گزارش آزمایش فنر ها

Word 35 KB 32206 4
مشخص نشده مشخص نشده فیزیک - نجوم
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  وسایل آزمایش : گیره ، پایه ، انواع فنر ، انواع وزنه ، ترازو و یا نیرو سنج ، خط کش

  شرح آزمایش : برای محاسبه ضریب ثابت یک فنر باید بتوانیم رابطه ای داشته باشیم که با استفاده از آن رابطه اندازه گیری هایی که داشته ایم مقدار ثابت فنر را بدست آوریم به این منظور اگر فنری به طول L مطابق شکل از گیره و پایه ای آویزان شود و سپس به انتهای فنر وزنه ای به جرم M وصل کنیم در این صورت طول فنر افزایش می یابد و به قرار می رسد . سپس فنر به حالت تعادل می رسد در این حالت تعادل می توان گفت : نیروی وزن وزنه با نیروی کشسانی فنر «نیروی باز دارنده» برابر است که نیروی کشسانی فنر از قانون هوک (FsKx) بدست می آید سپس می توان نوشت :

  کشسانی فنر

  در این رابطه K ضریب ثابت فنر بوده و یکای آن نیوتن بر فنر است و M جرم جسم بوده و یکای آن Kg است و g شتاب گرانشی زمین بوده و یکای آن بوده و x جابجایی طول فنر و یکای آن متر است . طول اولیه و طول ثانویه فنر هستند . با یکای متر .

  ضریب ثابت فنر : به نیروی که بر واحد طول فنر وارد می شود ضریب ثابت فنر گویند .

  نیروی کشسانی (بازگرداننده) : نیرویی که در برابر حرکت جسم و تغییر حالت آن مخالفت می کند .

  نکته (1) : در آزمایش جرم بر حسب گرم بدست می آید لذا لازم است این مقدار را تقسیم بر 1000 کنیم تا جرم بر حسب Kg بدست آید .

  نکته (2) : در آزمایش جابجایی طول فنر ها بر حسب cm بدست می آید لذا لازم است مقدار بدست آمده را بر 100 تقسیم کنیم تا بر حسب متر بدست آید (kg,m در دستگاه SI

  در آزمایش خطا وجود دارد ممکن است مقدار بدست آمده دقیق نباشد لذا لازم است که آزمایش را چند بار تکرار کنیم و سپس از مقادیر بدست آمده میانگین گیری می کنیم تا مقدار واقعی تری بدست آید و ضمناً نیز بتوانیم خطای آزمایش را نیز بدست آوریم لذا مقادیر بدست آمده را در جدولی همانند جدول زیر ثبت می کنیم

  خطای نسبی = مقدار واقعی =

  خطای مطلق =

  درصدهای آزمایش =

  ترازو : وسیله ای است که با آن جرم جسم اندازه گیری می شود و ترازوی موجود در آزمایشگاه به دلیل آن که بین صفر و یک گرم است دارای دقت 2/0 گرم است .

  خط کش : وسیله ای است که با آن طول و فاصله را اندازه گیری می کند و دقت خط کش ها یک میلی متر است اما دقت خط کش پایدار موجود در آزمایشگاه نیم سانتی متر است .

  نکته : خطای مطلق کل برابر max مقدار خطاهای یکی یکی مطلق بدست آمده در هر آزمایش است .

  خطای نسبی : به نسبت خطای مطلق بر مقدار واقعی بدست آمده خطای نسبی گویند .

  درصد خطای آزمایش : به حاصل ضرب خطای نسبی در عدد 100 درصد خطای آزمایش گویند

   

   .

  رسم نمودار : در روابط چون که مقدار ثابت است پس نسبت دو متغیر m,x نسبت به هم باید مقداری ثابت باشند و طبق نمودار اگر تقاط x,m را بدست آوریم و به هم وصل کنیم خط راستی بدست می آید که از مرکز نمودار می گذرد .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

آزمایش 1 هدف آزمایش: آشنایی با وسایل اندازه‌گیری کولیس مدل ورنیه دستگاهی است برای اندازه‌گیری قطر داخلی و قطر خارجی و عمق که از شاخک‌های کوتاه برای اندازه‌گیری قطر داخلی و از شاخک‌های بلند برای اندازه‌گیری قطر خارجی و از زائده انتهایی آن برای تعیین عمق استفاده می‌شود. وارون تعداد درجات ورنیه = حساسیت ورنیه ورنیه خط کش متحرک کولیس نامش ورنیه است که روی شاخک لغزنده قرار گرفته است ...

هدف آزمایش: اندازه‌گیری ضریب سخنی فنر k با استفاده از قانون هوک وسایل آزمایش: فنر، متر و وزنه‌هایی با جرم‌های مختلف تعریف ثابت فنر k : اندازه سختی یک فنر را که یک عدد مثبت می‌باشد ضریب سختی فنر می‌گویند، یکای ثابت فنر نیوتن بر متر است. روش آزمایش با استفاده از قانون هوک که در این رابطه k ثابت فنر و x تغییر طول فنر است. در این آزمایش ابتدا طول فنر را اندازه می‌گیریم و بعد یک وزنه ...

مقدمه قبل از انجام هر گونه عمليات ساختماني در يک منطقه مورد نظر نياز به برخي کارها و اموري ميباشد . يک عمليات اجرايي در يک محل داراي چند شخصيت حقيقي و حقوقي مي باشد که هرکدام به نحوي در پيشرفت کار وموضوع پيمان نقش دارند. کارفرما : قطب اصلي

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

مقدمه آدمی در مراحل تمدن به درجات عالی رسیده و اندیشه و فکر او بسیار تابناک شده و حاصل کار و اندیشه و هوشمندی انسان یعنی علوم و معارف بشری نیز روز به روز وسعت یافته است . هر یک از دانش ها و فروغ معرفت های انسانی در قرن بیستم به صورت دریای پهناور در آمده است به طوری که در هر یک از رشته های علوم باید سال ها وقت صرف کرد تا در آن تخصص یابد و به مقام شامخی برسد ، نه تنها ناگزیر است ...

معرفی پدیده کاویتاسیون تاریخچه نیوتن اولین فردی بود که بطور تصادفی در سال 1754 در حین آزمایش عدسی های محدب به پدیده کاویتاسیون و تشکیل حباب در مایعات برخورد کرد ولی نتوانست علت آن را شناسایی کند. او مشاهدات خود را چنین بیان کرده است: «در مایع بین عدسیها، حبابهایی به شکل هوا بوجود آمده و رنگهایی شبیه به هم تولید کرده که این حبابها نمی‎تواند از جنس هوا باشد زیرا مایع قبلاً هوا ...

پیشگفتار استاندارد دماسنج آبگرمکن ویژگیها و روشهای آزمون که بوسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در هفتادوهفتمین کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ 73/9/22 مورد تائید قرار گرفته , اینک باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد . برای حفظ همگامی و هماهنگی با ...

بررسی دامپرهای مگنتورئولوژیک برای شبیه سازی اکیب زمین لرزه چکیده: در بررسی های اخیر، کارایی وسایلMC برای تعدیل پاسخ زلزله أی از لحاظ تجربی و تحلیلی شده داده شده است. بررسی های قبلی بررسی کاربرد یک دامپر MR واحد برای کنترل یک ساختمان چند طبقه متمرکز گردید. یک الگوریتم کنترل بهینه شده توسط تراشه بر اساس بازخورد شتاب برای استفاده با دامپر MR توسعه یافت. بررسی های تحلیلی، این روش را ...

فصل اول: رفتار کششی ابریشم عنکبوتی: خلاصه: ابریشم عنکبوتی در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است، ترکیب منحصر به فرد، استحکام کششی بالا به همراه کرنش گسیختگی بالا و وزن بسیار ناچیز در این نوع ابریشم توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از آنجا که پژوهش درباره ابریشم پیله عنکبوت با محدودیتهایی روبرو است، همواره ابریشم چسبنده و تارکشی مورد توجه بوده اند. در این پژوهش، به ...

فصل اول کمک فنر و خودرو - کاربرد و شيوه نصب - آزمايش کمک فنر کمک‌فنر به همان اندازه که ايمني حرکت را تضمين مي کند، وظيفه خوش سواري را نيز بر عهده دارد. کمک فنر بايد از پر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول