دانلود مقاله قواعد انگلیسی

Word 508 KB 30576 53
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • A افعال بی قاعده 

  همانطوریکه از اسم این افعال مشخص است این افعال روش و قاعده خاصی ندارند. لذا این افعال را باید حفظ کرد. در پایان کتاب درسی این افعال آمده است. ضمناً قسمت سوم فعل یا اسم مفعول مربوطه به سال سوم راهنمایی نمی باشد. و برای اطلاع آورده شده است.

   

  اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
  قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
  Left Left leave let let let
  made made make put put put
  met met meet read read read
  said said say shut shut shut
  sat sat sit      
  spent spent spend come came come
  slept slept sleep run ran run
  taught taught teach      
  thought thought think brought brought bring
        bought bought buy
  been Was/were am/is/are felt felt feel
  Begun began begin forgot forgot forget
  broken broke break got /gotten got get
  done did Do/does had had Have/has
  drunk drank drink kept kept keep
  driven drove drive learnt learnt learn

   

   

  اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
  قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
  spoken spoke speak eaten ate eat
  swam swam swim given gave give
  taken took take gone went go 
  waken woke wake known knew know
  written wrote write ridden rode ride
  shown showed show seen saw see

   

   

  B) افعال با قاعده

  این افعال در آخر کتاب نیست . همانطوریکه از اسم آن پیداست دارای روش و قاعده ای میباشند . یعنی اگر به این افعال d یا ed اضافه کنیم زمان گذشته و اسم مفعول بدست می آید. در نتیجه در افعال با قاعده زمان گذشته و اسم مفعول یکی است.

  تذکر: اگر آخر فعل با قاعده ای e باشد فقط باید به آن d اضافه کنیم تا زمان گذشته یا اسم مفعول بدست آید در غیر اینصورت به بقیه افعال ed اضافه می کنیم .

  تذکر 2: اگر فعل با قاعده ای آخرش  باشد: 1) اگر قبل از  یکی از حروف صدادار          (a-i-o-u-e)   باشد فقط به آن ed اضافه می کنیم. ولی اگر قبل از   یکی از حروف صدادار نباشد ابتدا  را به I تبدیل می کنیم سپس به آن ed اضافه می کنیم.

   

  اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
  قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
  liked liked like arrived arrived arrive
  loved loved love closed closed close
        phoned phoned phone

بسم الله الرحمن الرحیم در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت . سیر قاعده در کلام فقها شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای ...

اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی» مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایده عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزه عمل اجتماعی و در ...

مقدمه : بحث و تحقيق را در روان شناسي مي توان هم به صورت تحليلي انجام داد، هم به صورت تأليفي يا ترکيبي. بحث تحليلي که در روان شناسي عمومي و تجربي معمول است به اين صورت است که حالات و فعاليت هاي گوناگون رواني را به اعتبارهايي دسته دسته کرده و آن

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکيد بر ديدگاه امام خمينى(ره) مقدمه به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مى‏کند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلام

پيشگفتار نگاه فقها و انتظار آنان از فقه يکسان نيست. برخى به فقه از زاويه فردى نگريسته و تنها رسالت آن را در تشخيص وظايف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانسته‏اند. گروهى ديگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعيين ق

قلمرو بي گمان اصل مترقي عدل از حياتي ترين اصول و قواعد اسلامي، بلکه بشري ايت زيرا روايات فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهميت آن تأکيد دارد و از سوي ديگر بر تمامي معارف اصول اعتقادي و احکام تشريعي و مقولات اخلاقي سايه افکنده است. از اين رو استاد

در موارد ذيل مجازات محکوم عليه ساقط مي‌شود: الف) فوت محکوم عليه اقتضاي اصل شخصي بودن مجازات اين است که با مرگ متهم اجراي مجازات متوقف ‌شود. قاعد? سقوط مجازات با فوت محکوم عليه شامل مجازات‌هاي حدود، تعزيرات و بازدارنده مي‌شود و علت اين­

در موارد ذيل مجازات محکوم عليه ساقط مي‌شود: الف) فوت محکوم عليه اقتضاي اصل شخصي بودن مجازات اين است که با مرگ متهم اجراي مجازات متوقف ‌شود. قاعد? سقوط مجازات با فوت محکوم عليه شامل مجازات‌هاي حدود، تعزيرات و بازدارنده مي‌شود و علت اين­

توصيف جرم چکيده توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يکي از مولفه‌هاي آيين‌دادرسي کيفري توسعه يافته است که حکايت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد. متاسفانه قوانين ما در اين رابطه صريح و روشن نيست و جاي دارد مجاهدت‌هاي

تعريف اخلاق و حقوق جزا: اخلاق در لغت جمع خُلق مي باشد که به معني خوي، طبيعت و مروّت و از اقسام حکمت عمليه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصيف کرده اند. در تعريف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هريک از آنها به جهت افکار و عقايد خاص خو

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول