دانلود مقاله بدنه های اتومبیل

Word 59 KB 30451 14
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع - مهندسی معدن
قیمت قدیم:۵,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آیا آلومینیم می تواند یک راه چاره اقتصادی نسبت به اتومبیل باشد اگرچه استفاده از آلومینیوم در ماشین به مدت دو سال افزایش یافته است .در توسعه و پیشرفت اطاق های ماشین آلومینیمی محدودیت پیدا کرده است . در حقیقت بیشترین شعبات آلومینیم به شکل و قالب و طرح در حمل و نقل ،چرخها و غیره آمده است سازندگان ماشین تمام آلومینیم با دو چشم انداز رقابت توسعه پیدا کرده اند: تک اطاق ماشین و قاب فضا دار چند اطاقه اگر چه آلومینیم برای اتومبیل های خود کار یک ماده دور از انتخاب است شعبات آلومینیم بخشی موثر برای استیل می باشد . توسط فشار تنظیمی با سوخت مناسب تولید به وسیله کاهش وزن وسیله نقلیه و دوره تناوب مناسب برای برخورد کردن آن می باشد موانع ،کلیدی هستند که ارزش بالایی از آلومینیم اصلی به عنوان سنجش استیل و ساخت ، اضافه شده ارزش هایی از صفحات (ورقات )آلومینیم می باشد هم آلومینیم و صنایع خودرو مبادرت به ساختن آلومینیم چاره ارزشی موثر برای استیل کردن این مقاله بررسی میکند ارزش ساخت و گروهی از چهار بدنه آلومینیم اتومبیل طراحی شده ، تساوی ساخت با طبق قیمت اخیر و تکنولوژی استفاده از ساخت جدید آلومینیم برخوردار شده ،سپس مصمم بر این شد اگر آلومینیم یک چاره مهم برای استیل در پایین آوردن ارزش اصلی آلومینیم و بهبودی مراحل ساخت باشد

  مقدمه :

  اتومبیل و الومینیم ، تجارت ماندنی در همان سال های اخیر از قرن نوز دهم شدند اینها به استفاده اخیر قالب گیری خیلی ابتدایی بر می گردد اگر چه استیل ترجیح داده می شود ،به وسیله بیشترین دستگاهای خود کار در سالهای اخیر ، اقتصاد سوخت تغییر می کند و به طور تناوبی تنظیم می شود ،کاهش وزن شدیدی توسط دستگاهای خود کار مبادرت می شود . آلومینیم به عنوان راه حل مهندسی ایده ال پیش نهاد می شود .چگالی  یک سوم آن استیل و انقباض و خاموش کردن لازم از یک دستگاه خود کار را قانع می سازد . اگر چه الومینیم تا وزنی پنج بار گران تر از استیل می باشد با وجود ارزش بالا در دو دوره گذشته مقدار الومینیم در اتومبیل به طور یک نواخت افزایش پیدا کرده است . کاوش الومینیم از سی و نه کیلو گرم 03/0 در سال 1976 به حدود 89 کیلو گرم ، 07/0 در میان 90 افزیش پیدا کرده است اگر چه این استفاده از الومینیم در بنیاد هزینه استیل بخش به بخش بوده است نتیجه هیچ تغییر طراحی بنیانی نیست بیشتر نفوذ الومینیم در حمل و نقل ، قطعات موتور و چرخ ها و ریخته گری با تعدادی انفصالات و کوبیدن می باشد .الومینیم ساخته شده در طبقات نفوذی اگر چه  به بخشهای A/C و کمی دریچه برای پیش خوان اتومبیل برای بدنه اتومبیل محدود می شود حقیقتا آن است منشا چگونگی استفاده الومینیم شود جای گزینی استیل آهن ، مس برای بخش های گوناگون در یک اتومبیل باشد در همه موارد ، جای گزینی وزن بدون کم کردن ایفاء آن را کاهش می دهد اما در بیشتر موارد ، ارزش بیشتری را تعیین می کند . آن افزایش می تواند اثر معکوس در پایه مصرف کاهش سوخت و افزایش توانایی حمل و ایمنی الکترونیک و افزایش زندگی اتومبیل ، اگر استفاده کننده ، سازنده و شاید به طور مهمی قانون گذار به فزض آن فاکتور ها صلاحیت کافی داشته باشد استفاده از مقدار بیشتر الومینیم در حجم تولید اتومبیل ها بار ها از تشخیص گران حجم کم نمونه ها پیش بینی کرد اما هنوز در باره  ان موردی نیامده است . الومینیم فقط راهی است  که میتواند جایگزین استیل با هر اهمیتی که است . جانشین مهم ماده اصلی در اسکلت یا بدنه اتومبیل  باشد  درخلال دوره گذشته ،سازندهگان  وسایط نقلیه بطور تکرار مبادرت ارزیابی حالات المینیمی وسایط نقلیه کردند .نمونه های جدید از ترکیب و پیشرفت تکنیک محصولات ازمایش شده بودند  جالب اینکه بطور اصلی روی آزمایش مناسب ترکیب  متدها متمرکز بودند.

   هونداNS-X  تنها اولین وسیله نقلیه آلمینیومی ساخت تولید محدود بود . ایودی A8  مثال دیگر از یک تجمل صدای پایین فضادار تمام المینیمی طراحی شده است .

  اطاق سفید   ( B I W )       

    در حالی که آلومینیم توانایی بیشتری بر راندن ترن و گرمای نواحی مبادله برای کم وزن کردن ساختمان آلومینیم پیدا  کرده است شماره کلید برنامه نویسی کرده است طراحی برای بهره برداری سودمند از آلومینیم و به عبارت دیگر ارزش موثر باشد در شکل یک : نشان داده شده است ( B I W ) حدود 27/0میانگین تخمین تمام وزن اتومبیل است . بنابراین نفوذ الومینیم در (B I W ) میزان بزرگی در باره باید باشد .

  جایگزینی بخش به بخش آلومینیم برای استیل ،اگر چه سبکی وزن و زنگ زدگی راه حل عایقی بهتر از آلومینیم نیست زیرا اتومبیل نیاز مند ساخت استفاده بهینه از الومینیم است مقداری آلومینیم و شرکت های خودکار طراحی فضا دار الومینیم استفاده از نقشه ریخته گری و استخراج آلومینیم را رایج کرده اند .دیگران طبق طراحی تک اطاق ماشین را توسعه داد اند در حالی که غالبا یک بدنه آلومینیمی نشان دار است . اگرچه طراحی های استفاده  عملی شغل و نمایش موثر است روشن نیست که طراحی به طور اقتصادی برای حجم تولید بهتر مناسب است پیروزی نهایی از یک تا دو طراحی بستگی به پیشرفت توسعه در نواحی عمومی تکنولوژی ساخت ، به خصوصا در آلومینیم های نشان دار است . این مقاله مقایسه و برسی ساخت و گروه آلومینیم و استیل ماشین های خود کار را در دو گروه (طبقه):کوچک ،سوخت موثر و اندازه متوسط وسایط نقلیه .

  روش شناسی ( متالوژی)

  ساخت ( B I W ) از دو ارزش مقایسه می شود:ساخت بخشها و بخشهای گروهی این ارزش ها را تخمین زده است به تکنیک استفاده توسعه داده در  MITسیستم ماده آزمایشگاهی عنوان شد بطور تکنیکی نمونه ارزش tcm)). ارزش تکنیکی نمونه ورقه گسترده بر اساس ابزار تحلیلی که ارزشهای مراحل ساخت را به پلکان مراحل عنصری تفکیک میکند. ارزشها با هر گام ازترکیب اصول مهندسی مشتق می شود واطلاعات ابتکاری برای عملیات ساخت ا ست.عامل مصرف شده شامل طراحی تخصصی پارامترهای ماده (استعداد های مهندسی ارزش ماده)اندازهای فر ایند. (پارامترهای کنترل تجهیزات فضای لازم وتوان مصرف) وپرامتر های تولید(تولید حجم ومیزان ماشین الات تواضه ، وقت کم زمان مصرف). نمونه ها همچنین به حساب فرصت اقتصادی ارزش پیوستن بزرگ با مالکیت تجهیزات.نیروی مصرف شده انتقال داده می شود با تخمین ثابت و متغیر برای هر پله از ساخت ارزش میدهد. ارزش متغیر شامل انرژی مواد و آزمایشگاه مستقیم ارزش ثابت تجهیزات بزرگ مورد نیاز برای فرایند  ساخت را پوشش میدهد شامل ماشین ابزارطراحی تخصصی هزینه ساختمان تعمیر و مخارج غیر مستقیم ازمایشگاه می باشد. در صورت فقدان دقیق اطلاعات مکان مخصوص ماشین و ابزار ارزش میتواند پیش بینی شود . بر اساس طراحی تخصص یافته از تولید استفاده به سرعت اطلاعات ابتکاری مشق می شود .

  شکل دو شرح می دهد متالوژی ارزش ساخت  (B I W )را تخمین می زند . برای طراحی های اتومبیل ، یک لیستی از بخشها از جزئیات احتراق تراحی های اتومبیل آماده می شود . لیست شامل ابعاد و وزن بخشهایی که به طور وسیعی طبقه بندی به دو گروه هستند بخشهای کوچک که از ارزش نمونه برخوردار است, میانگین ارزش را بر اساس وزن اقتصاص داده بودند . بخشهای بزرگتر به موجب فرایند ساخت نشان گذاری ریخه گری یا فراوانی اقتصاص یافته اند.گروه نمونه همچنین درسیستم ازمایشگاهی مواد توسعه یافت برای توسعه تخمین ارزش( BIW) است .TCM نمونه گره بر اساس نسبت اطلاعات پایدار از ورقه های عریض میباشد .یک (BIW) گروهبندی میشود بوسیله ضمینه که با هم دیگر زیر مجموعه گوناگون که متصل به یکدیگردر پایان خط گروه از تولید کامل میباشد .ارزش نمونه گروه ، نسبت بهبه اطلاعات باید به کامپیوترمربوط اطلاعات لازم برای هر متد متصل است نمونه سپس براساس مقدار الحاق که میتواند اداره شود در هر ایستگاهی که در طی زمان قابل محاسبه است. ایستگاه زمان اعداد ایستگاه هایی راکه احتیاج هست  برای تولید مشخص رساو بنا بر این تجهیزات و ارزش ماشینهای کمکی میباشد .بموجب ارزشهای محاسبه ای نمونه گروه انتخاب میشود اطلاعات ضروری با هر اطلاعات ذخیره میشود ( جوش لیزیر ،گاز راکد فلز( MIG) جوش کاری، نقطه جوش، محکم کردن قیر چسب دار و الی آخر) نیروی مصرف شده برای محاسبه است . به موجب مقایسه ساخت و ارزش گروه از طراحی های اتومبیل ضروری استکه طراحی ها با سایز یکسان باشد . شش طراحی برسی شدند،سه تایی که سوخت موثر هستند ماشین های متصل هستند تمام استیل ولکس واگن لویو پیوندی لویو و ایودی A2  Audi و همه اندازه و سایز شبیه به هم دارند . اتومبیل ها ی سایز میانی با طراحی فورد مقایسه می شوند ، فورد P 2000 و آیودی A8 است. A8  به بازار لوکس مقصد داده می شود و بزرگتر از دو تای دیگری می باشد . دو مقایسه ارزشهای ساخت طراحی ها ، ارتباط مختلفی دارد در اندازه ها یی که باید برای تخمین زده شود . بنابراین برای مطالعه بخشی از A8 به ابعاد طراحی شده فورد مقایسه می شود . این مقیاس گذاری بخشها و صفحات از ایودی A8  به نسبت ظاهری ابعاد از دو طراحی ها است . بخش وزن همچنین کم میشود.به وسیله صفحات(ورقات )کلفت و  پایدار با قی مانده که به خود می گیرد . این مقیاس قابل تهیه یک 1 : 1 مقایسه ای از طراحی ها بر خلاف سایز مختلف است . ارزش های ساده در حالی که مقیاس گذاری و ارزش های ماشین مقیاس  نرمال هستند . ارزش ها بستگی به بخش ابعاد به طور ابتکاری به سرعت دارد .

موقعیت و تاریخچه: کارخانه ایران خودرو در کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج واقع شده است. در واقع جاده مخصوص کرج از میان کارخانه عبور می کند که آن را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. این کارخانه در مساحتی بالغ بر 2315170 متر مربع قادر به تولید انواع خودروها از قبیل اتوبوس، مینی بوس، سواری و وانت و کامیونت می باشد. این کارخانه در سال 1341 به نام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال بنیان ...

اصطلاحات تخصصي اتومبيل A 4WD : Four wheel drive سيستم انتقال قدرت به 4 چرخ 16V : موتور 16 سوپاپ (مثلا در موتور 4 سيلندر براي هر سيلندر 4 سوپاپ در سر سيلندر باشد که موتورهاي DOHC , SOHC نيز از اين دسته هستند) 1 DIN :

بيمه اتومبيل بيمه هاي اتومبيل شامل بر سه نوع بيمه يعني : بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه در مقابل اشخاص ثالث ، بيمه حوادث سرنشين و راننده (اين دو بيمه نامه بهمراه يکديگر ارائه ميگردد و بعنوان بيمه شخص ثالث شناخته مي شود ) و بيمه بدنه هستند .

صنعت اتومبيل سازي از بعد از انقلاب ايران صنايع اتومبيل سازي پيشرفت مهمي نکرده اند و همان اتومبيلهاي گذشته و بعضي از اتومبيلهاي جديد اروپايي مانند پژو و کيا را مونتاژ کرده اند؛ تا چند سال پيش که کارخانجات اتومبيل سازي شروع به

مقدمه و تاريخچه صنعت اتومبيل در ايران: اولين ماشين وارد شده به ايران فورد بود که بوسيله مظفرالدين شاه قاجار از کشور بلژيک خريداري شده بود. اين ماشين که در موقع حرکت دود زيادي مي کرد توسط مردم به ماشين دودي يا ارابه دودي تغيير نام داده شد. با شروع

مشخصه های فنی بلندگو تا قبل از سال ۱۹۷۰ راه مشخصی برای تشخیص خوب بودن یا مقایسه بلندگو ها وجود نداشت چرا که استانداردی در این زمینه تهیه نشده بود و سازندگان هریک استاندارد خود را رعایت می کردند. اما پس از آن بتدریج از طرف AES انجمن مهندسین صوتی (Audio Engineering Society) استانداردهایی در این زمینه تدوین شد که طی آن پارامترهایی برای ارزیابی بلندگوها در آن معرفی شده است. این ...

ربات چیست؟ ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این تعریف می توان گفت ربات ها برای کارهای مختلفی می توانند تعریف و ساخته شوند.مانند کارهایی که انجام آن برای انسان غیرممکن یا دشوار باشد. برای مثال در قسمت مونتاژ یک کارخانه اتومبیل سازی، قسمتی ...

آمار و ارقامي از خسارت هاي ناشي از خوردگي يکي از مشکلاتي که تمامي صنايع کم ­و بيش با آن روبه­رو هستند، مسئله خوردگي است. آمار و ارقامي که از خسارت­هاي ناشي از خوردگي گزارش شده است، تلاش جدي براي مقابله با اين پديده نامطلوب را ضروري مي­ سازد.

سيستم هاي تعليق خودرو سيستم هاي تعليق خودرو چگونه کار مي کنند؟ Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames. هنگامي که مردم در مورد کارايي اتومبيل فکر مي کنند، معمولاً کلماتي نظير: اسب

مقدمه از آن‌جا که شبکه‌هاي بي سيم، در دنياي کنوني هرچه بيشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهيت اين دسته از شبکه‌ها، که بر اساس سيگنال‌ هاي راديويي‌اند، مهم‌ترين نکته در راه استفاده از اين تکنولوژي، آگاهي از نقاط قوت و ضعف آن‌ست. نظر به

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول