دانلود تحقیق رایگان مبدل های حرارتی

Word 531 KB 30760 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مبدل‌های حرارتی، دستگاه‌هایی هستند که به کمک آنها می‌توان در اثر تماس غیرمستقیم دو سیال، سیالی را سرد یا گرم کرد. در مورد این که کدام یک از دو سیال داخل لوله و کدام یک خارج لوله و در پوسته جریان داشته باشد، می‌توان معیارهای زیر را مدنظر قرار داد.

  بهتر است سیال با ظرفیت حرارتی بیشتر در لوله داخلی و سیال با ظرفیت کمتر در لوله خارجی باشد، چون با نصب ظرفیت فین (پره) در لوله خارجی می‌توان ضریب کلی انتقال حرارت (U) را افزایش داد.

  سیال خورنده در لوله داخلی جریان داشته باشد تا در اثر نشت احتمالی به محیط نشت نکند.

  بهتر است فاز سمی در لوله داخلی جریان داشته باشد تا در اثر نشت احتمالی به محیط نشت نکند.

  سیالی که دمای آن به دمای محیط نزدیک‌تر است، در لوله خارجی باشد.

  سیالی که تمایل به رسوب‌گذاری بیشتری دارد در لوله خارجی باشد.

  مطابق شکل 1-1، برای محاسبه انتقال حرارت بین دو سیال می‌توان از روابط زیر استفاده نمود:

  (فرمول ها و تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  qA = mA cPA (T2 – T1)A

  qB = mB cPB (T1 – T2)B

  q = AU∆TLn

  که در این رابطه، U ضریب کلی انتقال حرارت، Ui ضریب کلی انتقال حرارت مربوط به سطح داخلی و ∆Tln متوسط لگاریتمی اختلاف دما (Log Mean Temperature Difference) می‌باشد.

  آرایش مختلف جریان‌ها در مبدل‌های حرارتی در شکل 1-2 آورده شده است. در این شکل، محور افقی تمام حالت‌ها معرف طول مبدل می‌باشد.

  در مورد تبخیرکنننده حالت (و) می‌توان گفت که جریان با دمای بالاتر انرژی خود را به جریان خنک‌تر می‌دهد و باعث به جوش آوردن جریان با درجه حرارت پایین در درجه حرارت ثابت می‌شود، به‌طور مشابه در حالت (د) این وضعیت برقرار است.

  برای داشتن سرعت بیشتر، لوله‌ های کوتاه تر و کاهش مشکل انبساط از مبدل‌های چند مسیره استفاده می‌شود.

  همانطور که قبلاً اشاره شد، رابطه بالا برای مبدل‌ های حرارتی دو لوله‌ای صادق است، ولی اگر مبدل به صورت‌های دیگر (مبدل با یک پوسته و با مضربی از دو مسیر لوله، با دو پوسته و با مضربی از چهار مسیر لوله، مبدل حرارتی با جریان عمود بر هم یک مسیره که هر دو سیال غیرمخلوط هستند و ...) باشد مقدار گرمای انتقال یافته از رابطه زیر به دست می‌آید.

  q = AUF∆Tln

  که F ضریب تصحیح بوده و مقدار F برای انواع مختلفی از دیاگرام‌ های مربوط به دست می‌آید. طراحی مبدل (محاسبه سطح مبدل) در صورت منوط به انجام حدس و خطاست، ولی با تعریف کارایی مبدل حرارتی، این طراحی آسان‌تر صورت می‌گیرد. این روش که ناسلت آن را پایه‌گذاری کرد به نام روش تعداد واحدهای انتقال (N.T.U یا Number of Transfer Unit) معروف است. در ادامه به طور خلاصه به این روش پرداخته می‌شود:

   انتقال حرارت واقعی

  = کارایی مبدل حرارتی =

  ماکزیمم انتقال حرارت

  با توجه به این‌که  q = CH(THi – Tho) = CC(TCo – Tci) (توجه شود که C=m.c که c ظرفیت حرارتی است). به راحتی می‌توان دریافت که هر جریان که دارای بیشتری اختلاف دما باشد، باید کمترین C  را نیز داشته باشد. یعنی:

  Cc > Cmin              یا CH > CC                         "        ∆Tc > ∆TH                  (1 اگر

  CH > Cmin             یا CC > CH                         "        ∆TH > ∆Tc                  (2 اگر

  چون در تعریف کارآیی، برای ماکزیمم انتقال حرارت (مخرج تعریف) سطح مبدل را بی‌نهایت تصور می‌کنیم. پس دمای خروجی جریان سرد (در حالت CH > CC) می‌تواند به دمای ورودی جریان گرم برسد (به‌طور مشابه دمای خروجی جریان گرم در حالت CH

مبدلهای حرارتی : فرایند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای متفاوت که توسط دیواره جامدی از هم جدا شده اند در بسیاری از کاربرد های مهندسی روی می دهد . وسیله ای را که برای این تبادل به کار می رود مبدل گرمایی میگویند ، و موارد کاربرد آن را در سیستم های گرمایش ساختمان ها ، تهویه مطبوع ، تولید قدرت ، بازیابی گرمای هدر رفته ، و فراوری شیمیایی می توان یافت .ما درفرآیندهای شیمیایی و فیزیکی ...

مقدمه نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژی الکتریکی بکار می‌رود که در عمل پره‌های توربین بخار توسط فشار زیاد بخار آب ، به حرکت در آمده و ژنراتور را که با توربین کوپل شده است، به چرخش در می‌آورد. در نتیجه ژنراتور انرژی الکتریکی تولید می‌کند. نیروگاه حرارتی به مقدار زیادی آب نیاز دارد. در نتیجه در محلهایی که آب به فراوانی یافت می‌شود، ترجیحا از این نوع نیروگاه استفاده می‌شود. چون انرژی ...

مقدمه گرمایش و سرمایش ساختمانها در ایران در پنجاه سال گذشته سیر تکاملی قابل توجهی را طی کرده است . این سیر شامل گرمایش از طریق کرسی با استفاده از خاکه ذغال ، بخاری یا گرم کننده های نفت سوز با دودکش و بخاری های گاز سوز با دودکش برای هر یک از اتاقهای مورد استفاده ساختمان و گرمایش مرکزی با استفادهاز نفت گاز یا گاز طبیعی و بالاخره آب گرم در یک مرکز و گرمایش اتاقهای مورد استفاده به ...

مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها مبدلهاي دو لوله اي [1] مبدلهاي لوله مارپيچي مبدلهاي لوله پوسته اي مبدلهاي دو لوله اي که به صورت U شکل ساخته مي شود يکي ازدو سيال درلوله داخلي وديگري درمجراي حلقوي بين دو لوله

فرایند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای متفاوت که توسط دیواره جامدی از هم جدا شده اند در بسیاری از کاربرد های مهندسی روی می دهد . وسیله ای را که برای این تبادل به کار می رود مبدل گرمایی میگویند ، و موارد کاربرد آن را در سیستم های گرمایش ساختمان ها ، تهویه مطبوع ، تولید قدرت ، بازیابی گرمای هدر رفته ، و فراوری شیمیایی می توان یافت .ما درفرآیندهای شیمیایی و فیزیکی نیاز به گرم کردن ...

ساختار مبدلهای صفحه ای CBE انواع مختلفی ازمبدلهای حرارتی CBE براساس ترکیب مواد ، حدودفشارکارکردو نحوه عملکردآنها وجود دارد .ماده استانداردی که برای ساخت مبدلهای فوق مورد استفاده قرار می گیرد،استیل ضدزنگ[1] می با شد . اتصال صفحات به وسیله مس یا نیکل و به روش جوشکاری تحت خلاء انجام می شود . مواد اصلی مورداستفاده در ساخت این مبدلها، مشخص کننده نوع سیالاتی هستندکه درآنهاقابل استفاده ...

خلاصه : در این مقاله امکان استفاده و اینکه آیا قابلیت کاربرد مبدلهای حرارتی صفحه ای به عنوان مبدلهای حرارتی چند جریانی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که یک قاب مبدلهای حرارتی صفحه ای می توان طوری قرار بگیرد که چنیدن صفحه را در خود جای دهد بنابراین جریانهای چندگانه می تواند به هریک از صفحات و از آنها خارج شوند. و این خود سبب کاهش در هزینه ها و مبدلهای حرارتی فشرده تر با شبکه ای ...

نيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي يک کيلومتر مربع واقع در کيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه کرج بنا شده و در حال حاضر داراي چهار واحد بخار است که هر يک به ظرفيت اسمي 25/156 مگاوات و 6 واحد گازي، سه واحد سيکل ترکيبي مي باشد. اولين واحد بخار ن

چکیده هدف این مقاله نشان دادن توانایی ترانسفورماتور جابجا کننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST در کاهش تلفات سیستم قدرت است. در این راستا ابتدا تواناییهای PST با دیگر ادواتی که توانایی کنترل سیلان قدرت را دارند، مقایسه می شود. سپس شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور به عنوان شبکه نمونه مطالعه می شود و محل نصب مناسب PST در جهت کاهش تلفات این شبکه مشخص می ...

شبکه قدرت از تولید تا مصرف یک شبکه قدرت از نقطه تولید تا مصرف،شامل اجزاء و مراتبی است که ژنراتور را بعنوان مولد و ترانسهاو خطوط انتقال را بعنوان مبدل و واسطه در بر می‌گیرد . محدودیت تولید : ژنراتورها معمولاً” جریانهای بزرگ را تولید میکنند اما به لحاظ ولتاژ محدودیت دارند،زیرا عایق بندی شینه ها حجم و وزن زیادی ایجاد می‌کند و به همین لحاظ ژنراتورها در نورم های ولتاژی 6،11،21 و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول