ) سوراخ کاری : برش سوراخ گرد با ابعاد کوچک .

  ج ) سوراخ گیری : برش سوراخی با شکل غیر مشخص به ابعاد نسبتاً بزرگ

  د ) شیارسازی : برش یک شیاردر لبه و یا محیط یک قطعه

  ه ) جاسازی : برش نا تمام ، به طوری که قطعه بریده شده از هم جدا نشود

  و ) لبه گیری : برش لبه صاف و یا  نا صاف یک قطعه فرم دار

  ز) دور بری : برش بیش از یک مرحله برای بدست آوردن قطعه ای با ابعاد دقیق‏

  اصول کار

  قالب از یک سنبه و یک ماتریس تشکیل شده که مقطع سنبه به شکل جسم مورد برش می باشد . ماتریس سوراخی دارد که سنبه در آن حرکت می کند و قطعه بریده شده از آن به بیرون می افتد . هنگامی که سنبه پاین می آید ورق فلز  را به ماتریس چسبانده و آن را به فرم سنبه در سوراخ ماتریس      می برد . در این حالت تغییر شکل پلاستیکی ای از دو طرف روی ورق فلز به وجود آمده و از آنجا خطوط خارجی شکل می گیرد و بنابراین می توان عمل برش را به قیچی شدن تشبیه کرد .

  خطوط پارگی که در دو طرف ورق با فرود آمدن سنبه ایجاد می شود باید همدیگر را قطع کنند تا مقطع بریده شده ورق صاف و بی عیب باشد. البته در صورتی این عمل امکان پذیراست که محل شروع پارگی در دو طرف ورق روی یک خط قرار گرفته باشد ، اگرسنبه و ماتریس فاقد لقی باشند ، پارگی در دو طرف ورق روی یک خط قرار نمی گیرد . بنابراین باید لقی به سنبه و ماتریس داده شود تا پارگی ها روی یک خط قرار گیرد .

  3 ) حالت مقطع بریده شده یک جسم

  با بررسی مقطع بریده شده (قیچی شده) جسم می بینیم که :

  نوار شفاف با یک قوس به سطح بریده شده مربوط است .

   نوار زبر و غیر شفاف تحت زاویه تیز با سطح دیگر جسم ارتباط دارد . جهت این سطح زبر (پلیسه دار ) در نوع استفاده جسم اهمیت بسیاری دارد و بنابراین باید شرایط برش را کاملاً در نظر گرفت .

ماشینهایی که برای ((کار روی ورق فلزات به کار می روند )) پرس نام داردند و آنها را نسبت به طرز کارشان طبقه بندی می کنند ، به طور کلی پرس ها به دو دسته تقسیم می شوند : پرس های مکانیکی و 2- پرس های هیدرولیکی هر یک از این دو نوع نیز از نظر حرکتشان به دو دسته تقسیم می شوند : الف ) پرسهای یک ضربهای و ب ) پرس های دو شربه ای . پرس های مکانیکی یک ضربه ای پرس ها بسته به نوع کارشان به انواع ...

چدنهاي آلياژي پرسيليسم مقاوم به خوردگي مقدمه چدنهاي آلياژي به خانواده‌اي از چدنهاي خاکستري، با گرافيک کروي و سفيد گفته مي‌شود که محتوي مقادير بالائي از عناصر آلياژي (3 تا 40%) هستند. اگر چه اين خانواده از چدنها داراي خواس فيزيک

یکی از مسائل بسیار مهمی که امروزه در فرآیند استراتژیک سازمانهای صنعتی بزرگ جهان جایگاه ویژه ای را بخود اختصاص داده است مسئله برنامه ریزی نیروی انسانی است. مسئله برنامه ریزی نیروی انسانی از چند دیدگاه قابل بررسی و علاقه است: 1-از دید اهداف سازمانی، هرچه برنامه ریزی نیروی انسانی در یک سازمان سنجیده تر و دقیق تر انجام شود تحقق اهداف سازمانی را تسهیل میکند. 2-از نظر صرفه جویی در ...

ساخت و مونتاژ در های پرسی هدف کلی: ساخت در های پرسی با انواع شبکه و نصب یراق روی درهای پرسی هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود: 1-درهای پرسی و انواع آن را توضیح دهید. 2-اندازه ی چارچوب و کلاف را توضیح دهد. 3-شبکه و انواع آن را در درهای پرسی شرح دهد. 4-کاربرد اتصالات در های پرسی را توضیح دهد. 5-اصول موارد ایمنی در موقع ساخت درهای پرسی را رعایت کند. ...

چکیده: در فرآیند فرآوری سنگ تزئینی در کارخانه های سنگبری، تصفیه آب و گِل کشی یکی از مسائل مهم می باشد که علاوه بر پر هزینه بودن و سختی کار و ایمنی کم، باعث اتلاف آب و تخریب محیط زیست نیز می گردد. در این تحقیق ارزیابی کارکرد و کارایی فیلتر پرس – دستگاه تصفیه و بازیافت آب کارخانه های سنگبری در مقایسه با روش کار سنّتی مورد بررسی قرار گرفت. در روش سنّتی احتیاج به ساخت تعداد زیادی ...

مقدمه: تغيير سيستم‌هاي مکانيکي و برقي به سيستم‌هاي الکترونيکي در بيشتر تکنولوژي‌هاي عمده، سيستم‌هاي الکترونيکي جايگزين بخش‌هاي مکانيکي شده و از آن پيش افتاده‌اند. سيستم تلفن در اصل مجموعه‌اي از اجزاي مکانيکي (يعني سيستم شماره‌گير) بود که در آن حرک

کمپرسورها انواع کمپرسورها - هريک از چهار جزء سيستم تراکمي بخار، يعني کمپرسور، کندانسور، دستگاه انبساط و اواپراتور عملکرد خاص خود را دارند . در همين حال هر يک از اين اجزاء تحت تأثير شرايط اعمال شده از سوي ساير اجزاء قرار مي گيرد. به طور مثال تغ

اصول سرپرستي (فروش ) هر سازماني براي رسيدن به اهدافي فعاليت مي کند. مهمترين هدف يک سازمان يا شرکت ارائه کار يا خدمات است. و بايد کالاها، توليد يا خدمات را طوري ارائه دهد که براي مصرف کنندگان مقبول افتد. فروش با فنون متاقعد کردن طرف

معرفي مديريت برش و پرس : مديريت برش و پرس يکي از مديريتهايي است که زير نظر معاونت سواري سازي ايران خودرو فعاليت مي کند . برش و پرس در حال حاضر ازنظر تناژ، ابعاد تعداد پرس بزرگترين مجتمع پرسکاري در ايران مي باشد. اين مجموعه توانايي آنرا داده که براي

انواع پرسها پرس هائيکه براي برش و فرمکاري اوراق فلزي به کار مي روند داراي انواع مختلفي هستند که هر کدام از آنها مي توان در مواردي خواص مورد استفاده قرار داد. معمولي ترين نوع پرسها عبارتند از : پرسهاي دستي (اهرمي و پيچي), پرسهاي مکانيکي (پيچي اصطکا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول