دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) شرکت تولیدی چینی و کاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی)

Word 546 KB 31046 43
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی مواد و متالورژی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  شرکت صنایع چینی میبد سهامی عام در تاریخ 1/2/1365 تحت شماره 88 با موضوعیت تولید سرویس چینی مظروف از نوع برسامین و انجام کلیه امور تجاری اعم از داخلی وخارجی و ... با سرمایه اولیه‌ ای معادل 000/500/1 ریال برای مدت نامحدود به ثبت رسید. سپس شرکت در سال 1377 بنا به آگهی تغییرات شماره 2497 تغییراتی را در اساسنامه خود ایجاد نمود که به شرح زیر می باشد.

  الف) نام شرکت از صنایع چینی میبد (سهامی عام) به شرکت تولید کاشی و چینی نگین میبد (سهامی خاص) تغییر یافت.

  ب) موضوع شرکت از سرویس ظروف چینی به کاشی کف و دیوار تغییر یافت.

  ج) سرمایه شرکت به مبلغ دومیلیارد ریال افزایش یافت.

  د) ماده 10 اساسنامه اولیه شرکت نیز حذف گردید.

  سرمایه ؟؟ شرکت پس از دفعات تغییر هم اینک طبق آگهی تغییرات 18976 مورخ 4/12/1379 به یکصدهزار سهم پنجاه هزارریالی یعنی معادل 000/000/000/5 ریال افزایش یافته است.

  هیئت مدیره شرکت

  ترکیب اعضاء هیئت شرکت به موجب آخرین آگهی تغییرات ارائه شده به شماره 27521 مورخ 13/11/86 به شرح زیر می باشد.

  1- آقای هدایت الله بهشتی به سمت مدیر عامل شرکت

  2- آقای محمد حسین صالح نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت

  3- آقای کاظم اسحاقیه به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت

  4- آقایان سیدمرتضی محتشمی و محمد آیت الهی به عنوان عضو اصلح هیئت مدیره

  برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. لازم به ذکر است که حق امضاء کلیه اسناد داوران تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

  عمده سهامداران شرکت

  تعداد سهامداران شرکت بالغ بر     نفر می باشد که از این مجموع 10 نفر عمده سهامدارکارخانه بوده و حجم سهام آنان بالای 1000 سهم می باشد ، اسامی ایشان به شرح زیر می باشند:

  1- غلامرضا دهقانی 8350 سهم

  2- هدایت بهشتی 4200 سهم

  3- علی دهقانی  1239 سهم

  4- سیدجلال داوودی 1500 سهم

  5- سیدمرتضی سیدمحتشمی 19500 سهم

  6- محمود دهقانی 1000 سهم

  7- محمدعلی دهقانی 10000 سهم

  8- راضیه دهقانی 1140 سهم

  9- حبیب الله دهقان 1000سهم

  10- محمد آیت الهی 1115 سهم

   

  تاریخچه فعالیت :

  شرکت صنایع چینی میبد (سهامی عام) در سال 1365 تحت شماره 88 به ثبت رسید و نسبت به اخذ مجوز تأسیس به منظور احداث کارخانه تولید ظروف چینی در شهرستان میبد اقدام و سپس نسبت به احداث مستحدثات کارخانه از جمله سالنهای تولید و انبارها و ساختمان اداری و محوطه سازی اقدام کرد لیکن تا سال 1376 موفق به واردات ماشین آلات طرح نگردیده و لذا شرکت در صدد تغییر نوع کارخانه از چینی مظروف به کاشی کف برآمده و براین اساس نسبت به اخذ جواز تأسیس شماره                                     بتاریخ                           مبنی بر تولید 000/000/2 متر مربع کاشی کف در سال اقدام و در سال 1379 با تأمین ارز مورد نیاز نسبت به وارد نمودن ماشین آلات کارخانه اقدام و سرانجام کارخانه کاشی نگین میبد در سال 1383 به بهره برداری رسید و پروانه بهره بردرای شرکت تحت شماره 69/83 بتاریخ 14/5/83 از سوی اداره کل صنایع و معادن استان یزد صادر گردید.

  هم اینک شرکت با حداکثر ظرفیت تولیدی کارخانه در 3 شیفت فعالیت دارد.

  تولیدات شرکت در سالهای 84 ، 85 و 86 به ترتیب 310/856/1 ، 2250270 و 2724027 مترمربع بوده است.

  موضوع طرح : توسعه خط تولید تا سقف تولید 000/000/3 متر مربع کاشی کف در سال

  بررسی فنی :

  شرکت در سال 1386 با توجه به امکانات موجود،‌وضعیت بازار و سایر شرایط حاکم بر وضعیت مطلوب فعلی صنعت کاشی تصمیم به افزایش حجم تولیدات خود از یک میلیون به سه میلیون مترمربع کاشی کف در سال را نمود و براین اساس مجوز طرح توسعه خود تحت شماره              تاریخ                را از داره کل صنایع و معادن استان یزد اخذ نموده است.

  وضعیت موجود کارخانه :

  زمین : شرکت با توجه به دو فقره زمینهای واگذاری از سوی شرکت شهرکهای ساختمانی 7/82242  و 4/ 24614 مترمربع،‌مجموعاً به مساحت 1/106857 مترمربع اقدام به احداث کارخانه بر روی زمینهای مزبور را نمود و با توجه به اجرای طرح اولیه بر روی املاک موصوف،‌سند مالکیت ششدانگ زمینهای ؟؟ تحت شماره املاک 296/315/5376 و 300/5376 به شماره ثبت 1066/993 واقع در بخش 10 یزد بنام شرکت کاشی نگین میبد ثبت گردیده است (ارزش اسمی زمین متعلق به شرکت طبق دفاتر قانونی شرکت معادل 879 میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است که زمینهای یاد شده علاوه بر تکانوی اجرای طرح و بهره برداری جهت انبار و دپوی مواد اولیه کارخانه از مازاد قابل قبولی نیز برخوردار می‌باشد.

  ساختمان های موجود :

  طبق متره انجام شده مساحت زیربنای ساختمانهای موجود کارخانه مشتمل بر ساختمانهای اداری و نگهبانی، سالن تولید و بسته بندی،‌انبارهای مواد اولیه و محصول، شرکت تعاونی و نمایشگاه ،‌اطاقهای تأسیسات و ... (28000 مترمربع) می باشد و گواهی پایان کار مأخوذ ، به شماره 2297/7 مورخ 24/6/86 گویای 26915 متر مساحت و زیربنای سفید کارخانه می باشد. لازم به ذکر است که کلیه اصول مساحت این واحد تولیدی بر مبنای ایجاد کارخانه کاشی و سرامیک و نقشه های اجرایی استقرار ماشین آلات بر پایه اصول مهندسی بوده و اخیراً نیز شرکت نسبت به افزایش انبارهای موجود خود در مجاور سالن تولید به ابعاد 100*2 و به مساحت 2000 متر مربع اقدام و هم اینک مجموع زیربنای کارخانه بالغ بر 000/30 مترمربع می باشد.

   

  محوطه سازی :

  پیرامون کارخانه از حصارکشی دیوار و نرده فلزی برخوردار بوده و محوطه داخلی کارخانه دارای جدول بندی پیاده روسازی وآسفالت کف می باشد.

  ارزش اسمی بخش ساختمان و محوطه سازی کارخانه طبق دفاتر رسمی شرکت در پایان سال 1386 معادل 9/8472 میلیون ریال ثبت گردیده است.

  از آنجا که ساختمانهای موجود در هنگام ساخت جهت تولید 000/000/3 مترمربع کاشی و استقرار 3 خط لعاب و کوره پیش بینی گردیده است لذا در مقطع فعلی به منظور اجرای طرح توسعه محدودیت و لزومی به افزایش سالنهای موصوف نمی باشد. مکان سنجی استقرار ماشین آلات طرح توسعه بر روی نقشه پیوست (شماره                    ) مشخص گردیده است.

  تأسیسات :

  تأسیسات موجود کارخانه شامل :

  تأسیسات برقی :

  مشتمل بر انشعاب برق 500/1 کیلووات

  ترانس 100 کیلوولت، پست پاساژ ، کابل کشی های فشارقوی و ضعیف ، 71 متر شبکه فشار متوسط از نوع 12*3 – تابلوهای برق فشار قوی و فشار ضعیف ، دیزل ژنراتور ، تابلوهای توزیع و کنترل و ...

  تأسیسات سوخت :

  مخازن گاز مایع جهت تأمین سوخت اضطراری کارخانه در هنگام افت فشار و یا قطع گاز شهری معادل 3 مخزن 28000 گالنی با کلیه تجهیزات و قطعات مربوط که در محل کارخانه نصب و راه اندازی گردیده است.

  اشتراک گاز طبیعی :

  شرکت طی اشتراک شماره 1174870 – 141403 مورخ 27/7/83 نسبت به استقرار ایستگاه 4000 متر مکعبی و فشار 60 اتمسفر در ساعت جهت تأمین سوخت کوره ، ؟؟ دوایر و سایر موارد لازم اقدام نموده است و هم اینک جهت خط تولید خود از این سوخت بهره مند و در مواقع ضروری از تأسیسات گاز مایع سود می برد.

  تأسیسات آب:

  تأمین آب کارخانه از محل انشعاب آب شهرک صنعتی پایدار بود و مخازن زمینی و هوایی لازم جهت ذخیره آب کارخانه تعبیه گردیده است.

  تأسیسات مکانیکی

  شامل لوله کشی های آب و فاضلاب داخل و خارج از سالنها، ساکشن رطوبتی، چیلر خشک، تانکرهای ذخیره آب، کمپرسور هوا ، تجهیزات تخلیه و شارژ با پمپها و شیرآلات مربوط، دستگاه تبخیر کننده 

 • مقدمه

  - تاریخچه فعالیت شرکت

  - بررسی فنی

  وضعیت موجود کارخانه

  امکانات فنی مورد نیاز

  - برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح

  - فرایند تولید

  - سیکل تولید

  بررسی اقتصادی :

  عرضه داخلی

  تقاضای داخلی

  بررسی بازار صادراتی و بین المللی

  قیمت فروش محصولات تولیدی

  بررسی مالی :

  هزینه های خارجی

  درآمد

  پیش بینی جداول مالی

کلمات کلیدی: تولید کاشی - تولیدی چینی

هدف پروژه : هدف از ایجاد این شرکت سود آوری و تامین نیاز جامعه شهر و کمک به اشتغال زایی در سطح روستا می باشد این شرکت دارای سه زمینه فعالیت یعنی تزئین چینی , بلور و کاشی می باشد ظرفیت تبدیل پودر به کاشی آماده به مصرف برای این شرکت حدود دو میلیون مترمربع در سال می باشد که وسایل تولید (به شرح جدول شماره 1 پیوست شده) که این ظرفیت باید در 3 شیفت کاری تولید شود این شرکت جمعا 170 نفر ...

هدف پروژه : هدف از ايجاد اين شرکت سود آوري و تامين نياز جامعه شهر و کمک به اشتغال زايي در سطح روستا مي باشد اين شرکت داراي سه زمينه فعاليت يعني تزئين چيني , بلور و کاشي مي باشد ظرفيت تبديل پودر به کاشي آماده به مصرف براي اين شرکت حدود دو ميلي

-هدف پروژه : هدف از ایجاد این کارگاه سود آوری و تامین نیاز جامعه شهر و کمک به اشتغال زایی در سطح روستا می باشد این کارگاه دارای سه زمینه فعالیت یعنی تزئین چینی , بلور و کاشی می باشد ظرفیت تبدیل چینی سفید به چینی آماده به مصرف برای این کارگاه 40 تا 50 هزار قطعه و برای بلور 500 تا 600 هزار قطعه و برای کاشی 60 تا 70 هزار قطعه در سال می باشد که این ظرفیت باید در 3 شیفت کاری تولید ...

به نام خدا شرکت رهنمون فناوري اطلاعات در سال 1381 با مالکيت خصوصي به شماره ثبت 196417 در تهران با هدف ارايه راهکارهاي جامع اتوماسيون مالي و اداري تاسيس گرديد. اين هدف با پوشش جنبه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات شامل بررسي و امکان سنجي پياده

مقدمه : کاشی قطعه سنگی است مصنوعی به ابعاد مختلف و به ضخامت چند میلیمتر که یک روی آن دارای سطحی شیشه ای بوده و کاملاً صاف و صیقلی می باشد. به همین علت به راحتی قابل تمیز کردن است و اغلب در محل هایی از ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد که امکان رشد میکروب ها بیشتر بوده و در نتیجه احتیاج به نظافت بیشتر دارد مانند حمام ها،‌توالت ها و آشپزخانه ها و آبریزگاههای عمومی و غیره. نخستین ...

مقدمه: مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن بعنوان مینایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره می باشد. این نوع شیشه از دو ...

سوابق تاریخی بافت فرش در اردبیل سابقه طولانی دارد. در دوران صفویه بمانند بسیاری از مراکز بافندگی، قالیبافی در اردبیل نیز در اوج کمال بوده، نام اردبیل همواره به همراه نام قالی ذی قیمت اردبیل متعلق به قرن شانزدهم که فعلاً در موزه ویکتوریا- آلبرت نگهداری می شود ذکر گردیده است. در دوران قاجاریه قالیبافی اردبیل دچار رکود فاحشی گردیده است. بافندگان اردبیلی در هنگام جنگ جهانی دوم که ...

پیشگفتار با توجه به رشته تحصیلی اینجانب که درزمینه سفال گری است و تمام هم و غم خود رابرای آموختن این هنر و صنعت دیرینه فلات ایران قرار داده ام و از هر لحاظ این هنردارای گستردگی فراوان است و مطمئناٌ با انجام یک تحقیق و مطالعه چند کتاب نمی توان حتّی اندکی از این هنر و صنعت را بیان کرد و اینجانب در این تحقیق کوچک سعی کرده ام تا اندازه ی به تمام مطالب اشاره داشته باشم هر چند کوتاه و ...

مقدمه: هنر اقوام و ملل در حکم حرکتی است بالنده، تحت تاثیر شرایط ویژه اجتماعی- اقلیمی مسلط بر محیط زیست انسانها و محل نشو و نمای آنان. هنرهای ملی، عموما نشانه هایی است از سیر تکامل فرهنگ و اوضاع و احوال ویژه هر قوم. انسان ابزار ساز برای گردآوری ، حمل و تقل و نگهداری خوراک و اشیا مورد نیازخود احتیاج به سبد و پس از آن ظروف سفالین پیدا کرد. و بدین گونه پس از سبد بافی سفالگری کهن ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول