دانلود تحقیق رایگان اصول بهداشت درمحیط جامعه

Word 21 KB 31416 4
مشخص نشده مشخص نشده بهداشت - تغذیه
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • محیط عبارت است از مجموعه شرایط وعوامل خارجی که برزندگی وتکامل (پرورش)فرد یاجامعه اثر می گذارد .

  محیط به سه نوع تقسیم می شود:

  محیط فیزیکی:شامل آب، هوا، نور،  حرارت ،سرماوغیره

  محیط زنده(بیولوژیک):شامل میکروبها ویا منابعی است که عوامل بیماریزای عفونی

   را درخود نگه می دارند

  محیط اجتماعی:عادات وآداب ورسوم، اعتقادات مردم در اداره امورزندگی .

  بهداشت محیط:

  بنا به تعریف WHO،بهداشت    محیط عبارت است ازکنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی دررفاه وسلامت جسمی،روانی واجتماعی انسان تاثیر دارند ویا خواهند داشت .

  اولویت های بهداشت محیط:

  تامین واستفاده ازآب سالم به مقدار کافی برای همه

  جمع آوری ودفع بهداشتی زباله وفاضلاب

  کنترل ومبارزه به حشرات،جوندگان وسایرحیواناتی

  که باعث رشد وتکثیرعوامل بیماریزا هستند

  حفاظت منابع آب از خطر آلوده شدن به مواد شیمیایی سمی،بیولوژیک ورادیواکتیو

  تامین شرایط بهداشتی درمسکن،مدارس،اماکن عمومی

  کنترل مشکلات بهداشتی حوادث وسوانح ناشی ازکار

  رعایت ونظارت بر بهداشت موادغذایی

  آب وآلاینده های آن:

  آب آلوده وبیماریهای ناشی از آن یکی ازمهمترین مسایل بهداشتی جوامع به خصوص در کشورهای درحال توسعه رابه خود اختصاص داده است .

  خواص آب:

  خصوصیات فیزیکی:آب آشامیدنی بایدبی رنگ،زلال وشفاف باشد.ونبایدبووطعم نامطلوبی داشته باشد.PHآب بایدحدود 7باشدوجودگازهایی از قبیل هیدروژن، سولفورو انیدریدکربنیک درآب ایجاد اسیدیته نموده وPHآب را پایین می آورد.

  خصوصیات شیمیایی:وجوداملاح درآب تاحدودمعینی مجازو قابل قبول است و بیش ازآن برسلامت انسان اثر می گذارد

  خصوصیات بیولوژیکی:آب محیطی مناسبی برای فعالیت ورشدونمو بعضی ازموجودات ازقبیل باکتریها، قارچها، مخمرهاو..می باشد.الوده شدن آب، موجب بیماریهای جدی حتی همه گیر می شود .

  بیماریهای قابل انتقال به وسیله آب:

  بیماریهای میکروبی: ویروس ها(فلج اطفال) -باکتری ها(حصبه-وبا) -تک یاخته ای ها(آمیبیازیس-ژیاردیازیس)

  بیماریهای غیرمیکروبی: بیماریهای گوارشی

  آبهای سخت دارای املاح کلسیم ومنیزیم،نیتریت،نیترات وسولفات هستند که برای آشامیدن وشستشو مناسب نمی باشند.نوشیدن آب سخت موجب اختلالات گوارشی می شود وپوست را خشک می کند .

  آب سالم وجنبه های میکروبیولوژی آب:

  آب سالم آبی است که حاوی میکروبهای بیماریزا نباشد وعوامل شیمیایی وسمی مانند سرب یا ارسنیک که برای انسان وحیوان مضر است در آن نباشد

  موادمعدنی محلول در آب از جمله کلسیم،منیزیم،سولفات ها ونیترات ها در آن در حد معیار واندازه باشد .

  آلودگی آب:

  ماده ای که کیفیت آب را تغییردهد وآن را فاسد کند، همچنین مانع استفاده از آن گردد،آلاینده آب نامیده می شود

  منابع آلوده کننده آب عبارتند از:

  فاضلاب های خانگی

  فاضلاب های کشاورزی

  هدف از تصفیه آب عبارت است از:

  جدانمودن مواد شناور در آب مانند مواد غیرمحلول وآشغال

  عاری نمودن آب ازعوامل بیماریزای میکروبی واملاح زیان آورمانندآهن،سرب

  برطرف کردن رنگ،بووطعم نامطبوع آب

  روش های تصفیه آب:

  تصفیه آب به روش جوشاندن

  تصفیه آب به روش صاف کردن

  تصفیه آب به روش گندزدایی با مواد شیمیایی

  مواد ضد عفونی کننده:

  مواد ضدعفونی کننده قوی عبارتند از:

  کلر

  ید

  مبارزه با حشرات وجوندگان:

  وجود حشرات و جوندگان در مدارس ،منازل وسایر مکان ها به علت عدم رعایت اصول بهداشت است.

   موثرترین روش برای حل این مسئله آموزش عمومی وبکار بردن موازین بهداشتی به وسیله افراد جامعه است.

  روشهای مبارزه با حشرات وجوندگان:

  روش فیزیکی

  روش شیمیایی

  روش های بیولوژیکی

  روش های ژنتیکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  روش های تلفیقی

  زباله:

  مدیریت زباله شامل مراحل تولید،نگهداری موقت در محل جمع آوری،حمل ونقل،بازیابی ودفع می باشد .

  فاضلاب:

  مخلوط رقیقی است از انواع آب های دور ریختنی حاصل از فعالیتهای انسان مانند:شستشو،استحمام،آبیاری و.....و در صورتی که به طور بهداشتی دفع ومهار نگردد می تواند بسیار خطرناک و منشا بیماریهای مختلف گردد .

  فاضلاب های خانگی

  فاضلاب های صنعتی

  فاضلاب های سطحی

  فاضلاب ها درصورتی که به طور صحیح وبهداشتی دفع نگردد:

  آلوده کردن منابع خصوصی یاعمومی آب آشامیدنی اعم اززیر زمینی یا سطحی

  آلوده کردن خاک به عوامل بیماریزا وعوامل شیمیایی وتخم انواع انگل ها

  آلوده کردن مراکز شنا وتفریحات تابستانی

  آلوده کردن آب های زراعتی و سبزیها

  آلوده کردن ماهی ها وحیوانات دریایی که به مصرف تغذیه می رسند

  گندزداها وپاک کننده ها:

  گندزداها عوامل و موادی هستند که میکروبها وعوامل بیماریزا را از بین می برند ومحیط سالم ومناسبی برای زندگی به وجود می آورند

  گند زدایی عبارت است ازنابود کردن عوامل بیماریزا بر روی محیط بی جان مانند اماکن مسکونی،البسه، ظروف، سبزی،آب و.......

  ضدعفونی عبارت است از نابودکردن عوامل بیماریزا برروی بافتهای زنده مانند ضدعفونی پوست یاضدعفونی روی زخم

  مقاومت میکروبها ومیزان تاثیرگندزداها به سه عامل مهم نوع ماده گندزدا،درجه غلظت ،ومدت زمان بستگی دارد .

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب مقدمه امروزه حفظ منابع آب ، يعني حياتي ترين ماده اي که بشر به آن نياز دارد بطور فزاينده اي مورد توجه مجامع مختلف بين المللي قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعيت و در نتيجه بهره برداري بيش از حد از منابع محدود آب

مقدمه هدف از لوله کشی آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهیه و توزیع صحیح و پاکیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و خارج کردن فاضلاب حاصله از محیط مسکونی می باشد. لوله کشی آب و فاضلاب گرچه عمل عادی و پیش و پا افتاده بنظر می رسد ولی در صورتیکه طبق اصول صحیح انجام نشود علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی ممکن است تولید ضرر و زیان نماید باعث گرفتاریها نیز می گردد. به همین دلیل ...

مقدمه: آب دربین موجودات زنده به خصوص انسان ها بسیار باارزش بوده و یک امر حیاتی به شمار می رود و نبود آن باعث از بین رفتن تمامی موجودات زنده می شود. تمامی کارهای انسان ها بستگی و ریشه ی اصلی آن به آب می رسد؛اما بعضی افراد قدر آب را ندانسته و آن راهدر می دهندوباعث کاهش بسیار زیاد منابع آب در زمین می شوند. درآخر: قدر آب را بدانید ودرمصرف آن صرفه جویی کنید. اهمیت آب در روند توسعه ...

مقدمه امروزه حفظ منابع آب ، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد بطور فزاینده ای مورد توجه مجامع مختلف بین المللی قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه بهره برداری بیش از حد از منابع محدود آب از یک طرف و آلوده شدن آنها بسبب فعالیتهای گوناگون زیستی ، کشاورزی و صنعتی بشر از طرف دیگر همگی دست به دست همدیگر داده و زنگ خطر بحران آب را در سالهای آینده به صدا در ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

مقدمه هدف از لوله کشی آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهیه و توزیع صحیح و پاکیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و خارج کردن فاضلاب حاصله از محیط مسکونی می باشد. لوله کشی آب و فاضلاب گرچه عمل عادی و پیش و پا افتاده بنظر می رسد ولی در صورتیکه طبق اصول صحیح انجام نشود علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی ممکن است تولید ضرر و زیان نماید باعث گرفتاریها نیز می گردد. به همین دلیل ...

پیشگفتار: آب و هوای تمیز ، فرحبخش و زیباست . اما تقریبا تمامی ساکنین شهرها ، دیگر رایحه هوای تمیز و پاک ، درخشش دریاچه ها ، رودخانه ها و نهرهای زلال را فراموش کرده اند و امکان یافتن چنین منظرهای زیبای طبیعی نادر هر روز کنتر می شود . خیابانهای پر از زباله و بزرگراه های کثیف اماکن بی حفاظ جمع آوری زباله و زمینهای کنترل نشده دفع زباله . همه گواهی بر اثرات نامطبوع و ناخوشایند روشهای ...

- کليات از قديم الايام آب را عامل حيات مي‏دانستند. زندگي انسان و حيوانات و گياهان بدون آب ممکن نيست، علاوه بر موارد مذکور پيشرفت‏هاي عظيم صنعتي در هر اجتماعي بوجود و فراواني آب مربوط مي‏باشد. آب مورد نياز کليه فعاليت‏هاي انسان در هر مصرفي تابع کيفيت

1-1- کليات از قديم الايام آب را عامل حيات مي‏دانستند. زندگي انسان و حيوانات و گياهان بدون آب ممکن نيست، علاوه بر موارد مذکور پيشرفت‏هاي عظيم صنعتي در هر اجتماعي بوجود و فراواني آب مربوط مي‏باشد. آب مورد نياز کليه فعاليت‏هاي انسان در هر مصرفي تابع کي

آنفلوانزا ( Influenza ) با محافظت خود در مقابل بیماری آنفلوانزا از دیگران محافظت کنیم تعریف بیماری آنفلوانزا: بیماری آنفلوانزا، یک بیماری حاد ویروسی دستگاه تنفسی است که معمولا خود محدود شونده است و در موارد همه گیری، عوارض و مرگ و میر بیشتری دارد. علایم بیماری: تب بالای 38 درجه سانتیگراد، سردرد، خستگی، بدن درد، آبریزش بینی و چشم، ناراحتی گلو و سرفه. راه انتقال: ترشحات حلق و بینی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول