دانلود گزارش کارآموزی برق منطقه ای باختر

Word 384 KB 30869 16
مشخص نشده مشخص نشده گزارش کارآموزی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تا ریخچه شرکت برق منطقه ای باختر

      تا قبل از تاسیس شرکت برق منطقه ای باختر استان های لرستان، همدان و مرکزی تحت پوشش برقهای منطقه ای غرب و تهران بوده اند، با توجه به گسترش روز افزون شبکه های انتقال، فوق توزیع و توزیع و افزایش تعداد مشترکین و بعد مسافت استانهای یاد شده از مراکز شرکتهای فوق الذکر ضرورت امر ایجاب می نمود که شرکتی در محدوده استان های یاد شده ایجاد گردد.

     در سال 1362 وزیر محترم وقت نیرو از نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران خواستار تاسیس شرکتی به نام شرکت منطقه ای برق باختر گردید که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 29/2/ 1363تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی گردید .

     اساس نامه شرکت مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره در تاریخ 27/8/1363 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 12/10/1363 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

     در نیمه دوم سال 1365 شرکت برق منطقه ای باختر تشکیل که برق استانهای مرکزی، همدان و لرستان زیر نظر این شرکت به مرکزیت اراک فعالیت خود را آغاز نمود.

     پیرو بهبود ساختار تشکیلات صنعت برق و به منظور تامین برق مطمئن تر و ارائه سرویس مطلوب تر با رعایت استاندارد های مربوطه اعم از فنی و اقتصادی در جهت تشکیل توزیع نیروی برق استانی و اعلام داوطلبی شرکت برق منطقه ای باختر در راستای سیاست ها و اهداف کلی وزارت نیرو و تعیین خط مشی هاو راهنماهای معاونت امور برق وزارت نیرو  و شرکتهای توزیع برق استانهای مرکزی، همدان و لرستان و شرکتهای مشاوره ای مباشر و تاسیساتی وفنی  و ساختمانی بتانیر تشکیل گردد

   

  فصل اول

  معرفی شرکت برق منطقه ای باختر:

  1-1-موقعیت جغرافیایی و ویژگی های شرکت

     شرکت برق منطقه ای باختر ازشمالی ترین نقطه  تا جنوبی ترین نقطه حدود 660 کیلو متر از قسمت شرق تا غرب منطقه حدود 450 کیلو متر میباشد.

     این شرکت ازشمال به برق منطقه ای زنجان از غرب و از جنوب به سازمان آب و برق خوزستان و از جنوب شرقی به برق منطقه ای اصفهان و از شرق و شمال شرقی به برق منطقه ای تهران محدود می شود .

     وسعت این شرکت بالغ بر 77535 کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود 4200000 نفر و دارای 3 استانداری 20 فرمانداری، 51 شهر، 199 دهستان و 4639 روستا می باشد.

  1-2-موقعیت استراتژیک

     به علت وسعت پوششی برق باختر(کهاز شمال تا جنوب گسترده شده است)این شرکت سهم به سزایی در برق منطقه دارد و از بزرگترین شرکت های توزیع و فوق توزیع میباشد.

    به طوریکه در سال گذشته که یکی از پست های مهم این شرکت آسیب دید(پست انجیرک) علاوه بر برق استان های مرکزی، همدان و لرستان قسمتهایی از برق شهرهای استان های مجاور نیز قطع گردید.

  در نتیجه این شرکت، از نظر استراتژیکی دارای موقعیت مهمی است و نبود آن آسیب جدی به برق منطقه های تحت پوشش و مجاور آنها وارد میکند، خصوصا که این مناطق مناطق صنعتی و مهمی هستند(همانطور که در موقعیت جغرافیایی گفته شد).

  فصل دوم

   

   

  عملکرد دفتر برنامه ریزی فنی:

     در شرکت برق منطقهای باختر کارآموزان به نسبت رشته ی تحصیلی در بخش های مربوط مشغول به کار میشوند.

     لازم به ذکر است(با توجه به زمینه های کاری شرکت همانطور که در بالا گفته شد)بیشترین استفاده را کارآموزان رشته قدرت می توانند از این شرکت داشته باشند.

     شرکت برق منطقه ای باختر شامل دفاتر و بخش های مختلفی میباشد، که این گزارش مربوط به دفتر برنامه ریزی فنی میباشد.

     دفتر برنامه ریزی فنی، یکی از دفاتر پر اهمیت شرکت برق منطقه ای باختر است. افراد داخل این دفتر هر یک مسئولیت های خاصی به عهده دارند که کارآموزان طی این دوره با این مسئولیت ها آشنا شده و تا حدی به انجام کارها کمک میکنند، که این مسئولیت ها در حدی که کارآموزان در انجام آنها همکاری داشته اند و با آن آشنا شده اند به شرح زیر می باشند:

  2-1-برآورد بار:

     ابتدا برنامه برآورد بار از شرکت توانیر دریافت شده در واقع یکی از کارشناسان آمار  برآورد بار، وضعیت بار و روند برق دار شدن آنها را ازشهرکهای صنعتی (شرکت شهرکهای صنعتی)، قطبهای صنعتی(منابع طبیعی)و نواحی صنعتی(جهادسازندگی)دریافت می کند.

     همچنین آمار متقاضیان و مشترکین بالای دو مگا وات از دفتر نرخ و خدمات مشترکین دریافت  می نماید و سپس با تجزیه و تحلیل آمار توسط حوزه ستادی و شرکتهای توزیع و همچنین تشکیل جلسات هماهنگی به تهیه گزارش نهایی برآورد بار می پردازد.  سپس نتایج به  دست آمده را به دفتر  برآورد بار توانیر ارسال میکند  و اگر این اطلاعات مورد تایید شرکت توانیر بود،  پس از کنترل خطاها و بازبینی، کتابچه برآورد بار توسط توانیر به چاپ میرسد.

     همچنین این کارشناس نقشه های تقسیمات کشوری و جمعیت خانوار روستایی را از سازمان برنامه و بودجه دریافت مینماید.

  2-2-مراحل مختلف برنامه ریزی فنی (جهت توسعه شبکه موجود و احداث تجهیزات جدید (

     در این مرحله مشکلات در رابطه با بار متوسط شرکتهای توزیع مطرح میشود. همچنین آمار ماهیانه دیسپاچینگ و پخش بار و  مشکلات مطرح شده توسط معاونت بهره برداری در رابطه با پیک بار(شبکه های انتقال، توزیع و فوق توزیع)از معاونت بهره برداری دریافت شده و با توجه به کتابچه ی برآورد بار موجود و نقشه های شبکه ی توزیع و همچنین پیک بار همزمان و غیر همزمان پستهای 20/63  کیلو ولت  که از دفتر آمار گرفته شده به تجزیه و تحلیل و تعیین نقاط ضعف شبکه به لحاظ محدودیت بار می پردازد. سپس راهکارهایی در این رابطه مطرح شده که اولین راهکار انجام مانورهای لازم بر روی شبکه 20 کیلو ولت و یا احداث شبکه جدید 20 کیلو ولت می باشد. اگر این راهکار مناسب نبود توسط افزایش ظرفیت پستهای 20/63 کیلو ولت و اصلاح شبکه ی توزیع  محدودیت را برطرف می نماید. در غیر این صورت به احداث پست جدید فوق توزیع و یا انتقال می پردازند که باید در این مرحله بامحاسبات سنجش بار گزارش نهایی را جهت تصویب پست به توانیر ارسال شود پس از تصویب و ابلاغ تائیدیه به واحد طرح و توسعه ی پست جدیدی احداث میشود

   

   2-3-مدیریت مصرف :

     در این بخش مراحل مختلف مدیریت مصرف توسط معاونت نظارت بر توزیع، دفتر روابط عمومی، معاونت بهره برداری و دفتر تحقیقات انجام میشود.

  معاونت نظارت بر توزیع کارهایی به شرح زیر انجام میدهد:

  1-ارائه ی لامپ های کم مصرف

  2-ارائه طرح های بهینه سازی توزیع

  3-محاسبه ی انرژی توزیع نشده

  4-محاسبات تلفات توزیع

  5-نصب کنتور(دیجیتالی وچند تعرفه، روشنایی معابر، مبادی ورودی فیدرهای 20 کیلو ولت)

  6-اصلاح لوازم اندازه گیری

  7-خازن گذاری در سطح ولتاژ توزیع

    - دفتر روابط عمومی با ارائه فیلم ,بروشور, خبر و عکس با مدیریت مصرف همکاری می کند.

    - دفترتحقیقات نیز پروژه های تحقیقاتی در خصوص مدیریت مصرف ارائه می کند، همه این کارها به دفتر برنامه ریزی فنی ارائه شده و این دفتر با ارسال به سایت اطلاع رسانی و تشکیل سمینار برای بخش خانگی و تجاری و صنایع به تجزیه تحلیل و میزان اثرپذیری می پردازد که این نتایج و اطلاعات جمع بندی شده سرانجام  به توانیر اعلام می گردد.

   

   

  2-4-GIS [1]:

     بحث دیگری که در این دفتر مورد بررسی و توجه قرار می گیرد بحث نرم افزار GISمی باشد که این امر توسط سه نفر از پرسنل  این دفتر انجام می شود که شامل:

  1-نقشه های 1:25000 و 1:2000 شهری(سازمان نقشه برداری کشور)عکسهای هوایی و ماهواره ای

  2_GIS(تکمیل لایه های مکانی و پست ها و خطوط و نیروگاهاsheep file

  3_GIS برنامه کاربردی مربوط به برق

     همانطور که می دانیم شرکت های برق منطقه ای وظیفه بهره برداری و برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع شبکه خود را به منظور تامین نیاز مصرف کنندگان به عهده دارند.                                                                     انجام این وظیفه به نحو مطلوب مستلزم داشتن  اطلاعات دقیق و به روز از وضعیت تاسیسات شامل پستها و خطوط و وضعیت مصرف کنندگان و رشد بار می باشد.

    وجود اطلاعات دقیق جغرافیایی و حجم بسیار وسیع اطلاعات توصیفی تجهیزات و سایر عوارض و تاسیسات، پردازش و تحلیل این اطلاعات و نهایتاً استفاده ازآنها جهت تحلیل سیستم و برنامه ریزی توسعه آینده شبکه، ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیایی را به عنوان راه حل مفید و کارا مطرح می کند.

     در یک تعریف کلی سیستم اطلاعات جغرافیایی را میتوان مجموعه ای از اطلاعات مکانی، توصیفی و نحوه ارتباط بین اطلاعات در سطوح مختلف ولتاژ توزیع و انتقال دانست.

     هدف اصلی اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی، تهیه بستر مناسب برای برنامه ریزی دقیق تر توسعه شبکه انتقال، توزیع و فوق توزیع است.

     با توجه به هزینه های بسیار بالای پستها و خطوط انتقال، توزیع و فوق توزیع، انتخاب محل مناسب و مسیر یابی صحیح خطوط می تواند باعث کاهش در سرمایه گذاری اولیه، زمان و هزینه های بعدی ناشی از تلفات و...شود.

   

 • 1

  مقدمه..................................................................................................................................

  2

  فصل اول...........................................................................................................................

  3

  فصل دوم...........................................................................................................................

  4

  فصل سوم.........................................................................................................................

چکیده: در این پروژه در مورد نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل 5 فصل می باشد که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده های اکتیو و پاسیو و از انواع اصلی جبران کننده ها و جبران کننده های استاتیک بحث شده است و در فصل دوم در مورد وسایل تولید قدرت راکتیو بحث گردیده و درمورد خازنها و ساختمان ...

در اين پروژه در مورد نقش توان راکتيو در شبکه هاي انتقال و فوق توزيع بحث شده است و شامل 5 فصل مي باشد که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهايي که به جبران سازي نياز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده هاي اکتيو و پاسيو و از انواع اصلي جبرا

رشته : برق – قدرت مقدمه هدف اصلي عبارت کيفيت گاهي اوقات به عنوان مترادف کلمه قابليت اطمينان براي نشان دادن وجود منبع قدرت مناسب و مطمئن بکار مي رود . تعريف جامع تر به صورت « کيفيت سرويس » مطرح شده است که شامل سه نقطه نظر قابليت اطمين

شبکه قدرت از تولید تا مصرف یک شبکه قدرت از نقطه تولید تا مصرف،شامل اجزاء و مراتبی است که ژنراتور را بعنوان مولد و ترانسهاو خطوط انتقال را بعنوان مبدل و واسطه در بر می‌گیرد . محدودیت تولید : ژنراتورها معمولاً” جریانهای بزرگ را تولید میکنند اما به لحاظ ولتاژ محدودیت دارند،زیرا عایق بندی شینه ها حجم و وزن زیادی ایجاد می‌کند و به همین لحاظ ژنراتورها در نورم های ولتاژی 6،11،21 و ...

-1) آشنايي با انواع شبکه هاي توزيع براي توضيح بحث شبکه هاي توزيع مناسب است مختصرا مقدمه اي را بيان نماييم امروزه به علت بالا بودن مقدار انرژي الکتريکي مصرفي و فاصله توليد اين انرژي که به دلايل متعدد( رعايت محيط زيست و وجود منبع کافي آب و نزديکتر بو

حوادث ناشی از اینکه شبکه‌ ها از دو نظر قابل بحث می‌باشد 1 خسارت سنگین که به تأسیسات بر اثر حوادث وارد می‌شود 2 خسارات نیروی انسانی مثل فوت، نقص عضو، معلولیت و سوختگی فصل مشترک بین این دو دسته خسارات خطای اپراتور می‌باشد.اگر بخواهیم انسانها را در برابر برق دسته‌بندی کنیم به دو دسته برخورد می‌کنیم: الف) عامه مردم که نسبت به برق آگاهی ندارند. ب) پرسنل شرکت برق و برقکاران صنایع که ...

? تقسيم بندي بر اساس توپولوژي . الگوي هندسي استفاده شده جهت اتصال کامپيوترها ، توپولوژي ناميده مي شود. توپولوژي انتخاب شده براي پياده سازي شبکه ها، عاملي مهم در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود. انتخاب يک توپولوژي خاص نمي تواند بدون ارتب

کاربردهاي شبکه هسته اصلي سيستم هاي توزيع اطلاعات را شبکه هاي کامپيوتري تشکيل مي دهند. مفهوم شبکه هاي کامپيوتري بر پايه اتصال کامپيوترها و ديگر تجهيزات سخت افزاري به يکديگر براي ايجاد امکان ارتباط و تبادل اطلاعات استوار شده است. گروهي از کامپيوترها

شبکه های حسگر می تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگر هاباشد ، نظیر سنسور یا حسگرزلزله شناسی ، نمونه گیری مغناطیسی در سطح کم ، حسگر حرارتی ، بصری ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداری و رادار ، که می توانند محیطی متفاوتی عملیات نظارتی و مراقبتی را بشرح زیر انجام دهند : حرارت ، رطوبت ، حرکت وسایل نقلیه ، فشار سنجی ، بررسی و مطالعه ترکیبات خاک سطوح و یا وضعیت صدا تعیین وجود و یا عدم وجود ...

«مقدمه» از آنجا که امروزه اهمیت سیستمها و شبکه های الکتریکی اعم از خطوط انتقال شبکه توزیع هوایی و زمینی در همه جوامع بشری را می توان به سلسله اعصاب آدمی تشبیه نمود چنانچه خللی در قسمتی از سیستم انتقال و یا توزیع در گوشه ای از کشور رخ دهد اثر خود را در تمامی جامعه کم و بیش می گذارد خصوصا با پیشرفت جوامع در همه سطوح زندگی لزوم نیاز به وجود سیستم توزیع وانتقال انرژی الکتریکی همگون ...

شبکه هاي حسگر بي سيم که کاربردهاي نظامي دارند ، مي توانند جزء‌لاينفک عمليات فرماندهي نظامي ، کنترل امور ، مخابرات ، فعاليت هاي کامپيوتري ، امور جاسوسي و مراقبتي و سيستم هاي هدف گيري باشند . ويژگي هاي شبکه هاي حسگر که شامل استقرار نصب سريع و کم خطا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول