دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی

Word 32 KB 31119 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  بیماری های قلب و عروق
  ماده 43- مشمولان مبتلاء به بیماریهای قلب و عروق با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء هستند از معافیتهای مندرج
  در هر بند به شرح زیر استفاده می‌نمایند.
  بند1- کلیه عوارض عضوی دریچه‌ای قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح
   یا دانشگاهی معاف دائم.
  تبصره: پرولاپس دریچه‌ای که منجر به نارسائی نشده باشد خدمات غیررزمی.
  بند2- وجود هر گونه بیماری مادرزادی قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم.
  تبصره: دکستروکاردی و سیتوس انورتوس اگر با آنومالیهای دیگر همراه نبوده و عارضه‌ای نداشته باشد منع خدمتی ندارد.
  بند3- هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد معاف دائم.
  بند4- نارسایی مزمن قلب معاف دائم.
  بند5- هر نوع بیماری مزمن پریکارد-آندوکارد-میوکارد اعم از التهابی، تومورال،مادرزادی و اکتسابی معاف دائم.
  بند6- بیماریهای مادرزادی و یا اکتسابی،تومورال و التهابی آئورت و سرخرگهای بزرگ، مانند
   کوارکتاسیون، آنوریسم‌ها، آنژیومها و اتساع سرخرگهای ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستولهای شریانی
   وریدی در مورد عمل شده یا نشده معاف دائم.
  بند7- ازدیاد فشار خون شریانی در صورتی که فشار خون باز سیتولیک از 160 میلیمتر جیوه
   و یا دیاستولیک از 100 میلیمتر جیوه بالاتر باشد(مقصود از فشار خون باز آنست که لااقل بیمار 72 ساعت
   در بیمارستان بستری و فشار خون درساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم.
  تبصره: ازدیاد فشار خون شریانی در صورتیکه فشار خون باز سیستولیک بین 160-140 میلیمتر جیوه و یا
  دیاستولیک بین 100-90 میلیمتر جیوه باشد خدمات غیررزمی.
  بند8- ترومبوفلبیت‌ها:
  الف) چنانچه عودکننده باشد معاف دائم.
  ب) در موارد محدود خدمات غیررزمی.
  بند9- واریس‌ها:
  الف) شدید و یا همواره با عوارض معاف دائم.
  ب) خفیف و متوسط خدمات غیررزمی.
  بند10- تومورهای عروق لنفاوی، لنف آدنوم و الفانتیازیس که لااقل یکی از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم.
  Pبند11- اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستولهای فوق بطنی به شرطی که تعدادشان بیش از 10 ضربان در دقیقه
  باشد (در صورت تداوم یا اثبات دربیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) معاف دائم.
  بند12- اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستولهای بطنی که تعدادشان بیش از هفت عدد در دقیقه و چند کانونی،
  دو تا یا بیشتر پشت سرهم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) معاف دائم.
  بند 13- تاکی آریتمی‌های فوق بطنی که شامل تاکیکاردی دهلیزی (بیش از 140 ضربان در دقیقه به شرطی که پس از
  سه ساعت استراحت بهبود نیابد)، فیبریلاسیون دهلیزی، تاکیکاردیهای نودال یا جانکشنال و تاکیکاردیهای بطنی در هر مورد معاف دائم.
  بند14- اختلال هدایت داخل دهلیزی، بلوک سینوس دهلیزی، وقفه سینوس دهلیزی و سندرم تاکیکاردی و برادیکاردی،
  سندرم(اس.اس.اس) برادیکاردی سینوزال کمتر از 50 ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ضربان به حد لازم افزایش نیابد
  (در مورد اخیر به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) معاف دائم.
  بند15- اختلالات هدایتی دهلیزی بطنی مانند سندرم
  W.P.W و همچنین اختلالات هدایتی که منجر به استفاده از پیش دائم یا موقت شود معاف دائم.
  38-بیماریهای مادرزادی، اکتسابی، تومورال، یا التهابی (روماتیسمال) قلبی، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر
   مانند کوارکتاسیون، آنوریسم‌ها، و یا اتساع سرخرگهای ریوی،
   کانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی، فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضه دار بودن.
  39- بیماری عروق کرونر(انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری) که موجب درجاتی از نارسایی قلبی و از کارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراکز تخصصی ن.م.
  40- نارسائی پیشرفته قلب با علائم بالینی واضح.
  41- اعمال پیوند عروق کرونر و تعویض دریچه‌های قلب و گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجام عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد.
  42- انواع آریتمی‌ها و بلوکهای قلبی که موجب نارسایی قلبی شده و امکان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد.
  43- انواع کاردیومیوپاتی‌ها.
  44-افزایش اولیه یا ثانویه فشار خون شریان ریوی، توام با نارسایی قلبی به هر علت که باشد (منظور از نارسایی
   قلبی قرارگرفتن شخص در کلاسهای 3و4 تنگی نفس می‌باشد)
  45- اختلالات عروقی که منجر به فلبیت و پری‌فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود کننده.
   

   

آشنایی با رشته پزشکی مقدمه : مطلب قابل بیان در خصوص رشته پزشکی، طول دوره این رشته است. پشتکار درونی و حقیقی عامل موفقیت و حفظ نشاط در سپری کردن این رشته با ارزش هست، تأمل و دقت در انتخاب این رشته جایگاه ویژه ای دارد که با انتخاب آگاهانه می توان به وظایف سنگین این انتخاب به خوبی عمل کرد و در پایان سرافراز و پیروز به درجه دکتری رسید. پزشک عمومی با خصوصیات زیر است: ۱) در راه آشنایی ...

جلوگیری از بیماری قلبی در حالیکه علت بیماری قلبی تنها عدم فعالیت نیست ، شانس اجتناب از این بیماری را می توان با حفظ برنامه منظم پیاده روی به طور زیادی بهبود بخشید. نتایج مطالعات نشان داده است که افراد با ورزش کردن احتمال ابتلا به مشکلات قلبی را کاهش می دهند. در حالیکه آنهایی که ورزش نمی کنند دو برابر بیشتر احتمال ابتلا به بیماری قلبی کرونری را دارند. همچنین پیاده روی می تواند ...

چکیده مقاله : این مطالعه یک برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسی های مختلف در گروه بالغین ، اطفال ، کارکنان بهداشتی ، بیماران قلبی و استروک که بصورت ...

بیماریهای عروق کرونر قلب نشانه های مهم بیماریهای قلبی بیماریهای رگهای محیطی اصول پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق در افراد دیابتی بیماریهای قلب و عروق علت اصلی مرگ و میر و از عوامل مهم ناتوانی های افراد دیابتی است . مهمترین علت پیدایش بیماریهای -قلبی -عروقی ،تصلب شراین می باشد . تصلب شراین باعث می شود که سرخرگ های گوناگونی که به قسمتهای مختلف بدن خون می رسانند ، بتدریج سخت و تنگ ...

کمک اولیه چیست؟ دریا فت یک مراقبت فوری در زمان صدمه یا بیماری ناگهانی توسط خود مصدوم را کمک اولیه گویند بیشتر مصدومین وبیماران ناگهانی نیاز به مراقبت پزشکی ندارند،وبا کمک اولیۀ صحیح بهبودمییابند .کمک اولیه صحیح و به موقع می تواند به معنی اختلاف بین مرگ وزندگی ،بین بهبود سریع یا طولانی مدت بین ناتوانی موقت یا دائم و ماندگارباشد ،مراحل نجات جان یک انسان مانند حلقه های زنجیر به هم ...

کمک اولیه چیست؟ دریا فت یک مراقبت فوری در زمان صدمه یا بیماری ناگهانی توسط خود مصدوم را کمک اولیه گویند بیشتر مصدومین وبیماران ناگهانی نیاز به مراقبت پزشکی ندارند،وبا کمک اولیۀ صحیح بهبودمییابند .کمک اولیه صحیح و به موقع می تواند به معنی اختلاف بین مرگ وزندگی ،بین بهبود سریع یا طولانی مدت بین ناتوانی موقت یا دائم و ماندگارباشد ،مراحل نجات جان یک انسان مانند حلقه های زنجیر به هم ...

سرطان یا معمای قرنهای زندگی بشر سرطان چیست؟ از کجا به وجود می آید؟ برای جلوگیری و درمان آن چه باید کرد؟ سرطان از بیماریهائی است که روز به روز عده ی بیشتری از ابناء بشر در چنگال های وحشتناک و دردانگیز آن جا میسپارند. با این هم توسعه و وسایل و مکاشفات و کشف هم نوع میکروبها و دامنه وسیع امروزی در علم پزشکی هنوز موفق به یافتن را درمان قطعی انواع این بیماری نشده اند و هم چنین اطلاعات ...

تاریخچه - تعریف واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید.بتدریج این واژه استقاده گسترده تری کرد و در ورزش امروز به معضلی تبدیل شده است.این واژه در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود. دوپینگ به معنای استفاده از مواد ...

اهداف یادگیری دانشجو باید پس از مطالعه این بخش بتواند: تسلسل واکنش های تطابقی و ناهنجار تطابقی پسیکوفیزیولوژیکال را توصیف کند. رفتار های همراه با واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را شناسایی کند. فاکتور های مستعد کننده و استرسورهای محرک وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را تجزیه کند. منابع و مکانیسم های Coping وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را توصیف کند. تشخیص های پرستاری ...

آیا می‌خواهید بدانید قلب شما سالم است نوار قلب خود را به روش آسان بخوانید سلامتی = قلب سالم تفسیر ساده نوار قلب برای همه تقدیم به روح پدرم تقدیم به مادرم که مثل کوه درس ایستادگی را به من آموخت تقدیم به همسرم که در تمام سختیها مرا یاری نمود تقدیم به پسرم که حس پدرانه را در وجود من نهاد مقدمه خوشا برجان من هر شام و هر روز همه درد و همه داغ و همه سوز خوشا عاشق شدن اما جدائی خوشا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول