دانلود تحقیق رایگان قانون مرتبط با البسه غیر مجاز

Word 33 KB 31542 4
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  قانون رسیدگی به تخلفات ومجازات فروشندگان لباس‌هایی که‌ استفاده ازآنها درملاء عام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحه دارمی کند و...
  ▪ ماده۱
  کسانی که عالماً لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد‌اسلام یا انقلاب‌است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند والبسه واشیاء مذکوردرحکم قاچاق محسوب می‌شود .
  تبصره نشانه‌های مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی‌است ‌.
  ▪ ماده۲
  مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان ‌البسه و نشان‌های مذکوردر ماده ۱ به شرح زیر خواهد بود :
  ۱) تذکر وارشاد.
  ۲) توبیخ وسرزنش‌.
  ۳) تهدید
  ۴) تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه درمورد فروشنده وجریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال ‌تا یک میلیون ریال درمورد وارد کننده وتولید کننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از۲۰تا۲۰۰ هزار ریال درمورد استفاده کننده‌.
  ۵) لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزارریال درمورد استفاده کننده‌.
  دادگاه با توجه به شرایط وحالات مجرم دفعات و زمان ومکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات‌ ، مجرم ‌را به یکی ازمجازات‌های مذکور محکوم می‌نماید .
  تبصره
  دادگاه‌ ، تولید کننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط‌ اسلامی می‌نماید .
  تبصره ۲
  در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بریکی ازمجازات‌های فوق به یکی ازمجازات‌های زیرمحکوم می‌شود :
  ۱) انفصال موقت تا دوسال‌.
  ۲) اخراج وانفصال ازخدمات دولتی‌.
  ۳) محرومیت استخدام به مدت پنج سال درکلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی
  ▪ ماده ۳
  دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه ونشان‌های موضوع ماده ۱ می‌پردازند مجرم ‌شناخته می‌شوند و برای باراول کالاهایی که دراختیاردارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل ‌می‌شود، در صورت تکرار جرم بار اول دویست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و دفعات بعد پانصدهزار تا یک میلیون ریال جریمه خواهند شد .
  ▪ ماده ۴
  کسانی که در انظارعمومی وضع پوشیدن لباس وآرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ‌ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد ، توقیف و خارج از نوبت دردادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی ازمجازات‌های مذکوردرماده ۲ محکوم می‌گردند .
  ▪ ماده ۵
  فیلم وعکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات‌اسلامی معدوم خواهد شد .
  تبصره ۱
  وسائل ضبط وتکثیرنوار ( ویدئو وسائل تکثیر نوار و... ) پس از پاک کردن صدا وتصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می‌شود و توسط دادستان در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد دراختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی‌ قرارگیرد .
  تبصره ۲
  اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی وآموزشی دارند ، در صورتی که توسط ‌سازمان‌های علمی وآموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه شوند و مورد استفاده قرار گیرند ، از حکم این ‌ماده مستثنی هستند .
  ▪ ماده ۶
  در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکت‌ها یا سازمان‌ها و یا بنگاه‌هایی ‌صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت‌ حقوقی مجرم محسوب می‌شود و به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم می‌شود .
  در مورد مؤسسات دولتی مدیرعامل یا مدیرمسئول علاوه برحبس ازخدمت نیز منفصل می‌شود .
  تبصره
  در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند ، هریک از آنها به مجازات فوق محکوم می‌گردد .
  ▪ ماده ۷
  رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است ‌.
  ▪ ماده ۸
  آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهدرسید .
  قانون فوق مشتمل برهشت ماده وشش تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه ‌یکهزار و سیصد و شصت و پنج با حضورشورای محترم نگهبان به تصویب رسید .

   

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

بررسي قوانين کيفري ايران در امر پوشش مردم چکيده يکي از مبادي ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرايي دولت و گاه ناشي از تفکر ديني بوده است. در ايران حکومت پهلوي با دو مصوبه و يک فرمان، دخالت در نحوه پو

جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی > اقتصاد > بازرگانی (cached) ________________________________________ نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند. در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد ...

جرم مستمر جرم در لغت به معناي گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کيفري تعاريف مختلفي از جرم شده است و يک تعريفي که بتواند بر ساير تعاريف غلبه يابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر يک از اين تعاريف اغلب از گرايشهاي نظري مکتبهاي خاصي ملهم شده

خانواده کوچکترين نهاد موجود در جامعه و زير بناى تشکيل دهنده اجتماع است. گروههاى بيشمارى در يک اجتماع وجود دارد اما اين گروه کوچک به دلايلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بين افراد تشکيل دهنده آن حائز هميت‏بسيار است. تشکيل خانواده با انس ، الفت و عشق

بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندان ها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد. دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی ...

قسمت اول خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم‏تر مى‏گردد. مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل ...

جرم مستمر جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب ...

شرکت های تعاونی مقدمه نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند. در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد متمول یا توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج خود را برآورد ولی بیشتر افرادی که از ...

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم ...

ايجاد تغيير و تخريب در برنامه‎هاي کامپيوتري اين نوع فعاليت عبارت است از دستيابي به سيستم‎ها و برنامهغهاي کامپيوتري با استفاده از ويروس، کرم، يا بمب‎هاي منطقي.ايجاد خسارت از طريق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن يا موقوف‎سازي داده‎ها يا برنامه‎هاي کا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول