گزارش دستورالعمل کالیبراسیون کولیس

Word 59 KB 32143 4
مشخص نشده مشخص نشده فیزیک - نجوم
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دستورالعمل کالیبراسیون کولیس

  هدف :

  هدف از این دستورالعمل نحوه کالیبره کردن کولیس در واحد آزمایشگاه و کالیبراسیون میباشد .

  محدوده کاربرد :

  محدوده کاربرد این دستورالعمل در واحد آزمایشگاه می باشد .

  3-مسئولیتها :

  مسئول آزمایشگاه وکالیبراسیون ملزم به رعایت این دستورالعمل می‌باشد.

  4-شرح فعالیت:

  دستور العمل کالیبره کردن کولیسها:

  کولیسها به سه دسته کولیس معمولی ،کولیس دیجیتال وکولیس عمق‌سنج، تقسیم می شوند برای کالیبره کردن کولیسهای معمولی موارد ذیل رعایت میگردد ابتدا به آشنایی اجزاء کولیس می پردازیم.

  1-کولیس از سه قسمت داخل سنج – خارج سنج –عمق سنج – تشکیل میگردد جهت کنترل قطر خارجی از قسمت خارج سنج و جهت کنترل قطر داخلی از قسمت داخل سنج وهمچنین جهت کنترل ارتفاع یا عمق از قسمت عمق سنج استفاده میگردد

  2-ابتدا کولیس را باز و تمیز می نماییم تا کولیس مورد نظر از هر گونه چربی وسایر مواد پاک شود .

  3- بازدید از وضعیت ظاهری کولیس (سالم بودن فکهای داخل سنج یا خارج سنج وکنترل دنباله عمق سنج) و  کلیه اجزاء.

  4-فک داخل سنج وفک خارج سنج رامقابل نور قرارداده تا مطمئن شویم از میان دوفک نور رد نمیشود که این امر خود      نشانه سالم بودن فک می باشد سپس فک داخل سنج را کنترل تا فک داخل سنج نوک لقی نداشته باشد ونوک آنها ضربه نخورده باشد .

  همچنین در قسمت عمق سنج دنباله عمق سنج کوتا یا بلند نباشد بعد از کنترل  این فرآیندهاجهت تمیز نمودن قسمتهای داخلی ابزار فقط با مجوز از قسمت کالیبراسون حق باز کردن آن قسمتها را داشته وتمیز می نمایم وپس از بستن  مجدد با ابزاری مرجع تمامی  قستها را شروع به کالیبره کردن می نمائیم ابتدا جهت خارج سنج را با گیج بلوکهای مرجع کالیبره میکنیم تا این امر در سه حالت مختلف گیج کنترل می شود بعد از آن قسمت داخل سنج را با رینکهای داخل سنج کنترل مینمایم ، در دو نقطه یا سه نقطه صورت میگیرد بعد از مرحله داخل سنج از قسمت غمق سنج توسط گیج بلوک کنترل و کالیبره میگردد قابل ذکر است هر یک از قسمتهای مورد نظر هرگونه خطا مشاهده شود که در حد مجاز باشد که این حد مجاز بایستی در جداول استاندار مطرح شده باشد در غیر این صورت خطای مورد نظر از حد گذشته

  است.

  5-توزیع نسخ :

  مدیر تضمین کیفیت .

  مسئول آزمایشگاه وکالیبراسیون .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

-هدف : هدف از این دستورالعمل نحوه جابجایی وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری می‌باشد. 2- محدوده : محدوده کاربرد این دستورالعمل در واحد آزمایشگاه تضمین کیفیت و کارگاه می باشد . 3-مسئولیت : اجرای این دستورالعمل به عهده سرپرست آزمایشگاه و کالیبراسیون و کلیه افرادی که از وسایل پایش و اندازه گیری استفاده می‌کنند می‌باشد . 4-شرح فعالیت : هنگام جابجایی ابزارهای اندازه‌گیری نکات زیر بایستی ...

مباحث 1) کالیبراسیون Calibration (شامل 5 گزارش ) 2) اندازه گیری برای مرحله اول مهندسی معکوس و به دست آوردن تلرانس برای قطعات (شامل 4 گزارش) 3) به دست آوردن لقی ( محوری و شعاعی ) (شامل 2 آزمایش) 4) کنترل در شفت شامل 2 آزمایش 5) اندازه گیری زاویه های یک چرخدنده مخروطی فصل /1 کالیبراسیون Calibration هدف : کنترل کیفیت ابزار کنترل کیفیت ( ابزار اندازه گیری ) این گزارش شامل ...

تعريف: موزائيک کف پوشي است متراکم از مصالح سنگي و سيماني که با اشکال مختلف و ضخامت کم ساخته مي شود و کيفيت آن بستگي به خواص مصالح آن دارد. تعيين ابعاد و وضعيت ظاهري موزائيک اندازه گيري ابعاد در ضخامت موزائيک: ابتدا طول و عرض نمونه ها را دوبا

صنعت جديد ، مهندسي و تکنولوژي همبستگي بسيار نزديک با علوم پايه دارد دانستن حقايق تعاملات و فرآيندهاي صنعتي در گرو آگاهي خوب از قوانين علوم پايه است اين آگاهيها صرفاً از متون کتابهاي درسي و شنيدن درسهاي نظري حاصل نمي شود مگر اين که دانشجو خودش در آزم

تب بي دوام گاوي واژه شناسي : (Terminology) در زبان و ادبيات انگليسي واژه? bovine هم اسم و هم صفت است، البته در جمله بيشتر جايگاه صفت دارد و به معاني ذيل به کار مي آيد : ?) صفت نسبي گاو، يعني گاو (Pertaining to Bos) ?) گاو مانند- گاو منش-

آزمایش بر روی سیستم عصبی اتونوم[1] سیستم عصبی اتونوم یک شبکه عصبی وسیع است که نقش اصلی آن تنظیم محیط داخلی توسط کنتبف هموستاز و فعالیت‌های احشایی است. با وجودی که اکثر فعالیت‌های سیستم اتونوم خارج از کنترل اداری می‌باشند، عواطف و ورودی‌های سوماتولنسوری بطور قابل توجهی سیستم اتونوم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با بررسی تغییرات برجسته وازوموتور و سودوموتور پس از آسیب تروماتیک به ...

راهنماي آزمايشگاه خواص مکانيکي مقدمه هدف آزمايشگاه خواص مکانيکي آشنائي دانشجويان با انواع مهم و پرکاربرد تستهاي مکانيکي مورد استفاده در صنعت و کارهاي پژوهشي مي‌باشد. شايد مهمترين آزمايش

تعریف: موزائیک کف پوشی است متراکم از مصالح سنگی و سیمانی که با اشکال مختلف و ضخامت کم ساخته می شود و کیفیت آن بستگی به خواص مصالح آن دارد. تعیین ابعاد و وضعیت ظاهری موزائیک اندازه گیری ابعاد در ضخامت موزائیک: ابتدا طول و عرض نمونه ها را دوبار و ضخامت را سه بار در سه نقطه با دقت اندازه گیری نموده و میانگین طول و عرضها و ضخامت به عنوان ابعاد موزائیک در نظر گرفته می شود. نتیجه ...

بخش اول: کلیات - مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی - خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی - اصطلاحات و تعریفات بخش دوم: سازمان واحد تولیدی - سازماندهی واحد تولیدی و بخشهای آن و نمودار سازمانی واحد تولیدی - سازماندهی امور کیفیت واحد تولیدی و نمودار سازمانی بخش کیفیت - شرح وظایف، مسئولیتها و اختیارات مسئولان و کارکنان دخیل و مؤثر بر کیفیت بویژه مسئول و کارکنان بخش کیفیت بخش سوم: ...

معرفی بزها درسرتاسر دنیا بخاطر شیر، گوشت، الیاف؛ تحقیقات بیوشیمیایی و همزیستی پرورش داده می‌شوند. شیر بز بخاطر خواص حساسیت های بالای آلرژی و سهولت هضم آن شناخته شده می‌باشد. تولیدات فعلی بزها برخی از ارزشمندترین الیاف را حاصل می‌کند تولیدات فعلی بزها برخی از ارزشمندترین الیاف را حاصل می کند علاوه بر آن بزها در مدیریت چراگاه و کنترل brush ( ) مفید هستند. گوشت بز منبع اصلی پروتئین ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول