دانلود تحقیق رایگان سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی در جهان

Word 21 KB 31419 5
مشخص نشده مشخص نشده بهداشت - تغذیه
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • درروزگاران گذشته،هرچند وقت یکباربیماری وبا،طاعون،آبله ونظایرآن در کشورهای جهان همه گیر می شد ومیلیونها نفر را نابود می کرد.اولین حرکت درجهت کنترل بیماریهای واگیرداروتوجه به بهداشت ملی توسط جمهوری ونیزدر سال     1328 میلادی بودکه بیماری های همه گیر مانند وبا و طاعون راجزءقوانین قرنطینه قرار داد.

  در سال 1851برای نخستین بار پزشکان کشورهای مختلف در پاریس،دراولین کنفرانس بین المللی بهسازی شرکت کردند وتعهد نمودند با همکاری یکدیگر بر علیه بیماریهای همه گیر مبارزه کنند.این کنفرانس در ادامه کار خود در سالهای آتی پیشنهاد ایجاد یک دفتر بین المللی بهداشت عمومی رامطرح نمود.این دفتر در سال 1909 به صورت رسمی در مقر دائمی خود در پاریس آغاز به کار نمودووظیفه این دفتر،جمع آوری اطلاعات مهم وقابل توجه بهداشتی و موضوعات وابسته به دولتها بود.

  سازمان بهداشت جامعه ملل

  در فاصله دو جنگ اول ودوم (1918-1914)این سازمان تشکیل شدکه در زمینه های مالاریا،سرطان،استاندارد مواد زیستی،مسکن تیفوس،آموزش بهداشت وپزشکی،استاندارد کردن داروها وتغذیه فعالیت داشت .

   

  اداره رفاه وبارتوانی سازمان ملل

  U.N.R.R.A

  در سال 1943 این اداره جهت رفع اثرات جنگ جهانی دوم ایجاد شد و دارای یک بخش بهداشت بود.

   

  سازمان بهداشت جهانی(W.H.O)

  World Health Organization

  آغاز بکار(W.H.O)درسال 1945 در ضمن کنفرانسی بود که جهت تاسیس سازمان ملل در سانفرانسیسکو برگزار شد. W.H.Oبه صورت رسمی به عنوان یک سازمان تخصصی در هفتم آوریل 1948آغاز بکار کرد.

  هدف از تشکیل این سازمان ،دستیابی همه افراد به بالاترین سطح سلامت است.برخورداری از بیشترین استاندارد قابل دسترسی سلامت،یکی از حقوق اساسی همه انسانها بدون توجه به تفاوتهای نژادی، مذهبی،سیاسی وشرایط اجتماعی واقتصادی است .

  در سالهای اخیر دو پیشرفت عمده یعنی کنفرانس آلماتا وراهبرد جهانی بهداشت برای همه تا سال 2000 ،who راتحت تاثیر قرار داده است.

  مفهوم بهداشت برای همه تا سال 2000: دستیابی مردم جهان به سطحی از سلامت است که به آنها امکان می دهد در سال 2000از نظر اجتماعی واقتصادی زندگی باروری داشته باشند.

  عضویت درwho:

     عضویت در whoبرای همه کشورها آزاد است.اکثر کشورها هم عضو سازمان ملل وهم عضو whoهستند. هریک از کشورهای عضو،سهم سالانه خود را از بودجه پرداخته ومشمول خدمات وکمک های سازمان قرار می گیرند.

  عضویت درwho:

     عضویت در whoبرای همه کشورها آزاد است.اکثر کشورها هم عضو سازمان ملل وهم عضو whoهستند. هریک از کشورهای عضو،سهم سالانه خود را از بودجه پرداخته ومشمول خدمات وکمک های سازمان قرار می گیرند.

  فعالیت های سازمان بهداشت جهانی:

  نخستین اقدام سازمان بهداشت جهانی ،برابر اساسنامه آن ،هماهنگی مدیریت در کلیه امور بهداشت بین المللی است .

  Whoدر تعیین وارتقای استانداردهای بین المللی در زمینه بهداشت مسئولیت ویژه دارد:

  پیشگیری ومبارزه با بیماریها

  توسعه خدمات جامع بهداشتی

  بهداشت خانواده

  بهداشت محیط زیست

  آمارهای بهداشتی

  پژوهش های زیست پزشکی

  اطلاعات وانتظارات مربوط به بهداشت

  همکاری با دیگر سازمان ها

  مناطق شش گانهwho

  منطقه آفریقا:با عضویت 30کشورکه در مرکز برازویل کنگو می باشد

  منطقه آمریکا:با عضویت 24 کشورکه مرکز آن در واشنگتن آمریکا می باشد

  منطقه مدیترانه شرقی:با عضویت 18کشور که مرکز آن دراسکندریه مصر است وایران جزء این منطقه است

  منطقه اروپا:باعضویت 33کشور که مرکز آن در کپنهاک دانمارک می باشد

  منطقه آسیای جنوب شرقی:با عضویت 8کشور که مرکز ان در دهلی نو هندوستان است

  منطقه غرب اقیانوس آرام:با عضویت 11 کشور که مرکز ان در مانیل فیلیپین می باشد

   

  یونیسف(U.N.I.C.E.F)

  United Nations International Children's Emergency Fund

  یونیسف در سال 1946 به منظور اقدام به بازتوانی کودکان کشورهای جنگ زده تاسیس شد ودر سال 1953بنیاد کودکان سازمان ملل نام گرفت.

  یونیسف تشکیلاتی وابسته به سازمان ملل متحد وبنیاد کمک های فوری به کودکان جهان می باشد.

  این بنیاد در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک قرار دارد.

  خدمات یونیسف شامل ،بهداشت کودکان،تغذیه کودکان،بهزیستی خانواده وکودک و آموزش می باشد

  در حال حاضر یونیسف جهت سلامت کودکان بسیج معروف GOBIرا تشویق می کند.

  GOBI مخفف:

  G:به نشانه استفاده از نمودار رشد به منظور پایش بهتر کودکانGrowth Chart

  O:مایع درمانی خوراکی برای درمان کم آبی های خفیف و متوسط Oral Rehydration

  B:ترویج استفاده از شیر مادرBreast  Feeding

  I:ایمن سازی علیه شش بیماری سرخک،دیفتری،کزاز، سیاه سرفه،فلج اطفال،سل

   

  سازمان کشاورزیFAO

  Food and Agriculture Organization:

  FAOدر سال 1945 تاسیس ومقرآن در روم است .هدف اصلی آن،مبارزه با سوء تغذیه و انتشار اطلاعات و آموزش است.

  افزایش تولید مواد غذایی به منظور حفظ تعادل تغذیه با رشد روز افزون جمعیت جهان،هدف اصلی FAO می باشد.

  مقاصد تشکیلFAOکمک به کشورها جهت افزایش استانداردهای زندگی

  بهبود وضع تغذیه همه کشورها

  افزایش کارسازی کشاورزی،جنگلداری وماهیگیری

  بهبود شرایط زندگی اهالی روستا

  گسترده کردن فرصت اشتغال به کار مردم

   

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

پسماند های بهداشتی و درمانی در سالهای اخیر بواسطه گسترش و تنوع فناوری و افزایش جمعیت از اهمیت خاصی برای محیط زیست و سلامت عمومی تبدیل شده است این موضوع از آن جهت حائز اهمیت می باشد که بیماریهای نو پدید مثل AIDSستون فقرات جوامع را به لرزه در آورده است و دست اندرکاران را به چالش کشیده است.در ایران بیش از 750 بیمارستان با حدود 85000 تخت وجود دارد که بطور متوسط هر تخت بیمارستانی 7/2 ...

بیان مسئله یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن اخیروجود انحرافات اجتماعی ،بزهکاری،جرم وجنایت،اشاعه فحشاء ومنکرات ،موادمخدر،سرقت قتل کلاه برداری و ده هاگناه کبیره دیگراست که نسل جوان را نیزگرفتارنموده وزندگی خانوادگی را شدیداٌ دچار نگرانی،دلهره و اضطراب نموده است ، امنیت اجتماعی رابرهم زده و زندگی را شدیداٌ تلخ و ناگوارنموده است. انحرافات اجتماعی همچون خرمن آتشی ...

تاریخچه: بشر از زمانی که خود را شنا خته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است. در دوره‎هایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین می‎شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا کثر شکستگی اعضاء تجاوز نمی‎کرده است، ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد ...

بهداشت روان مقدمه بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی اجتماعی خاصی، در مقابل آن ها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتبا تهدید می‌کند. خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر، افکار غلط و خرافات در مورد این بیماری‌ها را کنار گذاشته و نشان داده که اوّلا بیماری های روانی، قابل پیشگیری بوده و ثانیا در صورتی‌که مانند سایر بیماری ها به ...

یکی از شاخه های روانشناسی، بهداشت روانی یا سلامت روانی است که از مباحث پر طرفدار، به روز و پر رونق روانشناسی به حساب می آید. بهداشت روانی که تعاریف گوناگون آن در ادامه خواهد آمد در مقولات زیادی کاربرد دارد و در زمینه های مختلفی از قبیل: بهداشت روانی و کودک، بهداشت روانی و نوجوان، بهداشت روانی و نوجوان، بزرگسال، سالمند، ازدواج و ... بسیاری از مقولات دیگر مطرح است. یکی از شاخه های ...

تاریخچه: بشر از زمانی که خود را شنا خته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است. در دوره‎هایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین می‎شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا کثر شکستگی اعضاء تجاوز نمی‎کرده است، ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد ...

مقدمه در 1948 تاسیس شد هدف آن دستیابی همه مردم دنیا به بالاترین سطح سلامتی است. همچنین سلامتی از نظر روحی و روانی و اجتماعی علاوه بر سلامت جسمانی مورد نظر این سازمان است . این سازمان توسط 192 نماینده عضو مجمع عمومی بهداشت اداره می شود.ایران هم عضو این سازمان ویکی از اعضای فعال آن است . سازمان بهداشت جهانی نسبت به وخیم تر شدن بحران کمبود پزشک و کارکنان بهداشتی در کشورهای فقیر ...

مقدمه توجه به بهداشت روانی سالمندان یکی از اولویتهای سازمان جهانی بهداشت و کشورهای عضو در منطقه مدیترانه شرقی است. دمانس و آلزایمر نیز در بیشتر برنامه های بهداشت روانی کشوهای عضو مورد برنامه ریزی و بحث قرار گرفته است و ضرورت دارد که در برنامه کشوری بهداشت در ایران نیز گنجانده شود. توجه به دمانس و آلزایمر در یک برنامه کشوری (ملی) بهداشت روانی توجه به ابعاد فراوان و مختلفی را می ...

تعريف بهداشت بهداشت مجموعه‌اي از علوم مختلف است و بطور کلي منظور از آن، انجام کارهايي براي جلوگيري از ابتلا مردم به بيماري و رسيدن به سلامتي است. تعريف سازمان بهداشت جهاني (WHO) از بهداشت به صورت زير است: بهداشت علم و هنر پيشگيري از بيماريها و طول

پسماندهاي بهداشتي و درماني در سالهاي اخير بواسطه گسترش و تنوع فناوري و افزايش جمعيت از اهميت خاصي براي محيط زيست و سلامت عمومي تبديل شده است اين موضوع از آن جهت حائز اهميت مي باشد که بيماريهاي نو پديد مثل AIDSستون فقرات جوامع را به لرزه در آورده اس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول