دانلود تحقیق تجدد یا مدرنیته

Word 102 KB 31764 39
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت: ۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کلیات تحقیق

  1 طرح مسأله

  تجدد یا مدرنیته ، موضوعی است که اندیشه و عمل انسان را ، در سرتاسر جهان در سده‌های اخیر به خود مشغول داشته است . بنابر این ، موضوعی با این حد از اهمیت ، قطعاً نمی‌تواند از بررسی و نقد برکنار باشد . بر این اساس ، از نیمه دوم قرن نوزدهم و در طی قرن بیستم ، نقد مدرنیته جوهره اندیشه سیاسی را تشکیل داده است . اندیشه‌ها ، اصول و مبانی مدرنیته از همه سو به نقد کشیده شده‌اند . از نیمه قرن نوزدهم سه جریان نقادِ([1])  رادیکال ،‌لیبرال و ُپست مدرن ؛ هر یک با رویکرد خاص خود ، به انتقاد از اختلالات مدرنیته پرداخته و جانشین‌های خاصی را برای رفع تعارض‌های جامعه مدرن عرضه کرده‌اند .

  در این تحقیق به طور عمده ، به جریان نقد ُپست مدرن با تأکید بر اندیشه‌های ،‌ نیچه ، فولوولیوتار پرداخته و مضمون واکنش آن را در قبال مبانی و مدرنیته به ویژه انسان گرایی ،‌ اخلاق و سیاست ، و همچنین بدیل‌های  مدرنیته را از این دیدگاه بررسی می‌نماییم .

   

  این جریان فکری ( پسا مدرنیسم ) ، برای پژوهش‌های خود هیچ مرزی نمی‌شناسد . قلمرو بحث آن ، گستره‌ایی به وسعت رشته‌های فلسفه ، زبان شناسی ، نشانه شناسی ، نقد ادبی ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، سیاست ، انسان شناسی ، روان کاوی ، تاریخ ، ادبیات ،سینما، علوم تجربی ، پزشکی ،‌ و دیدگاه‌های مارکیستی و فمینیستی است . بنابراین با توجه به طرح گسترده‌ی اندیشه‌های ُپست مدرنیستی توسط اندیشمندان وفیلسوفان غربی ، به ویژه در حوزه‌ی اندیشه و فلسفه سیاسی که در این تحقیق مورد نظر است ، همچنین پیامدهای این رویکرد در عرصه‌ی اندیشه و عمل انسان امروز ، کوشش در کنار گذاشتن این بحث
  ( اندیشه‌های پسا مدرنیسم ) یا قانع کردن دیگران به این که چنین بحثی زائد است ، به هر دلیل فکری و سیاسی که صورت پذیرد ، ناموجه و به گمان نگارنده واپسگرایانه خواهد بود .

  2 اهداف پژوهش

  با توجه به این نکته که تحولات جهان ، حداقل پس از دوران مدرن در غرب تعیین می‌شوند و ما ، در ایجاد تحولات یاد شده تأثیر گذار نمی‌باشیم ، نوشتار حاضر در راستای باروری و تناوری تفکر فلسفی ایران و همچنین ،‌ضرورت در اختیار گذاردن متنی برای روشنفکران و فرهیختگان عرضه می‌گردد . از سوی دیگر ، نباید فراموش کرد که اندیشه‌های غربی به گونه‌های مختلفی وارد فرهنگ ما می‌شوند ، پس بهتر است تا تصویری اصیل و صحیح از این متون ارائه گردد ؛ هر چند برخی از افراد به این اعتقادند که جامعه ما حتی وارد دوران مدرن نیز نشده ،‌بنابراین پرداختن به این مسائل لزومی ندارد : اما با این حال لازم است که روشنفکران با پیشروترین نظرات ادبی و فلسفی جهان آشنا باشند ، تا بتوانند مشکلات جامعه را به حداقل تقلیل دهند . در ضمن اهداف دیگر تحقیق حاضر ، شامل اهداف علمی کاربردی  و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

  اهداف علمی

  الف کسب شناخت آشنایی و آگاهی بیشتر از مفاهیم و مضامین اندیشه‌های سیاسی و فلسفی دوران مدرن و ُپست مدرن .

  ب بسط ادبیات موجود پژوهش در زمینه یاد شده به منظور تکمیل کوشش‌های انجام شده در جهت بیان بدیهی و توضیح بیشتر، پیرامون چشم انداز موضوع مورد بررسی .

  اهداف کاربردی

  الف کسب شناخت و آگاهی از چالش‌ها و بحران‌های فرا روی انسان مدرن ، درجهت یافتن فرصت‌هایی که به تعدیل بحران‌های یاد شده کمک نماید .

  ب ارزیابی موقعیت کشورهای در حال گذار از جمله ایران در ارتباط با چالش‌های بر آمده از تقابل‌های سنت مدرنیته ، مدرنیته پسا‌مدرنیته و ره‌یابی به شرایط مساعد‌تر

   

  ضرورت‌های خاص انجام تحقیق

  الف در شرایط جهانی شدن و ورود به عصر اطلاعات ، لزوم شناخت مؤلفه‌های نظری ، سیاسی  و فرهنگی دوران مدرن و مباحث ُپست مدرن به منظور آگاهی و هماهنگی کشورهای در حال توسعه ، از جمله ایران با یکدیگر ، در شرایط موجود ضروری می‌نماید.

  ب ضرورت بسط پژوهش‌های بهنگام و مطابق با شرایط روز در حوزه‌ی اندیشه‌های سیاسی

  3 اهمیت پژوهش

  یکی از اهمیت‌های این پژوهش ، افزون بر معرفی اندیشه‌ی ُپست مدرن و طرح نکات انتقادی درباره‌ی آن ، تأکید بر وجهی از اندیشه و نگارش فلسفی است ، که در فرهنگ ما حتی برای بسیاری از دست اندر کاران نیز بی اهمیت یا بیگانه می‌باشد؛ به عبارت دیگر ، همان روش اندیشیدن و تعهد به وجه استدلالی در اندیشه‌ی فلسفی است .

  به گمان نگارنده ، وجه مشترک اندیشه‌ی فلسفی و اندیشه سیاسی همانا ویژگی عقلی انتقادی آنهاست . بدین ترتیب می‌توان ادعا نمود که ، این دو و روح دمکراسی شباهت‌های مهم و ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد . از این رو ، تلاش در ترویج اندیشه انتقادی در نهایت ، تلاشی است در جهت تحکیم مبانی دمکراسی در جامعه ما ، به بیان دیگر از آنجا که در فرهنگ ما وجه استدلالی انتقادی فلسفه ، به شکل‌های مختلف تخفیف یافته ، تأکید به آن دارای اهمیت و ضرورت ویژه است .

  اهمیت دیگر پژوهش حاضر آن است که جامعه ایران امروزه بیش از پیش به شناخت جهان مدرن و بنیان‌های فلسفی ، فرهنگی و سیاسی آن نیاز دارد . تاریخ معاصر ایران در رویارویی با تمدن و فرهنگ غربی رقم خورده است و کسانی که تلاش کرده‌اند تا با نگاهی در «غرب ستیزانه » یا « غرب گرایانه » صِرف ، سرنوشت این رویارویی را رقم بزنند ، هر کدام به نوحی دچار تفریط و افراط گشته‌اند . حتی اگر جامعه ایرانی بخواهد در مورد پدیده غرب ، داوری‌های ارزشی نیز داشته باشد ، این داوری‌ها ضرورتاً باید مبتنی بر آگاهی و شناخت باشد . بدین‌سان « غرب ستیزی » و « غرب گرایی » را باید به « غرب شناسی » تبدیل کرد و این شناخت فقط وقتی امکان پذیر است که فهمی دقیق از غرب و بینان‌های فلسفی و فرهنگی آن یعنی « مدرنیته » داشته باشیم .

  4 سئوال اصلی پژوهش فرضیه‌ها

  سئوال اصلی پژوهش

  « مضمون اندیشه‌های ُپست مدرن ( نیچه ، فوکو ، لیوتار ) در نقد انسان گرایی ، اخلاق و سیاست مدرن ، حاوی چه تأکیداتی است ؟ »

  سئوال فرعی پژوهش

  « بدیل‌های پیشنهادی اندیشه‌های منتقد انسان‌گرایی ، سیاست و اخلاق مدرن کدامند؟»

   

  فرضیه‌های پژوهش

  فرضیه اصلی

  « نقد انسان گرایی ، اخلاق و سیاست مدرن در اندیشه‌های ُپست مدرن به دلیل تأکید به نسبیت گرایی ، خرد گریزی و شالوده شکنی ،‌مبانی جهان بینی مدرن و داعیه‌های اصلی روشنگری را به پرسش می‌کِشد و به هیچ انگاری در قبال رویکردهای مدرن ، از « انسان ، اخلاق و سیاست » می‌رسد .

  لذا براساس این فرضیه ، متغیرهای مستقل و وابسته عبارتند از :

  متغیر مستقل : نقد پست مدرن از « انسان‌گرایی ، اخلاق و سیاست مدرن »

  متغیر وابسته : رویکرد هیچ انگارانه در قبال مفاهیم مدرن از انسان ، اخلاق و سیاست .

  فرضیه فرعی و رقیب

  مدرنیته با تأکید بر انسان گرایی ، خرد باوری و مبنا گرایی ، تعاریف مشخص از انسان ، اخلاق و سیاست به دست می‌دهد که نقد ُپست مدرن اساس آنها را به پرسش نمی‌کشد .

   

  5 سابقه پژوهش

  ادبیات انتقادی درباره‌ی مدرنیته ، جوهره‌ی اندیشه‌ی سیاسی و حوزه توجه عملی و نظری غرب در قرن بیستم است . این موضوع محوری ، پژوهش‌های وسیعی را در حوزه‌ی فلسفه و علوم اجتماعی و سیاست بر انگیخته و بررسی‌های متنوعی را درباره‌ی آن دامن زده است .

  در جهان سوم ، عرصه تقابل با اندیشه‌ی مدرن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . نقد مدرنیته موضوع تأمل نظری و سیاسی در این بخش از جهان محسوب می‌شود . در ایران نیز این موضوع طی قرن اخیر ، محور بسیاری از پژوهش‌های نظری قرار گرفته و گرایش به بررسی این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است . با این وصف ، ادبیات انتقادی درباره‌ی مدرنیته بویژه نقد ُپست مدرن در جامعه‌ی معاصر ایران در هاله‌ای از ابهام و عدم شفافیت فرو رفته و فاقد بداهت نظری است ، لذا هر گونه کوشش پژوهشی در جهت توضیح و تمایز مرزهای دقیق این بحث می‌تواند انگیزه‌ مناسبی برای انجام پژوهش آزاد باشد .

  6 تعریف متغیرها و مفاهیم

  همانطوری که در ذیل فرضیه اصلی توضیح داده شد ، متغیر مستقل در این تحقیق : « نقد انسان گرایی ، اخلاق و سیاست مدرن » و متغیر وابسته : « هیچ انگاری رویکرد ُپست مدرن در قبال مفاهیم مدرن از انسان ، اخلاق و سیاست » است .

   

  1. نقد رادیکال در طیفی از اندیشمندان مشتمل بر مارکس تاها برماس ، نقد لیبرال شامل اندیشمندانی از میل تارالز و نقد پست مدرن در برگیرنده‌ اندیشمندانی از نیچه تادریدا می‌باشند .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

چکیده انسان، موضوع تربیت است و هر‌گونه طرحی در این زمینه مسبوق به نگاه انسان‌شناختی ویژه‌ای است. در این نگاه، تربیت، دین و انسان همواره ملازم یکدیگرند. با ظهور دیدگاه‌های جدید در حوزه موضوعات نظری و فلسفی، به‌ویژه در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت، چالش‌هایی تازه پیش ‌روی تربیت انسان، به‌خصوص در برابر تربیت از منظر دینی قرار داده است که از آن جمله، دیدگاه‌های مدرنیته و پست‌مدرنیته ...

مقدمه: شرایط زندگی امروز از انسان به ویژه انسانی که لاف عقل بزند و داعیه هنر داشته باشد،‌می طلبد که در عرصه و شرایط تازه از دیدگاهی نو به قرائت گفتمان های نظری و تاب و تنش های فرهنگی بپردازد و همراه با شناخت و تحلیل و راه و رسم دیگران،‌راه حلی کارآ برای مسایل اجتماعی و فرهنگی خود بیابد. امروز،‌خواه وناخواه جهان به دورانی تازه گام نهاده و پدیده یی که چه نادرست پست مدرنیسم نام ...

پست مدنيسم پيکره پيچيده و در هم تنيده و متنوعي از انديشه ها ، آرا و نظرياتي است که در اواخر دهه 1960 م . سر برآورد و بعدا انديشه هاي ديکانستراکشن D econstruction و مکاتب فکري غرب از جمله فمينيسم و پسا استعمارگرايي و غيره جز واژه پست مدرن فلسفي مطرح

انسان، موضوع تربيت است و هر‌گونه طرحي در اين زمينه مسبوق به نگاه انسان‌شناختي ويژه‌اي است. در اين نگاه، تربيت، دين و انسان همواره ملازم يکديگرند. با ظهور ديدگاه‌هاي جديد در حوزه موضوعات نظري و فلسفي، به‌ويژه در زمينه فلسفه تعليم و تربيت، چالش‌هايي ت

مقایسه ای بین اندیشه های پست مدرن و سنت گرایی ر این مقاله درصدد آنیم که سنت گرایی و پست مدرنیسم را از دو جهت با یکدیگر مقایسه کند: اول از حیث توجه هر کدام به سنت و آموزه های سنتی و ارجاع به گذشته و دوم از حیث نگاه انتقادی ای که هر کدام از آنها به مدرنیته و نگرش مدرن دارند. در مورد اول سنت را از نگاه سنت گرایی تعریف می کنیم و به تفاوت سنت در اندیشه پست مدرن و سنت گرایی اشاره می ...

تأملی کوتاه درباره فلسفه وجودی عمدتاً فلسفه معاصر غربی را به دوجریان کلان تحلیلی تجربی واروپایی قاره ای تقسیم می کنند . شاید به گزاف نگفته باشیم که بعد از مارکسیسم اگزسیتانیالیزم بیشترین تأثیررا درغرب داشته است . بنیان گذاراین مکتب سورن گرکگورعارف بزرگ دانمارکی است که برای اولین بارخودرا به عنوان فیلسوف وجودی معرفی کرد ! اگرچه اگزسیتانیالیزم به عنوان یک مفهوم ونگرش بیشتروجود ...

پیشگفتار این تحقیق به صورت یک مجموعه مختصر ارائه شده است که مباحث تقریبا به صورت ناگسسته عرضه شده ولی به علت جالب بودن بعضی مطالب درصدد مطرح کردن آنها برآمدم. در این تحقیق هفت مبحث بررسی شده که برای تعریف کلی از مدرنیته و رابطه آن با سنت های قدیم بحثی با عنوان معمای مدرنیته ذکر شده است . مطالب دیگر به ترتیب : رابطه مدرنیته با متافیزک ومقوله انسان گرایی آن بازاندیشی مدرنیت، ...

شاید نظریه ‌پردازان غربی و تئوریسینهای لیبرالیس گمان نمی‌بردند که ایدئولوژی آنها نیز مانند مارکسیسم به این زودی موزه ‌ای و کتابخانه‌ای شود. ایدئولوژی جهان سرمای ه‌داری گمان می‌کرد که با استواری بر پایه‌های اومانیسم، سکولاریسم و مدرنیسم می‌تواند سلطنت بی‌گزند و پایداری بر جوامع بشری پیدا کند. اما این خام‌اندیشی بر اثر غفلت از شناخت درست در مورد انسان، آفرینش، و خدا بوجود آمد و به ...

پسامدرنیسم : علائم بروز پسامدرنیسم را از نیمه ی دوم سده ی بیستم در همه ی اَشکال هنر و عرصه های فرهنگی می توان یافت، اشکالی که در نیمه ی نخست سده ی بیستم کلمه ی مدرنیسم را به دوش کشیدند در نیمه ی دوم عزیمت گاه پسامدرنیسم گردید، و اینکه پسامدرنیسم با مشخصه های اوایل سده ی بیستم شروع به شکل گرفتن یافت که ظهور بازارهای انبوه ارتباطات جوامع رشد تکنولوژی و صنعت شتاب در زندگی روزمره و ...

مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول