دانلود تحقیق تحلیل محتوای تیتر های صفحه اول روزنامه شرق مورخ (4/8/1382)

Word 96 KB 30545 14
مشخص نشده مشخص نشده عمومی - متفرقه
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اهداف تحقیق:

   این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام شده است:

  نوع گرایش روزنامه شرق به دو مدل روزنامه نگاری (روزنامه نگاری فرایند مدار یا رویداد مدار)

  بررسی میزان به کارگیری روزنامه شرق از تیتر های بزرگ، کوچک و متوسط.

  تعیین جهت گیری مطالب و تیترهای صفحه اول روزنامه شرق

  برریس میزان موضوع مطالب به کار رفته در تیترها و مطالب صفحه اول روزنامه شرق

  بررسی میزان استفاده از منابع معتبر در صفحه اول روزنامه شرق

  بررسی میزان استفاده از تصاویر در صفحه اول روزنامه شرق

  بررس منطقه رویدار مطالب و تیترهای مندرج در صفحه اول روزنامه شرق

  سوالات تحقیق

  چه تعداد مطالب و تیترهای مندرج در صفحه اول روزنامه شرق فرایند مدار یا رویداد مدار می باشند؟

  چه میزان تیترهای کوچک، متوسط و بزرگ در صفحه اول روزنامه شرق به کار رفته است.

  تیترهای صفحه اول روزنامه دارای چه جهت گیری می باشند.

  چه مطالبی بیشتر در صفحه اول روزنامه شرق آورده شده است؟

  کدام یک از مطالب صفحه اول روزنامه شرق از منبع معتبری بوده است؟

  چه تعداد از و تیترهای صفحه اول همراه با تصویر بوده است؟

  منطقه رویداد تیترهای بر صفحه اول، کدام منطقه بوده است؟

  فرضیات تحقیق:

  بین منطقه رویداد مطالب و تیترهای صفحه اول روزنامه با موضوع آنها رابطه معناداری وجود دارد.

  تصاویر انتخاب شده برای متغیرهای صفحه اول روزنامه وابسته موضوع آنها است.

  بین موضوع مطالب و تیترهای صفحه اول و منبع آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین موضوع مطلب و تیترهای صفحه اول و سبک آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

  4)واحد تحلیل و واحد مثبت:

  تیترهای صفحه اول روزنامه شرق مورخ 4/8/82

  روش نمونه گیری و حجم نمونه؛

  در این تحقیق روزنامه شرق مورخ 4/8/82 به عنوان نمونه انتخاب شده است.

  روش تحقیق این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است.

  تعریف مفاهیم- تعریف محلی متغیرها:

  1- اندازه تیتر: 1) بزرگ          2) متوسط       3) کوچک      4) خیلی بزرگ

  2) جهت گیری: 1- مثبت                 2- منفی                   3- خنثی

  3) سبک مطالب:1) خبر             2) گزارش   3) تفسیر         4) مصاحبه

  5) گزارش  خبری                6) مقاله          7) پژوهش      8) سایر

  4) موضوع مطالب: 1) فرهنگی           2) ورزشی                3) حوادث و اتفاقات

  7) نظامی، دفاع، جنگ            8) اینترنت و رایانه       9) روابط خارجی، سیاسی

  10) اقتصادی، تجاری و کشاورزی       11) امور قضایی، جرمها

  12) اقتصادی، تجاری، کشاورزی         13) عمران و توسعه              14) مذهبی

  15) آموزشی    16) حقوق بشر          17) اجتماعی             18) سایر

  5) منبع مطلب: 1) داخلی        2) خارجی      3) داخلی به نقل از خارجی   4) سایر

  6) عکس: 1) دارد                2) ندارد

  7) منطقه رویداد: 1) آمیریکای شمالی   2) اروپای غربی          3) خاورمیانه

  4) آسیا غیر از خاورمیانه         5) آفریقا         6) اروپای شرق          7) آ‎مریکای جنوبی

  8) اقیانوسیه               9) آمریکای مرکزی     10) سازمانهای بین المللی       11) سایر

  اخبار توسعه ای:

  فرایند مدار: خبرهای پیچیده ای هستند که از یک گزارش تا یک مسئله بعمل و منفک فراتر می روند تا دوک منظم، قاعده مند و جامع را منتقل سازد.

  رویداد مدار: خبرهای مربوط به حرارتی است که در زمان می افتد و مربوط به رویدادهای مشخص و معین است.

 • طرح تحقیق

  اهداف تحقیق

  سوالات تحقیق

  فرضیات تحقیق

  واحد تحلیل و واحد ثبت

  روش نمونه گیری و حجم نمونه

  روش تحقیق

  تعریف مفاهیم

  جداول و تحلیل داده ها

  نتیجه

اهداف تحقیق: این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام شده است: نوع گرایش روزنامه شرق به دو مدل روزنامه نگاری (روزنامه نگاری فرایند مدار یا رویداد مدار) بررسی میزان به کارگیری روزنامه شرق از تیتر های بزرگ، کوچک و متوسط. تعیین جهت گیری مطالب و تیترهای صفحه اول روزنامه شرق برریس میزان موضوع مطالب به کار رفته در تیترها و مطالب صفحه اول روزنامه شرق بررسی میزان استفاده از منابع ...

روزنامه ها رااکنون در همه جا پيدا ميتوانيد ، در دورترين نقاط جهان، در خيابان هاي شهرهاي بزرگ، ‌در کوچه‌هاي باريک، در هواپيما، در هوتلهاورستورانها و کشتي‌هاودرايستگاه هاي بس . آن‌ها لوله‌شده دست به دست مي‌شوند و گاه حکم پوشش را دارند که به کار ش

روزنامه و مشروطه صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شوراى ملى، بسیارى از نهادهاى اجتماعى را در ایران دگرگون کرد. رشد سریع مطبوعات و تحول فضاى درونى آنها یکى از مهمترین تبعات این انقلاب بود. هر چند که نخستین روزنامه فارسى بیش از نیم قرن پیش از انقلاب مشروطه (در۱۲۵۳ق) منتشر شد ولى مطبوعات مقارن مشروطیت و پس از آن داراى تفاوت هاى عمیقى با پیش از خود بودند. بین سال هاى ۱۲۵۳ ق (انتشار ...

صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شوراى ملى، بسیارى از نهادهاى اجتماعى را در ایران دگرگون کرد. رشد سریع مطبوعات و تحول فضاى درونى آنها یکى از مهمترین تبعات این انقلاب بود. هر چند که نخستین روزنامه فارسى بیش از نیم قرن پیش از انقلاب مشروطه (در۱۲۵۳ق) منتشر شد ولى مطبوعات مقارن مشروطیت و پس از آن داراى تفاوت هاى عمیقى با پیش از خود بودند. بین سال هاى ۱۲۵۳ ق (انتشار نخستین روزنامه) تا ...

در زمان تمدن های قدیمی که تاریخچه آن ها به هزاران سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد، فعالیت های اقتصادی بسیار ساده و در جهت امرار معاش بوده،تا به امروزکه روابط تجاری بسیارگسترده شده اند،کنترل حسابها و دخل و خرج و نوعی ثبت و نگهداری دفاتر وجود داشته است در ضمن عصرحاضر به عنوان عصر اطلاعات نامیده شده است،بنابر این کسانی در این عصر موفق هستند که به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته ...

وقتي که تاريخ را ورق مي زنيم با دوران هايي برخورد مي کنيم که نقاط عطفي در تاريخ زندگاني بشر محسوب ميشوند و به عنوان منشا تحولات عظيم فرهنگي قرار مي گيرند. پيدايش مطبوعات در زمره اين دوران ها ميباشد. انديشه مندان علوم ارتباطات، تاريخ تمدن بشري را از

کاریکاتور را اینگونه تعریف کرده اند : 1- هنرِ ارائه ی تصاویر اشخاص یا اشیاء ، که در آن صفات و خصوصیات بارز فرد یا شیئ ، به نحوی اغراق آمیز ، مضحک و غیر طبیعی به تصویر کشیده می شود. 2- تصویر یا هراثرهنری ، که به نحوی مضحک و اغراق آمیز ، ویژگی های موضوع اصلی را به نمایش می گذارد. 3- تصویر مشابه ، مضحک و غیر طبیعی از چیزی ارائه دادن. 4- تقلید کردن از روی تمسخر در مجموع شاید بتوان ...

هدف حسابداری چیست؟ در زمان تمدن های قدیمی که تاریخچه آن ها به هزاران سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد، فعالیت های اقتصادی بسیار ساده و در جهت امرار معاش بوده،تا به امروزکه روابط تجاری بسیارگسترده شده اند،کنترل حسابها و دخل و خرج و نوعی ثبت و نگهداری دفاتر وجود داشته است در ضمن عصرحاضر به عنوان عصر اطلاعات نامیده شده است،بنابر این کسانی در این عصر موفق هستند که به اطلاعات بیشتری ...

هدف حسابداری چیست؟ در زمان تمدن های قدیمی که تاریخچه آن ها به هزاران سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد، فعالیت های اقتصادی بسیار ساده و در جهت امرار معاش بوده،تا به امروزکه روابط تجاری بسیارگسترده شده اند،کنترل حسابها و دخل و خرج و نوعی ثبت و نگهداری دفاتر وجود داشته است در ضمن عصرحاضر به عنوان عصر اطلاعات نامیده شده است،بنابر این کسانی در این عصر موفق هستند که به اطلاعات بیشتری ...

جهانی شدن «پایان جنگ سرد با جهش های عظیمی در عرصه ارتباطات مصادف شد از اوایل سالهای 1990 با به بازار آمدن دیش های گیرنده امواج صوتی و تصویری و سپس ایجاد خطوط اینترنتی و سقوط قیمت ارتباطات که نتیجه آن سرعت بخشیدن بی سابقه ای در امر خبرگیری و خبررسانی و تبادل اطلاعات شد مردم جهان را تا حدی که قبلاً در تصویر نیز نمی گنجید به هم نزدی کرد. با ایجاد سرعت در ارتباط و حمل و نقل به نظر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول